Сервизните пакети за Windows Vista и Windows Server 2008 не се предлагат за инсталиране чрез Windows Update

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 948343 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се съдържа информация, която да ви помогне да диагностицирате защо сервизните пакети за Windows Vista и Windows Server 2008 не се предлагат чрез Windows Update.

Макар че в тази статия са включени няколко метода, които можете да изпробвате за решаване на проблема, не се чувствайте объркани. Ще ви помогнем да вземете решение кой метод първо да изпробвате и ще ви напътстваме в другите методи, ако първият метод не реши проблема. Ако продължавате да имате проблеми с получаването на сервизни пакети за Windows Vista, след като изпробвате тези методи, ще ви посъветваме как да получите допълнителна помощ.

За да получите допълнителна информация за начините за получаване на най-новите сервизни пакети за Windows Vista и за Windows Server 2008, щракнете върху следните номера на статии, за да видите тези статии в базата знания на Microsoft:
935791 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Vista
968849 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Server 2008 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Забележки
 • Тази статия е предназначена за начинаещи потребители и потребители със средни познания в работата с компютри.
 • Вероятно ще ви бъде по лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.

СИМПТОМИ

Когато проверявате за актуализации в Windows Update, не се предлага за изтегляне сервизен пакет за Windows Vista или Windows Server 2008.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне поради много и различни причини. Най-често срещаните причини обаче са:
 • Сервизният пакет вече е инсталиран, но не го осъзнавате.
 • Трябва да инсталирате друга актуализация, преди да можете да инсталирате сервизния пакет.
 • Не сте инсталирали Service Pack 1 (SP1) и затова не ви се предлага опцията за инсталиране на Service Pack 2 (SP2). SP2 изисква да имате инсталиран SP1.
 • Системните компоненти, необходими за инсталирането на сервизния пакет, не са инсталирани на вашия компютър.
 • Имате някакъв хардуер или софтуер на вашия компютър, който е посочен в списъка в раздела "Хардуер или софтуер, чието наличие ще доведе до това, че Windows Update няма да ви предложи сервизен пакет " в тази статия.
 • Инсталирали сте предварителна версия на сервизен пакет и той не е деинсталиран правилно преди опита ви за инсталиране на окончателната версия на сервизния пакет.

СТЪПКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА

Ако сте потребител в корпоративна среда, свържете се с вашия системен администратор. Някои администратори временно блокират предоставянето на сервизни пакети.

Ако не сте в корпоративна среда, в която предоставянето на сервизни пакети временно е блокирано, използвайте следващите методи за решаване на този проблем.

Проверете дали сервизният пакет вече не е инсталиран и дали на компютъра ви не се изпълнява предварителна версия на сервизния пакет

Възможно е сервизният пакет вече да е инсталиран, но да не го осъзнавате, особено ако Windows Update е включен. Възможно е също да имате инсталирана предварителна версия на сервизния пакет.

За да определите дали имате инсталирана по-стара версия на сервизния пакет, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон Старт
  , с десния бутон на мишката щракнете върху Компютър и изберете Свойства.
 2. Ако е инсталиран сервизен пакет, в дъното на раздела Издание на Windows ще се покаже справка за сервизния пакет.

  Забележка Ако е инсталирана предварителна версия на сервизния пакет, показаната информация ще е нещо като "Service Pack 2, v.286."
  Забележка Ако имате предварителна версия на сервизния пакет, трябва да я деинсталирате, за да ви предложи Windows Update окончателната версия на сервизния пакет. За допълнителна информация как да деинсталирате сервизни пакети, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  948537 Как да деинсталирате сервизни пакети за Windows Vista като стъпка за отстраняване на неизправности (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Проверете за чакащи актуализации или за актуализации на драйверите на устройства

Ако в Windows Update има чакащи актуализации за вашата система, като например актуализации на защитата, Windows Update няма да предложи сервизен пакет, докато тези актуализации не бъдат инсталирани. Затова може да се наложи да инсталирате други чакащи актуализации или актуализации на драйверите на устройства, преди да можете да инсталирате сервизния пакет. Чакащите актуализации може да са актуализации на защитата или други важни актуализации. Актуализациите на драйверите на устройства могат да включват актуализации за аудио драйвери, драйвери за дисплея или други хардуерни или софтуерни драйвери.
Забележка Преди да инсталирате SP2, трябва да инсталирате SP1. Windows Update няма да ви предложи SP2, докато SP1 не бъде инсталиран във вашата система.
За да инсталирате всички чакащи актуализации или актуализации на драйверите на устройства, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон Старт
  и въведете Windows Update в полето Начало на търсене, след което натиснете ENTER.
 2. Щракнете Проверка за актуализации. Прегледайте списъка с актуализации и проверете дали всички от тях, маркирани като Важно или Препоръчително, са отметнати, след което отметнете всички драйвери на хардуерни устройства, изредени като незадължителни актуализации.
 3. Натиснете Инсталирай актуализациите, за да започнете инсталацията. Рестартирайте компютъра, когато се появи съобщение с подкана за това след приключване на инсталирането.
 4. Проверете отново в Windows Update, за да видите дали сега сервизният пакет е наличен.
Поздравления, ако успяхте да инсталирате сервизния пакет! Значи няма нужда да четете по-нататък. Можете да прочетете раздела "Съвети за предотвратяване", за да научите как да избягвате този тип проблеми в бъдеще.

