Αναγν. άρθρου: 917607 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αν είστε πελάτης της έκδοσης για μικρές επιχειρήσεις, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για μικρές επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Σε υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 ή Windows 8 Server Beta δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Βοήθεια" σε ορισμένα προγράμματα. 

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια ορισμένων προγραμμάτων σε υπολογιστή στον οποίο εκτελούνται Windows Vista ή Windows Server 2008, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στο παράθυρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows:
Η Βοήθεια για αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε μορφή Βοήθειας των Windows που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις και δεν υποστηρίζεται στα Windows Vista.
Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια ορισμένων προγραμμάτων σε υπολογιστή στον οποίο εκτελούνται Windows 7 ή Windows Server 2008 R2, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στο παράθυρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows:
Η Βοήθεια για αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε μορφή Βοήθειας των Windows, η οποία εξαρτάται από κάποια δυνατότητα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την έκδοση των Windows. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη κάποιου προγράμματος το οποίο θα σας επιτρέπει να κάνετε προβολή της Βοήθειας που δημιουργήθηκε υπό τη μορφή Βοήθειας των Windows.
Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια ορισμένων προγραμμάτων σε υπολογιστή στον οποίο εκτελούνται Windows 8 ή Windows 8 Server, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στο παράθυρο Βοήθειας και υποστήριξης των Windows:
Η Βοήθεια για αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε μορφή Βοήθειας των Windows, η οποία εξαρτάται από κάποια δυνατότητα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την έκδοση των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία web της Βοήθειας κι υποστήριξης της Microsoft.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί το παλαιότερο στοιχείο της Βοήθειας, WinHlp32.exe, για την εμφάνιση του περιεχομένου Βοήθειας. Εφόσον τα Windows Vista και οι νεότερες εκδόσεις των Windows δεν περιλαμβάνουν το αρχείο WinHlp32.exe, πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το στοιχείο, για να ανοίγετε τα αρχεία .hlp που δημιουργήθηκαν με παλαιότερες εκδόσεις της Βοήθειας.

Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Πραγματοποιείτε αναβάθμιση από τα Windows XP σε Windows Vista ή σε Windows 7. Στη συνέχεια, προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια για κάποιο πρόγραμμα το οποίο είχε εγκατασταθεί στο σύστημα όταν χρησιμοποιούσατε τα Windows XP.
 • Έχετε αγοράσει έναν νέο υπολογιστή, στον οποίο είναι προεγκατεστημένα τα Windows 7 ή τα Windows Vista. Κατόπιν, πραγματοποιείτε εγκατάσταση ενός παλαιότερου προγράμματος το οποίο χρησιμοποιούσατε σε Windows XP και προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια σε αυτό το πρόγραμμα.
 • Πραγματοποιείτε αναβάθμιση από τα Windows Vista ή τα Windows 7 σε Windows 8 Consumer Preview. Στη συνέχεια, προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια για κάποιο πρόγραμμα το οποίο είχε εγκατασταθεί στο προηγούμενο σύστημά σας.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πρόγραμμα Βοήθειας των Windows (WinHlp32.exe) για τις εκδόσεις των Windows που το υποστηρίζουν. Για να πραγματοποιήσετε λήψη της σωστής έκδοσης για το λειτουργικό σας σύστημα, θα πρέπει να ξέρετε αν έχετε σύστημα Windows 32 bit ή 64 bit. Αν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση των Windows εκτελείται στο σύστημά σας, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα “Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση των Windows είναι εγκατεστημένη”.

Σημείωση Για να προσδιορίσετε την έκδοση των Windows που εκτελείται στο σύστημά σας, θα πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Για να ελέγξετε αν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής, ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "Για να επαληθεύσετε ότι έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής".

