แบบอักษร End-User กำหนดชุดอักขระ (EUDC) ที่ถูกสร้างขึ้นใน Windows XP ไม่สามารถปรับใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975214 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
 • คุณสร้างการเพิ่มแบบอักษร End-User กำหนดชุดอักขระ (EUDC)
 • คุณปรับใช้อักษร EUDC กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถป้อนอักขระ EUDC โดยใช้การออกเสียงป้อนวิธี Editor (IME), เช่น Pinyin IME อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถป้อนอักขระ EUDC โดยใช้ Changjie IME

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบของแฟ้มที่เกี่ยวข้อง EUDC ใน Windows XP ที่แตกต่างจากรูปแบบของแฟ้มสัมพันธ์ EUDC ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ดังนั้น Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ไม่รู้จักแฟ้ม EUDC เกี่ยวข้องที่ถูกสร้างขึ้นใน Windows XP

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีข้อกำหนดเบื้องต้นไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Chajei.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Cintlgnt.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccfg.dll10.1.7600.16385171,52014.07.5201:15x86
Imtccj.imd1,618,10610 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccjcs.imd912,76610 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccore.dll10.1.7600.20528545,79216 Sep 200905:23x86
Imtcen.chm452,54710 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcl.imd1,321,96810 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcls.imd404,86410 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcph.imd893,47210 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcphcs.imd377,92810 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcprop.exe10.1.7600.16385362,49614.07.5201:14x86
Imtctc.chm470,90710 2009 Jun21:41ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcui.dll10.1.7600.16385421,88814.07.5201:15x86
Phon.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Qintlgnt.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Quick.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Tintlgnt.ime10.1.7600.16385126,97614.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Chajei.ime10.1.7600.16385175,10414.07.5201:28ไม่สามารถใช้งานได้
Cintlgnt.ime10.1.7600.16385175,10414.07.5201:28ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccfg.dll10.1.7600.16385211,45614.07.5201:41x64
Imtccj.imd1,618,10610 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccjcs.imd912,76610 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccore.dll10.1.7600.20528698,88016 Sep 200905:46x64
Imtcen.chm452,54710 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcl.imd1,321,96810 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcls.imd404,86410 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcph.imd893,47210 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcphcs.imd377,92810 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcprop.exe10.1.7600.16385378,36814.07.5201:39x64
Imtctc.chm470,90710 2009 Jun21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcui.dll10.1.7600.16385559,61614.07.5201:41x64
Phon.ime10.1.7600.16385175,10414.07.5201:28ไม่สามารถใช้งานได้
Qintlgnt.ime10.1.7600.16385175,10414.07.5201:28ไม่สามารถใช้งานได้
Quick.ime10.1.7600.16385175,10414.07.5201:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tintlgnt.ime10.1.7600.16385176,12814.07.5201:28ไม่สามารถใช้งานได้
Chajei.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Cintlgnt.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccfg.dll10.1.7600.16385171,52014.07.5201:15x86
Imtccore.dll10.1.7600.20528545,79216 Sep 200905:23x86
Imtcprop.exe10.1.7600.16385362,49614.07.5201:14x86
Imtcui.dll10.1.7600.16385421,88814.07.5201:15x86
Phon.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Qintlgnt.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Quick.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Tintlgnt.ime10.1.7600.16385126,97614.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Chajei.ime10.1.7600.16385344,57614.07.5201:36ไม่สามารถใช้งานได้
Cintlgnt.ime10.1.7600.16385344,57614.07.5201:36ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccfg.dll10.1.7600.16385362,49614.07.5201:46IA-64
Imtccj.imd1,618,10610 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccjcs.imd912,76610 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccore.dll10.1.7600.205281,485,31216 Sep 200904:46IA-64
Imtcen.chm452,54710 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcl.imd1,321,96810 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcls.imd404,86410 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcph.imd893,47210 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcphcs.imd377,92810 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcprop.exe10.1.7600.16385482,81614.07.5201:44IA-64
Imtctc.chm470,90710 2009 Jun21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Imtcui.dll10.1.7600.163851,050,11214.07.5201:46IA-64
Phon.ime10.1.7600.16385344,57614.07.5201:36ไม่สามารถใช้งานได้
Qintlgnt.ime10.1.7600.16385344,57614.07.5201:36ไม่สามารถใช้งานได้
Quick.ime10.1.7600.16385344,57614.07.5201:36ไม่สามารถใช้งานได้
Tintlgnt.ime10.1.7600.16385346,11214.07.5201:36ไม่สามารถใช้งานได้
Chajei.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Cintlgnt.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Imtccfg.dll10.1.7600.16385171,52014.07.5201:15x86
Imtccore.dll10.1.7600.20528545,79216 Sep 200905:23x86
Imtcprop.exe10.1.7600.16385362,49614.07.5201:14x86
Imtcui.dll10.1.7600.16385421,88814.07.5201:15x86
Phon.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Qintlgnt.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Quick.ime10.1.7600.16385125,95214.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้
Tintlgnt.ime10.1.7600.16385126,97614.07.5201:06ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pinyin IME คือ IME ที่การออกเสียง ใน Pinyin IME รายการของแป้นพิมพ์แทนเสียง Mandarin Changjie IME คือ วิธีการป้อนข้อมูลตามที่เห็น ใน Changjie รายการของแป้นพิมพ์แสดงถึงขีด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EUDC แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd317836 (VS.85)
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975214 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB975214 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975214

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com