Ако все още не сте успели да инсталирате сервизния пакет, изпробвайте следващите методи.

Уверете се, че актуализациите, които пречат на предлагането на сервизния пакет за инсталиране, не са скрити

 1. Натиснете Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон Старт
  и въведете Windows Update в полето Начало на търсене, след което натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху Възстановяване на скрити актуализации. Разгледайте списъка с актуализации.

  Service Pack 2 за Windows Vista и за Windows Server 2008 не се предлага за потребители, при които е скрита следната актуализация:
  955430 Описание на актуализацията на функциите на инсталационния софтуер за Windows Vista и Windows Server 2008, издадена на 28 април 2009 г.
  Windows Vista SP1 не се предлага за потребители, при които една от следните актуализации е скрита:
  935509 Налична е софтуерна актуализация за версиите на Windows Vista, включващи функцията Windows BitLocker Drive Encryption (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  938371 Налична е софтуерна актуализация за инсталационните компоненти на Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  937287 Налична е софтуерна актуализация за функцията на инсталационния софтуер на Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
  За да покажете актуализация, изберете я и след това щракнете върху Възстанови.

На някои многопроцесорни компютри трябва да е инсталирана актуализация 973879, за да бъде предложен Service Pack 2 за Windows Vista и за Windows Server 2008

Някои процесори издават съобщение за поддръжка на някои неподдържани набори от функции. Затова, когато системата използва тези набори от функции, възниква грешка за спиране. Ако този проблем съществува, сервизните пакети за Windows Vista и Windows Server 2008 не се предлагат за изтегляне. За допълнителна информация относно инсталирането на тази актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
973879 Получавате съобщение за грешка "Спиране 0x0000003E" при опит за инсталиране на Windows Vista Service Pack 2 или Windows Server 2008 Service Pack 2 на някои многопроцесорни компютри (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Изтеглете инструмента "Проверка за готовност на системата за актуализиране" и след това проверете за актуализации

Ресурсите на системата, като например данни във файловете, данни в системния регистър и дори данните в паметта, могат да доведат до несъвместимост по време на експлоатационния живот на операционната система. Тази несъвместимост може да блокира актуализациите на софтуер. Инструментът "Проверка за готовност на системата за актуализиране" проверява целостта на системата ви и решава проблемите с несъвместимостта.

За да получите инструмента "Проверка за готовност на системата за актуализиране", изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон Старт
  и въведете Windows Update в полето Начало на търсене, след което натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху Проверка за актуализации.
Ако в компютъра ви има известна несъвместимост, получавате предложение за актуализация, която извършва корекцията. След като Windows Update предложи това решение, сервизният пакет за Windows Vista ще ви бъде предложен, без да са необходими допълнителни действия от ваша страна. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
947821 Описание на System Update Readiness Tool за Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и за Windows Server 2008 R2
Ако все още не можете да инсталирате сервизния пакет, може да прегледате раздела "Хардуер или софтуер, чието наличие ще доведе до това, че Windows Update няма да ви предложи сервизен пакет" в тази статия. Този списък с хардуер и софтуер може да ви помогне за бързото идентифициране на причината за проблема.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Хардуер или софтуер, чието наличие ще доведе до това, че Windows Update няма да ви предложи сервизен пакет

Известно е, че възникват проблеми при инсталиране на хардуера и софтуера от следния списък.

Service Pack 2 за Windows Vista и за Windows Server 2008

 • Системи Intel ICH7 с Bluetooth, които са свързани към USB 2.0 концентратор

  Service Pack 2 за Windows Vista и за Windows Server 2008 не се предлага от Windows Update за потребители, които имат системи Intel ICH7 с Bluetooth, свързани към USB 2.0 концентратор. Съществува известен проблем с услугата и тази хардуерна конфигурация. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  970408 От време на време Bluetooth устройство спира да работи на компютър, на който се изпълнява Windows Vista Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 • vLite

  Ако сте използвали vLite за персонализиране на вашата инсталация на Windows Vista, е възможно да сте премахнали някои задължителни компоненти на системата. За да избегнете проблема, инсталирайте последната версия на vLite. За повече информация посетете следния уеб сайт на vLite:
  http://www.vlite.net/
 • Модели компютри HP TouchSmart IQ700

  Съществува известен проблем със съвместимостта между SP2 и конкретния USB хардуер на дънните платки на тази серия компютри.
 • Windows Live Messenger 14

