Αναγν. άρθρου: 820741 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανάκτηση πληροφοριών από κατεστραμμένα αρχεία του Microsoft Excel 2010, του Microsoft Office Excel 2007 ή του Microsoft Office Excel 2003. Αυτό το άρθρο περιγράφει αυτές τις μεθόδους και περιλαμβάνει αναφορές σε άλλα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, τα οποία περιγράφουν αυτές τις μεθόδους με περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέθοδοι ανάκτησης δεδομένων σε κατεστραμμένα αρχεία Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το άνοιγμα ή τη χρήση αρχείων του Excel:
 • Χρησιμοποιήστε ένα ανακτημένο αντίγραφο του εγγράφου.
 • Χρησιμοποιήστε την εντολή Άνοιγμα και επιδιόρθωση (Open and Repair).
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή HTML.
 • Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή υπολογιστικού φύλλου XML.
 • Χρησιμοποιήστε μια μακροεντολή για εξαγωγή των δεδομένων, εάν ένα γράφημα είναι συνδεδεμένο με το κατεστραμμένο αρχείο.
Σημείωση Τα αναλυτικά βήματα για κάθε μέθοδο παρατίθενται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε ένα ανακτημένο αντίγραφο του εγγράφου

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Εάν το Excel σταματήσει να ανταποκρίνεται όσο εργάζεστε στο βιβλίο εργασίας σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office για την αποκατάσταση του Excel και του βιβλίου εργασίας σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), επιλέξτε Microsoft Office, στη συνέχεια Εργαλεία του Microsoft Office (Microsoft Office Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Αποκατάσταση εφαρμογών του Microsoft Office (Microsoft Office Application Recovery).
 2. Στη λίστα Εφαρμογή (Application), κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Excel και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποκατάσταση εφαρμογής (Recover Application).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2980994


  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2683283
  Σημείωση Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Τερματισμός εφαρμογής (End Application), θα χαθούν οι πρόσφατες αλλαγές στο βιβλίο εργασίας σας.
 3. Ανοίξτε το Excel.

  Τα αρχεία που παρατίθενται στο παράθυρο εργασιών Ανάκτηση εγγράφου (Document Recovery) περιλαμβάνουν το ανακτημένο βιβλίο εργασίας σας.
 4. Για να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σας, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του βιβλίου εργασίας στο παράθυρο εργασιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες Αυτόματης Ανάκτησης του Excel, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
289273 Περιγραφή των λειτουργιών Αυτόματης Ανάκτησης στο Excel 2002 και στο Excel 2003
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Χρησιμοποιήστε την εντολή "Άνοιγμα και επιδιόρθωση"

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αυτή η μέθοδος αποτελεί την κύρια μέθοδο αποκατάστασης αρχείων στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις. Αν θέλετε να ανακτήσετε τις πιο πρόσφατες αλλαγές σε ένα καταστραμμένο αρχείο Excel, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Excel.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

  Κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και επιδιόρθωση (Open and Repair).
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2980995
 4. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση (Repair) για να επιχειρήσετε να ανακτήσετε τις πιο πρόσφατες αλλαγές σας.

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2683283
  Σημείωση Εάν δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση του βιβλίου εργασίας σας από το Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή δεδομένων (Extract Data) αντί για την επιλογή Επιδιόρθωση (Repair).
  1. Αν το βιβλίο εργασίας σας περιέχει τύπους, θα σας ζητηθεί από το Excel να ορίσετε είτε την επιλογή Μετατροπή σε τιμές (Convert to Values) ή την επιλογή Ανάκτηση τύπων (Recover Formulas).
  2. Εάν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
   Το έγγραφο όνομα αρχείου προκάλεσε ένα σοβαρό σφάλμα την τελευταία φορά που ανοίχτηκε. Θέλετε να συνεχίσετε να το ανοίγετε;
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το μήνυμα σφάλματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
   286017 Λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος "Το έγγραφο 'Όνομα αρχείου' προκάλεσε ένα σοβαρό σφάλμα την τελευταία φορά που ανοίχτηκε. Θέλετε να συνεχίσετε να το ανοίγετε;" όταν ανοίγετε ένα αρχείο στο Excel ή στο Word.
 5. Αποθηκεύστε το ανακτημένο βιβλίο εργασίας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή HTML

