ID članka: 813514 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Važno Ovaj članak sadrži objašnjenja pomoću kojih možete ublažiti sigurnosne postavke, odnosno isključiti sigurnosne značajke računala. Te se izmjene provode da bi se zaobilaznim putem riješio određeni problem. Prije provođenja promjena preporučujemo da procijenite rizike implementacije takvog zaobilaznog rješenja u svom okruženju. Ako implementirate ovo zaobilazno rješenje, poduzmite odgovarajuće dodatne korake da biste na odgovarajući način zaštitili računalo.
Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao pri pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt neovisnih proizvođača.
Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje nikakva jamstva, ni izričita ni implicirana, vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

Sažetak

U ovom se članku navode uobičajene metode za otklanjanje poteškoća koje se mogu pojaviti prilikom slanja ili primanja poruke e-pošte u programu Outlook ili Outlook Express.

Trebali biste isprobati te metode kada se pojave sljedeće pogreške:

Popis pogrešaka
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Napomena Ako problem ne riješite pomoću ovih metoda, možete isprobati dodatne metode navedene u tablici.
Sažmi ovu tablicuProširi ovu tablicu
Poruke o pogreškama ili šifre pogrešakaDodatni načini
No connection could be made because the target machine actively refused it. (Nije bilo moguće uspostaviti vezu jer je ciljni uređaj aktivno odbijao vezu.)
The memory could not be read. (Account:account name, POPserver:'mail', Error Number: 0x800ccc0d). (Nije bilo moguće čitati memoriju. (Račun: naziv računa, POP poslužitelj: "mail", Broj pogreške: 0x800ccc0d)).
Task 'server name - Sending and Receiving' reported error (0x800ccc0f): 'The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact the server administrator or Internet service provider (ISP). The server responded: ? K' (Zadatak "naziv poslužitelja – Slanje i primanje" prijavio je pogrešku (0x800ccc0f): "Veza s poslužiteljem je prekinuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se administratoru poslužitelja ili davatelju internetskih usluga (ISP). Poslužitelj je odgovorio: ? K)
Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes of this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account. account name, Server: 'server name', Protocol: POP3, Server Response: '+OK', Port: 110, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800ccc0f. (Poslužitelj je iznenada prekinuo vezu. Mogući uzroci obuhvaćaju probleme s poslužiteljem, probleme s mrežom ili dulje razdoblje neaktivnosti. Račun. naziv računa, Poslužitelj: "naziv poslužitelja", Protokol: POP3, Odgovor poslužitelja: "+OK", Priključak: 110, Secure (SSL): Ne, Broj pogreške: 0x800ccc0f.)
Task 'SMTP server name - Sending and Receiving' reported error (0x80042109): 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. If you continue to receive this message, contact the server administrator or Internet service provider (ISP).' (Zadatak "Naziv SMTP poslužitelja – Slanje i primanje" prijavio je pogrešku (0x80042109): Outlook se ne može povezati s vašim odlaznim (SMTP) poslužiteljem e-pošte. Ako ponovno primite ovu poruku, obratite se administratoru poslužitelja ili davatelju internetskih usluga (ISP).")
The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server 0x8004210a. (Operacija je istekla čekajući odgovor poslužitelja za primanje (POP) 0x8004210a.)Povećajte vrijednost postavke isteka vremena.
A time-out occurred while communicating with the server 0x800ccc19. (Vrijeme je isteklo prilikom razmjene informacija s poslužiteljem 0x800ccc19.)Povećajte vrijednost postavke isteka vremena.
Šifre pogrešaka: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.
Šifra pogreške: 0x8007000cPokrenite alat za popravak MAPI.
Šifra pogreške: 0x800C013bPonovno stvorite datoteku Poslane stavke.dbx.
Šifra pogreške: 0x8004210bProvjerite SMTP adrese e-pošte na popisu raspodjele.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Rješenje

Da biste riješili taj problem, koristite jedan od sljedećih načina. Nakon što dovršite svaku metodu, pošaljite sebi probnu poruku e-pošte da biste provjerili možete li slati i primati poruke bez primanja poruke o pogrešci. Ako vam se i dalje pojavljuju pogreške, pokušajte sa sljedećom metodom.

