ID на статията: 943996 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

Резултат

На компютри с Windows Vista установявате, че не се изпълнява услугата за защитна стена на Windows. При опит за ръчно стартиране на услугата получавате съобщението за грешка, посочено по-долу. Този проблем може да възникне и за услугата за DHCP клиент или за услугата за правила за диагностика.

Ето грешките за услугата "Защитна стена на Windows":
Windows не можа да стартира защитната стена на Windows на локалния компютър. За повече информация прегледайте системния дневник на събитията. Ако това е услуга, която не е на Microsoft, обърнете се към доставчика на услугата и се позовете на кода за грешка 5 за конкретната услуга.


В системния дневник на събитията виждате следното събитие:
Източник: Доставчик на Service Control Manager Eventlog.
ИД на събитие: 7024
Услугата за защитна стена на Windows прекъсна работа със специфична за услугата грешка 5 (0x5)

Причина

Грешката означава "Достъпът е отказан". Това може да стане, ако акаунтът за "MpsSvc" няма нужните разрешения за съответните ключове в системния регистър.

За акаунта NT Service\MpsSvc са необходими разрешения за следните ключове:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  необходимо е разрешение: Query Value (Заявяване на стойност);Set Value (Задаване на стойност)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  необходимо е разрешение: Full Control (Пълен контрол);Read (Четене)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  необходимо е разрешение: Full Control (Пълен контрол);Read (Четене)

За услугата за DHCP клиент може да възникне проблем, ако акаунтът "NT Service\DHCP" няма нужните разрешения за следните ключове:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  необходимо е разрешение: Query value (Заявяване на стойност), Create value (Създаване на стойност), Enumerate Subkeys (Номериране на подключове), Notify (Уведомяване), Read Control (Контрол на четене)
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  необходимо е разрешение: Full Control (Пълен контрол), Read (Четене)

За услугата за правила за диагностика може да възникне проблем, ако акаунтът Trustedinstaller няма разрешения за ключа, посочен по-долу:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
необходимо е разрешение: Full Control (Пълен контрол), Read (Четене)

Решение

Автоматична диагностика и коригиране на често срещани проблеми със защитната стена на Windows, като например:
 • Защитната стена на Windows не е защитната стена по подразбиране
 • Защитната стена на Windows не се стартира
 • Windows Vista не можа да стартира защитната стена на Windows
 • Специфична за услугата грешка 5 (0x5) Функцията за отдалечена помощ не работи
 • Нямате достъп до споделени файлове и принтери
За да изтеглите и да изпълните тази автоматична програма за отстраняване на неизправности, щракнете върху връзката Решаване на проблема.
Решаване на проблема
Услуги на Microsoft за автоматично отстраняване на неизправности: Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с услугата за защитна стена на Windows


Ако предпочитате да решите този проблем сами, а не да използвате автоматичната програма за отстраняване на неизправности, добавете разрешение за акаунта в тези ключове от системния регистър. Ето например стъпките за услугата "Защитна стена на Windows":
 1. В редактора на системния регистър намерете ключа, за който трябва да добавите разрешение.
 2. Щракнете с десния бутон върху ключа и изберете Permissions (Разрешения).
 3. Уверете се, че за местоположение е избран локалният компютър.
 4. В полето "Enter the object names to select" (Изберете имената на обектите за избиране) въведете "NT SERVICE\mpssvc". След това щракнете върху "Check name" (Проверка на името).
 5. Щракнете върху OK.
 6. След това изберете акаунта, който се показва в списъка, и добавете съответното разрешение за него.
 7. Когато сте готови, щракнете върху ОК.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Свойства

ID на статията: 943996 - Последна рецензия: 13 октомври 2010 г. - Редакция: 2.1
ВАЖИ ЗА:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Ключови думи: 
kbnomt kbrapidpub kbfixme kbmatsfixme KB943996

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com