Тази статия описва диспечера на прикачени файлове в Windows. В тази статия са включени методите за конфигуриране на диспечера на прикачени файлове и заобиколни решения за два проблема с диспечера на прикачени файлове.

В тази статия

Show all imageПоказване на всичкиHide all imageСкриване на всички

Въведение

Диспечерът на прикачени файлове е включен в Microsoft Windows, за да предпази компютъра ви от небезопасни прикачени файлове, които може да получите с имейл съобщение или при записване от интернет.

Ако диспечерът на прикачени файлове идентифицира прикачен файл, който може да е небезопасен, той ще ви попречи да отворите файла или ще ви предупреди, преди да го направите. За повече информация относно диспечера на прикачени файлове отидете на раздел Повече информация.

Заобиколни решения за случаите, в които не можете да изтеглите даден файл или програма.

Много хора изпитват проблеми, когато опитат да изтеглят файл или програма от интернет. Това може да се дължи на няколко причини. Тук ви предоставяме две общи решения, които да опитате, ако получавате грешка за блокиране на изтеглянето или ако получавате съобщенията „неуспешно сканиране на вируси“ или „открит е вирус“.

Уверете се, че опцията „Изтегляне на файл“ е разрешена в настройките за безопасност в интернет.

Не можете да изтегляте файлове, ако опцията „Изтегляне на файл“ е забранена в настройките за безопасност в интернет. Следвайте тези стъпки за проверка на настройките за безопасност в интернет.
 1. Стартирайте прозореца Свойства за интернет.
  Windows 7
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Всички програми, след което отворете папката Принадлежности.
  2. Щракнете върху Изпълнение.
  3. Въведете inetcpl.cpl, след което щракнете върху OK.
  Windows 8
  1. Въведете inetcpl.cpl от стартовия екран, след което натиснете Enter.
 2. В прозореца Свойства за интернет щракнете върху раздела Защита, щракнете върху зоната Ineternet (икона на глобус), след което щракнете върху бутона Ниво по избор.
 3. В прозореца Настройки на защитата превъртете надолу до Изтегляния > Изтегляне на файл.
 4. Щракнете, за да изберете Разреши.
 5. Превъртете още по-надолу списъка до Разни > Стартиране на приложения и небезопасни файлове.
 6. Щракнете, за да изберете Подкана (препоръчително).
 7. Щракнете върху OK.

Забранете временно сканирането за вируси в редактора на системния регистър.

Може да получите съобщение „Неуспешно сканиране на вируси“ или „Открит е вирус“, когато опитате да отворите или запишете даден файл или програма от интернет. В повечето случаи това е причинено от антивирусния софтуер, а не от операционната система на Windows. Ако сте сигурни, че източникът, който опитвате да отворите, е безопасен и надежден, опитайте следното заобиколно решение за временно забраняване на сканирането за вируси, след което разрешете сканирането за вируси веднага след завършване на изтеглянето на програмата или файла. Трябва да бъдете много внимателно при използването на това заобиколно решение. В противен случай може да бъдете изложени на атаки от вируси.
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
  Windows 7
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Всички програми, след което отворете папката Принадлежности.
  2. Щракнете върху Изпълнение.
  3. Въведете regedit.exe, след което щракнете върху OK.
  Windows 8
  1. Въведете regedit.exe от стартовия екран, след което натиснете Enter.

 2. Намерете следните подключове на системния регистър: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Ако не виждате подключа Прикачени файлове, го създайте, като щракнете с десния бутон на мишката върху Правила, изберете Нов, щракнете върху Ключ, след което въведете Attachments като име на ключа.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Подключ на системния регистър на прикачените файлове
 3. С десния бутон на мишката щракнете върху Прикачени файлове, изберете Нов, след което щракнете върху DWORD (32-битова) стойност.
 4. Въведете ScanWithAntiVirus като име на стойността и натиснете Enter.
 5. Щракнете с десния бутон на мишката върху новата ScanWithAntiVirus DWORD стойност, след което щракнете върху Модифициране.
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  ScanWithAntiVirus стойност
 7. Затворете редактора на системния регистър.
 8. Излезте и влезте в Windows, за да влезе промяната в сила.
 9. Отворете или запишете програмата или файла, които по-рано не сте успели да отворите или запишете.
Забележка Предлагаме ви да промените стойността на подключа ScanWithAntiVirus на 3, за да разрешите сканирането на вируси веднага след завършване на отварянето или записването на програмата или файла.

