Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για 2014

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 894199
Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για εκδόσεις στην τοποθεσία Windows Update στο Web. Αυτό το άρθρο δεν ισχύει για προϊόντα που δεν υποστηρίζονται από το Windows Update για ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το άρθρο αυτό προορίζεται για χρήση από τους διαχειριστές των υπηρεσιών Windows Server Update Services (WSUS), το Windows Update και Microsoft Update. Αυτό το άρθρο περιέχει μια συγκεντρωτική λίστα αλλαγών στο περιεχόμενο που έχουν γίνει διαθέσιμες για τις υπηρεσίες WSUS, Windows Update και Microsoft Update. Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίστα τόσο ως γρήγορη αναφορά σε αλλαγές περιεχομένου που έχουν γίνει στη διάρκεια συγχρονισμών ρουτίνας και ως επεξήγηση αυτών των αλλαγών. Οι πληροφορίες αυτές θα ενημερωθούν είτε στη διάρκεια της τακτικής κυκλοφορίας ενημερώσεων για τη δεύτερη και τέταρτη Τρίτη κάθε μήνα είτε όποτε κυκλοφορήσει μια μη προγραμματισμένη ενημερωμένη έκδοση. Αυτό το άρθρο παραθέτει αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις ή μετά τις 6 Ιανουαρίου 2014. Δεν παραθέτει αλλαγές που έχουν γίνει πριν από την ημερομηνία αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 6 Ιανουαρίου 2014, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές".

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιέχει μια συγκεντρωτική λίστα του Windows Update αλλαγές στο περιεχόμενο που έχουν γίνει διαθέσιμες για το Windows Update, το Microsoft Update και το Windows Server Update Services (WSUS) στις ή μετά τις 6 Ιανουαρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 24 Ιουνίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962156)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1117KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 2073KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962156
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962163)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 15075KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 11774KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962163
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962168)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 7562KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 9568KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962168
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962169)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 29298KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 27775KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962169
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962171)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 17082KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 13976KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962171
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962173)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 15934KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 14870KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962173
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962175)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 9299KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 10354KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962175
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962176)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 13186KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 14251KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962176
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962177)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 33265KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 34326KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962177
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962178)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 19695KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 18691KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962178
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962179)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 4239KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 5195KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962179
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962180)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 5733KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 7123KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962180
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2962181)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 6857KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 5177KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962181
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2962182)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 39749KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 40706KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962182
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2962193)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 16844KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 15888KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962193
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2962194)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 384678KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 385635KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962194

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 17 Ιουνίου 2014.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • MS14-018: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2919355)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει για να ενημερώσετε τη μετάφραση κείμενο και η λογική εντοπισμού.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919355

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-030: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966034) χωρίς KB2919355
 • MS14-031: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2961858) χωρίς KB2919355
 • MS14-033: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966631) χωρίς KB2919355
 • MS14-035: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2963950) χωρίς KB2919355
 • MS14-036: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2965155) χωρίς KB2919355
 • MS14-036: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2965161) χωρίς KB2919355
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966072) χωρίς KB2919355
  • Για να προσθέσετε το κανάλι διανομής καταλόγου αναθεωρηθεί μετα-δεδομένων.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2966034
  http://support.Microsoft.com/KB/2961858
  http://support.Microsoft.com/KB/2966631
  http://support.Microsoft.com/KB/2963950
  http://support.Microsoft.com/KB/2965155
  http://support.Microsoft.com/KB/2965161
  http://support.Microsoft.com/KB/2966072

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 10 Ιουνίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2862973)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2862973 για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 34KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 34KB
  • Windows RT update: ~ 27KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2862973
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2966072)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2957151 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1 χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 5851KB
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10757KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6946KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 10811KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 19267KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6945KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966072
 • MS14-030: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7 και τα Windows 7 (KB2965788)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, Windows Embedded Standard 7 και τα Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1009KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1323KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1142KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1400KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 1494KB
  • Ενημέρωση του ενσωματωμένου Τυπικά Windows 7/Windows 7 x 64: ~ 1816KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2965788
 • MS14-030: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966034) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1 Windows χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 1006KB
  • Ενημέρωση των Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 χωρίς KB2919355: ~ 1337KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966034
 • MS14-031: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2957189)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά:
  • KB2913431 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  • MS13-065 (KB2868623) στα Windows Embedded Standard 7, Windows Server 2008 και Windows Vista
  • MS14-006 (KB2904659) για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 893KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1181KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 918KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1087KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1321KB
  • Windows RT update: ~ 900KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1188KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 777KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1978KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 1343KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 500KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 810KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957189
 • MS14-031: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2961858) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1195KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 901KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2961858
 • MS14-033: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα (KB2939576)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  Σημαντικό: Τα Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8, Windows RT, Windows Embedded τυπικό 7, Windows 7, Windows Vista και Windows XP ενσωματωμένα
  Χαμηλή: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003
  Αντικαθιστά: MS14-005 (KB2916036) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista και Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1074KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 541KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 565KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1405KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 694KB
  • Windows RT update: ~ 567KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 937KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 2195KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2710KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 2739KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 954KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2124KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 2341KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 1698KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 922KB
  • Η ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 1348KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2939576
 • MS14-033: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2 (KB2957482)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Χαρακτηρισμός σοβαρότητας ασφαλείας: Χαμηλή
  Αντικαθιστά: MS07-042 (KB933579) στον Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium: ~ 35318KB
  • Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 23938KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2: ~ 12349KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957482
 • MS14-033: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966631) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  Σημαντικό: Windows 8.1
  Χαμηλή: Windows Server 2012 R2
  Αντικαθιστά: MS14-005 (KB2916036) στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 541KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1077KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966631
 • MS14-035: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2957689)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8, τα Windows RT, Windows Embedded τυπικό 7, Windows 7, Windows Vista και Windows XP ενσωματωμένα
  • Σημαντικό: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Αντικαθιστά:
  • MS14-021 (KB2964358) στα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2 και των Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • Ενσωματωμένο MS14-029 (KB2953522) στα Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 18219KB
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 36644KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT 8.1: ~ 18815KB
  • Internet Explorer 10 για τα Windows 8/Windows update Server 2012 x 64: ~ 37619KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8: ~ 17607KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT: ~ 14645KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 20410KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows update Service Pack 1 7/Windows 7: ~ 20375KB
  • Internet Explorer 8 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 9353KB
  • Για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης του Internet Explorer 9: ~ 29540KB
  • Internet Explorer 8 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 17983KB
  • Στον Internet Explorer 9 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 14329KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 42522KB
  • Internet Explorer ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 40485KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 23662KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 14325KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13485KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 IA-64: ~ 17329KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 7085KB
  • Στον Internet Explorer 9 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29546KB
  • Internet Explorer 8 για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση: ~ 9967KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19568KB
  • Internet Explorer 8 για τα Windows XP για ενημέρωση υποστήριξη προσαρμοσμένα συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 22391KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 ενημέρωση: ~ 4431KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 9417KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 19957KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 14015KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 8465KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 25312KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 10805KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 9475KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 4137KB
  • Για WEPOS και POSReady 2009 ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 8467KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957689
 • MS14-035: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2963950)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, τα Windows Embedded Standard 7 και Windows 7
  • Σημαντικό: Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2008 R2
  Αντικαθιστά: MS14-021 (KB2964444) σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 36154KB
  • Internet Explorer 11 για Windows 8.1 χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 17909KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 36551KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 18081KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2963950
 • MS14-036: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα (KB2957503)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά:
  • MS13-054 (KB2834886) στα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  • MS13-096 (KB2901674) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 2149KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 1013KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3309KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2354KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 3539KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1168KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 3615KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 1284KB
  • Η ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 1290KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957503
 • MS14-036: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα (KB2957509)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά:
  • KB2786400 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  • MS10-063 (KB981322) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  • MS13-060 (KB2850869) στον Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 276KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 508KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 676KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 269KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 628KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 465KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1423KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 656KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 974KB
  • Η ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 664KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957509
 • MS14-036: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2964718)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1626KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 823KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 822KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2964718
 • MS14-036: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2964736)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS13-089 (KB2876331) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 925KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 483KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 460KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 563KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1028KB
  • Windows RT update: ~ 437KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2964736
 • MS14-036: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2965155) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS13-089 (KB2876331) στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 924KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 479KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2965155
 • MS14-036: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2965161) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1581KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 802KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2965161


Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2800095 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 72KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 84KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 128KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2800095

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2891638)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 1323KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2891638

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2952664)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2314KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 x 64: ~ 2541KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2952664

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2962407)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2917499 για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 8093KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 4342KB
  • Windows RT update: ~ 3860KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962407

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2962409)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά:
  • KB2923768 στα Windows RT 8.1
  • KB2965065 στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 50692KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 26419KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24621KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962409

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2965142)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και RT των Windows* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 3828KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 5090KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 4218KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2965142

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2965699)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2895219 στα Windows 8.1 και Windows RT 8.1
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1962KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1183KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 1263KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2965699

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966407)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 4982KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966407

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966804)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 132KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 160KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 136KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966804

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2966870)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 180KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 158KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966870

 • Δυναμική ενημέρωση για τα Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2967162)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 156KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 176KB

  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2967162

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2968599)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2917993 στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 4622KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 7444KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2968599

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2969339)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2919442 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 4589KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 10332KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 9614KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2969339

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2969817)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 122KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2969817
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - 2014 Ιουνίου (KB890830) / του εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - 2014 Ιουνίου (KB890830) - έκδοση Internet Explorer

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB890830 σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 Ιουνίου: ~ 34804KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - ενημερωμένη έκδοση Ιουνίου 2014: ~ 33053KB
  • Το Windows update κακόβουλο εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού - 2014 Ιουνίου - IE έκδοση: ~ 27668KB

  Περιγραφή:
  Μετά τη λήψη, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστή σας προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο το εργαλείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών.
  http://support.Microsoft.com/KB/890830

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2920189)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2920189
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2961908) χωρίς KB2919355

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2961908

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2938459)

  • Αναθεώρηση των μετα-δεδομένων για να ενημερώσετε το κανάλι διανομής.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2938459
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2955163)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2955163
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2955164)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2955164
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2969817)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2969817

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2936897)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και 8.1 RT των Windows
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 50KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 62KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις στην κατηγορία δυναμικής ενημέρωσης των Windows 8.1 χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για την απόκτηση προγραμμάτων οδήγησης απαραίτητων στοιχείων και βελτιώσεις εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2936897

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2969817)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και 8.1 RT των Windows
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 172KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 121KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2969817

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 27 Μαΐου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Κανόνες ενημέρωσης για άμεση πρόσβαση βέλτιστη πρακτική ανάλυση για τα Windows Server R2 2012 (KB2896496)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2928193 στον Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Άμεση ενημέρωση πρόσβασης βέλτιστη πρακτική ανάλυση για Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 427KB
  Περιγραφή:
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενημερωμένη έκδοση κανόνες DA για ανάλυση βέλτιστες πρακτικές για να σαρώσετε ένα διακομιστή που εκτελεί το ρόλο DA. Αποτελέσματα της σάρωσης BPA εμφανίζονται ως μια λίστα ζητημάτων που μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση κατά σειρά σοβαρότητας και αποτελέσματα περιλαμβάνουν συστάσεις για την επιδιόρθωση των ζητημάτων και για συνδέσεις με οδηγίες. Γίνονται αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων με την εκτέλεση της σάρωσης. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2896496

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-029: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2961851)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2961851

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Δυναμική ενημέρωση για τα Windows 8.1 (KB2920540)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2920540


Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά τη Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 (KB2966478)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows RT* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 65KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2966478

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-018: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919355)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919355

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 13 Μαΐου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2871997)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2868725 των Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 12156KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 6902KB
  • Windows RT update: ~ 5708KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 12986KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 6846KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 16148KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2871997
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2898845)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 2112KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 2070KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898845
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2898847)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 update: ~ 1960KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 1972KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898847
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 και 4.5.2 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2898849)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 και 4.5.2 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 2280KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 και 4.5.2 στα Windows 8/Windows ενημερωμένη έκδοση 2012 x 64 με συστήματα διακομιστή: ~ 2289KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898849
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 και 4.5.2 στα Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2898850)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 και 4.5.2 κατά την ενημέρωση των Windows 8.1: ~ 2376KB
  • 4.5.1 και 4.5.2 στα Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 του Microsoft .NET Framework ενημέρωση x 64: ~ 3104KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898850
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2898851)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 1906KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7 SP1 ενημέρωση x 86: ~ 1899KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 SP1 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 1256KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898851
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2920189)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2871690 στα Windows 8 και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 32KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 31KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 4512KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 9990KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2920189
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2938780)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4 σχετικά με την ενημέρωση των Windows 7: ~ 4037KB
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 4085KB
  • Microsoft .NET Framework 4 στον Windows Server 2008 R2 IA-64 για ενημερωμένη έκδοση IA64: ~ 4237KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2938780
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2938782)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows 7: ~ 3336KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 σε Windows 7/Windows Server 2008 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 3337KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2938782
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.2 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2954853)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2 στον Windows 7/Windows Server 2008 R2 ενημέρωση: ~ 20KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2954853
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2957151)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2961887 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10130KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 5265KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6376KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 10204KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18549KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6265KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957151
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2961908) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 29KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 29KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2961908
 • MS14-022: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003 (KB2837616)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS13-067 (KB2760420) στον Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows SharePoint Services 3.0 X 64 Edition: ~ 18849KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows SharePoint Services 3.0: ~ 15687KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2837616
 • MS14-025: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2928120)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 2632KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 4144KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4431KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 2749KB
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2586KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 4218KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3871KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 4432KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4693KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2762KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2928120
 • MS14-025: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2961899) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 4154KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 2636KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2961899
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 σε Windows Server 2003 και Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2931352)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS14-009 (KB2898860) στον Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 κατά την ενημέρωση του Windows Server 2003 R2 x 86: ~ 3090KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931352
 • MS14-026: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 για Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2931354)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS14-009 (KB2901113) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2008/Windows Vista SP2 για x 64: ~ 8609KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 ενημέρωσης: ~ 8045KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008 SP2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 5716KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931354
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2931356)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS14-009 (KB2901112) στα Windows, ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 6391KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7 SP1 ενημέρωση x 86: ~ 5803KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 SP1 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 4264KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931356
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2931357)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 371KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 379KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931357
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2931358)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1/Windows Server 2012 R2, R2 2012 διακομιστή για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 322KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 update: ~ 317KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931358
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4 στα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα (KB2931365)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/ενημερωμένη έκδοση των Windows XP ενσωματωμένο x 86: ~ 2142KB
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 2192KB
  • Microsoft .NET Framework 4 στον Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 για ενημερωμένη έκδοση IA64: ~ 2348KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931365
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2931366)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 584KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows 8.1: ~ 482KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows RT 8.1: ~ 341KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931366
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 στον Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2931367)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 529KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 539KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows RT: ~ 322KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931367
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2931368)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 σε Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista x 64 update: ~ 1278KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 και 4.5.1 στα Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 1278KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2931368
 • MS14-026: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα (KB2932079)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2003/Windows XP ενσωματωμένα update: ~ 1116KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 1375KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1531KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2932079
 • MS14-027: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista και Windows Server 2003 (KB2926765)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά:
  • MS10-007 (KB975713) στον Windows Server 2003
  • MS12-048 (KB2691442) στα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 6253KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 13406KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 6414KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13124KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 8714KB
  • Windows RT update: ~ 8190KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 6782KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 4414KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 17412KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 7618KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 4057KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6250KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 626KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 1007KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1372KB
  • Η ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 692KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2926765
 • MS14-027: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2962123) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 13367KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 6239KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 6410KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962123
 • MS14-028: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 και Windows Server 2008 R2 (KB2933826)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 463KB
  • Το Windows update Server 2012 x 64: ~ 432KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 5479KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2933826
 • MS14-028: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server R2 2012 (KB2962073) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 461KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962073
 • MS14-029: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2953522)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8, τα Windows RT, Windows Embedded τυπικό 7, Windows 7, Windows Vista και Windows XP ενσωματωμένα
  • Μέτρια: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Αντικαθιστά:
  • MS14-021 (KB2964358) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP ενσωματωμένα
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 15362KB
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 31862KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT 8.1: ~ 15592KB
  • Internet Explorer 10 για τα Windows 8/Windows update Server 2012 x 64: ~ 36961KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8: ~ 17367KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT: ~ 14407KB
  • Για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης του Internet Explorer 9: ~ 28926KB
  • Internet Explorer ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 38863KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 41926KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows update Service Pack 1 7/Windows 7: ~ 20090KB
  • Internet Explorer 8 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 9023KB
  • Στον Internet Explorer 9 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 14030KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 19518KB
  • Internet Explorer 8 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 17532KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 23029KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 IA-64: ~ 17322KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 14030KB
  • Στον Internet Explorer 9 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 28932KB
  • Internet Explorer 8 για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση: ~ 9954KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13482KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 7083KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 ενημέρωση: ~ 4524KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 9419KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 14299KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 11032KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 9432KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση WEPOS και POSReady 2009: ~ 4137KB
  • Για WEPOS και POSReady 2009 ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 8467KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2953522
 • MS14-029: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2961851) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, τα Windows Embedded Standard 7 και Windows 7
  • Μέτρια: Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2008 R2
  Αντικαθιστά: MS14-021 (KB2964444) σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 17399KB
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 34795KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 35511KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 17806KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2961851