Prva metoda: Obavezno morate biti povezani s internetom

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite internetski preglednik. Pokrenite, primjerice, Internet Explorer.
 2. U adresnu traku upišite jednu od sljedećih adresa i pritisnite tipku Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  Ako nastavite nailaziti na poteškoće s internetskom vezom, pogledajte odjeljak otklanjanje poteškoća s mrežnim povezivanjem u pregledniku Internet Explorer .
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Druga metoda: Provjerite jesu li postavke računa e-pošte programa Outlook ispravne

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Pogledajte sljedeće članke iz Microsoftove baze znanja, kako je primjereno, da biste provjerili postavke računa e-pošte programa Outlook:

Postavljanje internetskog računa e-pošte u programu Outlook 2013

Postavljanje internetskog računa e-pošte u programu Outlook 2010

Postavljanje internetskih računa e-pošte u programu Outlook 2007 ili 2003

Kako konfigurirati internetsku poštu u programu Outlook Express 6.0
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Treća metoda: Brisanje sumnjivih poruka e-pošte iz poštanskog sandučića

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Sumnjive poruke e-pošte mogu blokirati primanje poruke o pogrešci u programu Outlook. Ako imate sumnjive poruke e-pošte, izbrišite ih korištenjem jednog od sljedećih načina:
 • Pristupite poštanskom sandučiću korištenjem ISP-ova web-programa za e-poštu. Zatim izbrišite poruke e-pošte.
 • Obratite se svojem ISP-u i zatražite brisanje poruka e-pošte.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Četvrta metoda: Traženje dodatnih savjeta na web-mjestu proizvođača antivirusnog softvera

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako vaš antivirusni program sadrži značajku pregleda e-pošte, možda morate izvršiti dodatnu konfiguraciju da biste koristili Outlook ili Outlook Express s antivirusnim programom. Na primjer, možda ćete morati konfigurirati dodatak Norton AntiVirus Office za rad s programom Outlook. (Tekst je možda na engleskom)

Dodatne informacije o korištenju programa Outlook s antivirusnim softverom potražite na sljedećim web-mjestima, ovisno o instaliranom antivirusnom softveru:
 • Symantec
 • McAfee
 • Trend Micro
 • Panda
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Peta metoda: Konfigurirajte softver vatrozida da biste programu Outlook omogućili pristup internetu

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Upozorenje Zbog tog zaobilaznog rješenja računalo ili mreža mogli bi postati podložnijima napadima zlonamjernih korisnika ili programa, npr. virusa. To zaobilazno rješenje ne preporučujemo, ali vam pružamo potrebne informacije da biste ga, ako to želite, mogli implementirati na vlastitu odgovornost. To rješenje koristite na vlastitu odgovornost.

Konfigurirajte softver vatrozida da biste sljedećim datotekama omogućili pristup internetu:
 • Outlook.exe (za Outlook)
 • Msimn.exe (za Outlook Express)
Prema zadanom priključak 25 je za odlazni pristup, a priključak 110 za dolazni pristup. Ako niste sigurni u priključke, obratite se svojem ISP-u ili administratoru sustava.

Dodatne informacije za McAfee Personal Firewall i Norton Personal Firewall (Symantec)
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Za upute o konfiguriranju programa McAfee Personal Firewall posjetite web-mjesto tvrtke McAfee.

Ili uklonite i ponovno instalirajte McAfee Personal Firewall. Postupkom ponovne instalacije osigurat će se da Outlook i Outlook Express imaju pristup internetu, jer postupak ponovno stvara datoteku potpisa programa koju koristi vatrozid.

