Firma Microsoft nie obsługuje zmiany lokalizacji folderu Program Files przez modyfikację wartości rejestru ProgramFilesDir

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 933700 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne: W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Należy się upewnić, że w razie wystąpienia problemu znany jest sposób przywrócenia rejestru. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft nie obsługuje zmiany lokalizacji folderu Program Files przez modyfikację wartości rejestru ProgramFilesDir. Jeżeli lokalizacja folderu Program Files zostanie zmieniona, mogą się pojawić problemy z niektórymi programami firmy Microsoft lub niektórymi aktualizacjami oprogramowania.

Więcej informacji

Wartość rejestru ProgramFilesDir znajduje się w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
Lokalizację folderu Program Files można zmienić przy użyciu wpisu rejestru ProgramFilesDir. Ponadto wszystkie odwołania w rejestrze można zmienić tak, by wskazywały nowy folder Program Files. Do nowej lokalizacji można również przenieść zawartość oryginalnego folderu Program Files. Zmiany w domyślnej lokalizacji folderu Program Files nie zostały jednak przetestowane przez firmę Microsoft. Dlatego firma Microsoft nie zaleca ani nie obsługuje zmiany domyślnej lokalizacji folderu Program Files przy użyciu wartości rejestru ProgramFilesDir.

Po ustawieniu tej wartości w taki sposób, aby korzystała z lokalizacji innej niż lokalizacja domyślna, poprawki, aktualizacje i aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft nie będą aktualizowały plików znajdujących się w domyślnej lokalizacji. Dlatego system może stać się niestabilny i mogą pojawić się nieoczekiwane problemy z programami firmy Microsoft i aktualizacjami oprogramowania. Na przykład mogą występować dowolne z następujących problemów:
 • Poprawki, aktualizacje i aktualizacje zabezpieczeń firmy Microsoft mogą nie być poprawnie instalowane.
 • Nowe wersje programów Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Windows Media Player mogą nie być poprawnie instalowane.
Ponadto funkcja ochrony plików systemu Microsoft Windows, która pomaga chronić pliki w folderze programu Internet Explorer, nie obsługuje zmiany domyślnej lokalizacji folderu Program Files.

Uwaga: Folder instalacyjny programu Internet Explorer znajduje się w folderze Program Files.

Jeżeli lokalizacja folderu Program Files zostanie zmieniona, mogą się pojawić nieoczekiwane problemy ze stabilnością systemu Windows. Lista plików binarnych chronionych przez funkcję ochrony plików systemu Windows razem z ich lokalizacjami jest zakodowana w programie Internet Explorer. Tych lokalizacji nie można modyfikować w programie Internet Explorer.

Następujące programy określają lokalizację folderu instalacyjnego programu Internet Explorer przy użyciu standardowych interfejsów Windows API:
 • Program instalacyjny programu Windows Internet Explorer 7.
 • Program Windows Update.
 • Programy, które aktualizują program Windows Internet Explorer 7.
Te interfejsy Windows API przy użyciu ustawień rejestru tła lokalizują pliki programu Internet Explorer wymagające aktualizacji.

Uwaga: Podczas opracowywania programu Internet Explorer 7 została wybrana standardowa metoda określania lokalizacji folderu instalacyjnego programu Windows Internet Explorer 7. Decyzję tę podjęto w celu zwiększenia stabilności programu Windows Internet Explorer 7 oraz zmniejszenia zagrożenia problemami dotyczącymi zgodności z innymi programami, uwzględniając możliwości serwisowania programu.

Kroki umożliwiające zmianę wartości rejestru ProgramFilesDir w celu ustawienia dla folderu Program Files lokalizacji domyślnej

Ostrzeżenie: Błędy popełnione podczas modyfikowania rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody mogą być przyczyną poważnych problemów. W przypadku tych problemów może być wymagane ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Aby zmienić lokalizację folderu Program Files na lokalizację domyślną, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy następującą wartość rejestru ProgramFilesDir, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. W polu Dane wartości wpisz domyślną lokalizację folderu Program Files, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Domyślna lokalizacja folderu Program Files to dysk_systemowy\Program Files. Jeżeli na przykład system Windows jest zainstalowany na dysku C, wpisz C:\Program Files w polu Dane wartości.
 5. Zamknij Edytor rejestru.

Właściwości

Numer ID artykułu: 933700 - Ostatnia weryfikacja: 25 marca 2008 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 5.0
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbtshoot kbprb KB933700

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com