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2852386)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 380KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2852386
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2920540)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: Αυτόματες ενημερώσεις και WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 900KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 766KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2920540
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2932074)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 43KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 57KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2932074
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows 7 (KB2932354)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 489KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 489KB
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 486KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 x 64: ~ 486KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2932354
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 (KB2934950)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows Home Server 2011: ~ 431KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Small Business διακομιστή 2011 Essentials: ~ 431KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows αποθήκευσης Server 2008 R2 βασικά στοιχεία: ~ 431KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2934950
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2 (KB2934953)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows Home Server 2011: ~ 431KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Small Business διακομιστή 2011 Essentials: ~ 431KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows αποθήκευσης Server 2008 R2 βασικά στοιχεία: ~ 431KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2934953
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2012 Essentials (KB2934957)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημέρωση βασικά στοιχεία 2012 διακομιστή των Windows x 64: ~ 417KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2934957
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8 και Windows RT (KB2938459)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows RT*
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 15389KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 13350KB
  • Windows RT update: ~ 13125KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2938459
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8 και RT Windows (KB2939153)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB2894853 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8 και Windows RT
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, τα Windows 8 και Windows RT*
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 4794KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 3826KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 3523KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 5988KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 4308KB
  • Windows RT update: ~ 3067KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας προστασίας στο Windows Defender. Δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2939153
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2950153)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 169KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 213KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2950153
 • Ενημερωμένη έκδοση για το .NET εγγενής στα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2954879)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Εγγενής .NET στο Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 105KB
  • Εγγενής .NET κατά την ενημέρωση των Windows 8.1: ~ 68KB
  • Εγγενής .NET κατά την ενημέρωση των Windows RT 8.1: ~ 68KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2954879
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2955163)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 6160KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 926KB
  • Windows RT update: ~ 647KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2955163
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2955164)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά:
  • KB2923300 στα Windows RT 8.1
  • KB2957390 στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 49293KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 99648KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 45168KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2955164
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2956037)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 329KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 513KB
  • Windows RT update: ~ 331KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2956037
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2956575)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2895219 στα Windows 8.1 και Windows RT 8.1
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 13047KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 8629KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 8823KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2956575
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2958262)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2933809 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 2019KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1846KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 118KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2958262
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2958263)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 2106KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1875KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 113KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2958263
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2958265)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 226KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 192KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2958265
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2965065)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 402KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 401KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2965065
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - 2014 Μαΐου (KB890830) / του εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - 2014 Μαΐου (KB890830) - έκδοση Internet Explorer

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB890830 σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 Μαΐου: ~ 33799KB
  • Windows Malicious Software Removal Tool - 2014 Μαΐου ενημέρωση: ~ 32118KB
  • Το Windows update κακόβουλο εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού - 2014 Μαΐου - IE έκδοση: ~ 26278KB
  Περιγραφή:
  Μετά τη λήψη, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστή σας προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο το εργαλείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών.
  http://support.Microsoft.com/KB/890830
 • Εργαλείο System Update Readiness για Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB947821) [2014 Μαΐου]

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB947821 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημέρωση του συστήματος Update Readiness εργαλείο για Windows 7 [Μαΐου 2014]: ~ 225876KB
  • Ενημέρωση του συστήματος ενημέρωσης εργαλείο ετοιμότητας για Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 [Μαΐου 2014]: ~ 538935KB
  • System Update Readiness εργαλείο για Windows Server 2008 R2 IA-64 [Μαΐου 2014] ενημέρωση: ~ 80505KB
  • Ενημέρωση του συστήματος Update Readiness εργαλείο για τα Windows Server 2008/Windows Vista x 64 [Μαΐου 2014]: ~ 208645KB
  • System Update Readiness εργαλείο για Windows Server 2008 IA-64 [Μαΐου 2014] ενημέρωση: ~ 57115KB
  • System Update Readiness εργαλείο για τα Windows Server 2008/Windows Vista [Μαΐου 2014] ενημέρωση: ~ 148474KB
  Περιγραφή:
  Αυτό το εργαλείο προσφέρεται επειδή βρέθηκε μια ασυνέπεια στο Windows η οποία servicing store, η οποία ενδεχομένως να μην επιτρέψει την επιτυχημένη εγκατάσταση μελλοντικών ενημερώσεων, service pack και λογισμικού. Αυτό το εργαλείο ελέγχει τον υπολογιστή σας για τέτοιου είδους ασυνέπειες και επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα εάν βρεθεί.
  http://support.Microsoft.com/KB/947821

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-021: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2964358)

  • Μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει για να διορθώσετε κείμενο μετάφρασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2964358
 • MS14-021: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2964444) χωρίς KB2919355

  • Μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει για να διορθώσετε κείμενο μετάφρασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2964444
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2964757) χωρίς KB2919355

  • Μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει για να διορθώσετε κείμενο μετάφρασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2964757
 • MS14-018: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919355)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919355

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 (KB2802618)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2802618
 • Ο Internet Explorer 11 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2841134
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2934016)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2934016
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2952664)
  • Μετα-δεδομένων δεν έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα πρέπει να επανεγκατασταθούν.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2952664

Δευτέρα, 05 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά τη Δευτέρα, 05 Μαΐου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2962140)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και RT των Windows* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 2303KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1656KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 1799KB

  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2962140

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2964757) χωρίς KB2919355

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και RT των Windows* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 1705KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1395KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 1510KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2964757