Ako koristite programe tvrtke Symantec – Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security ili Norton SystemWorks, obratite se službi za podršku u vezi proizvoda tvrtke Symantec i zatražite upute za nadogradnju ili ponovnu konfiguraciju radi rješavanja svojeg problema.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Šesta metoda: Popravak programa Outlook ili Outlook Express

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Problem možete riješiti i popravkom programa Outlook ili Outlook Express.

Popravak programa Outlook

Popravak programa Outlook Express

Napomena Ako je Outlook Express uklonjen s računala ili ako je instalacija programa Outlook Express oštećena, Outlook 2000 neće ispravno funkcionirati i može generirati jednu od poruka o pogreškama navedenim u odjeljku "Dodatne informacije". Dodatne informacije potražite u odjeljku Za korištenje programa Outlook 2000 potreban je Outlook Express.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Sljedeće metode namijenjene su samo programu Outlook.

Sedma metoda: Provjerite radi li profil e-pošte ispravno (samo Outlook)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Da biste provjerili radi li profil e-pošte ispravno, pokušajte stvoriti novi profil e-pošte. Ako možete slati i primati poruke e-pošte upotrebom novostvorenog profila e-pošte, trebali biste konfigurirati novi profil programa Outlook kao zadani profil.

1. korak: Pronađite zadanu podatkovnu datoteku programa Outlook

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Na upravljačkoj ploči kliknite Mail (Pošta).
 2. U dijaloškom okviru Mail Setup - Outlook (Postavljanje pošte - Outlook) kliknite Show Profiles (Prikaži profile).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 3. Odaberite trenutačni profil programa Outlook i kliknite Properties (Svojstva).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 4. U dijaloškom okviru Mail Setup - Outlook (Postavljanje pošte - Outlook) kliknite Data Files (Podatkovne datoteke).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 5. U dijaloškom okviru Account Settings (Postavke računa) odaberite karticu Data Files (Podatkovne datoteke) i pogledajte naziv i lokaciju zadane podatkovne datoteke za svoj profil. (Zadana podatkovna datoteka označena je kvačicom.)

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.
 6. Kliknite Close (Zatvori).
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

2. korak: Stvaranje novog profila programa Outlook

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Sada kada znate naziv i lokaciju zadane podatkovne datoteke za svoj profil, primijenite samojedan od sljedećih načina za stvaranje novog profila programa Outlook.

Videozapis: Povezivanje programa Outlook s osobnim računom e-pošte (videozapis je na engleskom)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets video1
uuid=7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl=http://aka.ms/x4bb4c
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets video2
Način A: Upotrijebite automatsko postavljanje računa za stvaranje računa e-pošte IMAP ili POP3
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Važno Automatsko postavljanje računa po zadanom stvara IMAP račun ako vaš poslužitelj e-pošte podržava IMAP i POP3. Da biste stvorili POP3 račun, morat ćete slijediti ručne korake. No ako vaš poslužitelj e-pošte podržava samo POP3, automatsko postavljanje računa stvorit će POP3 račun.
 1. Otvorite upravljačku ploču i kliknite Mail (Pošta).
 2. U dijaloškom okviru Mail Setup - Outlook (Postavljanje pošte - Outlook) kliknite Show Profiles (Prikaži profile).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 3. U dijaloškom okviru Mail (Pošta) na kartici General (Općenito) kliknite Add (Dodaj).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 4. U dijaloški okvir New Profile (Novi profil) upišite naziv novog profila, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. U dijaloški okvir Add New Account (Dodaj novi račun) upišite podatke o računu e-pošte, a zatim kliknite Next(Dalje).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 6. Nakon uspješnog konfiguriranja računa kliknite Finish (Završi).
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Način B: Ručno stvaranje računa e-pošte IMAP ili POP3
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Otvorite upravljačku ploču i kliknite Mail (Pošta).
 2. U dijaloškom okviru Mail Setup - Outlook (Postavljanje pošte - Outlook) kliknite Show Profiles (Prikaži profile).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 3. U dijaloškom okviru Mail (Pošta) na kartici General (Općenito) kliknite Add (Dodaj).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 4. U dijaloški okvir New Profile (Novi profil) upišite naziv novog profila, a zatim kliknite OK (U redu).
 5. U dijaloškom okviru Add New Account (Dodaj novi račun) odaberite Manually configure server settings or additional server types (Ručno podesi postavke poslužitelja i dodatne vrste poslužitelja), a zatim kliknite Next (Dalje).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 6. U dijaloškom okviru Choose Service (Odabir servisa) odaberite Internet E-mail (Internetska e-pošta), a zatim kliknite Next (Dalje).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 7. U dijaloški okvir Postavke internetske e-pošte upišite podatke računa.
 8. Kliknite Test Account Settings (Testiranje postavki računa) da biste testirali račun.

