Λίστα αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες επείγουσες επιδιορθώσεις για τεχνολογίες κατανεμημένου συστήματος αρχείων (DFS) στον Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 968429 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις επείγουσες επιδιορθώσεις που είναι διαθέσιμες για χρήστες που έχουν εγκαταστήσει οι τεχνολογίες κατανεμημένου συστήματος αρχείων (DFS) σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 ή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που περιγράφουν τις ενημερώσεις κώδικα. Εάν έχετε εγκαταστήσει τεχνολογίες DFS σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 ή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 R2, συνιστούμε να εξετάσετε και να εγκαταστήσετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Σημείωση Οι δύο τεχνολογίες στο DFS είναι αναπαραγωγής DFS (DFS-R) και χώρο ονομάτων DFS (DFS-N).

Περισσότερες πληροφορίες

Πεδία ονομάτων DFS

Windows Server 2008 R2

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓιατί συνιστούμε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωσηΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
20/08/20132639043Η εντολή Arobocopy ενημερώνει DACL εσφαλμένα στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση τουRobocopy.exeγια τον Windows Server 2008 R2.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε τα Windows 7, Windows 7 SP 1, Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008 R2 SP1 εγκατεστημένο.
05/12/20132916267Το σημείο νέας ανάλυσης χώρου ονομάτων DFS για φάκελο στόχους που λείπουν στον Windows Server 2008 R2
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfssvc.exe για Windows Server 2008 R2 (RTM).Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 R2 SP1.
0/06/20142916627Διακοπή σφάλματος 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) κατά την προσπάθειά σας να αποκτήσετε πρόσβαση του DFS στα Windows 7 ή Windows Server 2008 R2
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση-πελάτη περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του dfsc.sys.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε Windows 7 SP 1 ή Windows Server 2008 R2 SP 1 εγκατεστημένο.

Windows Server 2008

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓιατί συνιστούμε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωσηΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
16/09/20112619531Λειτουργία "Μετονομασία φακέλων" με το συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC χώρο ονομάτων DFS δεν λειτουργεί σε Windows Server 2008, εάν ο χώρος ονομάτων DFS είναι σε λειτουργία κλιμάκωσηςΑυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfssvc.exe.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων.
03/09/20112549311Δεν είναι δυνατή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο DFS, χρησιμοποιώντας έναν έγκυρο λογαριασμό χρήστη στον Windows Server 2008 R2, στα Windows 7, στα Windows Vista ή Windows Server 2008
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση-πελάτη περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του dfsc.sys.Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε Windows Vista SP2 ή Windows Server 2008 SP2 εγκατεστημένο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων.

Αναπαραγωγή DFS

Windows Server 2008 R2

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓια ποιο λόγο συνιστάται
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση
Ο τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
28/08/20132884176Μεγάλες λίστες εκκρεμοτήτων σε διακομιστές που βασίζονται σε Windows Server 2008 R2 SP1 DFSR

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfsrs.exe για τον Windows Server 2008 R2 SP1.

Σημείωση: Ισχύουν για 2008 R2 (RTM): 2725170
Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε τα Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) εγκατεστημένο.
21/01/20122663685Οι αλλαγές που δεν αναπαράγονται σε ένα διακομιστή προηγούμενης οικονομικής βαθμίδος έχουν χαθεί από τον ανιόντα διακομιστή μετά από μια διαδικασία αυτόματης αποκατάστασης σε ένα περιβάλλον αναπαραγωγής DFS στον Windows Server 2008 R2Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προσθέτει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάκτηση DFSR βάσεων δεδομένων μέσω μιας τιμής μητρώου στο Windows Server 2008 R2. (StopReplicationOnAutoRecovery )Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε τα Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) εγκατεστημένο.
18/11/2009975763Αναπαραγωγής DFS δεν χρησιμοποιεί απομακρυσμένη διαφορική συμπίεση (RDC) όταν αναπαράγετε πολύ μεγάλα αρχεία σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2008 R2Εάν έχετε μια έκδοση του dfsrs.exe εγκατάσταση που είναι νεότερη από 975763, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση. Ωστόσο, εξακολουθεί να πρέπει να ενεργοποιήσετε την αλλαγή μητρώου (RpcContextHandleTimeoutMs) που έχει οριστεί στο 975763 για τη νέα συμπεριφορά, να τεθούν σε ισχύ.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 R2. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων και περιλαμβάνεται στο Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2.
21/05/20132851868 σφάλμα διακοπής "0x0000003B" όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία DFSR σε Windows Server 2008 R2 Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfsrro.sys για τον Windows Server 2008 R2 SP1.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε τα Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) εγκατεστημένο.
19/01/2010979564Το πακέτο διαχείρισης αναπαραγωγής DFS εμφανίζει προειδοποιήσεις για ονόματα δικτύου συμπλέγματος που βρίσκονται σε "καλή" κατάσταση σε ένα σύμπλεγμα ανακατεύθυνσης του Windows Server 2008 R2Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfsrclus.dll για τον Windows Server 2008 R2 RTM.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 R2. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων και περιλαμβάνεται στο Service Pack 1 για το Windows Server 2008 R2.
16/11/20122780453Το Αναγνωριστικό συμβάντος 4114 και 4008 Αναγνωριστικό συμβάντος καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής αναπαραγωγής DFS στον Windows Server 2008 R2Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfsmgmt.dll για Windows Server 2008 R2 και SP1.

