Възниква грешка, когато изпращате или получавате имейл съобщение в Outlook или Outlook Express

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 813514 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да понижите настройките за защита или как да изключите функциите за защитата на компютъра. Можете да направите тези промени, за да заобиколите конкретен проблем. Препоръчително е да оцените рисковете, които са свързани с изпълнението на това решение във вашата конкретна работна среда, преди да направите тези промени. Ако изпълните това решение, предприемете всички подходящи допълнителни стъпки, за да подобрите защитата на компютъра.
Microsoft предоставя информация за контакт с производители трета страна, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от фирми, които не зависят от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за техническите показатели или надеждността на тези продукти.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В тази статия са изброени най-честите методи, които помагат за отстраняване на неизправности при проблеми, които може да имате при получаване и изпращане на имейл съобщения в Outlook или Outlook Express.

Трябва да опитате тези методи, когато срещнете следните грешки:

Списък с грешки
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Забележка Ако най-честите методи не разрешат проблема ви, може да опитате с изброените в таблицата допълнителни методи.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Съобщения за грешки или кодове за грешкиДопълнителни методи
Не беше установена връзка, защото целевият компютър я отказа активно.
The server could not be found. ("Сървърът не можа да бъде открит.") (Акаунт:име на акаунта, POPserver:'mail', Номер на грешка: 0x800ccc0d).
Задачата „сървър име – изпращане и получаване“ отчете грешка (0x800ccc0f): „Връзката със сървъра е прекъсната. Ако проблемът продължава, обърнете се към администратора на вашия сървър или към интернет доставчика“. Сървърът отговори: ? K.
Вашият сървър неочаквано прекъсна връзката. Възможните причини за това включват проблеми на сървъра, мрежови проблеми или продължителен период на престой. Акаунт. име на акаунт, Сървър: 'име на сървър“, Протокол: POP3, Server Response: ("POP3, Отговор на сървъра:") '+OK', Port: ("'+ОК', Порт:") 110, Secure(SSL): No, Error Number: ("Не, Номер на грешка:") 0x800ccc0f.
Задача „име на SMTP сървър – изпращане и получаване“ отчете грешка (0x80042109): 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. ("Outlook не може да се свърже с вашия изходящ (SMTP) e-mail сървър.") Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на сървъра или с интернет доставчика“.
Изтекло е времето за изчакване на отговор за тази операция от получаващия (POP) сървър 0x8004210a.Увеличете настройката за време на изчакване на сървъра.
Изтекло е времето за изчакване на отговор при комуникацията със сървъра 0x800ccc19.Увеличете настройката за време на изчакване на сървъра.
Кодове на грешки: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.
Код на грешка: 0x8007000cСтартирайте инструмента за поправка на MAPI.
Код на грешка: 0x800C013bСъздайте отново файла за изпратени елементи Items.dbx.
Код на грешка: 0x8004210bПроверете SMTP имейл адресите в списъка за разпространение.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Разрешение

За да отстраните проблема, използвайте един или повече от описаните по-долу методи. След като изпълните всеки метод, изпратете до себе си тестово имейл съобщение, за да се уверите, че можете да изпращате и получавате съобщения, без да получавате съобщение за грешка. Ако продължите да получавате грешки, опитайте следващия метод.

Метод 1: Уверете се, че сте свързани към интернет

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Стартирайте интернет браузъра. Например стартирайте Internet Explorer.
 2. Въведете един от следните адреси в адресната лента и после натиснете ENTER.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  Ако продължавате да имате проблеми с интернет връзката, вижте отстраняване на неизправности при проблеми с мрежовите връзки в Internet Explorer.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 2: Уверете се, че настройките на имейл акаунта на Outlook са правилни

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Вижте следните статии в базата знания на Microsoft, за да изберете подходящата статия за проверката на настройките на имейл акаунта на Outlook:

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 3: Изтриване на подозрителни имейл съобщения от вашата пощенска кутия