  Napomena
  Ako niste sigurni u točne podatke računa, obratite se svom davatelju internetskih usluga.
 9. Odaberite Existing Outlook Data File (Postojeća podatkovna datoteka programa Outlook), a zatim kliknite Browse (Pregledaj).

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Snimka zaslona za ovaj korak.

 10. U dijaloškom okviru Open Outlook Data File (Otvaranje podatkovne datoteke programa Outlook) pronađite i odaberite podatkovnu datoteku programa Outlook koju ste prethodno pronašli, a zatim kliknite OK (U redu).
 11. Kliknite Next (Dalje).
 12. U dijaloškom okviru Test Account Settings (Testiranje postavki računa) kliknite Close (Zatvori).
 13. Kliknite Završi.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

3. korak: Konfiguriranje novog profila programa Outlook kao zadanog profila

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako novi profil e-pošte programa Outlook radi ispravno, postavite novi profil programa Outlook kao zadani profil, a zatim premjestite poruke e-pošte u novi profil.
 1. U dijaloškom okviru Mail (Pošta) na kartici General (Općenito) odaberite Always use this profile (Uvijek koristi taj profil).
 2. Kliknite padajući izbornik u odjeljku Always use this profile (Uvijek koristi taj profil), a zatim odaberite novi profil.
 3. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Mail (Pošta).
 4. Upotrijebite Čarobnjak za uvoz i izvoz da biste izvezli poruke e-pošte u podatkovnu datoteku programa Outlook (.pst) iz starog profila e-pošte programa Outlook, a zatim uvezite podatkovnu datoteku programa Outlook (.pst) u novi profil e-pošte programa Outlook.

  Napomena
  Ako niste upoznati sa značajkom uvoza i izvoza u programu Outlook, pogledajte sljedeće članke:
  Izvoz stavki programa Outlook u podatkovnu datoteku programa Outlook (.pst)

  Kako uvesti stavke programa Outlook iz podatkovne datoteke programa Outlook (.pst)
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Osma metoda: Pokretanje programa Outlook u sigurnom načinu rada (samo Outlook)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Za pokretanje programa Outlook u sigurnom načinu rada slijedite ove korake, ovisno o operacijskom sustavu koji je instaliran.

Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 ili Windows Vista
 1. U sustavu Windows 8.1 ili Windows 8 prijeđite prstom s desnog ruba zaslona i dodirnite Traži. Ili, ako koristite miš, pokažite na donji desni kut zaslona i kliknite Traži. U sustavu Windows 7 ili Windows Vista kliknite Start.
 2. U okvir Search (Pretraživanje) upišite outlook.exe /safe.
 3. Pritisnite tipku Enter.
Windows Server 2003, Windows 2000 ili Windows XP
 1. Kliknite Start.
 2. Kliknite Run (Pokreni).
 3. Upišite outlook.exe /safe.
 4. Kliknite OK (U redu).
Ako se pojavi obavijesti s napomenom da je profil e-pošte oštećen ili da je instalirana sukobljena aplikacija ili dodatak treće strane, slijedite korake u trećoj metodi za stvaranje novog profila e-pošte.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Deveta metoda: Pokretanje alata Inbox Repair za popravak .pst datoteke (samo Outlook)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Datoteka .pst je datoteka osobnih mapa u kojoj su pohranjene poruke e-pošte, kontakti, bilješke, stavke kalendara i ostali podaci. Ako je .pst datoteka oštećena, možda nećete moći slati ili primati poruke e-pošte u programu Outlook.