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-018: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919355)

  • Πρόσθετες ωφέλιμο φορτίο έχει προστεθεί για την αντιμετώπιση γνωστών Αποτυχία εγκατάστασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919355

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-021: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2964358)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8, Windows RT, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP
  • Μέτρια: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 7083KB
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 15670KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT 8.1: ~ 7188KB
  • Internet Explorer 10 για τα Windows 8/Windows update Server 2012 x 64: ~ 16339KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8: ~ 7362KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT: ~ 6021KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 Edition ενημέρωση: ~ 18813KB
  • Στον Internet Explorer 9 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 6087KB
  • Internet Explorer 10 για το ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7 update: ~ 8626KB
  • Για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 Edition η ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 13730KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 7026KB
  • Internet Explorer 8 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 3017KB
  • Internet Explorer 8 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 6453KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 15528KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 8967KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 6687KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 6086KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 IA-64: ~ 5259KB
  • Internet Explorer 8 για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση: ~ 3010KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 4130KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 1882KB
  • Στον Internet Explorer 9 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64 Edition: ~ 13767KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 5373KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 4118KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 2158KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 3233KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 6966KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 ενημέρωση: ~ 1847KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 4561KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 6254KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows XP: ~ 3240KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP του Internet Explorer 7: ~ 2163KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows XP ενημέρωση: ~ 1788KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2964358
 • MS14-021: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2964444)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows Embedded Standard 7 και Windows 7
  • Μέτρια: Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 για Windows 8.1 χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 6928KB
  • Internet Explorer 11 για Windows RT 8.1, χωρίς την ενημερωμένη έκδοση KB2919355: ~ 7043KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 6875KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 15195KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2964444

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά τη Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2961887)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2942844 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10139KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 5282KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6396KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18395KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 9565KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6277KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2961887

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8 και Windows RT (KB2957026)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2917499 στα Windows 8 και Windows RT
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows RT*
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 1235KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 885KB
  • Windows RT update: ~ 783KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957026

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 22 Απριλίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2952664)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2286KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 x 64: ~ 2499KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2952664

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ο Internet Explorer 11 για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2841134)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2841134

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2952664)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2286KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 x 64: ~ 2499KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2952664
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8 και Windows RT (KB2957026)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2917499 στα Windows 8 και Windows RT
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows RT*
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 878KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 1224KB
  • Windows RT update: ~ 782KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957026

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS14-018: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919355)

  • Τα πακέτα έχουν αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση πρέπει να εγκατασταθεί εκ νέου.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919355

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server R2 2012 (KB2919394)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919394
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2928680)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2928680

Τρίτη, 08 Απριλίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 08 Απριλίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2942844)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2938527 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 9344KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 4682KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6170KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 8985KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 17333KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6059KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2942844
 • MS14-018: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919355)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το κατάλογο
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά:
  • KB2913270 των Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • KB2913760 των Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • KB2919394 των Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • KB2928680 των Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • MS14-012 (KB2925418) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • MS14-013 (KB2929961) στα Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • MS14-015 (KB2930275) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • MS14-016 (KB2923392) στον Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 908861KB
  • Η ενημερωμένη έκδοση 8.1 Windows update: ~ 437632KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 ενημέρωση: ~ 381821KB
  Περιγραφή:
  Το Windows Update 8.1 είναι ένα σύνολο αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις και τις ενημερωμένες εκδόσεις. Πρέπει να εγκαταστήσετε το Windows Update 8.1 για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας να συνεχίσετε να λαμβάνετε μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις των Windows, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2919355
 • MS14-018: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2929437)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Τα Windows Embedded Standard 7 και Windows 7
  • Μέτρια: Windows Server 2008 R2
  Αντικαθιστά: MS14-012 (KB2925418) στα Windows, ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 24916KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 46060KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2929437
 • MS14-018: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2936068)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP
  • Μέτρια: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Αντικαθιστά: MS14-012 (KB2925418) στα Windows, ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 15316KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 6926KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT 8.1: ~ 7046KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8: ~ 17057KB
  • Internet Explorer 10 για τα Windows 8/Windows update Server 2012 x 64: ~ 36723KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT: ~ 14031KB
  • Internet Explorer 8 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 8660KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 15180KB
  • Internet Explorer 8 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 17059KB
  • Στον Internet Explorer 9 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 14039KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 6871KB
  • Για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης του Internet Explorer 9: ~ 29008KB
  • Internet Explorer 10 για Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 41395KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 7 Service Pack 1: ~ 19714KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22386KB
  • Internet Explorer 8 για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση: ~ 9965KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 14040KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13475KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 IA-64: ~ 17329KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 7085KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • Στον Internet Explorer 9 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29010KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 ενημέρωση: ~ 4429KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 8462KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 14015KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 9427KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10800KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22409KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 25314KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP του Internet Explorer 7: ~ 8470KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows XP: ~ 9435KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows XP ενημέρωση: ~ 4133KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 8 δυναμικές προγράμματος εγκατάστασης για τα Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 9965KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 8 δυναμικές προγράμματος εγκατάστασης για τα Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19561KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 8 δυναμικές Installer για Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22409KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό Installer για Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό Installer για Windows Server 2003: ~ 8462KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό Installer για Windows Server 2003 IA-64: ~ 25314KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 8 δυναμικές Installer για Windows Server 2003: ~ 9427KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 8 δυναμικές προγράμματος εγκατάστασης για τα Windows XP: ~ 9435KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό πρόγραμμα εγκατάστασης για τα Windows XP: ~ 8470KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2936068
 • MS14-019: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Winodws Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2922229)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά:
  • KB2908816 των Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  • MS12-081 (KB2758857) στον Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  • MS13-019 (KB2790113) στα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  • MS13-077 (KB2872339) στα Windows Embedded τυπικό 7 και Windows 7
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1567KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 795KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 765KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1773KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 920KB
  • Windows RT update: ~ 703KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1575KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 733KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 3648KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 428KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 859KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 1115KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 806KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1315KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1814KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 800KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2922229

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2800095)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 73KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 83KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 127KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2800095
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2908783)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2541014 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 504KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 676KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 599KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2908783
 • Συνάθροιση ενημερώσεων για το διακομιστή Microsoft Windows σημεία 2011 (KB2927581)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB2626067 στον Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Συνάθροιση ενημερώσεων για την ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Windows σημεία Server 2011: ~ 73428KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2927581
 • Κανόνες ενημέρωσης για RRAS βέλτιστη πρακτική ανάλυση για τα Windows Server R2 2012 (KB2928193)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημέρωση RRAS βέλτιστη πρακτική ανάλυση για Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 373KB
  Περιγραφή:
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενημερωμένη έκδοση RRAS κανόνες για ανάλυση βέλτιστες πρακτικές για να σαρώσετε ένα διακομιστή που εκτελεί το ρόλο RRAS. Αποτελέσματα της σάρωσης BPA εμφανίζονται ως μια λίστα ζητημάτων που μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση κατά σειρά σοβαρότητας και αποτελέσματα περιλαμβάνουν συστάσεις για την επιδιόρθωση των ζητημάτων και για συνδέσεις με οδηγίες. Γίνονται αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων με την εκτέλεση της σάρωσης. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2928193
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2928562)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2739159 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 560KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 777KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1533KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2928562
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2933809)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1846KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 2019KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 118KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2933809
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2933810)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 2106KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 112KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1874KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2933810
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2933811)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 192KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 225KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2933811
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2934016)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1933KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 4389KB
  • Windows RT update: ~ 1588KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2934016
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2936897)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 58KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 62KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 50KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2936897
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2939087)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1051KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 900KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 909KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2939087
 • Δυναμική ενημέρωση για τα Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2953600)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 84KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 96KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2953600
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2957390)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1601KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 813KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2957390
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Απρίλιος 2014 (KB890830) / του εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Απρίλιος 2014 (KB890830) - έκδοση Internet Explorer

