ID članka: 921471 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
-

Da biste nastavili primati sigurnosna a?uriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potra?ite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici: Pru?anje podr?ke prekida se za neke verzije sustava Windows

Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada pokušate aktivirati bilo koju verziju sustava Microsoft Windows navedenu u odjeljku "Odnosi se na", događa se da aktivacija ne uspije. Uz to, mogući su sljedeći simptomi:
 • Aktivacija je neuspješna, a kod pogreške 0x8004FE33.
 • U programskom zapisniku događaja možda su zabilježene sljedeće pogreške:
  Log Name: Application (Naziv zapisnika: aplikacija)
  Source: Software Licensing Service (Izvor: licenčni servis za softver)
  Event ID: (ID događaja) 8198
  Level: Error Description: License Activation (SLUI.exe) failed with the following error code: 0x80004005 (Razina: opis pogreške: aktivacija licence (SLUI.exe) nije uspjela, kod pogreške: 0x80004005)
  Log Name: Application (Naziv zapisnika: aplikacija)
  Source: Software Licensing Service (Izvor: licenčni servis za softver)
  Event ID: (ID događaja) 1008
  Level: Error Description: Acquisition of Secure Processor Certificate failed. Status Code=hr=0x8004FE33 (Razina: opis pogreške: dobivanje certtifikata o sigurnosti procesora nije uspjelo. Statusni kod=hr=0x8004FE33)
 • Aktivacija nije uspjela te se od vas ne traže vjerodajnice.

UZROK

Taj se problem može pojaviti pri povezivanju s internetom putem proxy poslužitelja kojem je omogućena osnovna provjera autentičnosti.

Kada je proxy poslužitelj konfiguriran za osnovnu provjeru autentičnosti, poslužitelj traži unos korisničkog imena i lozinke. No korisničko sučelje za aktivaciju ne dopušta unos vjerodajnica. Prema tome, osnovna provjera autentičnosti ne uspijeva te aktivacija nije uspješna.

ZAOBILAŽENJE

Da biste zaobišli taj problem, primijenite jednu od sljedećih metoda:

Prva metoda: Ne koristite osnovnu provjeru autentičnosti

Ne koristite osnovnu provjeru autentičnosti na proxy poslužitelju. No ako morate koristiti osnovnu provjeru autentičnosti, iz preduvjeta za osnovnu provjeru autentičnosti izuzmite URL-ove za popise opozvanih certifikata (CRL-ovi). Da biste to učinili, konfigurirajte sljedeći popis CRL-ova koji će se izuzeti iz provjere autentičnosti na proxy poslužitelju:
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftRootAuthority.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl

Druga metoda: Sustav Windows aktivirajte telefonskim putem

Ako ne možete koristiti prvu metodu, u čarobnjaku za aktivaciju sustava Windows kliknite Koristi automatizirani telefonski sustav da biste sustav Windows aktivirali telefonskim putem.

Svojstva

ID članka: 921471 - Posljednja izmjena: 25. rujna 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server "Longhorn" Beta 2
Ključne riječi: 
kbsetup kbactivation kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921471

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com