ID članka: 291073 - Oglejte si izdelke, na katere se nanaša ta članek.
Če ste uporabnik izdelkov Small Business, lahko najdete dodatne vire za odpravljanje napak in vire znanja na spletnem mestu Support for Small Business.
Razširi vse | Zmanjšaj

Povzetek

V programu Microsoft Excel je na voljo več kontrolnikov za liste s pogovornim oknom, ki so uporabni pri izbiranju elementov s seznama. Primeri kontrolnikov so polja s seznami, kombinirana polja, pomikalniki in drsni trakovi.

Če želite več informacij o kontrolnikih v programu Excel, glejte Pregled obrazcev, kontrolnikov obrazcev in kontrolnikov ActiveX na delovnem listu.

Dodatne informacije

V spodnjih načinih je prikazana uporaba polj s seznami, kombiniranih polj, pomikalnikov in drsnih trakov. Primeri uporabljajo isti seznam, povezavo celice in funkcijo Index.

Omogočanje zavihka Razvijalec

Če želite uporabiti kontrolnike obrazcev v programu Excel 2010, morate omogočiti zavihek Razvijalec. Sledite tem korakom:
 1. Kliknite Datoteka in nato Možnosti.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775682
 2. V levem podoknu kliknite Prilagajanje traku.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775683
 3. Izberite potrditveno polje Razvijalec pod možnostjo Glavni zavihki na desni strani in nato kliknite V redu.
Če želite uporabljati kontrolnike obrazcev v programu Excel 2007, morate omogočiti zavihek Razvijalec. Sledite tem korakom:
 1. Kliknite Gumb »Microsoft Office« in nato Excelove možnosti.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775684
 2. Na kartici Priljubljeno izberite potrditveno polje V traku prikaži zavihek »Razvijalec« in nato kliknite V redu.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775685

Nastavljanje seznama, povezave celice in indeksa

 1. Na nov delovni list vnesite te elemente v obsegu H1:H20:
     H1 : Rolerji
     H2 : Videorekorder
     H3 : Miza
     H4 : Skodelica za kavo
     H5 : Avto
     H6 : Pralni stroj
     H7 : Lansirnik raket
     H8 : Kolo
     H9 : Telefon
     H10: Sveča
     H11: Čokolada
     H12: Zvočniki
     H13: Obleka
     H14: Odeja
     H15: Sušilni stroj
     H16: Kitara
     H17: Sušilni stroj
     H18: Komplet orodij
     H19: Videorekorder
     H20: Trdi disk
  					
 2. V celico A1 vnesite to formulo:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Primer polja s seznamom

 1. Če želite dodati polje s seznamom v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, v skupini Kontrolniki kliknite Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazcev kliknite Polje s seznamom (kontrolnik obrazca).

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775686


  Če želite dodati polje s seznamom v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Polje s seznamom. Če orodna vrstica Obrazci ni prikazana, v meniju Pogled pokažite na Orodne vrstice in nato kliknite Obrazci.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot polja s seznamom, nato pa povlecite polje s seznamom do mesta za spodnji desni kot polja s seznamom. V tem primeru ustvarite polje s seznamom, ki zajema celice B2:E10.
 3. V skupini Kontrolniki kliknite Lastnosti.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775687
 4. V okno Oblikovanje predmeta vnesite spodnji ukaz in kliknite V redu.
  1. Če želite določiti obseg za seznam, v polje Vhodni obseg vnesite H1:H20.
  2. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.

   Opomba Formula INDEX() uporablja vrednost v celici G1, da vrne pravilni element seznama.
  3. Pod možnostjo Vrsta izbora preverite, ali je možnost Enojen izbrana.

   Opomba Možnosti Večkraten in Razširjen sta uporabni le, kadar uporabljate proceduro programa Microsoft Visual Basic for Applications, da vrnete vrednosti seznama. Če potrdite polje 3D-senčenje, polju s seznamom dodate tridimenzionalni videz.

   Zmanjšaj slikoRazširi sliko
   2775688
 5. V polju s seznamom bi moral biti prikazan seznam elementov. Če želite uporabiti polje s seznamom, kliknite katero koli celico, tako da polje s seznamom ni izbrano. Če kliknete element na seznamu, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje mesto elementa, ki ste ga izbrali na seznamu. Formula INDEX v celici A1 uporabi to številko, da prikaže ime elementa.

Primer kombiniranega polja

 1. Če želite dodati kombinirano polje v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazca kliknite Kombinirano polje.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775689


  Če želite dodati kombinirano polje v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Kombinirano polje.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot kombiniranega polja, nato pa povlecite kombinirano polje do mesta za spodnji desni kot kombiniranega polja. V tem primeru ustvarite kombinirano polje, ki zajema celice B2:E2.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775690
 3. Z desno tipko miške kliknite kombinirano polje in nato kliknite Oblikuj kontrolnik.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775691
 4. Vnesite te podatke in kliknite V redu:
  1. Če želite določiti obseg za seznam, v polje Vhodni obseg vnesite H1:H20.
  2. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.

   Opomba Formula INDEX uporablja vrednost v celici G1, da vrne pravilni element seznama.
  3. V polje Spustne črte vnesite 10. S tem vnosom določite, koliko elementov je prikazanih, preden je za ogled drugih elementov treba uporabiti drsni trak.

   Opomba Potrditveno polje 3D-senčenje je izbirno. Spustnemu ali kombiniranemu polju doda tridimenzionalni videz.

