Защита на моя телефон

Не искате това да се случва никога, но телефонът ви с Windows може да бъде изгубен или дори откраднат. Ако това се случи, можете да позвъните, заключите и дори изтриете съдържанието на телефона, за да го откриете или да защитите данните в него. Но също така може да искате да се уверите, че няма да е лесно за друг потребител да го нулира и използва отново без ваше разрешение. Тук идва мястото на „Защита против нулиране“.

„Защита против нулиране“ е безплатна услуга на сайта account.microsoft.com, която предоставя допълнителен слой защита, така че, ако телефонът ви попадне в грешните ръце, не може да бъде лесно нулиран или използван отново. (Защитата против нулиране е налична само за някои нови телефони, които работят с компилация 8.10.15127.138 или по-нова).

Включване на защитата против нулиране

При настройката на телефона влезте с вашия акаунт в Microsoft и приемете препоръчаните настройки. Това е всичко, което трябва да направите, за да включите защитата против нулиране. Ако не я включите по време на настройването, винаги може да отидете в Настройки 

Икона „Настройки“
> Актуализации и защита > Открий моя телефон по-късно и да я включите оттам.

След като включите защитата против нулиране, ще получите потвърждение „Добре дошли в „Защита против нулиране““ на имейл адреса, свързан с вашия акаунт в Microsoft.

Изключване на защитата против нулиране, преди да продадете или подарите телефона

Преди да подарите телефона, премахнете цялата си лична информация и изключете защитата против нулиране – получателят няма да може да използва телефона, освен ако защитата против нулиране не е изключена.

 1. Ако искате да прехвърлите някакво съдържание на следващия си телефон, архивирайте вашите файлове.

 2. Изберете Настройки 

  Икона „Настройки“
  > Система > Информация > Нулиране на телефона.

 3. Ако сте готови да изтриете цялото си лично съдържание в телефона, изберете Да, след което отново изберете Да за потвърждение.

 4. Въведете вашата парола на акаунта в Microsoft и след няколко секунди защитата против нулиране ще се изключи.

Изключване на защитата против нулиране, когато вече не притежавате телефона

Ако някой е получил вашия телефон и не сте изключили защитата против нулиране, получателят няма да може да настрои телефона. Ето какво може да направите:

 1. Отидете на адрес account.microsoft.com/devices.

 2. До телефона, който вече не притежавате, щракнете върху Премахване на телефона.

 3. Поставете отметка в квадратчето Готов съм да премахна телефона, отбележете ключа за възстановяване, след което изберете Премахване. Ключът за възстановяване ще се покаже на страницата и също така ще ви бъде изпратен по имейл.

 4. Когато сте сигурни, че имате записан ключа за възстановяване, поставете отметка в квадратчето Запазих копие на ключа за възстановяване, след което щракнете върху ОК.

 5. Препратете имейла с ключа за възстановяване на получателя на вашия телефон.

Телефонът ви вече не е посочен на сайта account.microsoft.com/devices и получателят може да премахне защитата против нулиране по време на настройването на телефона, чрез опцията Забраняване чрез ключ за възстановяване.

Купувате или получавате телефон на друго лице?

Ето няколко ключови момента, които трябва да имате предвид, когато ви е прехвърлена собственост върху употребяван телефон:

 • Може да проверите състоянието на защитата против нулиране на телефона на сайта account.microsoft.com/resetprotection. На страницата Състояние на защитата против нулиране въведете IMEI или MEID. Намерете го, като наберете *#06# на телефона.

 • Ако телефонът е настроен, но е заключен, се свържете с предишния собственик. Този човек трябва да има паролата, която е нужна да го отключите, така че да може да настроите телефона.

 • Разбира се, винаги бъдете сигурни от кого взимате телефона.

Свойства

ИД на статията: 10549 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка