Използване на инструмента за проверка на системните файлове за поправяне на липсващи или повредени системни файлове

Преводи на статии Преводи на статии
Програмата за проверка на системните файлове е помощна програма в Windows, която позволява на потребителите да сканират за повреди в системните файлове на Windows и да възстановяват повредените файлове. Тази статия описва как се изпълнява инструментът за проверка на системните файлове (SFC.exe) за сканиране на системните ви файлове и за поправяне на липсващи или повредени системни файлове в Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 или Windows Vista. Ако файл от защитата на ресурсите на Windows (WRP файл) липсва или е повреден, има вероятност Windows да не се държи според очакванията. Възможно е например някои функции на Windows да не работят или Windows да се срине.

Изпълняване на инструмента за проверка на системните файлове (SFC.exe)

За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права. За да направите това, направете следното в съответствие с вашата операционна система:
  Windows 8.1 или Windows 8
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Плъзнете от десния край на екрана, след което натиснете Търсене. Или ако използвате мишка, посочете долния десен ъгъл на екрана и след това щракнете върху Търсене. Въведете Command Prompt в полето Търсене, щракнете с десния бутон на мишката върху Command Prompt, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Позволи.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Windows 7 или Windows Vista
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  За да направите това, щракнете върху Старт, въведете Command Prompt или cmd в полето Търсене, щракнете с десния бутон на мишката върху Command Prompt, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор. Ако се появи покана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Позволи.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
 2. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER:
  sfc /scannow
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.


  Командата sfc /scannow ще сканира всички защитени системни файлове и ще замести повредените файлове с кеширано копие, което се намира в компресирана папка в %WinDir%\System32\dllcache.
  Контейнерът %WinDir% представя папката на операционната система на Windows. Например C:\Windows.

  Забележка Не затваряйте този команден прозорец, докато проверката не завърши на 100 %. Резултатите от сканирането ще бъдат показани, след като този процес е завършен.
 3. След като процесът приключи, може да получите едно от следните съобщения:

За повече информация

Как се преглеждат подробности за процеса на проверката на системните файлове

За да прегледате включените подробности в CBS.Log файла, можете да копирате информацията във файла Sfcdetails.txt, като използвате командата Findstr, след което прегледайте подробностите във файла Sfcdetails.txt. За да направите това, следвайте тези стъпки:
 1. Отворете команден прозорец с администраторски права, както е описано в предишната стъпка 1.
 2. В командния прозорец въведете следната команда и натиснете ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Забележка Файлът Sfcdetails.txt съдържа подробни данни от всички предишни случаи, когато инструментът за проверка на системни файлове е изпълняван на компютъра. Файлът съдържа информация за файловете, които не са били поправени от инструмента за проверка на системните файлове. Проверете записите за датата и часа, за да определите кои са проблемните файлове, намерени при последното изпълнение на инструмента за проверка на системните файлове.
 3. Отворете файла Sfcdetails.txt от работния плот.
 4. Файлът Sfcdetails.txt използва следния формат:
  Дата/час Подробни данни от ПСФ
  Следният примерен регистрационен файл съдържа запис за файл, който не може да бъде поправен:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

Как да заместите ръчно повреден системен файл с познато негово работещо копие

След като определите кой системен файл е бил повреден и не е можело да бъде поправен от подробната информация във файла Sfcdetails.txt, намерете къде е повреденият файл, след което го заместете ръчно с познато негово работещо копие. Изпълнете следните инструкции:

Забележка Може да вземете познато работещо копие на системния файл от друг компютър, на който се изпълнява същата версия на Windows. Можете да изпълните процес за проверка на системните файлове на този компютър, за да се уверите, че копието файла, който възнамерявате да заместите, е работещо.
 1. Поемете администраторски права върху повредения системен файл. За да направите това в команден прозорец с администраторски права копирайте и после поставете (или въведете) следната команда, след което натиснете ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Забележка Контейнерът Path_And_File_Name представя пътя и името на повредения файл. Например, въведете takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.
 2. Предоставете на администраторите пълен достъп до повредения системен файл. За да направите това, копирайте и поставете (или въведете) следната команда, след което натиснете клавиша ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  Забележка Контейнерът Path_And_File_Name представя пътя и името на повредения файл. Например, въведете icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  Екранна снимка за тази стъпка.
 3. Заместете повредения системен файл с негово познато работещо копие. За да направите това, копирайте и поставете (или въведете) следната команда, след което натиснете клавиша ENTER:
  Copy Source_File Destination
  Забележка Контейнерът Source_File представя пътя и името на познатото работещо копие на файла на вашия компютър, а контейнерът Destination представя пътя и името на повредения файл. Например, въведете copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

За тази статия

ID на статията: 929833
Последен преглед: 02 април 2014 г.
Важи за:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
Желаете ли да предоставите обратна информация за тази статия?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.