ID на статията: 330182 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Симптоми

След надстройване на компютъра до Windows XP е възможно при стартиране на компютъра да се появи следното съобщение за стоп грешка:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

WUSB54GCx86.sys- Address 92D89498 base at 92D7c000, Datestamp 45c04cc9
Забележка Параметрите и файловите имена в това съобщение могат да се различават в зависимост от причината за възникването на стоп грешката. Файловото име във втория ред на съобщението за грешка, WUSB54GCx86.sys, е пример за файл на драйвер, който може да е причината за грешката.

В тази статия се предлагат седем метода за разрешаване на проблема. Първият метод е предназначен за начинаещи потребители и потребители със средни познания в работата с компютри. Останалите шест са предназначени за напреднали компютърни потребители.

Тъй като тази статия съдържа стъпки, които включват рестартиране на компютъра, вероятно ще ви бъде по-лесно да следвате стъпките, ако първо я отпечатате.

Причина

Този проблем може да възникне, ако системен поток от команди генерира изключение, което остане неоткрито от обработчика на грешки. Това изключение може да е причинено от някое от следните събития:
 • Ако този проблем се появява след първото рестартиране по време на инсталирането на Windows или след завършване на инсталацията, вероятно компютърът няма достатъчно свободно място на твърдия диск за работа под Windows XP.
 • BIOS на компютъра може да е несъвместима с Windows XP или да не е актуализирана.
 • Драйверите на видеокартата може да са несъвместими с Windows XP.
 • Може да има повреден драйвер на устройство или системна услуга.
 • Ако проблемът е свързан с файла Win32k.sys, възможно е причината да е в програма за дистанционен контрол на друг производител.

Разрешение

Използвайте инструмента за отчети за грешки на Windows

Можете да използвате инструмента за отчети за грешки на Windows, за да изпращате информация относно грешката до нас, както и да получавате информация относно евентуални налични поправки или решения. Следвайте тези стъпки, за да използвате инструмента за отчети за грешки на Windows:
 1. Когато прозорецът с отчети за грешки на Windows се появи на компютъра, щракнете върху Изпрати отчета за грешки, за да ни изпратите отчета за грешки.
 2. В прозореца за потвърждение, който се появява, след като ни изпратите отчета за грешки, щракнете върху Още информация. Това ще ви помогне да откриете евентуално наличните поправки за проблема или информация как да го решите.
 3. Ако не се предлага решение, можете да използвате раздела "Отстраняване на проблеми (за напреднали потребители)", за да се опитате да решите този проблем. Ако не сте сигурни, че ще се справите с отстраняване на неизправности за напреднали потребители, можете да се свържете с техническата поддръжка. За информация как да се свържете с отдела за поддръжка посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=bg#tab0

Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)

Използвайте следните методи в последователността, в която са описани.

Метод 1: Проверете дали има достатъчно свободно място на твърдия диск

Първо проверете дали има достатъчно свободно място на твърдия диск. Стоп грешката може да е причинена от недостатъчно свободно място на твърдия диск.

Ако можете, използвайте безопасния режим или конзолата за възстановяване, за да стартирате компютъра, изтрийте всички ненужни временни файлове, интернет кеш файлове, архивни копия на програми и файлове, които съдържат възстановени при сканиране на диска файлови фрагменти (.chk файлове). Можете също да инсталирате Windows XP на друг твърд диск, на който има повече свободно място.

Ако не можете да стартирате компютъра, отидете на следващия метод, за да надстроите BIOS на компютъра.

За допълнителна информация относно безопасния режим и конзолата за възстановяване щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
315222 Описание на опциите за стартиране на Windows XP в безопасен режим
314058 Описание на конзолата за възстановяване на Windows XP

Метод 2: Актуализиране на BIOS на компютъра

Ако освобождаването на пространство на твърдия диск не е разрешило проблема, може да е необходимо актуализиране на BIOS на компютъра. Използвайте статиите с информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, които се намират в раздела "Препратки", за да се свържете с производителя на компютъра, за да получите последната актуализация на BIOS.

Забележка Когато актуализирате BIOS на компютъра, може да се наложи временно да забраните опциите за паметта в BIOS, като например кеширане или копиране във фонов режим.

Метод 3: Забранете или актуализирайте драйверите на устройствата

Ако сте актуализирали успешно BIOS и проблемът все още е налице, възможно е да е необходимо актуализиране или забраняване на драйверите на видеокартата. Следвайте тези стъпки, за да отстраните неизправности с драйверите на видеокартата:
 1. Ако в съобщението за стоп грешка присъства името на конкретен драйвер, забранете го или го премахнете.
  • Ако грешката възниква в последователността на стартиране и системният дял използва файловата система NTFS, можете да използвате безопасния режим, за да преименувате или да изтриете неизправния драйвер.
  • Ако драйверът участва в процеса на стартиране на системата в безопасен режим, трябва да използвате конзолата за възстановяване, за да стартирате компютъра.
 2. Ако съобщението за стоп грешка не посочва конкретен драйвер, актуализирайте драйверите на видеокартата с най-новите версии.
 3. Деактивирайте или отстранете всички драйвери или услуги, които сте добавили в системата наскоро.
 4. Вижте списъка на Microsoft за хардуерна съвместимост (HCL), за да определите дали използваните в компютъра PCI устройства са съвместими с Windows XP. За повече информация относно този списък посетете следния уеб сайт на Microsoft:
  http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home?Language=en-US