Da biste riješili taj problem, popravite datoteku osobne mape u programu Outlook (.pst).
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Deseta metoda: Očistite poruke e-pošte koje su ostale u izlaznoj pošti (samo Outlook)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Kliknite mapu s izlaznom poštom, a zatim provjerite ima li poruka e-pošte koje su ostale u izlaznoj pošti. Ako ima poruka koje su ostale, slijedite ove korake da biste očistili te poruke:
 1. U programu Outlook kliknite karticu Send/Receive (Pošalji/primi), a zatim kliknite Work Offline (Radi izvanmrežno).

  Napomena
  Time se sprječava slanje svih poruka e-pošte programa Outlook.
 2. Odaberite Izlazna pošta. Sada možete primijeniti jedan od sljedećih načina:
  • Premjestite poruku: Premjestite poruku u mapu Skice. Možete povući poruku u mapu Skice ili kliknite poruku desnom tipkom miša, odaberite Premjesti, odaberite Druga mapa, a zatim na popisu odaberite mapu Skice.

   Napomena Ta vam značajka omogućuje otvaranje velikih poruka e-pošte i uklanjanje, promjenu veličine i ponovno dodavanje privitaka prije ponovnog pokušaja slanja poruke e-pošte.
  • Brisanje poruke: Desnom tipkom miša kliknite poruku, a zatim odaberite Izbriši.

  Važno
  Ako primite poruku "Outlook šalje poruku," zatvorite Outlook, a zatim pričekajte izlazak iz programa. Možda ćete morati upotrijebiti Upravitelj zadataka u sustavu Windows da biste provjerili je li proces datoteke Outlook.exe dovršen. Ponovo pokrenite Outlook, a zatim ponovite drugi korak.
 3. Kliknite karticu Send/Receive (Pošalji/primi), a zatim kliknite Work Offline (Radi izvanmrežno) da biste poništili odabir.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Proizvodi drugih proizvođača koji uzrokuju taj problem

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Proizvodi drugih proizvođač za koje je poznato da uzrokuju taj problem obuhvaćaju sljedeće:
 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator
 • Net Nanny
 • Panicware Pop-Up Stopper
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Pokrenite alat za popravak MAPI (samo Outlook)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako je datoteka Mapi32.dll oštećena ili neispravna, može se prikazati sljedeća poruka o pogrešci prilikom slanja ili primanja poruka e-pošte u programu Outlook:

Sending and Receiving reported error (0x8007000E): Nedovoljno memorije ili resursa sustava. Zatvorite neke prozore ili programe i pokušajte ponovo.

Da biste riješili taj problem, pokrenite alat za popravak MAPI (Fixmapi.exe). Datoteka Fixmapi.exe nalazi se u jednoj od sljedećih mapa:
 • C:\Winnt\System32
 • C:\Windows\System32
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Ponovno stvorite datoteku Poslane stavke.dbx (samo Outlook Express)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako je datoteka Poslane stavke.dbx oštećena, može se prikazati sljedeća poruka o pogrešci prilikom slanja poruke u programu Outlook Express:

An unknown error has occurred. ("Pojavila se nepoznata pogreška") Protokol: SMTP, priključak: 0, Secure(SSL): No, Error Number: 0x800C013B.