  Съществува известен проблем със съвместимостта с Windows Live Messenger 14. Надстройка на операционната система е причина Windows Live Messenger 14 да спре да работи. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  972634 Не можете да стартирате Windows Live Messenger 14.0, след като инсталирате сервизен пакет за Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Windows Vista Service Pack 1

 • Драйвер на софтуера на Symantec за клиентите Symantec Endpoint Protection и Symantec Network Access Control
  • За x86-базирани компютри:
   Wgx.sys версия 11.0.1000.1091 или по-ранна
  • За x64-базирани компютри:
   Wgx64.sys версия 11.0.1000.1091 или по-ранна
  Забележка Symantec знае за този проблем и разработи решение. За повече информация посетете следния уеб сайт на Symantec:
  http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2007121216494948
 • Преносим компютър Fujitsu-Siemens Amilo LA

  Windows Update няма да предложи Windows Vista SP1 за преносими компютри Fujitsu-Siemens Amilo LA 1703 с BIOS, издаден до 14 март 2008 г. (номер 8.6T1-0023-M007 (или по-ранен) на преработено издание на BIOS). Това блокиране е следствие на неправилна настройка за управление на захранването, която ще бъде коригирана в актуализираната преработка на BIOS. За повече информация посетете сайта на поддръжката на Fujitsu-Siemens:
  http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/downloads.html
  Очаква се за избрани преносими компютри и за AMILO La 1703 скоро да бъде публикувана актуализиран BIOS (8.6 или по-нова версия).
 • Операции или източници за съхранение на Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS)

  Windows Vista SP1 не се предлага от Windows Update на клиенти, които използват операции или източници за съхранение на Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) поради проблем с ADO (ActiveX Data Objects) интерфейса. Microsoft предоставя актуализация за този проблем. След като инсталирате актуализацията, Windows Vista SP1 ще се предлага от Windows Update. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  952287 Приложение, което използва ADO интерфейса, може да не функционира правилно или да възникне загуба на данни, когато приложението се свърже към SQL Server в Windows Vista, Windows XP или Windows Server 2008 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 • vLite

  Ако сте използвали vLite за персонализиране на инсталацията на Windows Vista, е възможно да сте премахнали някои задължителни компоненти на системата. За да избегнете проблема, инсталирайте последната версия на vLite. За повече информация посетете следния уеб сайт на vLite:
  http://www.vlite.net/

Разрешаване на проблеми при инсталиране

Актуализациите на драйверите на устройства могат да разрешат проблеми за преносимия компютър Fujitsu-Siemens Amilo LA за операции или източници за съхранение на Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) и за vLite. За информация как да инсталирате актуализации на драйверите на устройства, вижте раздела "Чакащи актуализации или актуализации на драйверите на устройства".

Ако Windows Update не разреши проблем с драйвер, посетете зоната за изтегляне на драйвери на уеб сайта на производителя на компютъра. Потърсете наскоро актуализирани драйвери на устройства, които все още не са инсталирани на компютъра ви. След като актуализирате компютъра си, върнете се в Windows Update и след това щракнете върху Проверка за актуализации, за да проверите дали сервизният пакет вече се предлага.

Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.

ЗА СИСТЕМНИ АДМИНИСТРАТОРИ

Посетете следния уеб сайт на Microsoft, за да прегледате "Набор инструменти за блокиране на сервизния пакет на операционната система Windows: често задавани въпроси":
http://technet.microsoft.com/bg-bg/library/bb892134.aspx
Потребителите, които работят в среда на Windows Server Update Services (WSUS), са засегнати само от следните проблеми, описани по-горе в тази статия:
 • Не се предлага сервизен пакет за Windows, тъй като той вече е инсталиран.
 • vLite е използван за персонализиране на вашата инсталация на Windows Vista.
 • Съществува несъвместимост във файловата система или системния регистър за текущия набор от инсталирани компоненти на Windows.
 • Инсталирана е предварителна версия на сервизния пакет, която не е деинсталирана.

СЪВЕТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

За да предотвратите появяването на тези проблеми в бъдеще, поддържайте компютъра си актуализиран. Най-лесният начин да поддържате компютъра си актуализиран е да включите Windows Update. За да включите Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
   бутон Старт
  , щракнете върху Всички програми и след това върху Windows Update.
 2. В навигационния панел щракнете върху Промяна на настройките.
 3. Изберете желаната настройка за автоматично актуализиране на Windows.
 4. Поставете отметка в квадратчето Включвай препоръчваните актуализации при изтегляне, инсталиране или уведомяване за актуализации, а след това натиснете OK.

Свойства

ID на статията: 948343 - Последна рецензия: 18 юли 2011 г. - Редакция: 19.3
ВАЖИ ЗА:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 при използване с:
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Service Pack 2 (Сервизен пакет 2) за Windows Vista
 • Service Pack 1 (Сервизен пакет 1) за Windows Vista при използване с:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
Ключови думи: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948343

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com