ID на статията: 893803 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Въведение

Microsoft Windows Installer е компонент на операционната ви система Windows, осигуряващ стандартна среда за инсталиране и деинсталиране на софтуер. Производителите на софтуер могат да създават инсталиращите програми за своите продукти, като използват Windows Installer, така че да направят инсталирането, поддръжката и деинсталирането на софтуера просто и лесно.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8

Как да получите Windows Installer 3.1 v2

Преди да изтеглите този компонент за разпространение, трябва да определите дали изпълнявате 32-битова или 64-битова версия на Windows Server 2003 или Windows XP.

Резултати от автоматично откриване на версия

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 32s

Понастоящем използвате 32-битова операционна система.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 32e


Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 64s

Понастоящем използвате 64-битова операционна система.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets 64e
Забележка Ако резултатите от автоматичното откриване не се покаже на екрана ви, щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft Knowledge Base:
827218 Определяне дали компютър работи под 32-битова, или 64-битова версия на операционната система Windows

Изтегляне на инсталиращата програма за всички версии на Windows, освен 64-битовата версия на Windows Server 2003 или 64-битовата версия на Windows XP

Следният файл е наличен за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
Изтегли
Изтеглете сега пакета за разпространение на Windows Installer 3,1 (v2).

Дата на издаване: 12 май 2005 г.

За допълнителна информация относно изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който се предлага към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които предотвратяват всички неупълномощени промени във файла.

Забележка Актуализирано е само двоичното число за файла Msi.dll. Номерът на версията е 3.1.4000.2435. Всички останали двоични числа на пакета Windows Installer 3,1 (v2) са непроменени и са версия 3.1.4000.1823.

Изтегляне на инсталиращата програма за 64-битови версии на Windows Server 2003 или 64-битови версии на Windows XP

Този компонент за разпространение е само за 32-битови операционни системи. Не можете да инсталирате този компонент на компютър, работещ с 64-битови версии на Windows Server 2003 или на Windows XP.

Можете да инсталирате Windows Installer 3,0 за разпространение на Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) и на издадената версия на Windows Server 2003. Windows Installer 3,1 е включен в Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Не можете да инсталирате този компонент за разпространение на 32-битови и 64-битови версии на Windows Server 2003 SP1. За да актуализирате 32-битовите и 64-битовите версии на Windows Server 2003 SP1 или за да актуализирате 64-битовите версии на Windows XP, изтеглете актуалната корекция, която е описана в статията в Базата знания на Microsoft 898715 вместо пакет 893803 (v2). За допълнителна информация относно Windows Installer 3,1 (v2) GDR щракнете върху следния номер, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:
898715 Налична е актуализация за Windows Installer 3,1 за Windows Server 2003 Service Pack 1 и за 64-битовите издания на Windows XP
Хронология на версиите:
 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 версия 1.0 (11 април 2005 г.)
 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 версия 2,0 (12 май 2005 г.)
  Windows Installer 3,1 (v2) елиминира проблема, описан в следната статия в Базата знания на Microsoft:
  898628След надграждане до Windows Installer 3.1 инсталиращата програма на Windows прекъсва инсталацията, без да уведомява потребителя
Номерът на версията е 3.1.4000.2435. Всички други двоични файлове на пакета Windows Installer 3.1 (v2) остават непроменени и са версия 3.1.4000.1823.

Допълнителна информация

Нови функции в Windows Installer 3.1

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 • Ново второстепенно свойство UpdateTargetRTMProperty: Файловете с корекции сега могат да се насочват и към първоначалния базов източник на версията, и към най-новия базов източник със съответното ниво на сервизния пакет, които са на системата.
 • Нови MsiSetExternalUIRecord API: Пакети, които използват външен потребителски интерфейс, сега могат да получават съобщения като записи, вместо да получават съобщения като низове.
 • Нови свойства на x64 и Msix64: Пакетите вече могат да използват свойства на x64 и Msix64, за да покажат поддръжката на операционна система с x64 процесор.
 • Нови MsiNotifySidChange API: Можете да използвате тези API, за да надстроите конфигурацията на Windows Installer, ако идентификаторът на защита (SID) на потребителя се промени.
 • Лекото коригиране вече е включено поведение: Windows Installer 3,0 представя нова функционалност – "леко коригиране". По подразбиране тази функционалност е включена за всички корекции. Windows Installer 3,1 сега деактивира тази функционалност, освен ако специално не я активирате, задавайки свойството OptimizedInstallMode в таблицата MsiPatchMetaData.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Проблеми, отстранени в Windows Installer 3.1