Конфигуриране на диспечера на прикачени файлове

Има няколко функции на диспечера на прикачените файлове, които може да се конфигурират, като се използват групови правила или локалния регистър.

Ниво на риска по подразбиране за прикачените файлове

Тази настройка на правила ви позволява да управлявате нивото на риска по подразбиране за типовете файлове. За да персонализирате изцяло нивото на риска за прикачените файлове, можете също така да конфигурирате логиката на доверие за прикачените файлове:
 • Висок риск
  Ако прикаченият файл е в списъка с типовете на файлове с висок риск и е от ограничената зона, Windows блокира достъпа до файла за потребителя. Ако файлът е от зоната на интернет, Windows предупреждава потребителя, преди да се даде достъп до файла.
 • Умерен риск
  Ако прикаченият файл е в списъка с типовете на файлове с умерен риск и е от ограничената интернет зона, Windows предупреждава потребителя, преди да се даде достъп до файла.
 • Нисък риск
  Ако прикаченият файл е в списъка с типовете на файлове с нисък риск, Windows няма да предупреди потребителя, преди да се даде достъп до файла, без да има значение каква е информацията за зоната на файла.
Ако разрешите тази настройка на правила, можете да укажете нивото на риска по подразбиране за типовете файлове. Ако забраните тази настройка на правила, Windows по подразбиране ще зададе нивото на риска на умерено. Ако не конфигурирате тази настройка на правила, Windows по подразбиране ще зададе нивото на риска на умерено.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Групови правилаПодключ на системния регистърЗапис в системния регистърСтойност на запис
Конфигурация на потребител\Административни шаблони\Компоненти на Windows\Диспечер на прикачени файлове
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Висока (6150)
или
Умерена (6151)
или

Ниска (6152)
Забележка Стойността по подразбиране на записа от системния регистър DefaultFileTypeRisk е „Умерен“ (6151).

Не запазвайте информация за зоната в прикачените файлове.

Тази настройка на правила ви позволява да решите дали Windows да отбелязва прикачените файлове, коитоп имат информация за зоната им на произход. Тези зони на произход са интернет, интранет и локална. Тази настройка на правила изисква правилното функциониране на файловата система NTFS и няма да работи на системи, които използват FAT32, без да уведоми за това. Windows не може да направи подходящите оценки на риска, като не запазва информацията за зоните. Ако разрешите тази настройка на правила, Windows няма да маркира прикачените файлове, като използва информацията за зоните им. Ако забраните тази настройка на правила, Windows ще маркира прикачените файлове, като използва информацията за зоните им. Ако не конфигурирате тази настройка на правила, Windows ще маркира прикачените файлове, като използва информацията за зоните им.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Групови правилаПодключ на системния регистърЗапис в системния регистърСтойност на запис
Конфигурация на потребител\Административни шаблони\Компоненти на Windows\Диспечер на прикачени файлове
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

Вкл. (1)
или

Изкл. (2)
Забележка Стойността по подразбиране на записа от системния регистър DefaultFileTypeRisk е "Изкл. (2)".

Скриване на механизми за премахване на информация за зона

Тази настройка на правила ви позволява да управлявате възможността на потребителя да премахва ръчно информацията за зоната от записаните прикачени файлове чрез щракване върху Деблокиране от раздела Свойства на файла или чрез щракване за поставяне на отметка в квадратчето в диалоговия прозорец Предупреждение за защитата. Премахването на информацията за зона позволява на потребителите да отварят потенциално опасни прикачени файлове, които Windows е блокирал за отваряне от потребителите. Ако разрешите тази настройка на правила, Windows ще скрие квадратчето за отметка и бутона Деблокиране. Ако забраните тази настройка на правила, Windows ще покаже квадратчето за отметка и бутона Деблокиране. Ако не конфигурирате тази настройка на правила, Windows ще покаже квадратчето за отметка и бутона Деблокиране.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Групови правилаПодключ на системния регистърЗапис в системния регистърСтойност на запис
Конфигурация на потребител\Административни шаблони\Компоненти на Windows\Диспечер на прикачени файлове
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Изкл. (0)
или

Вкл. (1)
Забележка Стойността по подразбиране на записа от системния регистър
DefaultFileTypeRisk
е "Изкл. (0)".

