Προτεινόμενες εξαιρέσεις αρχείων και φακέλων για Microsoft Forefront Client Security, το Forefront Endpoint προστασίας 2010 και Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 943556 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Microsoft Forefront Client Security, το Forefront Endpoint προστασίας 2010 και Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection σάρωση των αρχείων και φακέλων στον υπολογιστή σας για τυχόν επιβλαβή προγράμματα που είναι γνωστό ως κακόβουλο λογισμικό. Από προεπιλογή, όλα τα αρχεία και φακέλους περιλαμβάνονται όταν τα προγράμματα σάρωσης του υπολογιστή σας. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το Forefront Client Security, το Forefront Endpoint προστασίας 2010 και System Center 2012 Endpoint Protection για να παραλείψετε ορισμένα αρχεία ή φακέλους, όταν τους σάρωση του υπολογιστή. Συνιστάται να μην εκτελέσετε σάρωση λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας στα αρχεία για ορισμένα προγράμματα ή για τους ρόλους του λειτουργικού συστήματος. Πρόκειται για να αποτρέψετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Ένα πρόγραμμα λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας μπορεί να καθορίσει εσφαλμένα ότι ένα αρχείο προγράμματος είναι λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Αυτό θα θεωρείται ως θετικής.
 • Η λειτουργία σάρωσης λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα όταν αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να έχετε πρόσβαση στα αρχεία του προγράμματος.
Αυτό το άρθρο περιέχει συνδέσεις με άρθρα και τοποθεσίες Web που προσδιορίζουν τα αρχεία και τους φακέλους για ορισμένα προϊόντα της Microsoft. Συνιστάται η εξαίρεση αυτών των αρχείων και φακέλων από το Forefront Security και System Center 2012 Endpoint Protection σάρωση λειτουργίες.

Σημείωση Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύει επίσης για άλλα προγράμματα προστασίας από ιούς ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα προστασίας από ιούς ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας σε έναν υπολογιστή που εκτελεί ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή ή μια υπηρεσία, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του προγράμματος. Τον προμηθευτή του προγράμματος μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν τα συγκεκριμένα αρχεία ή φακέλους πρέπει να εξαιρεθούν από λειτουργίες σάρωσης για λογισμικό προστασίας από ιούς ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία και τους φακέλους που συνιστάται να αποκλείεται από τη σάρωση από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας προγραμμάτων. Τις πληροφορίες που έχει κατηγοριοποιηθεί από το ρόλο του λειτουργικού συστήματος ή από το όνομα του προγράμματος.

Το Forefront Endpoint Protection και σύστημα κέντρο Endpoint Protection έχουν προκαθοριστεί πρότυπα πολιτικής για τους ρόλους διαφορετικό διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα πρότυπα, ανατρέξτε στο θέμα http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/gg412475.aspx.

Ελεγκτές τομέα

815263 Λογισμικό προστασίας από ιούς, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, προγράμματα και βελτιστοποίησης δίσκου που είναι συμβατά με την υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων
837932 Το Αναγνωριστικό συμβάντος 2108 και 1084 Αναγνωριστικό συμβάντος που προκύπτουν κατά την εσωτερική αναπαραγωγή της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον Windows 2000 Server και στον Windows Server 2003
822158 Συστάσεις για εταιρικούς υπολογιστές που εκτελούν αυτήν τη στιγμή ιών υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
Διαχείριση ελεγκτών τομέα
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/library/7e56fd5d-a6a2-44eb-8915-4a47bae41fda1033.mspx
Τη διαχείριση του λογισμικού προστασίας από ιούς σε ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc816917 (v=ws.10).aspx

Microsoft Exchange Server

328841 Ανταλλαγή και λογισμικό προστασίας από ιούς
245822 Συστάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε έναν υπολογιστή Exchange Server με εγκαταστημένο λογισμικό εντοπισμού ιών
Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/9fb755f5-5f0b-4817-a584-70c76a62eae2.aspx

Το Forefront Endpoint Protection

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:

http://TechNet.Microsoft.com/en-US/Forefront/ee822838

Internet Information Server (IIS)

817442 IIS 6.0: Προστασίας από ιούς σάρωση του καταλόγου συμπίεσης των υπηρεσιών IIS μπορεί να οδηγήσει σε 0 byte αρχείου

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/cc707727.aspx

Microsoft SharePoint Portal Server

320111 Τυχαία σφάλματα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το λογισμικό προστασίας από ιούς σαρώνει Microsoft σύστημα χώρου αποθήκευσης Web στο SharePoint Portal Server 2001 και στο SharePoint Portal Server 2003
322941 Θέση της Microsoft σχετικά με λύσεις προστασίας από ιούς για Microsoft SharePoint Portal Server

Microsoft SQL Server

309422 Κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή λογισμικού προστασίας από ιούς να εκτελείται στους υπολογιστές που εκτελούν SQL Server

Microsoft Systems Management Server (SMS)

327453 Προγράμματα προστασίας από ιούς μπορεί να συμβάλλει στην λίστες εκκρεμοτήτων αρχείο στο SMS 2.0 και το SMS 2003

Microsoft Virtual Server 2005 ή το Microsoft Virtual PC 2004

840193 Οι εικονικές μηχανές εκτελούνται πολύ αργά στο Virtual PC 2004 ή Virtual Server 2005

Τα λειτουργικά συστήματα Windows

822158 Συστάσεις για εταιρικούς υπολογιστές που εκτελούν αυτήν τη στιγμή ιών υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows

Γενικές πληροφορίες

900638 Πολλαπλά συμπτώματα παρουσιάζονται αν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών που προκύπτει κατά το αρχείο Wsusscan.cab ή αντιγράφεται το αρχείο Wsusscn2.cab

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Forefront Client Security εξαιρέσεις που βασίζεται σε πολιτική, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
Σχεδιασμός τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
http://TechNet.Microsoft.com/en-us/library/bb418804.aspx
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Forefront Client Security, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος Forefront Client Security. Η τεκμηρίωση αυτή περιέχει τους εξής οδηγούς:
 • Microsoft Forefront Client γρήγορα αποτελέσματα Οδηγός ασφάλειας
 • Microsoft Forefront Client ασφαλείας σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής οδηγού
 • Οδηγός ανάπτυξης του Microsoft Forefront Client ασφαλείας
 • Ο οδηγός Microsoft Forefront Client ασφαλείας του διαχειριστή
 • Microsoft Forefront Client ασφαλείας επιδόσεις και δυνατότητα κλιμάκωσης του οδηγού
 • Οδηγός αποκατάστασης καταστροφών ασφαλείας προγράμματος-πελάτη Microsoft Forefront
 • Οδηγός ασφάλειας του Microsoft Forefront Client ασφαλείας
 • Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων το Microsoft Forefront Client Security
 • Οδηγός τεχνική αναφορά ασφαλείας προγράμματος-πελάτη Microsoft Forefront
Για να αποκτήσετε αυτήν την τεκμηρίωση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=90044D88-299B-49FB-B762-EAE17A1F01F4

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 943556 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Forefront Client Security
 • Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbhowto kbmt KB943556 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 943556

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com