Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer" (The Windows Installer Service Could Not Be Accessed) κατά την εγκατάσταση του Microsoft Plus! για τα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 315353 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα, όπως το Microsoft Plus! για Windows XP ή το Microsoft Office 2003, στα Microsoft Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer.
Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν εκτελείτε τα Windows σε κατάσταση ασφαλούς
λειτουργίας ή εάν ο Windows Installer δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης για βοήθεια.

(The Windows Installer Service could not be accessed.
This can occur if you are running Windows in Safe
mode or if the Windows Installer is not correctly installed.
Contact your support personnel for assistance.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να παρουσιαστεί, εάν ισχύουν και οι δύο ακόλουθες συνθήκες:
 • Χρησιμοποιείτε τα Windows XP σε κανονική λειτουργία.
 • Η υπηρεσία του Windows Installer που περιλαμβάνεται στα Windows XP δεν έχει καταχωρηθεί ή είναι κατεστραμμένη.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε msiexec.exe /unregister και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Πληκτρολογήστε msiexec /regserver και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός SYSTEM έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης ελέγχου στην ομάδα
  HKEY_CLASSES_ROOT
  του μητρώου των Windows. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε λογαριασμούς Administrator. Για να το κάνετε αυτό:Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στην ακόλουθη ομάδα μητρώου:
   HKEY_CLASSES_ROOT
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Δικαιώματα (Permissions).
  • Εάν το στοιχείο SYSTEM δεν αναγράφεται στη λίστα Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), βεβαιωθείτε ότι το όνομα του τοπικού υπολογιστή εμφανίζεται στο πλαίσιο Από αυτήν τη θέση (From this location), πληκτρολογήστε system στο πλαίσιο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή (Enter the object names to select), κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων (Check Names) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο SYSTEM στη λίστα Ονόματα ομάδων ή χρηστών (Group or user names) και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλήρης έλεγχος (Full Control) στην περιοχή Αποδοχή (Allow) στο πλαίσιο Δικαιώματα για: SYSTEM (Permissions for SYSTEM).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply), κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 7. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επιδιορθώστε τα Windows XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 315353 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2006 - Αναθεώρηση: 4.4
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb KB315353

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com