Списък за включване за типовете на файлове с нисък, умерен и висок риск.

Тези настройки на правила ви позволяват да конфигурирате списъка на типовете на файлове с нисък, умерен и висок риск. Списъкът с високорисковите файлове е с по-висок приоритет от списъците за включване на файловете с умерен и нисък риск. Също така дадено разширение може да се намира в повече от един списък за включване. Ако разрешите тази настройка за правила, можете да създадете персонализиран списък на типовете на файлове с нисък, умерен и висок риск. Ако забраните тази настройка на правила, Windows ще използва вградения си списък на типове на файлове. Ако не конфигурирате тази настройка на правила, Windows ще използва вградения си списък на типове на файлове.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Групови правилаПодключ на системния регистърЗапис в системния регистърСтойност на запис
Конфигурация на потребител\Административни шаблони\Компоненти на Windows\Диспечер на прикачени файлове
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Логика на доверие за прикачените файлове

Тази настройка на правила ви позволява да конфигурирате логиката, която Windows използва за определяне на риска за прикачените файлове. Предпочитането на манипулатора на файлове инструктира Windows да използва данните на манипулатора на файлове пред тези за типа на файла. Например инструктира Windows да има доверие на Notepad.exe, а да няма доверие на файловете с разширение .txt. Предпочитането на типа на файла инструктира Windows да използва данните на типа на файла пред тези за манипулатора на файлове. Например да има доверие на файловете с разширение .txt без оглед на манипулатора на файлове. Използване на данните за манипулатора на файлове и за типа на файла е най-ограничителната опция. Windows избира най-ограничителната препоръка. По тази причина потребителите виждат по-често предупреждения за доверие отколкото да избират другите опции. Ако разрешите тази настройка на правила, можете да изберете реда, по който Windows ще обработва данните за оценка на риска. Ако забраните това правило, Windows ще използва логиката си за доверие по подразбиране, по която манипулатора на файлове е предпочитан пред типа на файла.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Групови правилаПодключ на системния регистърЗапис в системния регистърСтойност на запис
Конфигурация на потребител\Административни шаблони\Компоненти на Windows\Диспечер на прикачени файлове
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Тип на файла (1)
или
Манипулатор (2)
или
Двете (3)
Забележка Стойността по подразбиране на записа от системния регистър
DefaultFileTypeRisk
е „Манипулатор (2)“.

Уведомяване на антивирусни програми, когато отваряте прикачени файлове

Тази настройка на правила ви позволява да управлявате поведението за уведомяване на регистрираните антивирусни програми. Ако са регистрирани няколко програми, всички ще бъдат уведомени. Ако регистрираната антивирусна програма вече изпълнява проверки при достъп или сканира файлове при пристигането им на имейл сървъра на компютъра, допълнителните уведомявания ще са излишни. Ако разрешите това правило, Windows ще казва на регистрираната антивирусна програма да сканира файла, когато потребителят отваря прикачен файл. Ако антивирусната програма направи грешка, прикаченият файл се блокира и не може да се отвори. Ако забраните това правило, Windows няма да уведоми регистрираната антивирусна програма при отварянето на прикачените файлове. Ако не конфигурирате това правило, Windows няма да уведоми регистрираната антивирусна програма при отварянето на прикачените файлове.
Сгъване на таблицатаРазгъване на таблицата
Групови правилаПодключ на системния регистърЗапис в системния регистърСтойност на запис
Конфигурация на потребител\Административни шаблони\Компоненти на Windows\Диспечер на прикачени файлове
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Изкл. (1)
или По избор (2) или

Вкл. (3)
Забележка Стойността по подразбиране на записа от системния регистър DefaultFileTypeRisk е "Изкл. (1)". Когато стойността се зададе на "По избор (2)", се уведомяват всички скенери, дори след като някой от тях отчете откриване.
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
182569 Запис от системния регистър на зоните за защита на Internet Explorer за напреднали потребители (Това може да е на английски)

За повече информация

Как работи диспечерът на прикачените файлове

Това дали ще ви попречи да отворите файла или ще ви предупреди, преди да го направите, зависи от следното:
 • Типа на използваната от вас програма.
 • Типа на файла, който изтегляте или се опитвате да отворите.
 • Настройките за защитата на зоната на уеб съдържание, от която изтегляте файла.