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB890830 σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - ενημέρωση Απριλίου 2014: ~ 29581KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 Απριλίου: ~ 31298KB
  • Το Windows update κακόβουλο εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού - Απριλίου 2014 - IE έκδοση: ~ 25301KB
  Περιγραφή:
  Μετά τη λήψη, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστή σας προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο το εργαλείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών.
  http://support.Microsoft.com/KB/890830

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2890139)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2890139
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2895219)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2895219
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2895233)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2895233
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2895586)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2895586
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2895592)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2895592
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2895614)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2895614
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2897942)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2897942
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 (KB2903601)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2903601
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2913253)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2913253
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2928678)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2928678
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2930294)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2930294

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 18 Μαρτίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Δυναμική ενημέρωση για τα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2939103)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 16KB
  • Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 16KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8 κατηγορία χρησιμοποιούνται από τα Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows για την απόκτηση προγραμμάτων οδήγησης απαραίτητων στοιχείων και βελτιώσεις εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2939103

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 11 Μαρτίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2938527)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2934802 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 5213KB
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10036KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6331KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 10102KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18244KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6221KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2938527
 • MS14-012: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2925418)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8, Windows RT, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP
  • Μέτρια: Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Αντικαθιστά: MS14-010 (KB2909921) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 34818KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 17405KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT 8.1: ~ 18026KB
  • Internet Explorer 10 για τα Windows 8/Windows update Server 2012 x 64: ~ 36485KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8: ~ 17009KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT: ~ 14029KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 35526KB
  • Internet Explorer 8 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 17049KB
  • Στον Internet Explorer 9 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 14059KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 17813KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows update Service Pack 1 7/Windows 7: ~ 19704KB
  • Internet Explorer 8 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 8658KB
  • Για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης του Internet Explorer 9: ~ 29007KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 41410KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22377KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22385KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19571KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 7084KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 14059KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13476KB
  • Στον Internet Explorer 9 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29016KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 IA-64: ~ 17327KB
  • Internet Explorer 8 για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση: ~ 9963KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 8455KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 9428KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10796KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19957KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 25301KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22415KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 ενημέρωση: ~ 4427KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 14010KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP του Internet Explorer 7: ~ 8465KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows XP: ~ 9430KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows XP ενημέρωση: ~ 4135KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2925418
 • MS14-013: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2929961)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS13-056 (KB2845187) στα Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 445KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 237KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 460KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 248KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 452KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 238KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 242KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 453KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1110KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 688KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1639KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 722KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2929961
 • MS14-015: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2930275)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά:
  • MS13-101 (KB2893984) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  • MS14-003 (KB2913602) στα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1643KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1942KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 1664KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1886KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 2267KB
  • Windows RT update: ~ 1577KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 1127KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1490KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2947KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 1025KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1339KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 2687KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 2475KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 1416KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 3277KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 1414KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2930275
 • MS14-016: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2923392)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-032 (KB2772930) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 453KB
  • Το Windows update Server 2012 x 64: ~ 488KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 x 64: ~ 1236KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 2825KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 2430KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 696KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 1043KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1433KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2923392
 • MS14-016: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 και Windows XP (KB2933528)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά:
  • MS11-095 (KB2626416) στα Windows XP
  • MS13-032 (KB2801109) στον Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003 και στα Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 1247KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1814KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 1228KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2933528

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8 και RT Windows (KB2894853)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB2856373 στα Windows 8 και Windows RT
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, τα Windows 8 και Windows RT*
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 3716KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 4646KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 3452KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 5859KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 4151KB
  • Windows RT update: ~ 2965KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για τη βελτίωση της λειτουργίας προστασίας στο Windows Defender. Δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2894853
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows Vista (KB2904266)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB2890882 στα Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows Vista x 64: ~ 592KB
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows Vista: ~ 487KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2904266
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2913760)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1117KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 946KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2913760
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7 (KB2918077)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2813956 στα Windows 7
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 128KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 x 64: ~ 153KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2918077
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919442)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2904440 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 10295KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 4544KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 9542KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2919442
 • Δυναμική ενημέρωση για τα Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2920540)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: Αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Πλατφόρμες προορισμού:
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 894KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 758KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2920540
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Embedded τυπικό 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2922717)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξη: κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά:
  • KB2890882 στα Windows Vista
  • KB2904266 των Windows 8.1, τα Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 859KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 526KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 484KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 764KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 461KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 729KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 159KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 579KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 173KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 481KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 512KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 704KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1044KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 519KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2922717
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 (KB2927811)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 587KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 x 64: ~ 816KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1193KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2927811
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2928678)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά:
  • KB2917499 για τα Windows 8, Windows Server 2012 και Windows RT
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 23416KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 30665KB
  • Windows RT update: ~ 19254KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2928678
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2928680)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 12657KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 21421KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 10398KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2928680
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2929733)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 473KB
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 237KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 623KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 1172KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 482KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 861KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2929733
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2929755)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2836502 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*Windows Server 2012, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1649KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 791KB
  • Windows RT update: ~ 546KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1040KB
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 518KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2929755
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2930169)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 189KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 224KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2930169
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2930294)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 367KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 319KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 344KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από Windows 8.1, Win8.1 RT και R2 2012 διακομιστή των Windows για να αποκτήσετε σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2930294
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - 2014 Μαρτίου (KB890830) / του εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - 2014 Μαρτίου (KB890830) - έκδοση Internet Explorer

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB890830 σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - ενημερωμένη έκδοση Μαρτίου 2014: ~ 30063KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - Μαρτίου 2014: ~ 31930KB
  • Το Windows update κακόβουλο εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού - Μαρτίου 2014 - IE έκδοση: ~ 24979KB
  Περιγραφή:
  Μετά τη λήψη, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστή σας προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο το εργαλείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών.
  http://support.Microsoft.com/KB/890830
 • Ενημερωμένη έκδοση για πιστοποιητικά ρίζας για Windows 8.1, τα Windows 8, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP (KB931125)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB931125 σε Windows 8.1, τα Windows 8, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, 8 των Windows, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Πιστοποιητικά ρίζας για Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/ενημερωμένη έκδοση για Windows XP [Μαρτίου 2014]: ~ 448KB
  Περιγραφή:
  Αυτό το στοιχείο ενημερώνει τη λίστα πιστοποιητικών ρίζας στον υπολογιστή σας στη λίστα που είναι αποδεκτή από τη Microsoft ως μέρος του προγράμματος Microsoft Root Certificate Program. Η προσθήκη επιπλέον πιστοποιητικών ρίζας στον υπολογιστή σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε Extended Validation (EV) πιστοποιητικά στον Internet Explorer, μια μεγαλύτερη περιοχή ασφαλείας βελτιωμένη περιήγηση στο Web, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παράδοση κώδικα εμπλουτισμένης ασφάλειας. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, δεν μπορεί να καταργηθεί.
  http://support.Microsoft.com/KB/931125

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server R2 2012 (KB2913270)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2913270
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 (KB2913760)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2913760
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2919393)

  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919393
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server R2 2012 (KB2919394)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2919394

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Τα Windows XP Home x 86 και τέλος XP Professional x 86 υποστήριξη ειδοποίησης (KB2934207)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update και αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Τα Windows XP Home x 86 και XP Professional x 86 τέλος της υποστήριξης ειδοποίηση ενημέρωσης: ~ 504KB
  Περιγραφή:
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται να ενημερώσει τους πελάτες της υποστήριξης των Windows XP τέλος της ημερομηνίας, 8 Απριλίου 2014.
  http://support.Microsoft.com/KB/2934207

