Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωση διαμορφωμένου δίσκου UDF από μονάδα CD-ROM στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 321640 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR321640
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση από τον υπολογιστής σας ορισμένων ή όλων των αρχείων σε CD ή DVD η εγγραφή των οποίων έγινε μέσω της χρήσης του πρότυπου συστήματος αρχείων Universal Disk Format (UDF) της Ένωσης Optical Storage Technology Association (OSTA). Τα συμπτώματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του δίσκου ο οποίος εμφανίζεται ως κενός.
 • Εμφανίζονται μηνύματα λάθους, όπως "Το αρχείο ή ο κατάλογος είναι κατεστραμμένα και μη αναγνώσιμα" (The file or directory is corrupt and unreadable), όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία μέσω της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer).
 • Ορισμένα τμήματα ενός βίντεο DVD ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (σημειώστε επίσης ότι αυτό το σύμπτωμα ενδέχεται να εμφανίζεται λόγω σφάλματος που υπάρχει στα δεδομένα του βίντεο DVD ή στο λογισμικό αναπαραγωγής, ζητήματα που βρίσκονται εκτός του πεδίου ανάλυσης αυτού του άρθρου).

Αιτία

Αυτό το ζήτημα είναι δυνατό να παρουσιαστεί για τους εξής λόγους:
 • Η έκδοση των Microsoft Windows που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην υποστηρίζει την έκδοση UDF που χρησιμοποιείται στο δίσκο. Τα περισσότερα βίντεο/DVD-ROM με περιεχόμενο UDF 1.02 CD ή DVD R/RW, η εγγραφή του οποίου έγινε από λογισμικό "μεταφοράς και απόθεσης" (drag-and-drop) θα περιέχουν την έκδοση UDF 1.5 ή νεότερη. Τα Windows XP υποστηρίζουν τις εκδόσεις UDF 1.02, 1.5 και 2.01.
 • Το λογισμικό εγγραφής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του δίσκου ενδέχεται να έχει δημιουργήσει μη έγκυρες δομές στο δίσκο (μη συμβατές με το πρότυπο), η ανάγνωση των οποίων δεν είναι δυνατή από άλλα προγράμματα ανάγνωσης UDF (όπως αυτά που είναι ενσωματωμένα στα Windows XP). Ορισμένα "συμπιεσμένα" DVD-ROM and βίντεο DVD περιέχουν επίσης σφάλματα. (Ανατρέξτε στις "Αναφορές" για ένα εργαλείο επαλήθευσης UDF, το οποίο είναι δυνατό να αναζητήσει σφάλματα στο δίσκο.)
 • Ορισμένα προγράμματα εγγραφής μέσω "μεταφοράς και απόθεσης" (drag-and-drop) (για παράδειγμα, το πρόγραμμα Adaptec/Roxio DirectCD) επιτρέπουν τη χρήση "συμπίεσης" κατά τη διαμόρφωση δίσκων. Η συμπίεση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου OSTA UDF και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάγνωση δίσκων που έχουν υποστεί συμπίεση από οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάγνωσης UDF, εκτός από τα προγράμματα ανάγνωσης που προέρχονται από τον συγκεκριμένο προμηθευτή λογισμικού.
 • Στην περίπτωση CD-R και DVD-R, ο δίσκος ενδέχεται να είναι "ανοιχτός." Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το δίσκο σε υπολογιστές που δεν διαθέτουν εγκατεστημένο λογισμικό εγγραφής, ο δίσκος θα πρέπει να υποστεί προετοιμασία (να "κλειστεί" ή να "οριστικοποιηθεί").
 • Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του τύπου του μέσου από τη μονάδα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση DVD-R από όλες τις μονάδες DVD-ROM. Η ανάγνωση DVD-RAM δεν είναι δυνατή από πολλές μονάδες DVD-ROM. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτού του θέματος, εκτός από την αντικατάσταση της μονάδας ή τη χρήση διαφορετικού τύπου μέσου.
 • Ο δίσκος ενδέχεται να είναι "κακής εγγραφής." Ορισμένοι συνδυασμοί συσκευής εγγραφής/μάρκας μέσου/προγράμματος ανάγνωσης δεν είναι συμβατοί.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει το τελευταίο Service Pack των Windows. Αναζητήστε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που ενδέχεται να έχουν εκδοθεί για το πρόγραμμα οδήγησης του συστήματος αρχείων Microsoft UDFS στην τοποθεσία της Microsoft στο Web , μετά την κυκλοφορία της τελευταίας έκδοσης του Service Pack.
 2. Εάν ο δίσκος είναι εμπορικός τίτλος και η έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε περιέχει υποστήριξη UDF, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τίτλου.
 3. Εάν η έκδοσή σας των Windows υποστηρίζει την έκδοση UDF στο δίσκο και ο δίσκος είναι 'δίσκος μορφής bridge' (εκτεταμένης αρχιτεκτονικής CD-ROM) που περιέχει το πρότυπο ISO9660 ή Joliet (για παράδειγμα οι δίσκοι DVD-ROM είναι τυπικά δίσκοι μορφής bridge), προσπαθήστε να ανοίξετε το Windows Media Player, ενώ ο δίσκος βρίσκεται στη μονάδα. Το Windows Media Player στέλνει έναν συγκεκριμένο τύπο αίτησης συστήματος αρχείων, η οποία είναι δυνατό μερικές φορές να κάνει το δίσκο ορατό μέσω του συστήματος αρχείων CDFS.
 4. Εάν πραγματοποιείτε εσείς εγγραφή στο δίσκο, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Διαθέτετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις για το λογισμικό εγγραφής που χρησιμοποιείτε.
  • Δεν έχετε επιλέξει συμπίεση (εάν είναι διαθέσιμη) στο λογισμικό εγγραφής.
  • Ο δίσκος έχει προετοιμαστεί για χρήση σε άλλους υπολογιστές (εάν αυτό είναι εφαρμόσιμο), πριν να καταργήσετε το δίσκο από τη συσκευή εγγραφής.
  • Η έκδοση UDF την οποία εγγράφετε υποστηρίζεται από την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε για την ανάγνωση του δίσκου.
 5. Εάν ο δίσκος δεν είναι εμπορικός τίτλος, εάν δεν κάνετε εσείς την εγγραφή ή εάν η εγγραφή του δίσκου έγινε παλαιότερα και το περιεχόμενο δεν είναι διαθέσιμο αλλού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του λογισμικού εγγραφής που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή του δίσκου. Ορισμένοι προμηθευτές διαθέτουν δωρεάν λογισμικό ανάγνωσης UDF (ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" παρακάτω), το οποίο υποστηρίζει οποιεσδήποτε μη πρότυπες επεκτάσεις σε UDF που χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή (για παράδειγμα, συμπίεση) και επίσης παρακάμπτουν τα σφάλματα διαμόρφωσης δίσκου που προκαλούνται από σφάλματα στο πακέτο εγγραφής του προμηθευτή.
  • Εάν η έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε δεν παρέχει υποστήριξη UDF ή δεν υποστηρίζει την έκδοση που χρειάζεστε, χρησιμοποιήστε την ίδια λύση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες