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 • Сега Windows Installer регистрира правилно празните знаци ("[~]"), когато знаците се използват в маркера на регистърната стойност или в сервизната зависимост.
 • Функцията MsiGetFileHash сега работи правилно за много големи нередактирани файлове. Тези файлове могат да са около 2 GB.
 • Свойството MediaSrcProp на корекцията сега е зададено на първоначалното място на стартиране, където корекцията е инсталирана. Свойството MediaSrcProp е зададено на кешираното място на корекцията за следващи транзакции.
 • Лентата на напредъка сега работи правилно дори и ако пакетът инсталира файлове от над 2 GB.
 • Коригирането на изолирани компоненти сега работи.
 • Целевата информация за действие по избор вече не е записана, когато действието по избор е неуспешно, ако е маркирано да скрие целта.
 • Съобщение за грешка 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) се връща дори и ако е приложена само една неподходяща корекция в стил Windows Installer 2,0.
 • Прилагането на корекция, съдържаща придружаващи файлове, в стил Windows Installer 2,0, вече не изисква достъп до оригиналния носител.
 • Windows Installer 3,1 вече правилно се справя със сценарии, при който е инсталиран пакет с второстепенна актуализация, когато съществува и остаряла или изместена корекция.
 • Windows Installer 3,1 вече поддържа приложение за корекции за пакети, които съдържат голям брой файлове. (Последователната колона на главната таблица включва стойности, по-големи от 32767.)
 • Windows Installer 3,1 сега за всички действия изпраща съобщения INSTALLSTART_ACTIONSTART.
 • В Windows Installer 3,0 и по-ранни версии при прилагане на няколко основни надстройващи корекции последващите инсталации понякога са неуспешни. Този проблем сега е решен.
 • Секвенсерът на корекциите вече не отхвърля неправилно валидна корекция по време на административно коригиране на изображения.
 • Windows Installer 3,1 вече не пропуска скриптови действия по избор, които са маркирани като асинхронни.
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Проблем, отстранен в Windows Installer 3.1 (v2)

Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding start collapsed
 • Когато програмата за инсталиране се опита да актуализира файл, защитен от функцията за защита на файловете в Windows, Winows Installer вече не прекъсва без да уведоми потребителя
Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
assets folding end collapsed

Отстраняване на неизправности

За помощ при отстраняване на неизправности с Windows Installer, щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:
907749 Основни стъпки за отстраняване на неизправности на Windows Installer
886630 Получавате съобщение за грешка, когато се опитате да инсталирате програма, която използва Windows Installer в Windows XP
823116 Получавате съобщение за грешка 1913, когато инсталирате програма на Windows XP
314852 Как да разрешите регистрирането на събития от Windows Installer в Windows XP
Ако имате проблеми при инсталирането на определено приложение, независимо дали е приложение на Microsoft или на друг производител, вижте файла readme на приложението, за да видите познати проблеми при инсталиране. Също така можете да търсите в Базата знания на Microsoft за статии, които се отнасят към вашето приложение.

Библиография

За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:
897026 Действието AppSearch неправилно намалява REG_MULTI_SZ стойността, която съдържа празна стойност в Windows Installer
897027 Съобщение може да се регистрира в регистрационния файл за събития, когато се опитате да инсталирате пакет за разпространение Windows Installer 3,0 на компютър, който има по-нова версия на Windows Installer
894439 Описание на лекото коригиране в Microsoft Windows Installer 3,0
За повече информация посетете следния уебсайт от мрежата на разработчици на Microsoft (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

Свойства

ID на статията: 893803 - Последна рецензия: 01 октомври 2013 г. - Редакция: 10.0
Важи за:
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kbresolve kbinfo KB893803

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com