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση των Windows είναι εγκατεστημένη

Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση των Windows είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα βήματα στον παρακάτω οδηγό.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

Για να επαληθεύσετε ότι έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής

Για να επαληθεύσετε ότι έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής, ακολουθήστε τα βήματα στον παρακάτω οδηγό.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures Πώς να αποκτήσετε τη σωστή έκδοση του προγράμματος Βοήθειας των Windows (WinHlp32.exe)
 1. Κάντε κλικ σε κάποια από τις ακόλουθες συνδέσεις για το πρόγραμμα Βοήθειας των Windows, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα το οποίο εκτελείται στον υπολογιστή σας:ΣημείωσηΤο πρόγραμμα της Βοήθειας των Windows δεν υποστηρίζεται στον Windows 8 Server Beta και δεν θα παρασχεθεί στοιχείο λήψης για αυτήν την έκδοση των Windows.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue) για την εκτέλεση της Επικύρωσης αυθεντικών Windows. ια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του στοιχείου "Επικύρωση αυθεντικών Windows", επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web:
  http://www.microsoft.com/download/el/genuine-validation.aspx?id=5143
 3. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση του Windows6.*-KB917607-x64.msu ή του Windows6.*-KB917607-x86.msu, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που εκτελείτε.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση του αρχείου λήψης WinHlp32.exe, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν ορισμένες μακροεντολές και να αποκλειστούν τα αρχεία .hlp που είναι αποθηκευμένα στο Intranet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ζητήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης WinHlp32.exe".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης των μακροεντολών σε μεμονωμένο υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος ενεργοποίησης μακροεντολών σε μεμονωμένο υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του στοιχείου λήψης WinHlp32.exe".

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση μακροεντολών σε διαχειριζόμενο περιβάλλον διαχείρισης με χρήση πολιτικών ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχωρήσεις μητρώου και πολιτικές ομάδας για διαχειριστές δικτύου".

Περισσότερες πληροφορίες για προχωρημένους χρήστες

Γνωστά ζητήματα

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

Γνωστά ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

Τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων συμβατότητας που σχετίζονται με το WinHlp32.exe στα Windows Vista, τα Windows 7, τον Windows Server 2008 και τον Windows Server 2008 R2

Click here to view or hide detailed information

Τρόπος ενεργοποίησης μακροεντολών σε μεμονωμένο υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

Τρόπος κατάργησης αποκλεισμού αρχείων .hlp που είναι αποθηκευμένα σε intranet σε μεμονωμένο υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

Καταχωρήσεις μητρώου και πολιτικές ομάδας για διαχειριστές δικτύου

Click here to view or hide detailed information

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες παροχής περιεχομένου Βοήθειας που εκδίδουν αρχεία .hlp

Ξεκινώντας από τα Windows Vista, τα παλαιότερα στοιχεία Βοήθειας (WinHlp32.exe) αντικαταστάθηκαν με ένα νέο στοιχείο Βοήθειας το οποίο προσθέτει μεγαλύτερη λειτουργικότητα για νεότερες εκδόσεις των Windows.

Η τεχνολογία WinHlp32.exe δεν θα υποστηρίζεται στην τρέχουσα μορφή της στις μελλοντικές εκδόσεις των Windows. Επομένως, συνιστάται ένθερμα οι προγραμματιστές λογισμικού να μην χρησιμοποιούν πλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα Βοήθειας των Windows στα Windows Vista, τα Windows 7, τον Windows Server 2008, τον Windows Server 2008 R2, τα Windows 8 Consumer Preview ή τον Windows 8 Server Beta. Οι προγραμματιστές λογισμικού που εκδίδουν προγράμματα τα οποία βασίζονται σε αρχεία .hlp συνιστάται να αναβαθμίσουν το σύστημα Βοήθειας σε κάποια εναλλακτική μορφή αρχείου Βοήθειας, όπως για παράδειγμα .chm, .html ή .xml. Θα χρειαστεί επίσης να αλλάξουν τις κλήσεις τους από το WinHelp API στη νέα προέλευση περιεχομένου. Υπάρχουν διαθέσιμα πολλά εργαλεία άλλων κατασκευαστών για να βοηθήσουν τους προγραμματιστές λογισμικού με τη μετατροπή περιεχομένου Βοήθειας από τη μία μορφή σε κάποια άλλη.

Σημείωση Τα Windows Vista, τα Windows 7, ο Windows Server 2008 και ο Windows Server 2008 R2 υποστηρίζουν ακόμα το WinHelp.exe για αρχεία .hlp 16-bit. Το πρόγραμμα WinHelp.exe είναι μια έκδοση του προγράμματος "Βοήθεια των Windows" (Windows Help) για αρχεία βοήθειας .hlp στα 16-bit. Το πρόγραμμα WinHelp.exe περιλαμβάνεται ακόμα στα Windows Vista και τα Windows 7.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ομάδας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες του Microsoft TechNet στο Web:

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 917607 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Λέξεις-κλειδιά: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip KB917607

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com