Αναγν. άρθρου: 942288 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Microsoft Windows Installer είναι ένα στοιχείο του λειτουργικού συστήματος των Windows. Ο Windows Installer παρέχει μια πρότυπη βάση για εγκατάσταση και απεγκατάσταση λογισμικού. Οι κατασκευαστές λογισμικού μπορούν να δημιουργήσουν το πρόγραμμα εγκατάστασης των προϊόντων τους για χρήση του Windows Installer για να διευκολύνουν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την απεγκατάσταση του λογισμικού.

Το Windows Installer 4.5 κυκλοφορεί με τα Windows Vista Service Pack 2 (SP2) και τον Windows Server 2008 SP2. Και το Windows Installer 4.5 κυκλοφορεί ως πρόγραμμα με δυνατότητα αναδιανομής για τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista
 • Windows Vista SP1
 • Windows Server 2008
Σημείωση Το Windows Installer 5.0 κυκλοφορεί με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows 7
 • Windows 7 SP1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2 
Δεν με δυνατότητα αναδιανομής για το Windows Installer 5.0.

Τρόπος απόκτησης του Windows Installer 4.5

Πριν κάνετε λήψη αυτού του προγράμματος με δυνατότητα αναδιανομής, πρέπει να προσδιορίσετε αν εκτελείτε έκδοση 32-bit ή 64-bit των Windows.

Αποτέλεσμα αυτόματου εντοπισμού έκδοσης

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 32s

Αυτήν τη στιγμή, χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 32 bit.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 32e


Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 64s

Αυτήν τη στιγμή, χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό σύστημα 64 bit.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets 64e
Σημείωση Αν το αποτέλεσμα αυτόματου εντοπισμού δεν εμφανίζεται στην οθόνη σας, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
827218 Τρόπος με τον οποίον μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένας υπολογιστής εκτελεί έκδοση 32 bit ή 64 bit του λειτουργικού συστήματος των Windows

Λήψη του Windows Installer 4.5

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Download Windows Installer 4.5 now

Σημείωση Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα, για να βρείτε το αρχείο που θα επιλέξετε για το λειτουργικό σας σύστημα :

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Λειτουργικό σύστημαΑρχεία για επιλογή από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Για 32-bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe
Για 64-bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Για την πλατφόρμα IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows XP SP2
Windows XP SP3
Για 32-bit: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
Για 64-bit: WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe
Για την πλατφόρμα IA64: WindowsServer2003-KB942288-v4-ia64.exe
Windows Vista
Windows Vista SP1
Windows Server 2008
Για 32-bit: Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
Για 64-bit: Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
Για την πλατφόρμα IA64: Windows6.0-KB942288-v2-ia64.msu

Η εγκατάσταση του πακέτου Windows Installer 4.5 προϋποθέτει επανεκκίνηση για την επιτυχή ενημέρωση των απαιτούμενων δυαδικών αρχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες

Νέες και βελτιωμένες δυνατότητες στον Windows Installer 4.5

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Οι ακόλουθες νέες και βελτιωμένες δυνατότητες έχουν υλοποιηθεί στον Windows Installer 4.5.

Συναλλαγή πολλαπλών πακέτων

Σε μια συναλλαγή πολλαπλών πακέτων μπορείτε να δημιουργήσετε μια ενιαία συναλλαγή για πολλά πακέτα. Σε μια συναλλαγή πολλαπλών πακέτων, χρησιμοποιείται ένα chainer για να περιλαμβάνει πακέτα στη συναλλαγή με δυναμικό τρόπο. Αν ένα ή περισσότερα πακέτα δεν εγκατασταθούν όπως αναμένεται, μπορείτε να επαναφέρετε την εγκατάσταση.

Ενσωματωμένος χειριστής UI

Μπορείτε να ενσωματώσετε έναν προσαρμοσμένο χειριστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI) στο πακέτο του Windows Installer. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται ευκολότερη η ενοποίηση ενός προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε έναν ενσωματωμένο χειριστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη από το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα ελέγχου (Control Panel). Εναλλακτικά, μπορείτε να ανακαλέσετε έναν ενσωματωμένο χειριστή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επισκευής του Windows Installer.

Ενσωματωμένο chainer

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο chainer για να προσθέσετε πακέτα σε μια συναλλαγή πολλαπλών πακέτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενσωματωμένο chainer για να ενεργοποιήσετε συμβάντα εγκατάστασης σε πολλά διαφορετικά πακέτα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε συμβάντα εγκατάστασης κατ' απαίτηση, συμβάντα επισκευών και συμβάντα απεγκατάστασης σε πολλά διαφορετικά πακέτα.

Ανοχή αντικατάστασης της ενημέρωσης

Με αυτήν τη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε αλλαγές στον πίνακα FeatureComponent κατά την αντικατάσταση.

Ανοχή ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα κοινόχρηστων στοιχείων κατά την απεγκατάσταση

Αυτή η δυνατότητα διασφαλίζει ότι η πιο πρόσφατη έκδοση ενός στοιχείου είναι διαθέσιμη σε όλα τα προϊόντα.

Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας στην απεγκατάσταση ενημέρωσης

Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα σε μια ενημέρωση να προσθέσει ή να αλλάξει μια προσαρμοσμένη ενέργεια έτσι ώστε η ενέργεια αυτή να καλείται όταν απεγκαθιστάται μια ενημέρωση.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Ζητήματα που είχαν προκύψει στον Windows Installer 4.5

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Τα ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί σε προγενέστερες εκδόσεις του Windows Installer και αφορούν τον Windows Installer 4.5 είναι τα εξής:
 • Το δικαίωμα χρήστη SeBackupPrivilege λείπει από την υπηρεσία του Windows Installer. Λόγω αυτής της έλλειψης, παρεμποδίστηκε κάθε προσαρμοσμένη ενέργεια που χρειαζόταν το συγκεκριμένο δικαίωμα χρήστη.
 • Από κάποιες συγκρίσεις υπηρεσίας-ονόματος με διάκριση κεφαλαίων-πεζών στην ενέργεια InstallValidate προέκυψε ένα μη απαραίτητο μήνυμα "αρχεία σε χρήση" (files in use) στα Windows Vista.
 • Όταν απεγκαταστείτε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει προσθέσει ένα νέο στοιχείο, τότε απεγκαταστείτε και το στοιχείο. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν το στοιχείο είναι κοινό και για άλλα προϊόντα.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  assets folding end collapsed

Αναφορές

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 942288 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Installer 4.5
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Service Pack 1 για Windows Vista στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Λέξεις-κλειδιά: 
kbpubtypekc atdownload kbwindowsinstaller kbinfo kbcip KB942288

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com