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Възможно е подозрителни имейл съобщения да блокират получаването на съобщението ви за грешка в Outlook. Ако имате някакви подозрителни имейл съобщения, ги изтрийте, като използвате един от следните методи:
 • Влезте във вашата пощенска кутия с помощта на базирана на уеб имейл програма на вашия интернет доставчик. След това изтрийте имейл съобщенията.
 • Свържете се с доставчика ви на интернет и го помолете да изтрие имейл съобщенията.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 4: Проверете уеб сайта на производителя на антивирусната програма за допълнителни предложения

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако антивирусния ви софтуер включва функция за сканиране на имейл, може да изпълните допълнителни задачи за конфигуриране, за да използвате Outlook или Outlook Express едновременно с антивирусния софтуер. Например може да ви се наложи да конфигурирате добавката Norton AntiVirus Office за работа с Outlook. (Това може да е на английски)

За повече информация относно използването на Outlook с антивирусния ви софтуер, посетете един от следните уеб сайтове в зависимост от антивирусния софтуер, който сте инсталирали:
 • Symantec
 • McAfee
 • Trend Micro
 • Panda
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 5: Конфигуриране на защитната ви стена за разрешаване на Outlook за достъп до интернет

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Предупреждение Това заобиколно решение може да направи компютъра или мрежата по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или опасен софтуер, например вируси. Не препоръчваме това заобиколно решение, но предоставяме тази информация, за да можете да се възползвате от това заобиколно решение по своя преценка. Използвайте това заобиколно решение на свой собствен риск.

Конфигурирайте защитната си стена, за да позволява достъп до интернет на следните файлове:
 • Outlook.exe (за Outlook)
 • Msimn.exe (за Outlook Express)
По подразбиране порт 25 е за изходящ достъп, а порт 110 е за входящ достъп. Ако не сте сигурни за портовете, се обърнете към вашия интернет доставчик или системен администратор.

Повече информация за McAfee Personal Firewall (персонална лична стена на McAfee) и Norton Personal Firewall (персонална лична стена на Norton) Symantec
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Посетете уеб сайта на McAfee за инструкции за конфигурирането на McAfee Personal Firewall.

Също така можете да премахнете и преинсталирате персоналната защитна стена на McAfee. Този процес на преинсталиране ще гарантира достъпа до интернет на Outlook и Outlook Express, тъй като процесът ще създаде отново файла с програмен подпис, който се използва от защитната стена.

Ако изпълнявате Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security или софтуер на Norton SystemWorks на Symantec, се свържете с поддръжката за продукта на Symantec за надстройка или инструкции за повторно конфигуриране, за да решите проблема си.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 6: Поправяне на вашия Outlook или Outlook Express

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Поправянето на вашия Outlook или Outlook Express също така може да разреши проблема.

Как се поправя Outlook

Как се поправя Outlook express

Забележка Ако Outlook Express е премахнат от компютъра или инсталацията му е повредена, Outlook 2000 няма да функционира правилно и може да се получи някое от следните съобщения за грешки, които са споменати в раздела „Още информация“. За повече информация вижте Outlook 2000 изисква Outlook Express.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Забележка Следните методи се отнасят само за Outlook.

Метод 7: Уверете се, че профилът на имейла ви работи правилно (само за Outlook)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
За да проверите дали профилът на имейла ви работи правилно, се опитайте да създадете нов профил на имейла. Ако можете да изпращате и получавате имейл съобщения, като използвате новосъздадения профил на имейла, трябва да конфигурирате новия профил на Outlook като профил по подразбиране.

Стъпка 1: Намерете файла с данни на Outlook по подразбиране

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Щракнете върху Поща в контролния панел.
 2. В диалоговия прозорец Настройка на поща – Outlook щракнете върху Показване на профили.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 3. Изберете текущия си профил на Outlook, след което щракнете върху Свойства.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 4. В диалоговия прозорец Настройка на поща – Outlook щракнете върху Файлове с данни.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 5. Изберете раздела Файлове с данни от диалоговия прозорец Настройки на акаунта, след което отбележете името и местоположението на файла с данни по подразбиране за профила ви. (Файлът с данни по подразбиране ще се отбележи с отметка).