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν μπορείτε να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο του Excel 2003, τότε μπορείτε να το φιλτράρετε εάν το αποθηκεύσετε σε μορφή HTML, το κλείσετε και, στη συνέχεια, το ανοίξετε πάλι. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως ιστοσελίδας (Save as Web Page).
 2. Στην ενότητα Αποθήκευση (Save), κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το βιβλίο εργασίας (Entire Workbook) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2980996
 3. Κλείστε το αρχείο.
 4. Ανοίξτε ξανά το αρχείο στο Excel.
 5. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 6. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος (Save as type), κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο εργασίας του MS Excel (*.xls) (Microsoft Excel Workbook (*.xls)).
 7. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου για να δημιουργήσετε ένα νέο φιλτραρισμένο αντίγραφο χωρίς να αντικαταστήσετε το αρχικό.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να χαθούν, όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή HTML.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
ΣημείωσηΤα παραπάνω βήματα (Αποθήκευση ως HTML) λειτουργούν μόνο στο Excel 2003.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
300637 Ορισμένες δυνατότητες βιβλίου εργασίας δεν διατηρούνται κατά την αποθήκευση ως ιστοσελίδα στο Excel
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή υπολογιστικού φύλλου XML

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν μπορείτε να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο Excel, τότε μπορείτε να το φιλτράρετε εάν το αποθηκεύσετε σε μορφή υπολογιστικού φύλου XML, το κλείσετε και, στη συνέχεια, το ανοίξετε πάλι. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 2. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος (Save as type) επιλέξτε Υπολογιστικό φύλλο XML (XML Spreadsheet).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 4. Κλείστε το αρχείο.
 5. Ανοίξτε ξανά το αρχείο στο Excel.
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 7. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπος (Save as type), κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο εργασίας του MS Excel (*.xls) (Microsoft Excel Workbook (*.xls)).
 8. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου για να δημιουργήσετε ένα νέο φιλτραρισμένο αντίγραφο χωρίς να αντικαταστήσετε το αρχικό.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να χαθούν, όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή υπολογιστικού φύλλου XML.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
ΣημείωσηΤα παραπάνω βήματα (Αποθήκευση ως XML) λειτουργούν μόνο στο Excel 2003.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αντιγράψτε τα φύλλα εργασίας σε νέο βιβλίο εργασίας

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν μπορείτε να ανοίξετε το κατεστραμμένο αρχείο Excel, τότε μπορείτε να μετακινήσετε τα φύλλα εργασίας σε νέο βιβλίο εργασίας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Κάντε δεξιό κλικ σε μια καρτέλα φύλλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων των φύλλων (Select All Sheets).
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2980997


2. Κάντε δεξιό κλικ σε μια καρτέλα φύλλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση ή αντιγραφή (Move or Copy).
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2980998


3. Επιλέξτε Νέο βιβλίο (New Book) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημιουργία αντιγράφου (Create a Copy).
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2980999


4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Χρησιμοποιήστε μια μακροεντολή για εξαγωγή των δεδομένων σε ένα γράφημα

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Στο Excel έκδοση 5.0 και νεότερες, είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων από ένα γράφημα, ακόμη και όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε ένα εξωτερικό φύλλο εργασίας ή βιβλίο εργασίας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου το γράφημα δημιουργήθηκε από άλλο αρχείο ή συνδέθηκε με άλλο αρχείο, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο ή έχει καταστραφεί με κάποιον τρόπο.

Όταν τα δεδομένα προέλευσης ενός γραφήματος χαθούν, έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε τα δεδομένα από το ίδιο το γράφημα, χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή της Visual Basic for Applications (VBA).

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
300643 Μακροεντολή για την εξαγωγή δεδομένων από γράφημα
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 820741 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 - Αναθεώρηση: 10.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Λέξεις-κλειδιά: 
kbxml kbcorrupt kbhowto kbcip KB820741

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com