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS13-090: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ActiveX Killbits για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2900986)
 • MS13-095: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2868626)
 • MS13-098: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2893294)
 • MS14-005: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2916036)
 • MS14-007: Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2912390)
 • MS14-009: Την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2901128)
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2862152)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2900986
  http://support.Microsoft.com/KB/2868626
  http://support.Microsoft.com/KB/2893294
  http://support.Microsoft.com/KB/2916036
  http://support.Microsoft.com/KB/2912390
  http://support.Microsoft.com/KB/2901128
  http://support.Microsoft.com/KB/2862152

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2843630)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2883200)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2887595)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 (KB2903601)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2903939)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2904266)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2911106)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2913152)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2913270)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2917929)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2919394)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2923528)
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2923768)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2843630
  http://support.Microsoft.com/KB/2883200
  http://support.Microsoft.com/KB/2887595
  http://support.Microsoft.com/KB/2903601
  http://support.Microsoft.com/KB/2903939
  http://support.Microsoft.com/KB/2904266
  http://support.Microsoft.com/KB/2911106
  http://support.Microsoft.com/KB/2913152
  http://support.Microsoft.com/KB/2913270
  http://support.Microsoft.com/KB/2917929
  http://support.Microsoft.com/KB/2919394
  http://support.Microsoft.com/KB/2923528
  http://support.Microsoft.com/KB/2923768

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2871690)
  • Τα πακέτα έχουν αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2871690

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2923545)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2913751 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2814KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 5214KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2923545
 • Εργαλείο System Update Readiness για Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB947821) [2014 Φεβρουαρίου]

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB947821 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Εργαλείο System Update Readiness για τα Windows 7 x 64 [Φεβρουάριος 2014] ενημέρωση: ~ 307468KB
  • Ενημέρωση του συστήματος Update Readiness εργαλείο για Windows 7 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 186973KB
  • Ενημέρωση του συστήματος ενημέρωσης ετοιμότητας εργαλείο για Windows Server 2008 R2 IA-64 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 78953KB
  • Εργαλείο System Update Readiness για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 x 64 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 330658KB
  • Εργαλείο System Update Readiness για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 x 64 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 147951KB
  • Ενημέρωση του συστήματος Update Readiness εργαλείο για Windows Server 2008 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 105178KB
  • Ενημέρωση του συστήματος ενημέρωσης ετοιμότητας εργαλείο για Windows Server 2008 IA-64 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 56255KB
  • Ενημέρωση του συστήματος Update Readiness εργαλείο για τα Windows Vista [Φεβρουάριος 2014]: ~ 125865KB
  • Ενημέρωση του συστήματος Update Readiness εργαλείο για τα Windows Vista x 64 [Φεβρουάριος 2014]: ~ 177903KB
  Περιγραφή:
  Αυτό το εργαλείο προσφέρεται επειδή βρέθηκε μια ασυνέπεια στο Windows η οποία servicing store, η οποία ενδεχομένως να μην επιτρέψει την επιτυχημένη εγκατάσταση μελλοντικών ενημερώσεων, service pack και λογισμικού. Αυτό το εργαλείο ελέγχει τον υπολογιστή σας για τέτοιου είδους ασυνέπειες και επιχειρεί να επιλύσει προβλήματα εάν βρεθεί.
  http://support.Microsoft.com/KB/947821

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2934802)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2929825 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows RT * 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT * και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10027KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 5203KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6326KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 9460KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18227KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6209KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2934802

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014.

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2911106)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2911106

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2862973)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 32KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 32KB
  • Windows RT update: ~ 26KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 35KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 36KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 29KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 43KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 43KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 37KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2862973
 • MS14-005: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows (KB2916036)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS10-051 (KB2079403) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 542KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 1076KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 564KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1406KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 694KB
  • Windows RT update: ~ 566KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 512KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1086KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 1362KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 1118KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 1382KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 527KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 922KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 2342KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1699KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 913KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2916036
 • MS14-006: Ενημέρωση ασφαλείας για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2904659)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-065 (KB2868623) για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1317KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1083KB
  • Windows RT update: ~ 900KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2904659
 • MS14-007: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2912390)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1827KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 3792KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 1918KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1784KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 3970KB
  • Windows RT update: ~ 1612KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 2908KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 1370KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2912390
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4 στον Server 2003, Vista, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2898855)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2835393) σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/ενημερωμένη έκδοση των Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/ενημερωμένη έκδοση των Windows XP για x 64: ~ 24091KB
  • Microsoft .NET Framework 4 στον Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 για ενημερωμένη έκδοση IA64: ~ 30606KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898855
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003 και Windows XP (KB2898856)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833940) στον Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003 και στα Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 11746KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003/Windows XP για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 25270KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 31350KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898856
 • MS14-009: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2898857)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833946) στα Windows, ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 11488KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7 SP1 ενημέρωση x 86: ~ 6163KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 SP1 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 12125KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898857
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 για Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2898858)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833947) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008 SP2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 12468KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 ενημέρωσης: ~ 6349KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2008/Windows Vista SP2 για x 64: ~ 12061KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898858
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 σε Windows Server 2003 και Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2898860)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833949) στον Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 σε Windows Server 2003 και Windows Server 2003 R2 x 86 ενημέρωσης: ~ 2983KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898860
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2898864)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833957) σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 στα Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 11430KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 στον Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ενημερωμένη έκδοση των Windows Vista x 64: ~ 24577KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898864
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5 στον Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2898865)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833958) για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 15557KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 7989KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 κατά την ενημέρωση των Windows RT: ~ 7144KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898865
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2898866)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833959) στα Windows 8 και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 6272KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 11529KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898866
 • MS14-009: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2898868)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 update: ~ 5518KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 10150KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898868
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2898869)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 12202KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ενημερωμένη έκδοση των Windows Vista x 64: ~ 26675KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898869
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2898870)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 9140KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 18002KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows RT: ~ 7169KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898870
 • MS14-009: Την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2898871)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 36111KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows 8.1: ~ 14964KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows RT 8.1: ~ 12071KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2898871
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4 σε XP, Server 2003, Vista, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2901110)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS11-100 (KB2656351) σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/ενημερωμένη έκδοση των Windows XP x 86: ~ 6131KB
  • Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Vista/Windows Server 2003/ενημερωμένη έκδοση των Windows XP για x 64: ~ 9811KB
  • Microsoft .NET Framework 4 στον Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 IA-64 για ενημερωμένη έκδοση IA64: ~ 10229KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901110
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003 και Windows XP (KB2901111)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS11-100 (KB2656351) στον Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003 και στα Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 86: ~ 6805KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003/Windows XP για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 13049KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στην ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 13166KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901111
 • MS14-009: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2901112)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 3968KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7 SP1 ενημέρωση x 86: ~ 3576KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 SP1 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 2839KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901112
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 για Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2901113)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS11-100 (KB2656362) στον Windows Server 2008 και Windows Vista
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2008/Windows Vista SP2 για x 64: ~ 6223KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 ενημέρωσης: ~ 5833KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008 SP2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 4371KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901113
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 σε Windows Server 2003 και Windows Server 2003 R2 x 86 (KB2901115)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS11-100 (KB2656358) στον Windows Server 2003
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 κατά την ενημέρωση του Windows Server 2003 R2 x 86: ~ 1059KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901115
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2901118)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 στον Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ενημερωμένη έκδοση x 64 των Windows Vista: ~ 8200KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 στα Windows 7/Windows Server 2008/Windows Vista x 86 update: ~ 4569KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901118
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5 στον Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2901119)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 6139KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 5616KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5 κατά την ενημέρωση των Windows RT: ~ 4090KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901119
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2901120)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8 και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 3816KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 4199KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901120
 • MS14-009: Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2901125)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1 update: ~ 3051KB
  • Το Microsoft.NET Framework 3.5 στο Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 3378KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901125
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2901126)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ενημερωμένη έκδοση x 64 των Windows Vista: ~ 8439KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 7/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/ενημερωμένη έκδοση των Windows Vista x 86: ~ 4772KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901126
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2901127)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση του Windows 8: ~ 5021KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 8/Windows Server 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 5541KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows RT: ~ 3405KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901127
 • MS14-009: Την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 4.5.1 στα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2901128)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 στον Windows 8.1/Windows Server 2012 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 4979KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows 8.1: ~ 4543KB
  • Microsoft .NET Framework 4.5.1 κατά την ενημέρωση των Windows RT 8.1: ~ 4292KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2901128
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 σε Windows XP Tablet PC και το Media Center (KB2904878)

