Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων προγραμματισμένων εργασιών στα Windows XP και τον Windows Server 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 308558 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτός ο οδηγός περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων των προγραμματισμένων εργασιών στα Windows XP και τον Windows Server 2003. Εάν οι προγραμματισμένες εργασίες δεν εκτελούνται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους για τον προσδιορισμό της αιτίας του ζητήματος.

Σημείωση Οι διαχειριστές ή οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του Χρονοδιαγράμματος εργασιών (Task Scheduler) για την αποστολή ειδοποίησης όταν μια προγραμματισμένη εργασία δεν εκτελείται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίσατε. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην εντολή Ειδοποίηση για εργασίες που παραλείφθηκαν (Notify Me of Missed Tasks) στο μενού Για προχωρημένους (Advanced).

Έλεγχος της κατάστασης εργασιών

Κατά περιόδους, ελέγχετε την κατάσταση των προγραμματισμένων εργασιών, επειδή ορισμένες φορές ενδέχεται να μην γνωρίζετε ότι μια προγραμματισμένη εργασία δεν εκτελέστηκε. Χρησιμοποιήστε την προβολή "Λεπτομέρεια" (Detail) στο παράθυρο "Προγραμματισμένη εργασία" (Scheduled Task), για να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με κάθε εργασία:
 • Χρονοδιάγραμμα (Schedule) - Το χρονοδιάγραμμα για την εργασία.
 • Επόμενη εκτέλεση (Next Run Time) - Η ώρα και η ημερομηνία κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η επόμενη εκτέλεση της εργασίας.
 • Τελευταία εκτέλεση (Last Run Time) - Η ώρα και η ημερομηνία της τελευταίας εκτέλεσης της εργασίας.
 • Κατάσταση (Status) - Η τρέχουσα κατάσταση της εργασίας.
 • Τελευταίο αποτέλεσμα (Last Result) - Κωδικός που αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της τελευταίας εκτέλεσης.
Η στήλη Κατάσταση (Status) περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες κατάστασης και περιγραφής:
 • Κενό (Blank) - Η εργασία δεν εκτελείται ή εκτελέστηκε και ήταν επιτυχής.
 • Εκτελείται (Running) - Η εργασία εκτελείται αυτήν τη στιγμή.
 • Λείπει (Missed) - Μία ή περισσότερες προσπάθειες εκτέλεσης αυτής της εργασίας παραλείφθηκαν.
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση (Could not start) - Η πιο πρόσφατη προσπάθεια εκκίνησης της εργασίας δεν λειτούργησε.
Η στήλη Τελευταίο αποτέλεσμα (Last Result) εμφανίζει έναν κωδικό ολοκλήρωσης. Μπορείτε να αποκτήσετε μια πλήρη επεξήγηση όλων των κωδικών ολοκλήρωσης των Windows από το MSDN, αλλά οι κοινοί κωδικοί για τις προγραμματισμένες εργασίες είναι οι εξής:
 • 0x0: Η λειτουργία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. (0x0 The operation completed successfully.)
 • 0x1: Κλήθηκε μια εσφαλμένη ή άγνωστη λειτουργία. (0x1 An incorrect function was called or an unknown function was called.)
 • 0xa: Το περιβάλλον είναι εσφαλμένο. (0xa The environment is incorrect.)
Εάν ο κωδικός αποτελέσματος έχει τη μορφή "C0000XXX", η εργασία δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία (το γράμμα "C" υποδηλώνει μια συνθήκη σφάλματος). Ο πιο κοινός κωδικός σφάλματος "C" είναι ο "0xC000013A: Η εφαρμογή τερματίστηκε ως αποτέλεσμα του CTRL+C". (0xC000013A: The application terminated as a result of a CTRL+C.)

Επίσης, ελέγξτε τα ακόλουθα δεδομένα στις ιδιότητες της εργασίας:
 • Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου που ενεργοποιεί την εργασία έχει σημάδι ελέγχου.
 • Ελέγξτε τη διαδρομή για το πρόγραμμα και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. Επίσης, ελέγξτε το πρόγραμμα, για να διαπιστώσετε αν απαιτεί ορισμένες παραμέτρους γραμμής εντολών που λείπουν.

Έλεγχος του αρχείου καταγραφής προγραμματισμένων εργασιών

Η δυνατότητα "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks ) διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής (Schedlgu.txt) στο φάκελο c:\Windows. Μπορείτε να προβάλετε το αρχείο καταγραφής από το παράθυρο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks), κάνοντας κλικ στην εντολή Προβολή αρχείου καταγραφής (View Log) στο μενού Για προχωρημένους (Advanced).

Το μέγεθος του αρχείου καταγραφής είναι 32 KB και όταν το αρχείο φθάσει στο μέγιστο μέγεθός του, αρχίζει αυτόματα να καταγράφει νέες πληροφορίες στην αρχή του αρχείου καταγραφής, αντικαθιστώντας τις παλιές πληροφορίες.

Έλεγχος της υπηρεσίας "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler)

Η υπηρεσία "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler) πρέπει να εκτελείται και οι παράμετροί της να είναι σωστά ρυθμισμένες για την εκτέλεση εργασιών. Εάν είχατε διακόψει με μη αυτόματο τρόπο τις προγραμματισμένες εργασίες από το παράθυρο "Προγραμματισμένες εργασίες" (Scheduled Tasks), η υπηρεσία διακόπτεται και δεν προετοιμάζεται την επόμενη φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή. Εάν οι παράμετροι της υπηρεσίας δεν είναι ρυθμισμένες να συνδέονται ως ο λογαριασμός του τοπικού συστήματος, ενδέχεται να μην ξεκινήσει η υπηρεσία.

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν διπλό κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία Χρονοδιάγραμμα εργασιών (Task Scheduler) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), βεβαιωθείτε ότι ο τύπος εκκίνησης έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη και ότι η κατάσταση υπηρεσίας είναι "Εκκίνηση" (Started). Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση (Start).
 6. Στην καρτέλα Σύνδεση (Log On), βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός τοπικού συστήματος είναι επιλεγμένος και ότι το πλαίσιο ελέγχου Αλληλεπίδραση της υπηρεσίας με την επιφάνεια εργασίας (Allow service to interact with desktop) έχει σημάδι ελέγχου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 308558 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2006 - Αναθεώρηση: 2.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowtomaster kbtshoot kbenv KB308558

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com