ID на статията: 810869 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Отстраняване на проблема автоматично

Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50210
ЗабележкаТози съветник може да е само на английски. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Забележка
Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Следващи стъпки
Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела Заобиколно решение.

Описание на проблема

Кошчето не се показва на работния плот в Windows Vista или в Windows XP. Затова не можете да използвате кошчето за извършването на задачи, като например възстановяване на изтрит файл. Тази статия ще ви помогне да накарате кошчето да заработи отново.

Нека реша проблема сам

За да разрешите този проблем в Windows Vista, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
 2. Щракнете върху Облик и персонализиране, изберете Персонализиране, след което щракнете върху Опции за папките.
 3. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Кошче, и след това щракнете върху OK.
Следващи стъпки
Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела "Заобиколно решение".

За да решите този проблем в Windows XP, използвайте един от следните методи:

Метод 1: Използвайте програмата, която е премахнала кошчето, за възстановяването му


Забележка Ако сте използвали TweakUI, за да скриете кошчето, изпълнете следните стъпки за възстановяване на кошчето на работния плот. Ако не сте използвали програмата TweakUI, вж. метод 2 или метод 3.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете regedit и след това щракнете върху OK.
 2. Ако използвате стандартното меню "Старт" на Windows XP
  1. Намерете следния ключ от системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху следната стойност на DWORD и след това щракнете върху Модифицирай.
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. В полето Данни за стойността въведете 0 и след това щракнете върху OK. (За да скрие иконата на кошчето, помощната програма TweakUI присвоява стойността 1 на този параметър.)
  Ако използвате класическото меню "Старт" на Windows XP
  1. Намерете следния ключ от системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху следната стойност на DWORD и след това щракнете върху Модифицирай.
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. В полето Данни за стойността въведете 0 и след това щракнете върху OK. (За да скрие иконата на кошчето, помощната програма TweakUI присвоява стойността 1 на този параметър.)
 3. Щракнете върху Изход, за да излезте от редактора на системния регистър.
Следващи стъпки
 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела "Заобиколно решение".

Метод 2: Редактирайте системния регистър, за да възстановите Кошчето


Забележка Ако системният администратор е използвал настройка на груповите правила, за да скрие кошчето (или "Всички икони") от работния плот, вж. метод 3.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За да редактирате системния регистър, така че иконата на Кошчето да се появи пак на работния плот, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете regedit и натиснете OK.
 3. Намерете следния ключ от системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. С десния бутон на мишката щракнете върху ключа на системния регистър, който сте намерили по време на стъпка 3, насочете мишката към New ("Нов"), след което натиснете Key ("Ключ").
 5. Въведете {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} и натиснете ENTER.
 6. Щракнете върху новия ключ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, който сте създали при стъпка 5.
 7. В десния панел щракнете два пъти върху записа (Default) ("По подразбиране").
 8. В диалоговия прозорец Edit String ("Редактиране на запис") въведете Recycle Bin ("Кошче") в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 9. Затворете редактора на системния регистър.
Следващи стъпки
Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела "Заобиколно решение".

Метод 3: Използвайте редактора на обекти с групови правила, за да възстановите Кошчето

Ако системният администратор е скрил Кошчето или "All icons" ("Всички икони") от работния плот с помощта на настройка на груповите правила, може да се наложи да се свържете с този администратор, за да възстанови иконата на Кошчето. Системният администратор може да използва редактора на обекти с групови правила (GPEDIT.msc) или ръчно да отстрани данните за Кошчето (създадени чрез редактора на обекти с групови правила) от системния регистър, за да върне иконата на Кошчето на работния плот.

Забележка Следните процедури имат ефект само в Windows XP Professional. Ако системата ви не е Windows XP Professional, можете да изпробвате процедурата в раздела "Заобиколно решение".