  Τοπικές ρυθμίσεις: Η κινέζικα (παραδοσιακά), ολλανδικά, Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιαπωνικά, κορεατικά, Ισπανικά
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-052 (KB2833951) στα Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 1.0 SP3 κατά την ενημέρωση των Windows XP Tablet PC και το Media Center: ~ 4060KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2904878
 • MS14-009: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2911501)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7 SP1 ενημέρωση x 86: ~ 602KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 SP1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 607KB
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 στον Windows Server 2008 R2 SP1 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 601KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2911501
 • MS14-009: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 για Windows Server 2008 και Windows Vista (KB2911502)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008 και Windows Vista
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008/Windows Vista SP2 x 86 ενημέρωσης: ~ 612KB
  • Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στο Windows Server 2008 SP2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium ενημέρωση: ~ 606KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2008/Windows Vista SP2 για x 64: ~ 613 η επιλεγμένη KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2911502
 • MS14-010: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer (KB2909921)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σπουδαιότητας ασφαλείας:
  • Κρίσιμη: Windows 8.1, Windows RT 8.1, τα Windows 8, Windows RT, Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7, Windows Vista και Windows XP
  • Σημαντικό: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  • Μέτρια: Windows Server 2008 και Windows Server 2003
  Αντικαθιστά: MS13-097 (KB2898785) σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Internet Explorer 11 για Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 34555KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8.1: ~ 17285KB
  • Internet Explorer 11 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT 8.1: ~ 17887KB
  • Internet Explorer 10 για τα Windows 8/Windows update Server 2012 x 64: ~ 36728KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows 8: ~ 17043KB
  • Internet Explorer 10 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows RT: ~ 14033KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 41397KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 17455KB
  • Για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης του Internet Explorer 9: ~ 29071KB
  • Internet Explorer 8 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 8614KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 34962KB
  • Στον Internet Explorer 9 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 14162KB
  • Internet Explorer 10 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows update Service Pack 1 7/Windows 7: ~ 19698KB
  • Internet Explorer 8 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 16945KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 22270KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 13478KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7: ~ 7083KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows Server 2008 IA-64: ~ 17332KB
  • Internet Explorer 8 για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση: ~ 9964KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 19567KB
  • Για Windows Server 2008/Windows Vista ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 9: ~ 14161KB
  • Στον Internet Explorer 9 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 29083KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 22405KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 9423KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό Installer για Windows Server 2003 IA-64: ~ 25305KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows Server 2003 ενημέρωση: ~ 4428KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 10791KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό Installer για Windows Server 2003: ~ 8464KB
  • Στον Internet Explorer 7 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 19955KB
  • Ο Internet Explorer 6 για την ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 14017KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer 7 δυναμικό πρόγραμμα εγκατάστασης για τα Windows XP: ~ 8471KB
  • Ο Internet Explorer 6 για Windows XP ενημέρωση: ~ 4133KB
  • Internet Explorer 8 για την ενημερωμένη έκδοση των Windows XP: ~ 9434KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2909921
 • MS14-011: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows (KB2909210)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS10-022 (KB981332) σε Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*Windows Server 2012, τα Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 240KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 454KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 234KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 307KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 584KB
  • Windows RT update: ~ 243KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 807KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 467KB
  • Internet Explorer 11 για ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 450KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 233KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 420KB
  • Internet Explorer 11 για Windows ενσωματωμένο βασική ενημέρωση 7/Windows 7: ~ 237KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 613 η επιλεγμένη KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 225KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 457KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 678KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1070KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 685KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2909210
 • MS14-011: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2909212)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS10-022 (KB981349) στον Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista x 64: ~ 473KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008/Windows Vista: ~ 234KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 IA-64: ~ 615KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1068KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 677KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1567KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 684KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2909212
 • MS14-011: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 και Windows XP (KB2909213)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Ασφάλεια σοβαρότητας: κρίσιμη
  Αντικαθιστά: MS10-022 (KB981350) στον Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003 και στα Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 1055KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1537KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 666KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2909213

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2830477)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 5919KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 9568KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2830477
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2843630)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 670KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 350KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 829KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 522KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 3818KB
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2046KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2843630
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2908816)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 867KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 427KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 421KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2908816
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2913751)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 2117KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 4455KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2913751
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 (KB2913760)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows RT* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 451KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2913760
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2917929)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2895586 στα Windows 8.1
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1835KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 2007KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 116KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2917929
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2917931)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2895586 σε
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 2067KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 1860KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 112KB

  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από τα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2 απόκτησης σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2917931
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2917932)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 187KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 224KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24KB

  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από τα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2 απόκτησης σημαντικές βελτιώσεις προγραμμάτων οδήγησης, στοιχείων και το πρόγραμμα εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2917932
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2919393)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 13725KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 8874KB
  • Windows RT update: ~ 8186KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2919393
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2919394)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προαιρετική/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 47965KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 24146KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24929KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2919394
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2919469)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 4574KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 5389KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 167KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2919469
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2919907)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 60KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 53KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2919907
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 και Windows RT 8.1 (KB2922474)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1 και RT των Windows* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 x 64: ~ 3433KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 2044KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2922474
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2923300)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 10516KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 5672KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 6159KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2923300
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2923528)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 46KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 63KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 47KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2923528
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2923768)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2913320 στα Windows 8.1 και Windows RT 8.1
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 11190KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 8033KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 10166KB

  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2923768
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Φεβρουάριος 2014 (KB890830) / του εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Φεβρουάριος 2014 (KB890830) - έκδοση Internet Explorer

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB890830 σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - ενημερωμένη έκδοση Φεβρουαρίου 2014: ~ 27374KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - 2014 Φεβρουαρίου: ~ 28234KB
  • Το Windows update κακόβουλο εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού - 2014 Φεβρουαρίου - IE έκδοση: ~ 24215KB

  Περιγραφή:
  Μετά τη λήψη, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστή σας προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο το εργαλείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών.
  http://support.Microsoft.com/KB/890830

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 4 σε Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2836939)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836939
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 σε Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2836940)
  • Μετα-δεδομένα έχουν αλλάξει
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836940
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2003 και Windows XP (KB2836941)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836941
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2836942)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836942
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 3.5.1 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2836943)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836943
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 στον Windows Server 2008 (KB2836945)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836945
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2836946)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836946
 • Ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft.NET Framework 3.5 στα Windows 8 και Windows Server 2012 (KB2836947)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2836947
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2911101)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2911101
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2911106)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2911106

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server (2012KB2929825)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2916626 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10,036 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 5,220 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6,351 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,226 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 9,468 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6,227 KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2929825

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server R2 2012 (KB2904440)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2012 R2 x 64: ~ 9,984 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2904440