Είναι πιθανότερο να συναντήσετε τη μορφή UDF είναι στις ακόλουθες περιπτώσεις (η λίστα δεν είναι πλήρης):
 • DVD-ROM ή βίντεο DVD.
 • CD-R ή DVD που εγγράφηκαν με συγκεκριμένες ηλεκτρονικές συσκευές καταναλωτών (όπως DVD-VCR ή ψηφιακές κάμερες).
 • CD-R/RW η εγγραφή των οποίων έγινε με συσκευή εγγραφής υπολογιστή, μέσω της χρήσης πακέτου λογισμικού εγγραφής "μεταφοράς και απόθεσης" (drag-and-drop).
 • DVD-R/RW, DVD+R/RW ή DVD-RAM η εγγραφή των οποίων έγινε με συσκευή εγγραφής υπολογιστή.
Ορισμένα διαδεδομένα πακέτα εγγραφής τύπου "μεταφοράς και απόθεσης" (drag-and-drop) ή "πρόσβασης σε μονάδα δίσκου" τα οποία είναι δυνατό να δημιουργήσουν δίσκους μορφής UDF είναι:
 • B's Clip (από την BHA)
 • DirectCD (από την Adaptec/Roxio)
 • InCD (από την Ahead)
 • PacketCD (από την CeQuadrat)
 • RecordNow MAX, MyCD, PrimoCD και PrimoDVD (από την Veritas)
 • Write DVD! (από την Software Architects)
Δίσκοι UDF είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθούν από λογισμικό "δημιουργίας πρωτοτύπων" (mastering), το οποίο είναι διαθέσιμο από πολλούς από τους ίδιους προμηθευτές λογισμικού. Η ενσωματωμένη λειτουργικότητα εγγραφής CD των Windows XP (IMAPI) δεν υποστηρίζει τη δημιουργία μορφών UDF.

Αναφορές

Πρόραμμα ανάγνωσης UDF για τα Windows από τη Roxio
http://www.roxio.com/en/support/udfwin/udfwinupdates.html

Συνήθεις ερωτήσεις για τα εγγράψιμα CD (CD-R)
http://www.cdrfaq.org/

Το πρότυπο UDF της ένωσης Optical Storage Technology Association
http://www.osta.org (ανατρέξτε στις "Προδιαγραφές")

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 321640 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2006 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbfix kbprb KB321640

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com