Използвайте лупата, за да ви е лесно да виждате това, което е на екрана

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

A group of people looking at a magnified computer screen

Вижте също