Метод 4: Премахнете неподписаните драйвери

Ако сте актуализирали успешно драйверите на видеокартата и проблемът все още е налице или ако не можете да стартирате Windows в безопасен режим, възможно е проблемът да е причинен от друг, неподписан драйвер. Премахнете всички драйвери, които не са цифрово подписани от Microsoft. За допълнителна информация как да направите това щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
316434 Намиране и отстраняване на неизправности в Windows XP с помощта на "чисто" зареждане, предназначено за напреднали потребители (Това може да е на английски)

Метод 5: Премахнете всички драйвери на други производители

Възможно да не успеете да определите кой драйвер на друг производител предизвиква грешката. Ако премахването на неподписаните драйвери не разреши проблема, опитайте да преместите всички драйвери от други производители от папката %Windir%\System32\Drivers на друго местоположение. Следвайте стъпките по-долу, за да преместите файловете на драйвери от други производители:
 1. Използвайте Recovery Console ("Конзола за възстановяване") за стартиране на компютъра или го стартирайте от друга инсталация на Windows, ако сте извършили паралелна инсталация на Windows.
 2. Създайте временна папка, в която да поставите файловете на драйверите. Например, можете да създадете папка c:\ВрДрайвери.
 3. Преместете всички файлове, чиято дата на създаване за Windows XP не е 13.08.2001, от папката %Windir%\System32\Drivers във временната папка, която създадохте в стъпка 2.

  Внимание Ако за правилната работа на компютъра са необходими драйвери на IDE или SCSI контролери от други производители, трябва да идентифицирате тези файлове и да ги оставите в папката %Windir%\System32\Drivers.
 4. Рестартирайте компютъра.
 5. Продължете изпълнението на програмата за инсталиране на Windows Можете да върнете обратно файловете на драйверите един по един, за да идентифицирате проблемния драйвер.

Метод 6: Премахнете услугите за дистанционен контрол от други производители

Ако след прилагането на предишните методи проблемът все още е налице и съобщението за стоп грешка съдържа името на файла Win32k.sys, а не име на файл на драйвер, то проблемът може да е причинен от програма за дистанционен контрол от друг производител. За да премахнете услугата, стартирайте компютъра с помощта на конзолата за възстановяване, след което изтрийте файла на услугата за дистанционен контрол от друг производител.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Ако все още имате проблеми, подобни на описания в тази статия, те може да са предназначени от нещо, което не е описано в статията. Предлагаме списък със статии, засягащи подобни проблеми. Можете да ги прегледате, за да потърсите помощ за решаване на проблема:
315222 Описание на опциите за стартиране на Windows XP в безопасен режим
314058 Описание на конзолата за възстановяване на Windows XP
308041 Ресурси за отстраняване на неизправности при проблеми със стартирането на Windows XP (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно други възможности за намиране и отстраняване на неизправности, които можете да използвате, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
314063 Отстраняване на неизправности, свързани със стоп грешка 0x0000000A в Windows XP
Ако тези статии не помогнат за разрешаването на проблема или ако симптомите при вас се различават от описаните в тази статия, можете да потърсите допълнителна информация в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=bg
След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето "Търсене в статиите за поддръжка (KB)".

Ако след прилагането на тези методи и статии все още имате проблеми, щракнете върху следната връзка, за да се свържете с техническата поддръжка:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=bg#tab0

Допълнителна информация

Ако са в сила следните условия, възможно е проблемът да се дължи на хардуерна несъвместимост с Windows XP, защото всички инсталирани драйвери са драйвери на Windows XP:
 • При първото стартиране на компютъра се появява грешката STOP 0x7E.
 • Грешката STOP 0x7E се появява по време на работа с инсталационната програма.
 • Не сте инсталирали никакви драйвери на други производители по време на инсталирането на Windows.
Ако грешката STOP 0x7E се появява след актуализиране на операционната система Windows 2000 Professional или ако наскоро сте добавили ново хардуерно устройство, проблемът може да се дължи на несъвместим драйвер или хардуерно устройство.

Библиография

За информация как да се свържете с производителя на компютъра щракнете върху съответния номер на статия от базата знания на Microsoft от следния списък:
65416 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, A-K (Това може да е на английски)

60781 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, L-P (Това може да е на английски)

60782 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно деактивирането на услуга, която не позволява Windows да стартира, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
310602 Деактивиране на услуга или устройство, което не позволява на Windows да стартира (Това може да е на английски)
За допълнителна информация относно драйверите на видеокарта в безопасен режим щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
292460 Как да отстранявате неизправности с драйвера на видеокартата в безопасен режим в Windows XP (Това може да е на английски)

Свойства

ID на статията: 330182 - Последна рецензия: 10 юни 2013 г. - Редакция: 2.0
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb KB330182

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com