Numer ID artykułu: 982018 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano aktualizację ulepszającą zgodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dyskami o formacie zaawansowanym, których sektory fizyczne mają rozmiar 4 KB. Ta poprawka dotyczy tylko dysków o formacie zaawansowanym, które zgłaszają format z sektorami fizycznymi o rozmiarze 4 KB i emulują interfejs adresowania logicznego 512 bajtów.

Uwaga W dyskach o formacie zaawansowanym zastosowano większe sektory fizyczne (4 KB). Jednak w celu zwiększenia zgodności ich pierwszych wersji z bieżącymi systemami komputerowymi zachowano w nich interfejs adresowania logicznego 512 bajtów. Dlatego mówi się o nich, że są to „dyski emulujące 512 bajtów” lub „512e”. Więcej informacji dotyczących dysków o formacie zaawansowanym można uzyskać, odwiedzając witrynę stowarzyszenia International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA) w sieci Web wymienioną na końcu tego artykułu.

WPROWADZENIE

Do tej pory dyski twarde miały sektory o rozmiarze 512 bajtów i wszelkie operacje dostępu do nośników fizycznych realizowano, opierając się na tej jednostce. W ostatnim czasie w ofercie producentów dysków twardych zaczęły pojawiać się nowe dyski z sektorami o rozmiarze 4096 bajtów (4 KB). Powszechnie określa się je jako dyski o formacie zaawansowanym. Ze względu na to, że nośnik fizyczny dysku twardego można aktualizować tylko w porcjach o rozmiarze sektora fizycznego (w tym przypadku 4 KB), dokonanie na takim dysku zapisu za pomocą interfejsu 512 bajtów wymaga pewnych dodatkowych operacji. Te dodatkowe operacje obniżają wydajność i niezawodność w stopniu zależnym od obciążenia i implementacji sprzętowej. Aby uniknąć tych dodatkowych działań, należy zaktualizować aplikacje tak, aby macierzyście obsługiwały zapis bazujący na sektorach o rozmiarze 4 KB.

W tym artykule z bazy wiedzy przedstawiono nową infrastrukturę magazynowania do obsługi badania rozmiaru sektora fizycznego urządzenia magazynującego. Uwzględniono tu też obsługę tego rodzaju dysków w niektórych kluczowych składnikach systemu w celu ulepszenia wydajności, niezawodności i ogólnego współdziałania.

W tym artykule nie uwzględniono bardziej szczegółowego omówienia ważnych dla deweloperów kwestii dotyczących tego rodzaju dysków. Zostanie im poświęcony szczegółowy dokument towarzyszący w witrynie MSDN.

Problemy rozwiązywane przez ten zbiorczy pakiet poprawek

Ten zbiorczy pakiet poprawek rozwiązuje następujące problemy, których nie opisano wcześniej w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Podczas korzystania z dysku o formacie zaawansowanym można napotkać dowolny z wymienionych tu problemów.

Problem 1. Po kliknięciu przycisku Sprawdź, czy są aktualizacje w witrynie usługi Windows Update pojawia się komunikat o błędzie

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 2. Problem występuje podczas wykonywania wielu małych operacji zapisu

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 3. Aplikacje nie mogą badać rozmiarów sektorów fizycznych zewnętrznych urządzeń magazynujących

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 4. Aplikacje nie mogą badać rozmiarów sektorów fizycznych urządzeń magazynujących

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 5. Sterowniki magazynu nie obsługują zgłaszania właściwego rozmiaru sektora fizycznego dysku o formacie zaawansowanym

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Problem 6. Problem z narzędziem Fsutil.exe

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Jeśli nie ma się pewności, jaka wersja systemu Windows jest zainstalowana na komputerze, należy wykonać następujące czynności:
Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć szczegółowe instrukcje z ilustracjami

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Plik do pobrania
Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje uprzednio wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Należy kliknąć tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Firma Microsoft dodała do zestawu WDK kod przykładowy, w którym deweloperzy znajdą szczegółowe metody wyodrębniania ze struktury STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR zgłaszanych informacji o wyrównaniu dostępu do magazynu w przypadku wywoływania kodu sterującego IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Mimo że firma Microsoft podejmuje działania w celu ulepszenia obsługi dysków o formacie zaawansowanym używanych z systemami Windows 7 i Windows Server 2008 R2, to odpowiedzialność za zaktualizowanie aplikacji ciąży na tworzących je deweloperach. W branży pamięci masowych można zauważyć ogólny trend migrowania do większych rozmiarów sektorów, który będzie kontynuowany w ciągu najbliższych lat, dlatego aplikacje muszą być gotowe na te zmiany. Firma Microsoft przygotowuje dodatkową dokumentację do udostępnienia w witrynach MSDN i TechNet, w której deweloperzy i informatycy znajdą informacje o specjalnych zagadnieniach, jakie należy brać pod uwagę w związku z obsługą dysków o formacie zaawansowanym. W poniższej tabeli podano szczegóły obsługi różnych formatów dysków twardych w systemach firmy Microsoft.

Obsługa formatów dysków twardych w poszczególnych wersjach systemów operacyjnych
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Powszechnie używana nazwaRozmiar sektora fizycznegoRozmiar sektora logicznegoWersja systemu Windows obsługująca ten format
Starsze dyski 512, dyski 512B 512 bajtów512 bajtówWszystkie wersje systemu Windows
Format zaawansowany, emulacja 512 bajtów, 512e, 4k/512e4 KB512 bajtówWindows 7 z aktualizacją MS KB 982018
Windows 7 z dodatkiem SP1
Windows Server 2008 R2 z aktualizacją MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
Natywne 4K, macierzyste 4k, 4k/4k4 KB4 KBBrak obsługi w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Firma Microsoft bada możliwość i uzasadnienie wprowadzenia obsługi tego rodzaju dysków w przyszłości i w odpowiednim momencie opublikuje niezbędne artykuły z bazy wiedzy.
InneInny niż 4 KB i 512 bajtówInny niż 4 KB i 512 bajtówBrak obsługi
Uwaga Obsługa dysków o formacie zaawansowanym bazuje na założeniu, że dysk zgłasza rozmiar sektora fizycznego 4 KB i że sterownik magazynu zgłasza rozmiar sektora fizycznego.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny sieci Web:
Ogólne informacje o opcjach wiersza polecenia narzędzia ImageX
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dysków o formacie zaawansowanym, należy odwiedzić następującą witrynę stowarzyszenia IDEMA w sieci Web:
Wszystko gotowe do zastosowania formatu zaawansowanego?
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Właściwości

Numer ID artykułu: 982018 - Ostatnia weryfikacja: 3 lipca 2012 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Słowa kluczowe: 
kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com