Η περιήγηση ακυρώνεται όταν περιηγείστε σε σελίδες του Web που είναι σε διαφορετικές ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 967941
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 961260 (MS09-002) σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό Windows Vista ή Windows Server 2008, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα όταν επισκέπτεστε κάποιες σελίδες του Web που είναι σε διαφορετικές ζώνες ασφαλείας του Internet Explorer. Όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα μοιάζει με το ακόλουθο:
Η περιήγηση στην ιστοσελίδα ακυρώθηκε
Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται αν λόγω της περιήγησης οι ρυθμίσεις προστατευμένης λειτουργίας αλλάζουν από Ενεργοποίηση σε Απενεργοποίηση (On/Off). Μπορείτε να καθορίσετε σε ποια ζώνη ασφαλείας του Internet Explorer βρίσκεται μια ιστοσελίδα αν δείτε τη γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου του Internet Explorer 7.

Αιτία

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει επειδή ο Internet Explorer 7 αλλάζει τις ρυθμίσεις προστατευμένης λειτουργίας όταν συγκεκριμένες ιστοσελίδες ρυθμίζονται στην περιοχή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites) της καρτέλας Ασφάλεια (Security) του πλαισίου διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options). Από προεπιλογή, η προστατευμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη για τις τοποθεσίες Web που ρυθμίζονται στην περιοχή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer. Για να εγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://update.microsoft.com
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημέρωση ασφαλείας για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλήφθηκε για πρώτη φορά στην ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 963027 (MS09-014). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
963027 MS09-014: Kumulativn? aktualizace zabezpe?en? pro aplikaci Internet Explorer
Σημείωση Εάν έχετε στο παρελθόν εφαρμόσει μια από τις ακόλουθες λύσεις που αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο, πρέπει να καταργήσετε τη συγκεκριμένη λύση.

Αναίρεση μεθόδου λύσης 3: Απενεργοποίηση της προστατευμένης λειτουργίας για τη ζώνη "Αξιόπιστες τοποθεσίες"

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Κουμπί "Έναρξη"
  , πληκτρολογήστε Επιλογές Internet στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Internet (Internet Options) της λίστας Προγράμματα (Programs).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites) στην περιοχή Επιλέξτε μια ζώνη για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας (Select a zone to view or change security settings).
 3. Κάντε κλικ για να εκκαθαρίσετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προστατευμένης κατάστασης λειτουργίας (απαιτεί επανεκκίνηση του Internet Explorer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 4. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του Internet Explorer.

Αναίρεση μεθόδου λύσης 4: Επεξεργαστείτε το μητρώο για να απενεργοποιήσετε ένα κλειδί ελέγχου δυνατότητας το οποίο θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία που πρωτοεμφανίστηκε στην ενημέρωση ασφαλείας 961260 (MS09-002)

Για να γίνει αυτό, τροποποιήστε την τιμή DWORD με όνομα iexplore.exe η οποία έχει τιμή 1 στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL


Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Αν προκύψει πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αντίγραφα για να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Z?lohov?n?, ?pravy a obnoven? registru v syst?mech Windows XP a Windows Server 2003
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Κουμπί "Έναρξη"
  , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή regedit.exe της λίστας Προγράμματα (Programs).

  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
   Δικαίωμα "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη"
  (User Account Control) Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL
  Σημείωση Εάν το δευτερεύον κλειδί "FEATURE_RESTRICT_ABOUT_PROTOCOL" δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε αφού η συγκεκριμένη λύση δεν έχει εφαρμοστεί στον υπολογιστή.
 3. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο iexplore.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 4. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 6. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του Internet Explorer.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 961260 (MS09-002), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
961260 MS09-002: Kumulativn? aktualizace zabezpe?en? pro aplikaci Internet Explorer

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 967941 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011 - Αναθεώρηση: 7.2
Λέξεις-κλειδιά: 
kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsurveynew KB967941

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com