   Zmanjšaj slikoRazširi sliko
   2775692
 5. Na spustnem ali kombiniranem polju bi moral biti prikazan seznam elementov. Če želite uporabiti spustno ali kombinirano polje, kliknite katero koli celico, tako da predmet ni izbran. Ko kliknete element v spustnem ali kombiniranem polju, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje mesto izbranega elementa na seznamu. Formula INDEX v celici A1 uporabi to številko, da prikaže ime elementa.

Primer pomikalnika

 1. Če želite dodati pomikalnik v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazca kliknite Pomikalnik.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775693


  Če želite dodati pomikalnik v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Pomikalnik.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot pomikalnika, nato pa povlecite pomikalnik do mesta za spodnji desni kot pomikalnika. V tem primeru ustvarite pomikalnik, ki zajema celice B2: B3.
 3. Z desno tipko miške kliknite pomikalnik in nato Oblikuj kontrolnik.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775694
 4. Vnesite te podatke in kliknite V redu:
  1. V polje Trenutna vrednost vnesite 1.

   Ta vrednost zažene pomikalnik, tako da formula INDEX kaže na prvi element na seznamu.
  2. V polje Minimalna vrednost vnesite 1.

   Ta vrednost omeji zgornji del pomikalnika na prvi element na seznamu.
  3. V polje Maksimalna vrednost vnesite 20.

   To število določa največje dovoljeno število vnosov na seznamu.
  4. V polje Povečanje vnesite 1.

   Ta vrednost nadzira, za koliko pomikalnik poveča trenutno vrednost.
  5. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.

   Zmanjšaj slikoRazširi sliko
   2775695
 5. Kliknite katero koli celico, tako da pomikalnik ni izbran. Ko kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor ali navzdol, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje trenutno vrednost pomikalnika s povečanjem pomikalnika ali brez njega. To število nato posodobi formulo INDEX v celici A1, tako da prikazuje naslednji ali prejšnji element.

  Vrednost pomikalnika se ne spremeni, če je trenutna vrednost 1 in kliknete kontrolnik za pomikanje navzdol ali če je trenutna vrednost 20 in kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor.

Primer drsnega traku

 1. Če želite dodati drsni trak v programih Excel 2010 in Excel 2007, kliknite zavihek Razvijalec, Vstavi, nato pa pod možnostjo Kontrolniki obrazca kliknite Drsni trak.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775697


  Če želite dodati drsni trak v programu Excel 2003 in starejših različicah, v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Drsni trak.
 2. Na delovnem listu kliknite mesto, kjer želite prikazati zgornji levi kot drsnega traka, nato pa povlecite drsni trak do mesta za spodnji desni kot drsnega traka. V tem primeru ustvarite drsni trak, ki zajema celice B2:B6 v višini in je širok približno četrtino stolpca.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775698
 3. Z desno tipko miške kliknite drsni trak in nato kliknite Oblikuj kontrolnik.

  Zmanjšaj slikoRazširi sliko
  2775699
 4. Vnesite te podatke in kliknite V redu:
  1. V polje Trenutna vrednost vnesite 1.

   Ta vrednost zažene drsni trak, tako da formula INDEX kaže na prvi element na seznamu.
  2. V polje Minimalna vrednost vnesite 1.

   Ta vrednost omeji zgornji del drsnega traku na prvi element na seznamu.
  3. V polje Maksimalna vrednost vnesite 20. To število določa največje dovoljeno število vnosov na seznamu.
  4. V polje Povečanje vnesite 1.

   Ta vrednost nadzira, za koliko števil kontrolnik drsnega traku poveča trenutno vrednost.
  5. V polje Sprememba strani vnesite 5. Ta vrednost nadzira, za koliko se poveča trenutna vrednost, če kliknete znotraj drsnega traka na kateri koli strani drsnega traku.
  6. Če želite v celico G1 vstaviti številsko vrednost (odvisno od tega, kateri element ste izbrali na seznamu), v polje Povezava celice vnesite G1.

   Zmanjšaj slikoRazširi sliko
   2775701


   Opomba Potrditveno polje 3D-senčenje je izbirno. Drsnemu traku doda tridimenzionalni videz.
 5. Kliknite katero koli celico, tako da drsni trak ni izbran. Ko kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor ali navzdol na drsnem traku, je celica G1 posodobljena s številko, ki prikazuje trenutno vrednost drsnega traku s povečanjem drsnega traku ali brez njega. To število uporablja formula INDEX v celici A1, da prikaže naslednji ali prejšnji element trenutnega elementa. Če želite spremeniti vrednost, lahko tudi povlečete drsni trak ali kliknete drsni trak na kateri koli strani drsnega traku, da ga povečate za 5 (vrednost Sprememba strani). Drsni trak se ne spremeni, če je trenutna vrednost 1 in če kliknete kontrolnik za pomikanje navzdol ali če je trenutna vrednost 20 in če kliknete kontrolnik za pomikanje navzgor.
Opomba To je članek za »HITRO OBJAVO«, ki je ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije v tem članku so na voljo »takšne kot so« in kot odziv na težave. Zaradi hitrosti pri objavljanju članka so v gradivu lahko tipografske napake, ki se jih lahko popravi kadar koli brez obvestila. Za dodatne informacije glejte Pogoje uporabe.

Lastnosti

ID članka: 291073 - Zadnji pregled: 22. oktober 2012 - Revizija: 2.0
Velja za:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
Ključne besede: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073

Pošlji povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com