Da biste riješili problem, preimenujte datoteku Poslane stavke.dbx u datotekama e-pošte programa Outlook Express. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na Find (Traži), a zatim kliknite Files or Folders (Datoteke ili mape).
 2. U okviru Naziv upišite Poslane stavke.dbx.
 3. U okviru Pogledaj u kliknite primarni tvrdi disk (obično pogon C), a zatim kliknite Traži odmah.
 4. Desnom tipkom miša kliknite datoteku Poslane stavke.dbx, a zatim kliknite Rename (Preimenuj).
 5. Upišite Poslane stavke.old, a zatim kliknite U redu.
 6. Ponovo pokrenite Outlook Express. Tom se radnjom automatski stvara nova datoteka Poslane stavke.dbx.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Provjerite sve SMTP adrese e-pošte na popisu raspodjele (samo Outlook)

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako je jedna SMTP adresa na popisu raspodjele oštećena ili neispravno oblikovana, pojavit će se pogreška 0x8004210b. Trebali biste pregledati se adrese e-pošte na popisu raspodjele da biste provjerili jesu li ispravne. Uz to, možete slati pojedinačne probne poruke e-pošte svakom članu popisa raspodjele da biste otkrili neispravnu adresu.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Povećajte vrijednost postavke isteka vremena

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako se uz poruku o pogrešci prikazuje i poruka o pogrešci isteka vremena, taj ćete problem možda moći riješiti ako povećate vrijednost postavke isteka vremena u programu Outlook ili Outlook Express. Da biste povećali vrijednost postavke isteka vremena, primijenite jedan od sljedećih načina, ovisno o instaliranoj verziji programa Outlook ili Outlook Express.
Outlook 2013 i Outlook 2010
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Info (Informacije).
 3. Kliknite Account Settings (Postavke računa), a zatim na popisu odaberite Account Settings (Postavke računa).
 4. Kliknite ciljni POP3 račun, a zatim Change (Promijeni).
 5. Kliknite More Settings (Dodatne postavke).
 6. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 7. Postupno povećavajte vrijednost postavke isteka vremena poslužitelja dok ne riješite problem.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Outlook 2007
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Account Settings (Postavke računa).
 3. Kliknite ciljni POP3 račun, a zatim Change (Promijeni).
 4. Kliknite More Settings (Dodatne postavke).
 5. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 6. Postupno povećavajte vrijednost postavke isteka vremena poslužitelja dok ne riješite problem.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Outlook 2003 i Outlook 2002
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite E-mail Accounts (Računi e-pošte).
 3. Kliknite View or change existing e-mail accounts (Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte), a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Kliknite POP3 račun, a zatim Change (Promijeni).
 5. Kliknite More Settings (Dodatne postavke).
 6. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 7. Postupno povećavajte vrijednost postavke isteka vremena poslužitelja dok ne riješite problem.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Korporacijski način rada ili način rada radne grupe (CW) sustava Outlook 2000
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Services (Usluge).
 3. Na kartici Services (Usluge) kliknite Internet E-mail (Internetska e-pošta), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 4. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 5. Postupno povećavajte vrijednost postavke isteka vremena dok ne riješite problem.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Način rada samo za internetsku poštu (IMO) sustava Outlook 2000
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Accounts (Računi).
 3. Odaberite ciljni račun te kliknite Properties (Svojstva).
 4. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 5. Postupno povećavajte vrijednost postavke isteka vremena dok ne riješite problem.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Outlook Express 6.0 i 5.x
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding start collapsed
 1. Pokrenite Outlook Express.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Accounts (Računi).
 3. Kliknite karticu Mail (Pošta).
 4. Kliknite POP3 račun, a zatim Properties (Svojstva).
 5. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 6. Postupno povećavajte vrijednost postavke isteka vremena dok ne riješite problem.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
assets folding end collapsed

Svojstva

ID članka: 813514 - Posljednja izmjena: 8. svibnja 2014. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
Ključne riječi: 
kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com