OL2002: При изпращане и получаване на електронна поща чрез акаунт с протокол POP3 появяват се съобщения за грешки с кодове 0x8004210A, 0x800CCC0B и 0x8004210B

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 827349 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

Ако за изпращане и получаване на съобщения в Microsoft Outlook 2002 използвате акаунт за електронна поща, поддържащ протокола POP3, възможно е да получите едно от следните съобщения за грешки:
Task 'smtp server name - Sending and Receiving' reported error (0x8004210A): ("Задачата 'smtp име на сървъра - изпращане и получаване' е съобщила за грешка (0x8004210A):) 'The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server. ("Времето за изчакване на отговор от получаващия (POP) сървър за тази операция е изтекло".) If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).' (Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на вашия сървър или с Интернет доставчика (ISP).")
-or-
Task 'machine.domain.xom - Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0B): ("Задачата 'machine.domain.xom - изпращане и получаване' е съобщила за грешка (0x800CCC0B):) 'Unknown Error 0x800CCC0B' ("Неизвестна грешка 0x800CCC0B")
-или-
Task 'smtp server name - Sending and Receiving' reported error (0x8004210A): ("Задачата 'smtp име на сървъра - изпращане и получаване' е съобщила за грешка (0x8004210A)) 'The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. ("Времето за изчакване на отговор от изпращащия (SMTP) сървър за тази операция е изтекло".) If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).' (Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на вашия сървър или с Интернет доставчика (ISP).")
-или-
Task - Sending ' reported error (0x8004210B): ("Задачата 'Изпращане' е съобщила за грешка (0x8004210B):) The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. ("Времето за изчакване на отговор от изпращащия (SMTP) сървър за тази операция е изтекло".) If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).' (Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на вашия сървър или с Интернет доставчика (ISP).")
-or-
Task Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0B):: ("Задачата 'Изпращане и получаване' е съобщила за грешка (0x800CCC0B):) 'Unknown Error 0x800CCC0B' ("Неизвестна грешка 0x800CCC0B")
-или-
Task - Sending ' reported error (0x8004210B): ("Задачата 'Изпращане' е съобщила за грешка (0x8004210B):) The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. ("Времето за изчакване на отговор от изпращащия (SMTP) сървър за тази операция е изтекло".) If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provide (ISP).' (Ако продължавате да получавате това съобщение, свържете се с администратора на вашия сървър или с Интернет доставчика (ISP).")
Забележка Преди да се появят тези съобщения за грешка може да се появи диалогът "Предупреждение на защитата в Интернет" (Internet Security Warning).

ПРИЧИНА

Този проблем се появява, когато вашият пощенски сървър изисква както SSL, така и SPA защита.

РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за сервизния пакет

Този проблем е коригиран в Office XP Service Pack 3.За да разрешите този проблем, сдобийте се с най-новия сервизен пакет за Microsoft Office XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
307841 Получаване на най-новия сервизен пакет за Office XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Информация за спешната корекция (хотфикс)

Получаване на спешната корекция

Този проблем е разрешен в Outlook 2002 Post-Service Pack 2 Hotfix Package (Пакета със спешни корекции за Outlook 2002, издадени след сервизен пакет 2) от 5 септември 2003 г. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
827149 Достъпност на Пакета със спешни корекции за Outlook 2002, издадени след сервизен пакет 2: от 5 септември 2003 г. (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
След инсталиране на тази спешна корекция изпълнете стъпките, описани в раздела "Допълнителна информация" на тази статия, за да присвоите съответната стойност на ключа на системния регистър UseInetcommCS и да задействате спешната корекция.

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем в Microsoft Outlook 2002. Първата корекция на този проблем е реализирана в Office XP Service Pack 3.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.
За да задействате тази корекция, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете Outlook.
 2. Щракнете върху "Старт" (Start) и изберете "Изпълни" (Run).
 3. В полето "Отвори" (Open) въведете regedit и натиснете OK.
 4. Намерете и след това щракнете върху следния ключ на системния регистър, за да го изберете:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook
 5. След като изберете ключа, споменат в стъпка 4, насочете мишката към "Нов" (New) в менюто "Редактиране" (Edit), след което щракнете върху DWORD.
 6. Въведете UseInetcommCS и натиснете ENTER.
 7. Щракнете с десния бутон на мишката върху UseInetcommCS и изберете "Модифицирай" (Modify).
 8. В полето "Данни за стойността" (Value data) въведете 1 и щракнете върху OK.
 9. В менюто "Файл" (File) щракнете върху "Изход" (Exit), за да напуснете редактора на системния регистър (Registry Editor).

Свойства

ID на статията: 827349 - Последна рецензия: 17 август 2006 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Ключови думи: 
kbqfe kbhotfixserver kbofficexppresp3fix kbfix kbbug KB827349

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com