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά την τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Flash Player του Internet Explorer για Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2916626)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2907997 σε Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows RT*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1/Windows Internet Explorer Flash Player για τα Windows Server 2012 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 10,009 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8.1: ~ 5,197 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT 8.1: ~ 6,325 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8: ~ 10,096 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Internet Explorer Flash Player για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 18,225 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer Flash Player για τα Windows RT: ~ 6,208 KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2916626
 • MS14-002: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2003 και Windows XP (KB2914368)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS10-099 (KB2440591) στον Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows Server 2003 και στα Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003/Windows XP x 64: ~ 690 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003: ~ 511 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2003 IA-64: ~ 1,044 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows XP: ~ 518 KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2914368
 • MS14-003: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows Embedded Standard 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2913602)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: MS13-101 (KB2893984) στα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 1,126 KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1,490 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2,946 KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2913602

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 (KB2904440)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • 8.1 Windows για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 9,984 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 4,425 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 9,597 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2904440
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2911101)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*, και Windows Server 2012
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8/Windows Server 2012 x 64: ~ 1,703 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 1,210 KB
  • Windows RT update: ~ 1,010 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2911101
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2911106)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά:
  • KB2895614 στα Windows 8.1
  • KB2905029 στα Windows RT 8.1
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 47,784 KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 75,251 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 47,183 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2911106
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2913270)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 2,838 KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 4,148 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 2,323 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2913270
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2913431)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Αντικαθιστά: KB2735855 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση των Windows 7: ~ 880 KB
  • Τα Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 1,346 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 2,125 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2913431
 • Δυναμική ενημέρωση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2914220)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις και το WSUS
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 24 KB
  • Windows 8.1 και Windows Server R2 2012 για ενημέρωση συστήματα που βασίζονται σε επεξεργαστή x 64: ~ 220 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 187 KB
  Περιγραφή:
  Ενημερωμένες εκδόσεις κάτω από τη δυναμική ενημέρωση των Windows 8.1 κατηγορία χρησιμοποιούνται από τα Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server 2012 R2 λήψης προγραμμάτων οδήγησης απαραίτητων στοιχείων και βελτιώσεις εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης.
  http://support.Microsoft.com/KB/2914220
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8, Windows RT (KB2917499)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8, RT των Windows*
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8 x 64: ~ 660 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8: ~ 361 KB
  • Windows RT update: ~ 424 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2917499
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1, Windows RT 8.1 και Windows Server R2 2012 (KB2917993)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Προτεινόμενες/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Οι ενημερωμένες εκδόσεις, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, RT των Windows* 8.1 και Windows Server 2012 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows 8.1: ~ 301 KB
  • Windows Server 2012 R2 x 64 ενημερωμένη έκδοση 8.1/Windows: ~ 368 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 317 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2917993
 • Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Ιανουάριος 2014 (KB890830) / του εργαλείου αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Ιανουάριος 2014 (KB890830) - έκδοση Internet Explorer

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Το Windows Update, το Microsoft Update, σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας, συνάθροιση ενημερώσεων
  Αντικαθιστά: KB890830 σε Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, 2012 διακομιστή των Windows, τα Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Windows Malicious Software Removal Tool - ενημέρωση Ιανουαρίου 2014: ~ 27,427 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση για το Windows Malicious Software Removal Tool x 64 - Ιανουαρίου 2014: ~ 29,082 KB
  • Το Windows update κακόβουλο εργαλείο αφαίρεσης λογισμικού - Ιανουαρίου 2014 - IE έκδοση: ~ 23,193 KB
  Περιγραφή:
  Μετά τη λήψη, το εργαλείο αυτό εκτελείται μία φορά για να ελέγξει αν ο υπολογιστή σας προσβληθεί από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Blaster, Sasser και Mydoom) και βοηθά στην αφαίρεση οποιασδήποτε προσβολής που θα εντοπιστεί. Εάν εντοπιστεί προσβολή, το εργαλείο θα εμφανίσει μια αναφορά κατάστασης κατά την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μια νέα έκδοση του εργαλείου θα παρέχεται κάθε μήνα. Εάν θέλετε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο το εργαλείο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου από το Κέντρο λήψης της Microsoft ή να εκτελέσετε μια ηλεκτρονική έκδοση από το microsoft.com. Αυτό το εργαλείο δεν αντικαθιστά ένα προϊόν εντοπισμού ιών. Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν εντοπισμού ιών.
  http://support.Microsoft.com/KB/890830

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο ασφαλείας:

 • MS13-081: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows Embedded τυπικό 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2 (KB2862330)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις, WSUS και Κατάλογος
  Ταξινόμηση: Ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
  Επίπεδο σοβαρότητας ασφάλειας: σημαντική
  Αντικαθιστά: KB2529073 στα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7, τα Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση για Windows ενσωματωμένο πρότυπο 7/Windows 7: ~ 322 KB
  • Ενσωματωμένο Τυπικά Windows 7/Windows 7/Windows Server 2008 R2 x 64 της ενημερωμένης έκδοσης: ~ 388 KB
  • Ενημερωμένη έκδοση του Windows Server 2008 R2 IA-64: ~ 780 KB
  Περιγραφή:
  Εντοπίστηκε ένα ζήτημα ασφαλείας σε ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σύστημά σας. Μπορείτε να προστατεύσετε το σύστημά σας με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τη Microsoft. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης. Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2862330
 • MS12-050: Ενημερωμένη έκδοση για Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows Server 2003 (KB2596911)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=251611
 • MS12-066: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 (KB2687442)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=260957
 • Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows 8.1, τα Windows 8, τα Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003 και Windows XP (KB2917500)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει για να ενημερώσετε το κείμενο μετάφρασης.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2917500

Αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 3 x 64 Edition (KB2526305)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2526305
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2887595)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2887595
 • Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 8, Windows RT και Windows Server 2012 (KB2903938)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2903938
 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows 8.1 (KB2903939)
  • Μετα-δεδομένων έχει αλλάξει.
  • Τα δυαδικά αρχεία δεν έχουν αλλάξει.
  • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν χρειάζεται να επανεγκατασταθεί.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/KB/2903939

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Αυτή είναι μια σύνοψη του περιεχομένου νέων και τροποποιημένων αποδεσμεύεται κατά τη Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014.

Νέο περιεχόμενο που δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

 • Ενημερωμένη έκδοση για Windows RT 8.1 (KB2921482)

  Τοπική ρύθμιση: όλα
  Ανάπτυξης: Σημαντικές/Αυτόματες ενημερώσεις
  Κατάταξη: Υψηλή προτεραιότητα, δεν αφορά θέματα ασφαλείας
  Στόχευση πλατφόρμες: Windows RT* 8.1
  Μεγέθη αρχείων κατά προσέγγιση:
  • Ενημερωμένη έκδοση Windows RT 8.1: ~ 221 KB
  Περιγραφή:
  Εγκαταστήστε αυτήν την ενημέρωση για να επιλύσετε ζητήματα στα Windows. Για μια πλήρη λίστα των ζητημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, δείτε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες. Αφού εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  http://support.Microsoft.com/KB/2921482
* Σημειώστε ότι αναπτύξεις WSUS και κατάλογος δεν ισχύουν για τα Windows RT ή Windows RT 8.1.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2013, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2921911 Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2013
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2012, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2800436Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2012
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2011, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2662694Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2011
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2492172Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2010
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2009, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
979198Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2009
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2008, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
961825Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2008
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2007, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
947503 Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2007
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2006, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
930858 Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2006
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και υπηρεσιών Windows Server Update αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2005, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
918043 Περιγραφή των υπηρεσιών Software Update Services και τις υπηρεσίες Windows Server Update Services αλλαγές στο περιεχόμενο για το 2005

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 894199 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 - Αναθεώρηση: 53.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsecurity kbinfo kbmt KB894199 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 894199

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com