Τα "σημεία επαναφοράς" της Επαναφοράς Συστήματος λείπουν ή έχουν διαγραφεί

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 301224 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR301224
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν ξεκινάτε το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος και προβάλετε τη σελίδα "Επιλογή σημείου επαναφοράς" (Select a Restore Point), ενδέχεται να λείπουν κάποια από τα σημεία επαναφοράς.

Αιτία

Η διαγραφή των σημείων επαναφοράς μπορεί να οφείλεται σε κάποια από τις παρακάτω συνθήκες που οφείλονται στη σχεδίαση:
 • Έχει εξαντληθεί ο χώρος στη μονάδα δίσκου συστήματος (ή σε οποιαδήποτε διαθέσιμη μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα) και η Επαναφορά Συστήματος σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") και να παρακολουθεί το σύστημά σας.

  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση όλων των σημείων επαναφοράς από το σύστημα σε μια προσπάθεια αποδέσμευσης χώρου από το δίσκο. Ωστόσο, πριν να συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχετε ήδη λάβει ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι εξαντλείται ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο σας. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν έχει πλέον αποδεσμευτεί αρκετός χώρος στο δίσκο, η Επαναφορά Συστήματος αρχίζει πάλι να παρακολουθεί το σύστημα. Σε αυτό το σημείο, δημιουργεί ένα αυτόματο σημείο ελέγχου συστήματος.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν διαθέτετε υπολογιστή με πολλά διαμερίσματα και λίγο ελεύθερο χώρο στη μονάδα δίσκου, αυτή η μονάδα δίσκου θα μπορούσε να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της Επαναφοράς Συστήματος σε ολόκληρο το σύστημα και τη διαγραφή των σημείων επαναφοράς. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο είναι ο ελάχιστος επιτρεπόμενος και εκτελείτε λειτουργίες σε εποπτευόμενους τύπους αρχείων, όπως τα προγράμματα αναβάθμισης, κατάργησης εγκατάστασης ή εγκατάστασης, μετακίνηση, διαγραφή ή μετονομασία αρχείων, κ.λπ. Αν έχει μείνει ελάχιστος ελεύθερος χώρος στο δίσκο, αλλά εκτελείτε λειτουργίες μόνο σε μη εποπτευόμενα αρχεία, τότε δεν σταματά η λειτουργία της Επαναφοράς Συστήματος.
 • Απενεργοποίηση της Επαναφοράς Συστήματος με μη αυτόματο τρόπο:
  • Αν απενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο την Επαναφορά Συστήματος στη μονάδα δίσκου συστήματος, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκκαθάριση όλων των σημείων επαναφοράς και την εμφάνιση του ακόλουθου προειδοποιητικού μηνύματος:
   Επιλέξατε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος. Εάν συνεχίσετε, θα διαγραφούν όλα τα υπάρχοντα σημεία επαναφοράς και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε ή να αναιρέσετε τις αλλαγές στον υπολογιστή σας.
   Θέλετε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος;
   Ναι Όχι;

   (You have chosen to turn off System Restore. If you continue, all existing restore points will be deleted, and you will not be able to track and undo changes to your computer.
   Do you want to turn off System Restore?
   Yes No?)
  • Αν απενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο την Επαναφορά Συστήματος σε οποιαδήποτε μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα, εκκαθαρίζονται όλα τα σημεία επαναφοράς σε αυτήν τη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου και εμφανίζεται το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:
   Επιλέξατε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος σε αυτήν τη μονάδα δίσκου. Εάν συνεχίσετε, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εντοπίσετε ή να αναιρέσετε επιβλαβείς αλλαγές σε αυτήν τη μονάδα δίσκου.
   Θέλετε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος σε αυτήν τη μονάδα δίσκου;
   Ναι Όχι;

   (You have chosen to turn off System Restore on this drive. If you continue, you will not be able to track or undo harmful changes on this drive.
   Do you want to turn off System Restore on this drive?
   Yes No?)
  Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (στη μονάδα δίσκου συστήματος), αυτή δημιουργεί αμέσως ένα σημείο ελέγχου συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι την Επαναφορά Συστήματος (σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα), αυτή δεν δημιουργεί αμέσως ένα σημείο επαναφοράς σε αυτήν τη μονάδα δίσκου, αλλά συνεχίζει αμέσως την παρακολούθηση στη μονάδα δίσκου.

 • Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (στη μονάδα δίσκου συστήματος), αυτή δημιουργεί αμέσως ένα σημείο ελέγχου συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι την Επαναφορά Συστήματος (σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα), αυτή δεν δημιουργεί αμέσως ένα σημείο επαναφοράς σε αυτήν τη μονάδα δίσκου, αλλά συνεχίζει αμέσως την παρακολούθηση στη μονάδα δίσκου. Αναβάθμιση από ένα λειτουργικό σύστημα σε ένα άλλο ή επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Σημειώστε ότι η θα μπορούσε να γίνει αναβάθμιση από Microsoft Windows Millenium Edition (Me) σε Windows XP ή από Windows XP σε Windows XP.

  Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα πρέπει να εκτελέσετε για πρώτη φορά το Σημείο ελέγχου συστήματος, αλλά δεν ισχύουν πλέον τα σημεία επαναφοράς που είχατε στο προηγούμενο λειτουργικό σύστημα. Τα Windows δεν σας επιτρέπουν να επιστρέψετε σε παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος χρησιμοποιώντας την Επαναφορά Συστήματος.

  Πρέπει να σημειώσουμε ότι, όταν κάνετε αναβάθμιση, μπορεί να εξακολουθήσετε να βλέπετε κάποια αρχεία ή φακέλους σημείων επαναφοράς στο <γράμμα μονάδας δίσκου>:\System Volume Information στα Windows XP ή στο φάκελο <Μονάδα δίσκου συστήματος>:\_RESTORE στα Windows Me. Ωστόσο, αυτά τα σημεία επαναφοράς είναι παλιά και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν καθώς δεν εμφανίζονται στη λίστα Επιλογή ενός σημείου επαναφοράς (Select a Restore Point) στη σελίδα της Επαναφοράς Συστήματος.

