Разрешения за приложение

Прилага се за: Windows 10

Някои приложения или игри в Microsoft Store са проектирани да използват специфични хардуерни или софтуерни функции на вашето устройство с Windows. Може да се наложи приложение за снимки да използва камерата на телефона ви или справочник с ресторанти може да използва вашето местоположение, за да препоръча места близо до вас.

В Windows 10 използвайте страницата за поверителност, за да изберете кои приложения могат да използват определена функция. Изберете Старт  > Настройки  > Поверителност. Изберете приложението (например „Календар“) и изберете кои разрешения за приложението да са включени или изключени. 

Приложенията с разрешение за „използване на всички системни ресурси“ не са включени в списъка на страницата за поверителност. Не можете да използвате настройките за поверителност, за да управлявате какви възможности могат да използват тези приложения. Настолните приложения на Windows попадат в тази категория.

За да видите разрешения за дадено приложение, отидете на продуктовата страница на приложението в Microsoft Store или онлайн. Ако не желаете дадено приложение да използва която и да е от изброените функции, можете да изберете да не го инсталирате. 

Ето повече информация относно това, което разрешенията позволяват на дадено приложение:

Получете достъп до всички ваши файлове, периферни устройства, приложения, програми и системен регистър: Приложението има възможност да чете или записва всички ваши файлове (включително документи, изображения и музика) и настройки на системния регистър, което позволява на приложението да извършва промени във вашия компютър и настройки. Може да използва всички периферни устройства, които са свързани или част от устройството (като например камери, микрофони или принтери), без да ви уведомяват. Също така има достъп до вашето местоположение и може да използва функции на платформата, като например хронология на местоположението, диагностика на приложения и други, които са отказани за повечето приложения от магазина. Не можете да контролирате повечето от разрешенията за това приложение в „Настройки“ > „Поверителност“. Имайте предвид, че макар и приложението да има възможността да осъществява достъп до тези ресурси, може и да не го направи. За повече информация относно какво събира или използва приложението, прегледайте правилата за поверителност на разработчика.

Информацията за акаунта: Достъп до цялата ви информация за акаунта.

Разрешаване на повишаване: Позволява на приложението да се изпълнява с привилегии на администратор, без първо да подканва потребителя.

Диагностика на приложения: Получаване на диагностична информация относно други изпълнявани приложения.

Bluetooth: Активиране и използване на всички връзки с Bluetooth между устройството и други устройства.

Календар: Достъп до вашите календари.

Хронология на обажданията: Достъп до хронологията на телефонни обаждания, които сте направили от устройството, в Skype или други приложения за разговори.

Контакти: Достъп до вашите приложения за контакти, хора или адресна книга.

Действия за инсталиране по избор: Инсталиране на допълнителен софтуер.

Имейл: Достъп до вашия имейл и информация за акаунта за вашите имейл акаунти.

Функция за разпознаване на лица: Активиране и използване на хардуер за разпознаване на лица.

Файлова система: Получаване на достъп до файловете и папките, до които вие имате достъп, и четене или записване на всички ваши файлове (включително документи, изображения и музика).

Четец на пръстови отпечатъци: Активиране и използване на всички видове хардуер за четци на пръстови отпечатъци.

Локални системни услуги: Инсталиране на услуга на машината, която се изпълнява с максимални привилегии. 

Местоположение: Активиране и използване на GPS или други функции за намиране на местоположението на вашето устройство. Достъп до данните за местоположението в „Карти“ и други приложения за местоположение.

Съобщения:Достъп до вашите незабавни съобщения и информация за акаунта.

Микрофон: Активиране и използване на микрофона на вашето устройство. 

Променливо приложение: Разрешаване на потребителя да модифицира приложението.

Движение: Активиране и използване на акселерометъра или друга функция за отчитане на движение на вашето устройство. 

Фонотека:Достъп до всички музикални файлове от фонотеката на вашето устройство.

Комуникация в близко поле (NFC):Активиране и използване на всички връзки за Комуникация в близко поле (NFC) между устройството и други устройства.

Известия: Достъп до вашите известия в работния център.

Пакетни услуги: Инсталиране на услуга на машината.

Пакетна записваща вложка на съвместимост за пренасочване: Позволява на приложението да създава, променя или изтрива файлове в папката за инсталиране на приложението.

Библиотека с изображения: Достъп до всички файлове с изображения от библиотеката „Картини“ на вашето устройство.

Задачи: Достъп до вашия списък със задачи в Outlook и други приложения за проследяване на задачите.

Невиртуализирани ресурси: Създаване на записи в системния регистър и файлове, които не са изчистени при деинсталиране.

Видеобиблиотека: Достъп до всички видеофайлове от видеобиблиотеката на вашето устройство.

Разпознаване на глас: Активиране и използване на хардуер за разпознаване на глас.

Уеб камера: Активира и използва камерата на вашето устройство. 

WiFi: Активиране и използване на всички WiFi връзки между устройството, интернет и други устройства.

Кабелна връзка: Активиране и използване на всички кабелни връзки, включително Ethernet, USB и серийни комуникации между вашето устройство, интернет и други устройства.