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.
 6. Щракнете върху Затвори.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Стъпка 2: Създаване на нов профил на Outlook

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
След като знаете името и местоположението на файла с данни по подразбиране за вашия профил, използвайте самоедин от следните методи за създаването на нов профил на Outlook.

Видео: Как да се свърже Outlook с вашия личен имейл акаунт (видеоклипът е на английски)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets video1
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl=http://aka.ms/x4bb4c
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets video2
Метод A: Използвайте автоматичната настройка на акаунт, за да създадете IMAP или POP3 имейл акаунт
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Важно По подразбиране автоматичната настройка на акаунт ще създаде IMAP акаунт, ако имейл сървърът ви поддържа IMAP и POP3. За да създадете POP3 акаунт, ще трябва да следвате ръчните стъпки. Ако обаче имейл сървърът ви поддържа само POP3, автоматичната настройка на акаунти ще създаде POP3 акаунт.
 1. Отворете контролния панел, след което щракнете върху Поща.
 2. В диалоговия прозорец Настройка на поща – Outlook щракнете върху Показване на профили.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 3. В раздела Общи в диалоговия прозорец Поща щракнете върху Добавяне.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 4. В диалоговия прозорец Нов профил въведете ново име на профил, след което щракнете върху OK.
 5. В диалоговия прозорец Добавяне на нов акаунт въведете информацията за вашия имейл акаунт, след което щракнете върху Напред.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 6. След като акаунтът е конфигуриран успешно, щракнете върху Готово.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Метод Б: Ръчно създаване на POP3 или IMAP имейл акаунт
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Отворете контролния панел, след което щракнете върху Поща.
 2. В диалоговия прозорец Настройка на поща – Outlook щракнете върху Показване на профили.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 3. В раздела Общи в диалоговия прозорец Поща щракнете върху Добавяне.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 4. В диалоговия прозорец Нов профил въведете ново име на профил, след което щракнете върху OK.
 5. В диалоговия прозорец Добавяне на нов акаунт изберете Ръчно конфигуриране на настройките на сървъра или допълнителни типове сървъри, след което щракнете върху Напред.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 6. В диалоговия прозорец Избор на услуга изберете Интернет имейл, след което щракнете върху Напред.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 7. В диалоговия прозорец Настройки за интернет имейл въведете данните на вашия акаунт.
 8. Щракнете върху Проверка на настройките на акаунта, за да проверите вашия акаунт.

  Забележка
  Свържете се с вашия интернет доставчик, ако не сте сигурни за правилните данни на акаунта.
 9. Изберете Съществуващ файл с данни на Outlook, след което щракнете върху Преглед.

  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.

 10. В диалоговия прозорец Отваряне на файл с данни на Outlook намерете и изберете намерения файл с данни на Outlook, след което щракнете върху OK.
 11. Щракнете върху Напред.
 12. В диалоговия прозорец Проверка на настройките на акаунта щракнете върху Затвори.
 13. Щракнете върху Готово.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Стъпка 3: Конфигуриране на новия ви профил на Outlook като профил по подразбиране

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако новият имейл профил на Outlook работи правилно, настройте профила на Outlook като профил по подразбиране, след което преместете имейл съобщенията си в новия профил.
 1. В раздела Общи на диалоговия прозорец Поща изберете Винаги използвай този профил.
 2. Щракнете върху падащото меню под Винаги използвай този профил, след което изберете новия профил.
 3. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Поща.
 4. Използвайте съветника за импортиране и експортиране, за да експортирате вашите имейл съобщения във файла с данни на Outlook (.pst) от стария ви имейл профил на Outlook, след което импортирайте файла с данни на Outlook (.pst) в новия ви имейл профил на Outlook.

  Забележка
  Ако не сте запознат с функцията за импортиране и експортиране в Outlook, вижте следните статии:
  Как се експортират елементи на Outlook във файл с данни на Outlook (.pst)

  Как се импортират елементи на Outlook от файл с данни на Outlook (.pst)
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 8: Стартиране на Outlook в безопасен режим (само за Outlook)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
За да стартирате Outlook в безопасен режим, следвайте тези стъпки в зависимост от операционната система, която сте инсталирали.

Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 или Windows Vista
 1. В Windows 8.1 или Windows 8 плъзнете от десния край на екрана, след което натиснете Търсене. Ако пък използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана, след което щракнете върху Търсене. В Windows 7 или Windows Vista щракнете върху Начало.
 2. В полето Търсене въведете outlook.exe/safe.
 3. Натиснете клавиша Enter.
Windows Server 2003, Windows 2000 или Windows XP
 1. Щракнете върху Старт.
 2. Щракнете върху Изпълнение.
 3. Напишете outlook.exe /safe.
 4. Щракнете върху OK.
Ако се появи известие, което показва, че имейл профила е повреден или че са инсталирани добавки или конфликтни приложения от трета страна, следвайте стъпките от метод 3, за да създадете нов имейл профил.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 9: Изпълнете инструмента за поправка на „входящи“, за да поправите .pst файла си (само за Outlook)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Файлът с разширение .pst е файл на личните папки, в който се съхраняват имейл вашите съобщения, контакти, бележки, елементи от календара и други данни. Ако .pst файлът е повреден е възможно да не можете да изпращате и получавате имейл съобщения в Outlook.

За да разрешите проблема, поправете файла от личните папки (.pst) на Outlook.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Метод 10: Изчистете имейл съобщенията, които са блокирани в кутията „Изходящи“ (само за Outlook)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Щракнете върху кутията „Изходящи“, след което проверете дали има блокирани имейл съобщения в кутията „Изходящи“. Ако има някакви блокирани съобщения, следвайте тези стъпки, за да ги изчистите:
 1. В Outlook щракнете върху раздела Изпращане/получаване, след което щракнете върху Работи офлайн.

  Забележка
  Това ще прекрати опитите на Outlook да изпрати всички имейл съобщения.
 2. Изберете кутията Изходящи. Сега можете да направите едно от следните действия:
  • Преместване на съобщението: Преместете съобщението в папка Чернови. Можете или да плъзнете съобщението в папката Чернови или да щракнете с десния бутон на мишката върху него, да изберете Премести, да изберете Друга папка, след което да изберете папката Чернови от списъка.

   Забележка Това ще ви позволи да отворите голямото имейл съобщение и да го преместите и промените размера му, след което да добавите повторни прикачените файлове, преди да опитате да изпратите отново имейл съобщението.
  • Изтриване на съобщението: Щракнете с десния бутон на мишката върху съобщението, след което изберете Изтриване.

  Важно
  Ако получите съобщение „Outlook предава съобщението“ затворете Outlook, след което го изчакайте да се затвори. Може да се наложи да използвате диспечера на задачите в Windows, за да се уверите, че процесът на Outlook.exe е завършен. Рестартирайте Outlook отново, след което повторете стъпка 2.
 3. Щракнете върху раздела Изпращане/получаване, след което щракнете върху Работи офлайн, за да отмаркирате.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Допълнителна информация

Продукти на трети страни, които причиняват този проблем

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Продуктите на трети страни, за които се знае, че причиняват този проблем включват следните:
 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator
 • Net Nanny
 • Panicware Pop-Up Stopper
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Изпълнете инструмента за поправка на MAPI (само за Outlook)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако файлът Mapi32.dll е повреден или неправилен, можете да получите следното съобщение за грешка при изпращане или получаване на имейл съобщения в Outlook:

При изпращане и получаване се отчете грешка (0x8007000E): Недостатъчно памет или системни ресурси. Затворете някои прозорци или програми и опитайте отново.

За да разрешите този проблем, изпълнете инструмента за поправка на MAPI (Fixmapi.exe). Файлът Fixmapi.exe се намира в една от следните папки:
 • C:\Winnt\System32
 • C:\Windows\System32
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Създайте повторно файла за изпратените елементи Items.dbx (само за Outlook Express)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако файлът за изпратени елементи Items.dbx е повреден, може да получите следното съобщение за грешка при изпращане на съобщение в Outlook Express:

Възникна неизвестна грешка. Протокол: SMTP, порт: 0, Secure(SSL): Не, Номер на грешка: 0x800C013B.

