ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Windows Update หรือเว็บไซต์ Microsoft Update เพื่อติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง: "0x80070002"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 956698 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft Windows ปรับปรุงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับต่อไปนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด:
0x80070002

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหาก Windows Update ฐานข้อมูลในการ คอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำฐานข้อมูลในการ อัพเดต

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

วิธีที่ 1: เรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ (Checksur.exe)
 1. ดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ เครื่องมือนี้เรียกใช้การสแกนแบบขาจรซึ่งอาจทำให้ในอนาคต

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และเรียกใช้เครื่องมือ Checksur.exe ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  947821คำอธิบายของเครื่องมือเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบสำหรับ Windows Vista
 2. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

  หมายเหตุ หลังจากที่คุณเรียกใช้เครื่องมือ แฟ้ม Checksur.log จะถูกบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

  การติดตั้งเริ่มต้นของ Windows Vista, %systemroot%\Logs\CBSIn % systemroot %แสดงถึงไดเรกทอรี Windows
วิธีที่ 2: เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์การดาวน์โหลดการปรับปรุงของ Windows
เมื่อต้องแก้ไขปัญหา เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ดาวน์โหลด เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ชั่วคราวในการดาวน์โหลด Windows Update ให้ทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

สิ่งสำคัญ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงที่จะถูกดาวน์โหลด แต่ที่ไม่ได้ถูกติดตั้งอีกครั้ง โดยใช้ Windows Update หรือ Microsoft Update

สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด แผ่นจดบันทึกแล้ว คลิก ตกลงหรือกดปุ่ม ENTER
 2. คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ และวางลงในหน้าต่าง Notepad ที่เปิด:
  net stop wuauserv
  cd %systemroot%\SoftwareDistribution
  ren Download Download.old
  net start wuauserv
 3. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึกเป็นและจากนั้น พิมพ์ rename.bat.
 4. คลิก บันทึกเป็นชนิดจากนั้น เลือก แฟ้มทั้งหมด.
 5. บันทึกแฟ้ม rename.bat เดสก์ท็อปของคุณ
 6. คลิกสองครั้ง rename.bat แฟ้มการลงทะเบียนแฟ้ม Windows Update
 7. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
บันทึกย่อ
 • ถ้าปัญหาแก้ไขได้ ลบแฟ้ม rename.bat ที่คุณสร้างขึ้น
 • เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข และคุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลบโฟลเดอร์ Download.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้อย่างปลอดภัย
สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  และจากนั้น พิมพ์แผ่นจดบันทึก ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง
 2. คลิก แผ่นจดบันทึก ในการ โปรแกรม รายการ
 3. คัดลอกคำสั่งต่อไปนี้ และวางลงในหน้าต่าง Notepad ที่เปิด:
  net stop wuauserv
  cd %systemroot%\SoftwareDistribution
  ren Download Download.old
  net start wuauserv
 4. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึกเป็นและจากนั้น พิมพ์ rename.bat.
 5. คลิก บันทึกเป็นชนิดจากนั้น เลือก แฟ้มทั้งหมด (* *).
 6. บันทึกแฟ้ม rename.bat เดสก์ท็อปของคุณ
 7. คลิกขวา rename.bat แฟ้ม และจากนั้นคลิก เรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบ.

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อ ยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 8. ลองติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง
บันทึกย่อ
 • ถ้าปัญหาแก้ไขได้ ลบแฟ้ม rename.bat ที่คุณสร้างขึ้น
 • เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข และคุณสามารถดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลบโฟลเดอร์ Download.old การกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 956698 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ธันวาคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB956698 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:956698

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com