Τα πεδία ημερομηνιών, τηλεφωνικών αριθμών και νομισματικών μονάδων δεν συγχωνεύονται σωστά, όταν χρησιμοποιείτε αρχεία προέλευσης δεδομένων Access ή Excel στο Word

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 304387 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 97 ή το Word 2000 ανατρέξτε στο άρθρο 142340.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν εκτελείτε μια συγχώνευση αλληλογραφίας στο Microsoft Word χρησιμοποιώντας το OLEDB με μια πηγή δεδομένων Microsoft Access ή Microsoft Excel, τα αποτελέσματα συγχώνευσης για τα πεδία ημερομηνιών, τηλεφωνικών αριθμών και νομισματικών μονάδων είναι λανθασμένα. Για παράδειγμα:

Το πεδίο ημερομηνιών εμφανίζεται με την εξής μορφή:
1995-10-22 00:00:00
Το πεδίο τηλεφωνικών αριθμών από μια πηγή δεδομένων Access εμφανίζεται με την εξής μορφή:
-7081234567.00
Το πεδίο νομισματικών μονάδων εμφανίζεται με την εξής μορφή:
12.00

-ή-

12000

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει, επειδή τα δεδομένα εμφανίζονται στην αρχική, αποθηκευμένη τους μορφή σε Access ή Excel. Για να μορφοποιήσετε συγχωνευμένα δεδομένα, πρέπει να μορφοποιήσετε τα συγχωνευμένα πεδία στο κυρίως έγγραφο. Εάν μορφοποιήσετε τα δεδομένα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, η μορφοποίηση δεν διατηρείται, όταν συγχωνεύετε τα δεδομένα μέσα στο κύριο έγγραφο.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Στο Microsoft Word

Χρησιμοποιήστε ένα διακόπτη, για να μορφοποιήσετε τα αποτελέσματα του πεδίου συγχώνευσης MERGEFIELD. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημείωση Για να προβάλετε τους κωδικούς πεδίων στο Microsoft Word, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F9.

Μέθοδος 1: Χρήση διακόπτη μορφής αριθμού

Συμπεριλάβετε ένα διακόπτη μορφής αριθμού (\#) παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα παραδείγματα:

Σε ένα πεδίο νομισματικών μονάδων, χρησιμοποιήστε διακόπτη μορφής αριθμού παρόμοιο με:
{MERGEFIELD number \# $####,0.0}
Σημείωση Η συμβολοσειρά {MERGEFIELD number \# $####,0.0} ισχύει και για τον Microsoft SQL Server 6.

Σε ένα πεδίο τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε διακόπτη μορφής αριθμού παρόμοιο με:
{MERGEFIELD phone \# ###'-'###'-'####}
Σημείωση Το ενωτικό μέσα στο πεδίο συγχώνευσης βρίσκεται μέσα σε μονά εισαγωγικά. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
121938 Τα ενωτικά δεν εμφανίζονται σωστά με το διακόπτη μορφής αριθμού

Μέθοδος 2: Χρήση διακόπτη μορφής ημερομηνίας-ώρας

Συμπεριλάβετε ένα διακόπτη μορφής ημερομηνίας-ώρας (\@) στο πεδίο ημερομηνιών, έτσι ώστε το πεδίο ημερομηνιών να έχει την παρακάτω μορφή:
{MERGEFIELD date \@ "MMMM d, yyyy"}
Σημείωση Ο διακόπτης μορφής κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείτε εισαγωγικά που να περιβάλλουν τη συμβολοσειρά που απεικονίζεται.

Στη Microsoft Access

Δημιουργήστε ένα ερώτημα στη Microsoft Access και χρησιμοποιήστε το ερώτημα στη συγχώνευση αλληλογραφίας του Word. Στο ερώτημα της Microsoft Access, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FORMAT(), για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα, ώστε να συγχωνευτούν στο Microsoft Word. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197520 Τρόπος χρήσης ερωτήματος για τη μορφοποίηση δεδομένων με σκοπό τη συγχώνευση αλληλογραφίας

Περισσότερες πληροφορίες

Από προεπιλογή, το Word χρησιμοποιεί το OLEDB για να συνδεθεί με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων κατά την εκτέλεση μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας. Μπορείτε να υποχρεώσετε το Word να χρησιμοποιήσει τη Δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (Dynamic Data Exchange -DDE) μέσω κώδικα προγραμματισμού, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της DDE με σκοπό την πρόσβαση δεδομένων σε μια συγχώνευση αλληλογραφίας, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289830 Σας ζητείται να επιλέξετε πίνακα με κώδικα συγχώνευσης αλληλογραφίας Word 2002 για αρχείο προέλευσης δεδομένων Excel ή Access
ΣημείωσηΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση διακοπτών στο Microsoft Word, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε γενικοί διακόπτες (general switches) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search) για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 304387 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 27 Μαρτίου 2007 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Office Word 2003
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Office Word 2007
Λέξεις-κλειδιά: 
kbformat kbemail kbinterop kbmerge kbprb KB304387

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com