ID на статията: 813514 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Ако сте клиент от малкия бизнес, можете да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за Поддръжка за малкия бизнес.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Симптоми

Когато се опитвате да изпращате и получавате имейл съобщения в Microsoft Office Outlook или Outlook Express, е възможно да получите съобщение за грешка, което наподобява едно от следните:
 • No connection could be made because the target machine actively refused it. ("Не беше установена връзка, защото целевият компютър активно я отказа.")
 • The server could not be found. ("Сървърът не можа да бъде открит.") (Account:account name, POPserver:'mail', Error Number: ("Акаунт: име на акаунта, POPсървър:'mail', Номер на грешка:") 0x800ccc0d)
 • Task 'server name - Sending and Receiving' reported error (0x800ccc0f): ("Задачата 'сървър име - Изпращане и получаване' отчете грешка (0x800ccc0f):") 'The connection to the server was interrupted. ("Връзката със сървъра е прекъсната.") If this problem continues, contact the server administrator or Internet service provider (ISP). ("Ако проблемът продължава, обърнете се към администратора на вашия сървър или към Интернет доставчика.") The server responded: ("Сървърът отговори:") ? K'
 • Your server has unexpectedly terminated the connection. ("Вашият сървър неочаквано прекъсна връзката.") Possible causes of this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account. account name, Server: ("Възможните причини за това включват проблеми на сървъра, мрежови проблеми или продължителен период на престой. Акаунт. име на акаунт, Сървър:") 'server name', Protocol: ("име на сървър', Протокол:") POP3, Server Response: ("POP3, Отговор на сървъра:") '+OK', Port: ("'+ОК', Порт:") 110, Secure(SSL): No, Error Number: ("Не, Номер на грешка:") 0x800ccc0f
 • Task 'SMTP server name - Sending and Receiving' reported error (0x80042109): ("Задача 'име на SMTP сървър - Изпращане и получаване' отчете грешка (0x80042109):") 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. ("Outlook не може да се свърже с вашия изходящ (SMTP) e-mail сървър.") If you continue to receive this message, contact the server administrator or Internet service provider (ISP).' ("Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на сървъра или с Интернет доставчика.')
 • The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server 0x8004210a ("Изтекло е времето за изчакване на отговор за тази операция от получаващия (POP) сървър 0x8004210a")
 • A time-out occurred while communicating with the server 0x800ccc19 ("Изтекло е времето за изчакване на отговор при комуникацията със сървъра 0x800ccc19")
Допълнителна информация за съобщения за грешки

За допълнителна информация относно решения при съобщения за време на изчакване вижте раздела "Допълнителна информация".

Разрешение

Причините, поради които най-често се появяват тези съобщения за грешки, са проблеми с интернет връзката и неправилно конфигуриране на акаунт в Outlook или Outlook Express. Първо се уверете, че сте свързани към интернет. За тази цел преминете към метод 1.

Забележка Методите, описани в тази статия са за както начинаещи, така и за напреднали потребители.

Метод 1: Уверете се, че сте свързани към интернет

Метод 2: Уверете се, че настройките ви за акаунти са правилни

Отстраняване на неизправности за напреднали потребители

Ако все още имате проблеми с изпращането и получаването на поща, след като сте проверили настройките на своя имейл сървър чрез доставчика ви на имейл услуги, следвайте тези стъпки: Ако смятате, че няма да се справите с техниките за отстраняване на неизправности за напреднали потребители, попитайте вашия системен администратор или се свържете с поддръжката на клиенти на Microsoft на: Изпълнявайте следните методи в посочената последователност. Проверявайте дали проблемът е решен след всеки метод.

Метод 3: Стартирайте Outlook в безопасен режим

Метод 4: Създаване на нов имейл профил

Метод 5: Изтрийте подозрителни съобщения от пощенската кутия

Метод 6: За допълнителни предложения проверете уеб сайта на производителя на вашата антивирусна програма

Метод 7: Извършете поправка на Outlook Express

Метод 8: Уверете се, че всички SMTP имейл адреси в дадена дистрибуция са валидни

Метод 9: Проверете конфигурацията на вашата защитна стена

Допълнителна информация

Ако кодът за грешка е придружен от съобщение за изтекло време за изчакване на отговор, възможно е да решите проблема чрез увеличаване на настройката за период на изчакване на сървъра в Outlook или в Outlook Express. За да увеличите зададената стойност на настройката за период на изчакване на сървъра, използвайте съответния метод, който отговаря на вашата версия на Outlook или Outlook Express.

Outlook 2010 и Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 и Outlook 2003

Корпоративен режим или режим на работна група на Outlook 2000

Само интернет поща на Outlook 2000


Outlook Express 5.x и 6.0

Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от фирми, които не зависят от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за техническите показатели или надеждността на тези продукти.

Следващи стъпки

Ако тези методи не са проработили за вас, можете да използвате уеб сайта на Microsoft за услуги за поддръжка на клиенти, за да намерите други решения на вашия проблем. Уеб сайтовете на Microsoft за услуги за поддръжка на клиенти осигуряват включват някои от следните услуги:
 • База знания за търсене: Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Центрове за решения: Преглед на често задавани въпроси за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • Други опции за поддръжка: Използвайте интернет за задаване на въпрос, за връзка с услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft или за предоставяне на обратна връзка.
Ако продължавате да имате проблеми, е възможно да се наложи да се свържете с услугите на Microsoft за поддръжка на клиенти на:

Свойства

ID на статията: 813514 - Последна рецензия: 06 февруари 2013 г. - Редакция: 5.0
Важи за:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Ключови думи: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com