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε τα Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) εγκατεστημένο.

Windows Server 2008

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓιατί συνιστούμε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωσηΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
23/01/20132387778Μπορείτε να βρείτε μια πολύ μεγάλη αύξηση στο τις λίστες εκκρεμοτήτων αναπαραγωγής DFSΑυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του Dfsrs.exe για τον Windows Server 2008 SP2.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 SP2. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων.
01/03/2013.2792165σφάλμα διακοπής "0x00000024" όταν μια εφαρμογή άλλου κατασκευαστή ξεμοντάρει ένα κατεστραμμένο όγκο σε ένα διακομιστή αποθήκευσης που βασίζονται σε Windows Server 2008 SP2
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου Ntfs.sys για Windows Server 2008 SP2.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 SP2. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων.
18/03/20112525064Πρόγραμμα οδήγησης NTFS.sys απαιτεί πολύ χρόνο για να μοντάρετε έναν τόμο μεγάλο στα Windows Vista ή Windows Server 2008Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του αρχείου Ntfs.sys για Windows Server 2008 SP1.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 SP1. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων και περιλαμβάνεται στο Windows Server 2008 SP2.
02/02/2009962969Μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση του Dfsradmin.exe για να ορίσετε ιδιότητες μέλους στον Windows Server 2008: "Η ιδιότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το MemberSubscriptionReadOnly"Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση επιλύει ένα ζήτημα με τη ρύθμιση των ιδιοτήτων μέλους, χρησιμοποιώντας το εργαλείο γραμμής εντολών Dfsradmin.exe.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 SP1. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων και περιλαμβάνεται στο Windows Server 2008 SP2.

Αναπαραγωγής DFS - μετεγκατάσταση Sysvol

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓιατί συνιστούμε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωσηΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
01/11/2010978994Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να κάνετε μετεγκατάσταση του κοινόχρηστου στοιχείου SYSVOL από το FRS για την υπηρεσία DFSR σε έναν τομέα των Windows Server 2008: "η παράμετρος είναι εσφαλμένη" Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Dfsrdiag.exe και Dfsrmig.exe για τον Windows Server 2008 SP2.Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 SP2. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων.
12/02/2009967326Παρουσιάζεται απώλεια δεδομένων μετά τη χρήση του εργαλείου Dfsrmig.exe για τη μετεγκατάσταση του κοινόχρηστου στοιχείου SYSVOL από το FRS για την υπηρεσία DFSR σε έναν τομέα που βασίζεται σε Windows Server 2008Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Dfsrdiag.exe και Dfsrmig.exe , εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 SP2. Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων και περιλαμβάνεται στο Windows Server 2008 SP2.

Robocopy

Windows Server 2008 R2

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓιατί συνιστούμε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωσηΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
06/07/2013.2680906Robocopy.exe βοηθητικό πρόγραμμα παραλείπει εσφαλμένα ορισμένα αρχεία κατά την αντιγραφή αρχείων ή τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στα Windows 7 ή στον Windows Server 2008 R2
Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του robocopy.exe.

Robocopy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προ-σπόροι δεδομένων για νέα Αναπαραγόμενοι φάκελοι και χρησιμοποιείται κατά τη μετεγκατάσταση του Sysvol από FRS και DFSR.
Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε τα Windows Server 2008 R2 ή Windows Server 2008 R2 SP1 εγκατεστημένο.

Windows Server 2008

Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία προσθήκηςΆρθρο Γνωσιακής βάσηςΤίτλοςΓιατί συνιστούμε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωσηΟ τύπος της επείγουσας επιδιόρθωσης και τη διαθεσιμότητα
06/07/2013.2646454Robocopy.exe βοηθητικό πρόγραμμα παραλείπει εσφαλμένα ορισμένα αρχεία κατά την αντιγραφή αρχείων ή τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στα Windows Vista ή Windows Server 2008Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει την πιο πρόσφατη έκδοση του robocopy.exe.

Robocopy μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προ-σπόροι δεδομένων για νέα Αναπαραγόμενοι φάκελοι και χρησιμοποιείται κατά τη μετεγκατάσταση του Sysvol από FRS και DFSR.
Για να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη μεμονωμένων.


Το DFS που σχετίζονται με τα κλειδιά μητρώου που έχουν εισαχθεί με τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή ασφαλείας ενημερωμένες εκδόσεις:


Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
Ημερομηνία Άρθρο Γνωσιακής βάσηςΜητρώου
21/01/20122663685HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\StopReplicationOnAutoRecovery
18/11/2009967326HKLM\System\CurrentControlSet\Services\DFSR\Parameters\Settings\RpcContextHandleTimeoutMs


Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες επείγουσες επιδιορθώσεις για τεχνολογίες κατανεμημένου συστήματος αρχείων (DFS) στον Windows Server 2003 και στον Windows Server 2003 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
958802 Λίστα αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες επείγουσες επιδιορθώσεις για τεχνολογίες κατανεμημένου συστήματος αρχείων (DFS) στον Windows Server 2003 R2


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες επείγουσες επιδιορθώσεις για τις τεχνολογίες υπηρεσιών αρχείων στα Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2473205 Λίστα αυτήν τη στιγμή διαθέσιμες επείγουσες επιδιορθώσεις για τις τεχνολογίες υπηρεσιών αρχείων στα Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2


Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 968429 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 19.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB968429 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 968429

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com