Μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows ή όταν ανοίγετε το Outlook Express μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567 (MS06-016)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 917288 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Microsoft Outlook Express ή όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567 που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-016.

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567 για το Outlook Express που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-016, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το Outlook Express ή το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows:
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που μοιάζει με το εξής:
  Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του βιβλίου διευθύνσεων. Το βιβλίο διευθύνσεων ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί σωστά. (Unable to open address book. Address book may not be installed correctly)
 • Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που θα αναφέρει ότι πρέπει να επανεγκαταστήσετε το Outlook Express ή το Βιβλίο διευθύνσεων των Windows.
 • Όταν ανοίγετε το Outlook Express, ίσως μπορέσετε να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά δεν μπορείτε να στείλετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αιτία

Τις περισσότερες φορές, τα συμπτώματα αυτά προκύπτουν λόγω σφάλματος στο Βιβλίο διευθύνσεων. Συχνά, το σφάλμα προκύπτει με τον καιρό στα βιβλία διευθύνσεων που δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις του Outlook Express. Οι παλαιότερες εκδόσεις του Outlook Express δεν ανίχνευαν αυτό το σφάλμα, και δεν επηρεαζόταν η λειτουργία του βιβλίου διευθύνσεων. Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567, το Outlook Express εξετάζει κάθε αρχείο του βιβλίου διευθύνσεων για σφάλμα. Εάν το Outlook Express εντοπίσει σφάλμα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κατάργηση της εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 911567. Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον "Πίνακα Ελέγχου" (Control Panel). Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa371212.aspx
 2. Αντιγράψτε το αρχείο .wab που βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\<χρήστης>\Application Data\Microsoft\Address Book\<.wab χρήστη>
  Επικολλήστε αντίγραφο αυτού του αρχείου στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\<χρήστης>\Desktop\backup.wab
  Σημείωση Σε αυτό το βήμα, <χρήστης> είναι το όνομα χρήστη σας στα Microsoft Windows. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αρχείο <user>.wab ατην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα παρακάτω και πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  Del "C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\Address Book\<user>.wab"
 5. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 6. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book). Παρατηρήστε ότι το Βιβλίο διευθύνσεων δεν περιέχει επαφές.
 7. Από το μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη στην εντολή Εισαγωγή (Import) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο διευθύνσεων (Address Book).
 8. Εισαγάγετε το αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου .wab που βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  C:\Documents and Settings\<χρήστης>\Desktop
 9. Εγκατάσταση της πιο πρόσφατης αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Outlook Express. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Outlook Express, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=el-gr
Σημείωση Εάν βρείτε περισσότερα από ένα αρχεία .wab, μετονομάστε το όνομα του χρήστη με το οποίο έχετε συνδεθεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν το όνομα χρήστη είναι το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη, το όνομα του αρχείου θα είναι Default.wab.

Αφού εφαρμόσετε τις αλλαγές αυτές, εισαγάγετε όλες τις επαφές από το παλιό αρχείο .wab στο νέο προφίλ που δημιουργήσατε. Όλες οι επαφές που περιέχονται στο αρχείο .wab εισάγονται στο νέο προφίλ. Κατά την εισαγωγή, οι φάκελοι δεν αναγνωρίζονται. Επομένως, όλες οι επαφές εισάγονται στο προφίλ. Εάν έχετε κοινόχρηστες ομάδες, οι ομάδες αυτές εισάγονται στο προφίλ.

Σημείωση Η λύση αυτή δεν ισχύει για το Outlook Express 5.5 Service Pack 2 (SP2) σε υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 917288 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008 - Αναθεώρηση: 3.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbprb KB917288

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com