Τρόπος χρήσης του Οδηγού γραφήματος (Chart Wizard) στο Excel

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 304421 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα εξηγεί τον τρόπο χρήσης του Οδηγού γραφήματος (Chart Wizard) στο Microsoft Excel για τη δημιουργία ενός γραφήματος.

Δημιουργία γραφήματος

Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε τα δεδομένα του γραφήματος σε ένα φύλλο εργασίας του Excel. Επιλέξτε αυτά τα δεδομένα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό γραφήματος" (Chart Wizard) για ακολουθήσετε τη διαδικασία επιλογής ενός τύπου γραφήματος και διάφορων επιλογών γραφήματος για το γράφημά σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Excel και κατόπιν ανοίξτε το βιβλίο εργασίας.
 2. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσετε στο γράφημά σας.
 3. Στο μενού Εισαγωγή (Insert), κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα (Chart) για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό γραφήματος" (Chart Wizard).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφήματος - Βήμα 1 από 4 - Τύπος γραφήματος (Chart Wizard - Step 1 of 4 - Chart Type), καθορίστε τον τύπο γραφήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το γράφημά σας. Για να το κάνετε αυτό, κάντε ένα από τα εξής:
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Βασικοί τύποι (Standard Types). Για να προβάλετε ένα δείγμα της εμφάνισης των δεδομένων σας όταν επιλέξετε έναν από τους βασικούς τύπους γραφήματος που παρέχει το Excel, κάντε κλικ στον τύπο γραφήματος, κάντε κλικ στον δευτερεύοντα τύπο γραφήματος που θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για να προβληθεί το δείγμα (Press and Hold to View Sample).

   Για να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος, κάντε κλικ επάνω του, έπειτα κάντε κλικ στον δευτερεύοντα τύπο γραφήματος που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρμοσμένοι τύποι (Custom Types). Για να επιλέξετε έναν ενσωματωμένο, προσαρμοσμένο τύπο γραφήματος ή για να δημιουργήσετε το δικό σας τύπο γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμένο από το χρήστη (User-defined) ή Ενσωματωμένο (Built-in). Επιλέξτε τον τύπο γραφήματος που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next)
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφήματος - Βήμα 2 από 4 - Δεδομένα προέλευσης γραφήματος (Chart Wizard - Step 2 of 4 - Chart Source Data), μπορείτε να καθορίσετε την περιοχή δεδομένων και τον τρόπο εμφάνισης της σειράς στο γράφημα.

  Στην περίπτωση που το γράφημα προεπισκόπησης εμφανίζεται με τον τρόπου που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Εάν θέλετε να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων ή τη σειρά του γραφήματος, κάντε μία από τις ακόλουθες ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Στην καρτέλα Περιοχή δεδομένων (Data Range), κάντε κλικ στο πλαίσιο Περιοχή δεδομένων (Data Range) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε από το φύλλο εργασίας.
  • Καθορίστε αν θέλετε οι σειρές να εμφανίζονται σε στήλες ή γραμμές.
  • Στην καρτέλα Σειρά (Series), προσθέστε και διαγράψτε μια σειρά ή αλλάξτε τις περιοχές φύλλου εργασίας που χρησιμοποιούνται για τα ονόματα και τις τιμές κάθε σειράς στο γράφημα.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφήματος - Βήμα 3 από 4 - Επιλογές γραφήματος (Chart Wizard - Step 3 of 4 - Chart Options), μπορείτε να τροποποιήσετε περαιτέρω την εμφάνιση του γραφήματος, όταν επιλέξετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις γραφήματος στις έξι καρτέλες. Καθώς αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις, προβάλετε μια προεπισκόπηση του γραφήματος για να βεβαιωθείτε ότι το γράφημα έχει την εμφάνιση που θέλετε.

  Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές γραφήματος που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Στην καρτέλα Τίτλοι (Titles), μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε τους τίτλους γραφήματος και αξόνων.
  • Στην καρτέλα Άξονες (Axes), μπορείτε να ορίσετε τις επιλογές εμφάνισης για τους κύριους άξονες του γραφήματος.
  • Στην καρτέλα Γραμμές πλέγματος (Gridlines), μπορείτε να κάνετε εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος.
  • Στην καρτέλα Υπόμνημα (Legend), μπορείτε να προσθέσετε ένα υπόμνημα στο γράφημά σας.
  • Στην καρτέλα Ετικέτες δεδομένων (Data Labels), μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες δεδομένων στο γράφημα.
  • Στην καρτέλα Πίνακας δεδομένων (Data Table), μπορείτε να κάνετε εμφάνιση ή απόκρυψη πινάκων δεδομένων.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Οδηγός γραφήματος - Βήμα 4 από 4 - Θέση γραφήματος (Chart Wizard - Step 4 of 4 - Chart Location), επιλέξτε τη θέση στην οποία θα τοποθετήσετε το γράφημα, κάνοντας μία από τις εξής ενέργειες:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ως νέο φύλλο (As new sheet) για να εμφανίσετε το γράφημα ως νέο φύλλο.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ως αντικείμενο σε (As object in) για να εμφανίσετε το γράφημα ως αντικείμενο σε ένα φύλλο.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Τροποποίηση της εμφάνισης του γραφήματός σας

Αφού δημιουργήσετε το γράφημα, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις γραφήματος, έτσι ώστε να έχουν την εμφάνιση που θέλετε. Για να γίνει αυτό, κάντε δεξιό κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μία από τις εξής επιλογές:
 • Τύπος γραφήματος: με αυτήν, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο γραφήματος.
 • Δεδομένα προέλευσης (Source Data): με αυτήν, μπορείτε να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων ή τις περιοχές φύλλου εργασίας για κάθε σειρά του γραφήματος.
 • Επιλογές γραφήματος: με αυτήν, μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές επιλογές γραφήματος.
 • Θέση (Location): με αυτήν, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην οποία εμφανίζεται το γράφημα.
Ακόμη, το Excel παρέχει πολλές επιλογές μορφοποίησης, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την περαιτέρω προσαρμογή του γραφήματος. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε διάφορα στοιχεία του γραφήματος για να τροποποιήσετε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν το στοιχείο γραφήματος, για να τροποποιήσετε την εμφάνισή του. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε χρώματα, περιγράμματα και εφέ γεμίσματος σε διάφορα στοιχεία γραφήματος, να προσθέσετε εικόνες σε στοιχεία γραφήματος, να αλλάξετε τη μορφοποίηση αριθμών και αξόνων και να τροποποιήσετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και τη στοίχιση κειμένου ενός γραφήματος.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους γραφημάτων, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε παραδείγματα τύπων γραφημάτων (examples of chart types) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε το θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους γραφημάτων, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε δημιουργήστε τους δικούς σας τύπους γραφήματος (make your own chart types) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε το θέμα.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με διαφορετικούς τύπους γραφήματος που είναι διαθέσιμοι στο Microsoft Excel, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
211960 Ορισμός προεπιλεγμένων και ορισμένων από το χρήστη τύπων γραφήματος
211951 Επισκόπηση των ενσωματωμένων τύπων γραφήματος στο Excel
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία γραφημάτων στο Excel, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε σχετικά με τα γραφήματα (about charts) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε το θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία γραφημάτων στο Microsoft Excel, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
211960 Ορισμός προεπιλεγμένων και ορισμένων από το χρήστη τύπων γραφήματος
213929 Τρόπος δημιουργίας μεμονωμένου γραφήματος σωρευμένης στήλης ή μεμονωμένου γραφήματος ράβδων στο Excel 2000
214011 Τρόπος δημιουργίας ενός γραφήματος στηλών με δύο άξονες Y στο Excel
213928 Τρόπος συγχώνευσης δύο γραφημάτων πίτας σε ένα στο Excel 2000
213930 Τρόπος δημιουργίας γραφήματος κωδωνωτής καμπύλης
214240 Γλωσσάρι ορολογίας γραφημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση γραφημάτων στο Excel, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε σχετικά με τη μορφοποίηση γραφημάτων (about formatting charts) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε το θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή γραφημάτων στο Excel, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε τρόποι προσαρμογής ενός γραφήματος (ways to customize a chart) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε το θέμα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 304421 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008 - Αναθεώρηση: 4.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster KB304421

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com