За да разрешите този проблем, променете името на файла Sent Items.dbx от имейл файловете на Outlook Express. Изпълнете следните инструкции:
 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Find (Търсене) и щракнете върху Files or Folders (Файлове или папки).
 2. В полето Наречени въведете Sent Items.dbx.
 3. В полето Търси в, щракнете върху основния ви твърд диск (обикновено диск C), след което щракнете върху Намери сега.
 4. Щракнете с десния бутон върху файла Sent Items.dbx, след което щракнете върху Преименувай.
 5. Въведете Sent Items.old, след което щракнете върху OK.
 6. Рестартирайте Outlook Express. Това действие създава автоматично нов файл Sent Items.dbx.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Проверете всички SMTP имейл адреси в списъка за разпространение (само за Outlook)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако някой от SMTP адресите в списъка за разпространение е повреден или неправилно формиран, може да възникне грешка 0x8004210b. Трябва да разгледате всички имейл адреси в списъка за разпространение, за да се уверите, че са правилни. Освен това можете да изпратите индивидуални тестови имейл съобщения до всеки член от списъка за разпространение, за да определите невалидните имейл адреси.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Увеличете настройката за времето за изчакване на отговор на сървъра

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
Ако съобщението за грешка е придружено от съобщение за грешка заради изтичане на времето за отговор, може да разрешите проблема, като увеличите настройката за времето за изчакване на отговор на сървъра в Outlook или Outlook Express. За да увеличите настройката за времето на изчакване на отговор на сървъра, използвайте някой от следните методи в зависимост от версията на Outlook или Outlook Express, която сте инсталирали.
Outlook 2013 и Outlook 2010
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Стартирайте Outlook.
 2. В менюто Файл щракнете върху Информация.
 3. Щракнете върху Настройки на акаунт, след което изберете Настройки на акаунт от списъка.
 4. Щракнете върху целевия POP3 акаунт и натиснете Промяна.
 5. Щракнете върху Допълнителни настройки.
 6. Щракнете върху раздела Разширени.
 7. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Outlook 2007
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Стартирайте Outlook.
 2. В менюто Инструменти изберете Настройки на акаунта.
 3. Щракнете върху целевия POP3 акаунт и натиснете Промяна.
 4. Щракнете върху Допълнителни настройки.
 5. Щракнете върху раздела Разширени.
 6. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Outlook 2003 и Outlook 2002
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Стартирайте Outlook.
 2. В менюто Инструменти изберете Имейл акаунти.
 3. Щракнете върху Преглед или промяна на съществуващи имейл акаунти, след което щракнете върху Напред.
 4. Щракнете върху POP3 акаунта, след което щракнете върху Промяна.
 5. Щракнете върху Допълнителни настройки.
 6. Щракнете върху раздела Разширени.
 7. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Корпоративен режим или режим на работна група на Outlook 2000
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Стартирайте Outlook.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Услуги.
 3. В раздела Услуги щракнете върху Интернет имейл и после щракнете върху Свойства.
 4. Щракнете върху раздела Разширени.
 5. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Само интернет поща на Outlook 2000
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Стартирайте Outlook.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Акаунти.
 3. Изберете целевия акаунт, след което щракнете върху Свойства.
 4. Щракнете върху раздела Разширени.
 5. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Outlook Express 6.0 и 5.x
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 1. Стартирайте Outlook Express.
 2. В менюто Инструменти щракнете върху Акаунти.
 3. Щракнете върху раздела Поща.
 4. Щракнете върху вашия POP3 акаунт, след което щракнете върху Свойства.
 5. Щракнете върху раздела Разширени.
 6. Постепенно увеличавайте зададената стойност за време на изчакване на сървъра, докато проблемът изчезне.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Свойства

ID на статията: 813514 - Последна рецензия: 08 май 2014 г. - Редакция: 6.0
Важи за:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Ключови думи: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com