Μηνύματα σφάλματος κατά την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Outlook και το Outlook Express

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 813514 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν επιχειρείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Office Outlook ή το Outlook Express, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με τα ακόλουθα:
 • Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης, επειδή ο υπολογιστής προορισμού την απέρριψε ενεργά. (No connection could be made because the target machine actively refused it.)
 • Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του διακομιστή. (Λογαριασμός:όνομα_λογαριασμού, POPserver:'mail', Αριθμός σφάλματος: 0x800ccc0d) (The server could not be found. (Account: account name, POPserver:'mail', Error Number: 0x800ccc0d))
 • Η εργασία 'όνομα_διακομιστή - Αποστολή και λήψη ανέφερε σφάλμα (0x800ccc0f): 'Η σύνδεση με το διακομιστή διακόπηκε. Εάν συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Ο διακομιστής ανταποκρίθηκε: ? K' (Task 'server name - Sending and Receiving' reported error (0x800ccc0f): 'The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact your server administrator or Internet service provider (ISP). The server responded: ? K')
 • Στα πιθανά αίτια για την απροσδόκητη διακοπή σύνδεσης από το διακομιστή Πιθανές αιτίες αυτού του σφάλματος μπορεί να είναι προβλήματα στο διακομιστή, προβλήματα στο δίκτυο ή μεγάλη χρονική διάρκεια αδράνειας. Λογαριασμός. όνομα_λογαριασμού, Διακομιστής: 'όνομα_διακομιστή', Πρωτόκολλο: POP3, Απόκριση διακομιστή: '+OK', Θύρα: 110, Ασφαλής θύρα(SSL): No, Error Number: 0x800ccc0f (Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account. account name, Server:server name', Protocol: POP3, Server Response: '+OK', Port:110, Secure(SSL): N0, Error Number: 0x800ccc0f)
 • Η εργασία 'όνομα_διακομιστή_SMTP - Αποστολή και λήψη' ανέφερε σφάλμα (0x80042109): 'Το Outlook δεν είναι δυνατό να συνδεθεί με το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας σας (SMTP). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). (Task 'server name_SMTP - Sending and Receiving' reported error (0x80042109): 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).')
 • Το χρονικό όριο για τη λειτουργία έληξε κατά την αναμονή απόκρισης από το διακομιστή εισερχομένων (POP) 0x8004210a (The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server 0x8004210a)
 • Το χρονικό όριο έληξε κατά την επικοινωνία με το διακομιστή 0x800ccc19 (A time-out occurred while communicating with the server 0x800ccc19)
Πρόσθετες πληροφορίες για τα μηνύματα σφάλματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση μηνυμάτων χρονικού ορίου, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Οι πιο κοινές αιτίες για αυτά τα μηνύματα σφάλματος είναι προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet και εσφαλμένες ρυθμίσεις λογαριασμού στο Outlook ή στο Outlook Express. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Για να το κάνετε αυτό, προχωρήστε στη μέθοδο 1.

Σημείωση Οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο απευθύνονται σε αρχάριους και σε έμπειρους χρήστες.

Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet

Μέθοδος 2: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είναι σωστές

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Εάν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την επαλήθευση των ρυθμίσεων του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματός σας ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft από την επιλογή: Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους με την ακόλουθη σειρά. Ελέγξτε αν το ζήτημα έχει επιλυθεί μετά από κάθε μέθοδο.

Μέθοδος 3: Εκκίνηση του Outlook σε ασφαλή λειτουργία

Μέθοδος 4: Δημιουργία νέου προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μέθοδος 5: Διαγραφή ύποπτων μηνυμάτων από το γραμματοκιβώτιό σας

Μέθοδος 6: Ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή σας του λογισμικού προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε για επιπλέον προτάσεις

Μέθοδος 7: Επιδιόρθωση του Outlook Express

Μέθοδος 8: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP σε μια λίστα διανομής είναι έγκυρες

Μέθοδος 9: Ελέγξτε τις παραμέτρους του λογισμικού για το τείχος προστασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν ο κωδικός σφάλματος συνοδεύεται από μήνυμα σφάλματος λήξης χρονικού ορίου, ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα αυξάνοντας το χρονικό όριο του διακομιστή στο Outlook ή στο Outlook Express. Για να αυξήσετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου του διακομιστή, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για την έκδοση του Outlook ή του Outlook Express που χρησιμοποιείτε.

Outlook 2010 και Outlook 2013

Outlook 2007


Outlook 2002 και Outlook 2003

Outlook 2000 Εταιρεία ή ομάδα εργασίας (Corporate or Workgroup - CW)

Outlook 2000 Internet Mail μόνο (IMO)


Outlook Express 5.x και 6.0

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Επόμενα βήματα

Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν λειτούργησαν στην περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web των Υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών της Microsoft για να βρείτε άλλες λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Στην τοποθεσία των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στο Web περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως:
 • Γνωσιακή βάση (Knowledge Base) με δυνατότητα αναζήτησης: Αναζήτηση πληροφοριών τεχνικής υποστήριξης και εργαλείων βοήθειας μέσω Internet ή μέσω τεκμηρίωσης για τα προϊόντα της Microsoft.
 • Κέντρο Παροχής Λύσεων: Προβολή των συνηθέστερων ερωτήσεων για κάθε συγκεκριμένο προϊόν και βασικών θεμάτων υποστήριξης.
 • Άλλες επιλογές υποστήριξης: Χρησιμοποιήστε το Internet για να υποβάλετε μια ερώτηση, να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Microsoft ή να στείλετε τα σχόλιά σας.
Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στη διεύθυνση:

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 813514 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 - Αναθεώρηση: 8.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com