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 • За да възстановите Кошчето чрез редактора на обекти с групови правила:
  1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете GPEDIT.MSC в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
  2. Под User Configuration ("Потребителска конфигурация") щракнете еднократно върху Administrative Templates ("Административни шаблони") и двукратно върху Desktop ("Работен плот").
  3. Щракнете двукратно върху Remove Recycle Bin icon from the desktop ("Отстрани иконата на Кошчето от работния плот").
  4. Щракнете върху раздела Setting ("Настройка"), след това върху Not Configured ("Неконфигурирано") и накрая натиснете OK.
 • За да възстановите Кошчето с помощта на редактора на системния регистър:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете regedit и след това щракнете върху OK.
  2. Намерете следния ключ от системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Щракнете върху ключа на системния регистър, намерен по време на стъпка 3, след което в десния панел щракнете върху следната стойност на регистърния параметър DWORD:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. В менюто Edit ("Редактиране") щракнете върху Delete ("Изтрий") и след това върху Yes ("Да").
  5. Затворете редактора на системния регистър.
Следващи стъпки
Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. В случай че проблемът не е решен, можете да изпробвате процедурата в раздела "Заобиколно решение".

Заобиколно решение

Ако не можете да възстановите Кошчето чрез описаните в тази статия методи, заобиколете проблема, като създадете пряк път към Кошчето:
 1. Натиснете Start ("Старт") и изберете My Computer ("Моят компютър").
 2. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 3. Щракнете върху раздела View ("Изглед") и премахнете отметката от квадратчето Hide protected operating system files (Recommended) ("Скрий защитените файлове на операционната система (Препоръчва се)").
 4. Щракнете върху Да, когато получите предупредителното съобщение, след което щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Опции за папките.
 5. Натиснете Folders ("Папки") на лентата с инструменти.

  Забележка Ако Folders ("Папки") не се вижда в лентата с инструменти, насочете мишката към Toolbars ("Ленти с инструменти") в менюто View ("Изглед"), след което щракнете върху Standard Buttons ("Стандартни бутони").
 6. В левия навигационен екран, под Папки намерете папката Кошче, след което плъзнете папката Кошче на работния плот.
 7. В менюто Tools ("Инструменти") щракнете върху Folder Options ("Опции за папките").
 8. Щракнете върху раздела View ("Изглед") и поставете отметка в квадратчето Hide protected operating system files (Recommended) ("Скрий защитените файлове на операционната система (Препоръчва се)"). Натиснете OK.
Забележка Тази процедура не води до повторно създаване на първоначалната икона. Но тя възстановява повечето функции на кошчето. Те са следните:
 • Изтриване на файл чрез плъзването му в иконата на Кошчето на работния плот.
 • Възстановяване на изтрит файл чрез двукратно щракване на разположената на работния плот икона на Кошчето, последвано от щракване с десния бутон на мишката върху файла, който искате да изтриете, и накрая натискане на Restore ("Възстанови").
 • Изпразване на кошчето чрез щракване с десния бутон върху иконата на Кошчето на работния плот и избиране на Empty Recycle Bin ("Изпразни Кошчето").
Забележка При използване на тези стъпки с цел заобикаляне на проблема няма да можете да щракнете с десния бутон на мишката върху прекия път на Кошче, за да получите достъп до свойствата му. За да зададете свойствата на Кошчето, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете двукратно върху пряката връзка на Кошчето на работния плот. Отваря се папката на Кошчето.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на Кошче в горния ляв ъгъл на папката на кошчето и изберете Свойства.

Ако тази процедура не реши проблема, може да се обърнете към поддръжката.

Причина

Причините за този проблем може да са няколко:
 • Кошчето е скрито от програма на друг производител.
 • Кошчето е скрито от програмата TweakUI.
 • От системния регистър е изтрита информацията за Кошчето.
 • Настройка на груповите правила (Group Policy) е използвана за скриване на Кошчето.

  Забележка Windows XP Home Edition не поддържа груповите правила.

Библиография

За помощ за обичайните задачи по поддръжката на системата в Windows Vista посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Свойства

ID на статията: 810869 - Последна рецензия: 10 юни 2013 г. - Редакция: 7.1
Важи за:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Ключови думи: 
kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com