Αναγν. άρθρου: 290846 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)" και "Βοηθός Εκτός Γραφείου".

Σημείωση Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο με λογαριασμό Exchange που χρησιμοποιείται από πολλές εταιρείες. Οι οικιακοί χρήστες δεν διαθέτουν συνήθως τέτοιο λογαριασμό Exchange. Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας "Αυτόματες απαντήσεις" για λογαριασμό που δεν είναι Exchange, επισκεφτείτε αυτήν την ενότητα: Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων απαντήσεων σε λογαριασμό που δεν είναι Exchange.

Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)" ή τη δυνατότητα "Βοηθός Εκτός Γραφείου"

Για τα Microsoft Office Outlook 2013 και 2010

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start expanded
 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) και μετά κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες (Info), στο μενού.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2884278


 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου).
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2884279


  Σημείωση Αν δεν βλέπετε αυτή την επιλογή, δεν είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό Exchange.  Μεταβείτε στην ακόλουθη ενότητα: Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων απαντήσεων σε λογαριασμό που δεν είναι Exchange.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματες απαντήσεις (Automatic Replies), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή αυτόματων απαντήσεων (Send Automatic Replies).
 4. Αν θέλετε να προσδιορίσετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και περιοχή ημερομηνιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου (Only send during this time range). Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Χρόνος έναρξης (Start time) και μετά επιλέξτε Χρόνος λήξης (End time).
 5. Στην καρτέλα Μέσα στην εταιρεία μου (Inside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εντός της εταιρείας σας και στην καρτέλα Εκτός της εταιρείας μου (Outside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εκτός της εταιρείας σας.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Αν επιλέξατε “Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου” στο βήμα 4, η δυνατότητα Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου) (Automatic Replies (Out of Office)) θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να φτάσει η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για το Χρόνο λήξης στο βήμα 5.
  Διαφορετικά, η δυνατότητα "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)" θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να επαναλάβετε το βήμα 1 και να επιλέξετε “Να μην αποστέλλονται αυτόματες απαντήσεις (Do not send automatic replies)”.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end

Για το Microsoft Office Outlook 2007

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2884280
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή αυτόματων απαντήσεων "Εκτός γραφείου" (Send Out of Office auto-replies).
 3. Αν θέλετε να προσδιορίσετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και περιοχή ημερομηνιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου (Only send during this time range). Στη συνέχεια, ορίστε την επιλογή Χρόνος έναρξης (Start time) και μετά επιλέξτε Χρόνος λήξης (End time).
 4. Στην καρτέλα Μέσα στην εταιρεία μου (Inside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εντός της εταιρείας σας και στην καρτέλα Εκτός της εταιρείας μου (Outside my organization), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εκτός της εταιρείας σας.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Αν επιλέξατε “Αποστολή μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου" στο βήμα 4, η δυνατότητα Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant) θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να φτάσει η καθορισμένη ημερομηνία και ώρα για το Χρόνο λήξης στο βήμα 5.
  Διαφορετικά, η δυνατότητα "Βοηθός Εκτός Γραφείου" θα εξακολουθήσει να εκτελείται, μέχρι να επαναλάβετε το βήμα 1 και να επιλέξετε “Να μην αποστέλλονται αυτόματες απαντήσεις "Εκτός γραφείου" (Do not send Out of Office auto-replies)”.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Για το Microsoft Office Outlook 2003

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθός Εκτός Γραφείου (Out of Office Assistant).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2884281
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Βοηθός εκτός γραφείου (Out of Office Assistant), κάντε κλικ στην επιλογή Βρίσκομαι προσωρινά εκτός γραφείου (I am currently Out of the Office).
 3. Στο πλαίσιο Αυτόματη απάντηση μόνο μία φορά σε κάθε αποστολέα με το ακόλουθο κείμενο (AutoReply only once to each sender with the following text), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ενώ βρίσκεστε εκτός γραφείου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Ο Βοηθός Εκτός Γραφείου θα εξακολουθεί να εκτελείται, μέχρι να επαναλάβετε το βήμα 1 και να επιλέξετε “Αυτήν τη στιγμή είμαι στο γραφείο (I am currently In the Office)”.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed


Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματων απαντήσεων σε λογαριασμό που δεν είναι Exchange

Οι δυνατότητες “Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)” ή “Βοηθός Εκτός Γραφείου” δεν είναι διαθέσιμες σε λογαριασμούς που δεν είναι Exchange, όπως λογαριασμούς Outlook.com (πρώην Hotmail), POP3, IMAP.

Ωστόσο, μπορείτε να συνδυάσετε ένα πρότυπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook με κανόνες του Outlook, ώστε να προσομοιάσετε τη λειτουργικότητα της δυνατότητας "Αυτόματες απαντήσεις (Εκτός γραφείου)". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:
Outlook 2013: Αυτόματη απάντηση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς τη χρήση λογαριασμού Exchange Server


Περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Exchange

Για τα Outlook 2013, Outlook 2010 και Outlook 2007

Στο Outlook, ελέγξτε τη γραμμή κατάστασης. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό του Exchange, η γραμμή κατάστασης εμφανίζει το μήνυμα "Σύνδεση στο Microsoft Exchange".

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2884282


Για το Outlook 2003

Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email Accounts), επιλέξτε Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (View or Change Existing Email Accounts), και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον τύπο λογαριασμού που χρησιμοποιείτε.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2884283Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση κανόνων
Outlook 2013 και Outlook 2010: Διαχείριση μηνυμάτων με τη χρήση κανόνων

Outlook 2007: Διαχείριση μηνυμάτων με τη χρήση κανόνων

Outlook 2003: Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μηνυμάτων με κανόνες

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 290846 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbcip KB290846

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com