  Αν ξεκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup) και κάνετε κλικ στην καρτέλα Εκκαθάριση Δίσκου (Disk Cleanup), υπάρχει διαθέσιμη η καταχώρηση Επαναφορά Συστήματος: Παλαιά αποθηκευμένα δεδομένα (System Restore: Obsolete Data Stores). Πρόκειται για αρχεία που δημιουργήθηκαν πριν από την επανάληψη της μορφοποίησης ή της εγκατάστασης των Windows, δεν ισχύουν και μπορείτε να τα διαγράψετε με ασφάλεια. Αν επιλέξετε να συνεχίσετε με την εκκαθάριση και διαγραφή αυτών των αρχείων, δεν θα τα ξαναδείτε στους φακέλους που αναφέρθηκαν νωρίτερα σε αυτό το άρθρο και η επιλογή να διαγράψετε τα παλιά αποθηκευμένα δεδομένα δεν εμφανίζεται πλέον στην Εκκαθάριση Δίσκου.
 • Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (στη μονάδα δίσκου συστήματος), αυτή δημιουργεί αμέσως ένα σημείο ελέγχου συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι την Επαναφορά Συστήματος (σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα), αυτή δεν δημιουργεί αμέσως ένα σημείο επαναφοράς σε αυτήν τη μονάδα δίσκου, αλλά συνεχίζει αμέσως την παρακολούθηση στη μονάδα δίσκου. Όταν ξεκινάτε την Εκκαθάριση Δίσκου, κάνετε κλικ στην καρτέλα Περισσότερες επιλογές (More Options) και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στο κουμπί Εκκαθάριση (Clean up) στην περιοχή Επαναφορά Συστήματος (System Restore), εκκαθαρίζονται όλα τα σημεία επαναφοράς (εκτός από το πιο πρόσφατο).
 • Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (στη μονάδα δίσκου συστήματος), αυτή δημιουργεί αμέσως ένα σημείο ελέγχου συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι την Επαναφορά Συστήματος (σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα), αυτή δεν δημιουργεί αμέσως ένα σημείο επαναφοράς σε αυτήν τη μονάδα δίσκου, αλλά συνεχίζει αμέσως την παρακολούθηση στη μονάδα δίσκου. Όταν εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο σας (όχι όμως σε σημείο που να "κολλάει" το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος), η Επαναφορά Συστήματος εκκαθαρίζει μερικά από τα σημεία επαναφοράς, αλλά όχι όλα. Αυτό συμβαίνει επειδή, ανεξάρτητα από τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στο δίσκο σας, όταν τα αποθηκευμένα δεδομένα φτάσουν στο 90 τοις εκατό του μέγιστου μεγέθους τους (προεπιλεγμένο μέγεθος ή ρύθμιση του χρήστη), η Επαναφορά Συστήματος χρησιμοποιεί μια διαδικασία FIFO (First In First Out, Εισαγωγή και Εξαγωγή κατά προτεραιότητα), για να μειώσει το μέγεθος των αποθηκευμένων δεδομένων στο 75 τοις εκατό του μέγιστου μεγέθους τους.
 • Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (στη μονάδα δίσκου συστήματος), αυτή δημιουργεί αμέσως ένα σημείο ελέγχου συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι την Επαναφορά Συστήματος (σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα), αυτή δεν δημιουργεί αμέσως ένα σημείο επαναφοράς σε αυτήν τη μονάδα δίσκου, αλλά συνεχίζει αμέσως την παρακολούθηση στη μονάδα δίσκου. Όταν ένα σημείο επαναφοράς φτάσει σε ηλικία 90 ημερών (δηλ. στην προεπιλεγμένη διάρκεια ζωής του), εκκαθαρίζεται.
 • Όταν ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (στη μονάδα δίσκου συστήματος), αυτή δημιουργεί αμέσως ένα σημείο ελέγχου συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι την Επαναφορά Συστήματος (σε μια μονάδα δίσκου που δεν ανήκει στο σύστημα), αυτή δεν δημιουργεί αμέσως ένα σημείο επαναφοράς σε αυτήν τη μονάδα δίσκου, αλλά συνεχίζει αμέσως την παρακολούθηση στη μονάδα δίσκου. Μείωση του μεγέθους των αποθηκευμένων δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία FIFO ορισμένων σημείων επαναφοράς να διευθετεί τα αποθηκευμένα δεδομένα των οποίων μόλις άλλαξε το μέγεθος.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Επαναφορά Συστήματος χρησιμοποιεί τη διαδικασία FIFO σε σημεία επαναφοράς σε όλες τις μονάδες δίσκων και εκκαθαρίζει πάντα πλήρη σημεία επαναφοράς. Η Επαναφορά Συστήματος διατηρεί πληροφορίες για τα σημεία επαναφοράς σε όλες τις μονάδες δίσκων. Έτσι, όταν μια μονάδα δίσκου αναγκάζει την Επαναφορά Συστήματος να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία FIFO σε σημεία επαναφοράς λόγω περιορισμένου ελεύθερου χώρου στο δίσκο, οι πληροφορίες για τα σημεία επαναφοράς εκκαθαρίζονται σε όλες τις μονάδες δίσκου.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
299904 Η λειτουργία της Επαναφοράς Συστήματος ενδέχεται να ανασταλεί σε μια μονάδα δίσκου συστήματος
300044 Επαναφορά Συστήματος (System Restore) και ελεύθερος χώρος στο δίσκο

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 301224 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2004 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtool δίσκου μονάδα kbui σημεία διαγραφή kbprb παρακολούθηση επαναφορά απουσία συστήματος επαναφοράς windowsxp KB301224

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com