  Забележка Можете да конфигурирате зоните на уеб съдържание в Microsoft Internet Explorer от раздела Зашита. За да прегледате зоните на уеб съдържание, щракнете върху Инструменти, след което щракнете върху Опции за интернет, след което щракнете върху раздела Защита. Това са четирите зони на уеб съдържание:
  • Интернет
  • Локален интранет
  • Надеждни сайтове
  • Ограничени сайтове
Диспечерът на прикачени файлове използва API на IAttachmentExecute, за да намери типа и асоциирането на файла, както и да определи най-подходящото действие.

Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger и Microsoft Internet Explorer използват диспечера на прикачени файлове, за да обработват прикачени към имейл файлове и изтегляния от интернет.

Диспечерът на прикачени файлове класифицира файловете, които получавате или изтегляте, въз основа на техния тип и разширение. Диспечерът на прикачени файлове класифицира типовете файлове като такива с висок, среден и нисък риск. Когато записвате файлове на твърдия си диск от програма, която използва диспечера на прикачени файлове, информацията за зоната на уеб съдържание за файла също се записва с него. Ако например запишете на твърдия си диск компресиран файл (.zip), който е прикачен към имейл съобщение, информацията за зоната на уеб съдържание също се записва при записването на компресирания файл. Ако опитате да извлечете съдържанието от компресирания файл или да изпълните файла, няма да можете да го направите. Информацията за зоната на уеб съдържание се записва с файловете, само ако твърдият диск използва файловата система NTFS.

Ако искате, можете да отворите блокиран файл от познат източник. За да отворите блокиран файл, изпълнете следните стъпки:
 1. С десния бутон на мишката щракнете върху блокирания файл, след което щракнете върху Свойства.
 2. В раздела Общи щракнете върху Деблокиране.

Типове на файлове с висок риск

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Когато опитате да изтеглите или отворите файл от уеб сайт, който е в ограничената зона на уеб съдържание, може да получите съобщение, което показва, че файлът е блокиран.

Когато опитате да отворите типове на файлове с висок риск, които принадлежат на зоната на интернет уеб съдържание, може да получите предупредително съобщение, но е възможно да можете да отворите този тип файлове.

Типовете на файлове, които диспечерът на прикачени файлове разпознава като високорискови, включва следните:
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Типове на файлове със среден риск

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Типовете на файлове, които диспечерът на прикачени файлове не припознава като високорискови или нискорискови, автоматично се обозначават като такива със среден риск.

Когато отворите файл със среден риск от зоната на интернет уеб съдържание или от зоната на уеб съдържание на ограничени сайтове, може да получите предупредително съобщение, но може и да имате възможност да отворите файловете от този тип.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

Типове на файлове с нисък риск

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Диспечерът на прикачени файлове обозначава следните типове на файлове като нискорискови, само когато ги отворите с помощта на Notepad. Ако асоциирате друга програма с този тип на файлове, типът на файлове вече няма да се възприема като нискорисков.
 • .log
 • .text
 • .txt
Диспечерът на прикачени файлове обозначава следните типове файлове като нискорискови, само когато отворите файла с помощта на програмата за разглеждане на картини и факсове на Microsoft Windows:
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .jfif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Забележка Асоциирането на тип на файл с Notepad или с програмата за разглеждане на картини и факсове на Windows не добавя този тип файлове към списъка на типовете файлове с нисък риск.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението

За тази статия

ID на статията: 883260
Последен преглед: 24 юни 2014 г.
Важи за:: Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Service Pack 2 (Сервизен пакет 2) за Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 2
Желаете ли да предоставите обратна информация за тази статия?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.