Αναγν. άρθρου: 330182 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτήν την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για ορισμένες εκδόσεις των Windows

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Μετά την αναβάθμιση του υπολογιστή σας σε Windows XP, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους διακοπής κατά την εκκίνηση του υπολογιστή:
ΜΉΝΥΜΑ ΛΆΘΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΉ: 0X0000007E (0XC0000005, 0X804E518E, 0XFC938104, 0XFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Base WUSB54GCx86.sys Address 92 D 89498 at 92D7c000, Datestamp 45c04cc9
Σημείωση Οι παράμετροι και τα ονόματα αρχείων σε αυτό το μήνυμα λάθους ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την αιτία του σφάλματος διακοπής. Το όνομα αρχείου στη δεύτερη γραμμή του μηνύματος λάθους, WUSB54GCx86.sys, είναι ένα παράδειγμα ενός αρχείου προγράμματος οδήγησης που μπορεί να προκαλεί το σφάλμα.

Αυτό το άρθρο ασχολείται με επτά μεθόδους για την επίλυση του προβλήματος. Η πρώτη μέθοδος είναι σχεδιασμένη για αρχάριους έως ενδιάμεσους χρήστες. Οι άλλες έξι μέθοδοι έχουν σχεδιαστεί για έμπειρους χρήστες υπολογιστών.

Επειδή αυτό το άρθρο περιέχει βήματα που αφορούν την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα Εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, αν μια διαδικασία εργασιών συστήματος δημιουργεί μια εξαίρεση που το πρόγραμμα χειρισμού σφαλμάτων δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Η εξαίρεση αυτή μπορεί να οφείλεται σε οποιοδήποτε από τα εξής:
 • Εάν αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μετά την πρώτη επανεκκίνηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows ή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο υπολογιστής ίσως δεν έχει επαρκή χώρο στον σκληρό δίσκο για την εκτέλεση των Windows XP.
 • Το BIOS του υπολογιστή μπορεί να μην είναι συμβατό με τα Windows XP ή ενδέχεται να χρειάζεται ενημέρωση.
 • Τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης μπορεί να μην είναι συμβατά με τα Windows XP.
 • Ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ή μια υπηρεσία συστήματος μπορεί να έχει καταστραφεί.
 • Εάν το ζήτημα σχετίζεται με το αρχείο Win32k.sys, ίσως να προκαλείται από ένα πρόγραμμα απομακρυσμένου ελέγχου άλλου κατασκευαστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Αναφοράς Σφαλμάτων των Windows

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων των Windows, για να στείλετε πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε διαθέσιμη ενημέρωση κώδικα ή εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναφοράς σφαλμάτων των Windows:
 1. Όταν το παράθυρο αναφοράς σφαλμάτων των Windows που αναδύεται στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή αναφοράς σφάλματος Για να στείλετε αναφορά σφάλματος σε εμάς.
 2. Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που εμφανίζεται μετά την αποστολή της αναφοράς σφάλματος σε εμάς, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες. Αυτό σας βοηθά να βρείτε διαθέσιμες ενημερώσεις κώδικα για το ζήτημα ή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος.
 3. Εάν δεν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση κώδικα ή ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους" για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Υποστήριξη, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://support.Microsoft.com/contactus/

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στο δίσκο

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο στο δίσκο. Το σφάλμα διακοπής μπορεί να οφείλεται σε χώρο στο δίσκο που δεν επαρκεί.

Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία ή την Κονσόλα αποκατάστασης για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή, διαγράψτε περιττά προσωρινά αρχεία, αρχεία cache του Internet, αρχεία αντιγράφων ασφαλείας προγραμμάτων και αρχεία που περιέχουν αποθηκευμένα κατακερματισμένα τμήματα αρχείων από σαρώσεις δίσκου (αρχεία .chk). Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε έναν άλλο σκληρό δίσκο που έχει περισσότερο ελεύθερο χώρο.

Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο για να ενημερώσετε το BIOS του υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία ή την Κονσόλα αποκατάστασης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
315222Περιγραφή των επιλογών σε ασφαλή λειτουργία εκκίνησης στα Windows XP
314058 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows XP

Μέθοδος 2: Ενημερώστε το BIOS του υπολογιστή

Εάν η απελευθέρωση χώρου στον σκληρό σας δίσκο δεν έλυσε το πρόβλημα, το BIOS ενδέχεται να πρέπει να ενημερωθεί. Χρησιμοποιήστε τα άρθρα με τις πληροφορίες επικοινωνίας του προμηθευτή υλικού και λογισμικού που παρατίθενται στην ενότητα "Αναφορές", για να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή και να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του BIOS.

Σημείωση Σημείωση

Μέθοδος 3: Απενεργοποίηση ή ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

Εάν έχετε ενημερώσει με επιτυχία το BIOS και το πρόβλημα δεν λυθεί, τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης που διαθέτετε στον υπολογιστή ίσως χρειαστεί να ενημερωθούν ή να απενεργοποιηθεί. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης που διαθέτετε:
 1. Εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης παρατίθεται με βάση το όνομα στο μήνυμα λάθους Stop, απενεργοποιήστε ή καταργήστε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης.
  • Εάν το σφάλμα παρουσιάζεται κατά τη διαδικασία εκκίνησης και το διαμέρισμα συστήματος χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, ίσως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης.
  • Εάν το πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας εκκίνησης συστήματος σε Ασφαλή λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Κονσόλα Αποκατάστασης, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή.
 2. Εάν το μήνυμα λάθους "Stop" δεν υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης, θα πρέπει να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.
 3. Απενεργοποιήστε ή καταργήστε τα προγράμματα οδήγησης ή υπηρεσίες που προσθέσατε πρόσφατα.
 4. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) της Microsoft, για να προσδιορίσετε αν οι συσκευές PCI στον υπολογιστή είναι συμβατό με τα Windows XP. Για πληροφορίες σχετικά με τη λίστα HCL, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.Microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

Μέθοδος 4: Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή

Εάν έχετε ενημερώσει τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης και το πρόβλημα δεν λυθεί, ή εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τα Windows σε ασφαλή λειτουργία, το πρόβλημα ίσως προκαλείται από ένα διαφορετικό, μη υπογεγραμμένο πρόγραμμα οδήγησης. Καταργήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης που δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
316434Τρόπος πραγματοποίησης για προχωρημένους αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows XP

Μέθοδος 5: Κατάργηση όλων των προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών

Δεν μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να προσδιορίσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή προκαλεί το σφάλμα. Εάν η κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή δεν επιλύσει το ζήτημα, δοκιμάστε να μετακινήσετε όλα τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών από το φάκελο %Windir%\System32\Drivers σε διαφορετική θέση. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να μετακινήσετε τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης τρίτων κατασκευαστών:
 1. Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα Αποκατάστασης, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή ή ξεκινήστε τον υπολογιστή από άλλη εγκατάσταση των Windows, εάν έχετε εκτελέσει μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows.
 2. Δημιουργήστε έναν προσωρινό φάκελο για να κρατήσετε τα αρχεία προγράμματος οδήγησης. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε c:\DriverTemp.
 3. Μετακινήστε όλα τα αρχεία που δεν έχουν ημερομηνία δημιουργίας για τα Windows XP την 8/13/2001, από το φάκελο %Windir%\System32\Drivers στον προσωρινό φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 2.

  Προσοχή Εάν ο υπολογιστής βασίζεται σε IDE ή SCSI προγράμματα οδήγησης ελεγκτή τρίτων κατασκευαστών για τη σωστή λειτουργία, πρέπει να εντοπίσετε αυτά τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης και να τα αφήσετε στο φάκελο % windir%\System32\Drivers .
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Συνεχίστε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows. Μπορείτε να προσθέσετε τα αρχεία προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή - ένα τη φορά - για να προσδιορίσετε το ελαττωματικό πρόγραμμα οδήγησης.

Μέθοδος 6: Κατάργηση υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου άλλου κατασκευαστή

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, αφού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προηγούμενες μεθόδους και το μήνυμα λάθους "Stop" περιέχει το όνομα του αρχείου Win32k.sys αντί για το όνομα αρχείου προγράμματος οδήγησης, το πρόβλημα ίσως προκαλείται από ένα πρόγραμμα απομακρυσμένου ελέγχου άλλου κατασκευαστή. Για να καταργήσετε την υπηρεσία, χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή και στη συνέχεια, διαγράψτε το αρχείο της υπηρεσίας απομακρυσμένου ελέγχου άλλου κατασκευαστή.

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα παρόμοια με εκείνο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, τα προβλήματα ίσως να προκαλούνται από κάτι που δεν έχει περιγραφεί σε αυτό το άρθρο. Έχουμε συμπεριλάβει μια λίστα άρθρων που αναλύουν παρόμοια ζητήματα, τα οποία μπορείτε να αναθεωρήσετε για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα:
315222 Περιγραφή των επιλογών σε ασφαλή λειτουργία εκκίνησης στα Windows XP
314058 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows XP
308041 Πόροι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με άλλα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
314063 Αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα σφάλμα Stop 0x0000000A στα Windows XP
Εάν αυτά τα άρθρα δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση Γνωσιακής Βάσης της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.Microsoft.com
Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που λαμβάνετε ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Αναζήτηση Υποστήριξης (KB).

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα αφού χρησιμοποιήσετε αυτές τις μεθόδους και τα άρθρα αυτά, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη:
http://support.Microsoft.com/contactus

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες, το ζήτημα μπορεί να είναι μια ασυμβατότητα υλικού με τα Windows XP, επειδή όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης είναι των Windows XP:
 • Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους STOP 0x7E όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά τον υπολογιστή.
 • Λαμβάνετε το μήνυμα λάθους STOP 0x7E μετά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
 • Δεν έχετε εγκαταστήσει όλα τα προγράμματα οδήγησης τρίτων κατασκευαστών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows.
Ωστόσο, εάν λαμβάνετε το μήνυμα λάθους STOP 0x7E μετά την αναβάθμιση από Windows 2000 Professional ή εάν προσθέσατε πρόσφατα μια νέα συσκευή υλικού, το ζήτημα μπορεί να σχετίζεται με ένα μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης ή με μια συσκευή με μη συμβατό υλικό.

Αναφορές

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
310602Τρόπος απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας ή μιας συσκευής που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης σε ασφαλή λειτουργία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
292460 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του προγράμματος οδήγησης προσαρμογέα οθόνης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 330182 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 9 Απριλίου 2013 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB330182 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 330182

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com