Използване на екранната клавиатура (OSK) за въвеждане

Windows 10

Съществуват няколко различни вида клавиатури за компютри. Най-често използваният вид е физическата външна клавиатура, която включвате в компютъра. Но Windows разполага с вграден инструмент за улеснен достъп, наречен екранна клавиатура (OSK), която може да се използва вместо физическа клавиатура, за да се движите по екрана на компютъра или да въвеждате текст. Не е необходим сензорен екран, за да използвате OSK. Той показва визуална клавиатура с всичките й стандартни клавиши, така че да можете да използвате мишката или друго посочващо устройство, за да изберете клавиши, а може да използвате единствен физически клавиш или група клавиши, за да обхождате циклично клавишите на екрана.

Отваряне на екранната клавиатура

Отидете в Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Клавиатура и преместете плъзгача под „Екранна клавиатура“. На екрана ще се появи клавиатура, която може да се използва за придвижване по екрана и въвеждане на текст. Клавиатурата ще остане на екрана, докато не я затворите.

Промяна на начина на въвеждане на информацията в екранната клавиатура

Когато OSK е отворена, изберете клавиша Опции, след което изберете желаните опции:
  • Използвай щракащ звук. Използвайте тази опция, ако искате да чувате звук, когато натискате клавиш.
  • Показвай клавиши, за да се улесни преместването по екрана. Използвайте тази опция, ако искате клавишите да светят, когато въвеждате.
  • Включи цифровата клавиатура. Използвайте тази опция, за да разгънете OSK така, че да показва цифрова клавиатура.
  • Щракване върху клавишите. Използвайте този режим, ако предпочитате да докосвате или щраквате върху екранните клавиши за въвеждане на текст.
  • Посочване върху клавишите. Използвайте този режим, ако използвате мишка или джойстик за посочване на даден клавиш. Знаците, които посочвате, се въвеждат автоматично, когато ги посочите за определено време.
  • Сканиране на клавишите. Използвайте този режим, ако искате OSK да сканира постоянно клавиатурата. Режимът на сканиране маркира зоните, от които можете да въвеждате знаци от клавиатурата чрез натискане на клавишна комбинация, чрез използване на устройство за превключване на входа или с помощта на устройство, което симулира щракване с мишка.
  • Използвай предсказване на текст. Използвайте тази опция, ако искате OSK да предлага думи за въвеждане, така че да не въвеждате думите буква по буква.


Свойства

ИД на статията: 10762 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7

Обратна връзка