Намиране на изгубен телефон или устройство

Открий моя телефон

Изнервящо е, когато не можете да намерите устройството си. Независимо дали наистина е изгубен, или просто е заклещен между възглавниците на дивана, „Открий моя телефон“ може да помогне да оставите тревогите си настрана. Тази безплатна услуга на account.microsoft.com/devices може да позвъни, заключи, изтрие или покаже вашия Windows Phone на карта.

Влизане в „Открий моя телефон“ за пръв път

Когато използвате „Открий моя телефон“ за пръв път, се уверете, че вече сте влезли в телефона, използвайки вашия акаунт в Microsoft.

 1. Отидете на адрес: account.microsoft.com/devices. Ако получите подкана да влезете, използвайте същия акаунт в Microsoft, който сте използвали за влизане в телефона.
 2. Изберете телефона, който искате да намерите, след което щракнете върху Открий моя телефон.

Откриване на телефона

 1. Отидете на адрес: account.microsoft.com/devices. Ако получите подкана да влезете, използвайте същия акаунт в Microsoft, който сте използвали за влизане в телефона.
 2. Изберете телефона, който искате да намерите, след което щракнете върху Открий моя телефон.
 3. Ще видите карта с местоположението на вашия телефон. Може да увеличите или намалите мащаба, за да получите по-добър изглед.


Позвъняване или заключване на телефона

 1. Отидете на адрес: account.microsoft.com/devices. Ако получите подкана да влезете, използвайте същия акаунт в Microsoft, който сте използвали за влизане в телефона.
 2. Изберете телефона, на който искате да позвъните или да заключите, след което щракнете върху Открий моя телефон.
 3. Изпълнете едно от следните действия:
  • За да накарате телефона си да позвъни, щракнете върху Позвъняване, след което следвайте инструкциите. Той ще позвъни дори ако звукът е изключен или е настроен да вибрира.
  • За да заключите телефона и да покажете съобщение на екрана при заключване, щракнете върху Заключване, след което следвайте инструкциите. Ако все още нямате зададена парола на телефона, ще трябва да въведете такава – ще я използвате, за да отключите телефона, ако си го върнете.

Изтриване на телефона

Ако сте сигурни, че не може да получите телефона си обратно или ако на него имате конфиденциална информация, която искате да защитите, докато си го върнете, може отдалечено да изтриете телефона.

 1. Отидете на адрес: account.microsoft.com/devices. Ако получите подкана да влезете, използвайте същия акаунт в Microsoft, който сте използвали за влизане в телефона.
 2. Изберете телефона, който искате да изтриете, след което щракнете върху Открий моя телефон.
 3. Щракнете върху Изтриване.
 4. Ако сте абсолютно и напълно сигурни, поставете отметка в квадратчето Готов/а съм да изтрия телефона, след което щракнете върху Изтриване.


Промяна на настройките за „Открий моя телефон“

Настройте „Открий моя телефон“ да записва вашето местоположение на всеки няколко часа, така че по-лесно да откриете своя телефон. Ще трябва да промените тези настройки на телефона, а не на компютъра.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки > Актуализации и защита > Открий моя телефон.
 2. Изберете следното квадратче за отметка:

  Записвай местоположението на телефона периодично, както и преди падане на батерията. Услугата „Открий моя телефон“ може да записва данни за местоположението на телефона ви на всеки няколко часа, така че ако телефонът е извън обхват или батерията е изтощена, последното известно местоположение на телефона все пак ще се показва на картата.

Защита против нулиране

Някои по-нови телефони с Windows Phone може да използват „Защита против нулиране“ – безплатна услуга на account.microsoft.com, която предоставя допълнителен слой защита, така че ако телефонът ви попадне в грешните ръце, няма да може да бъде лесно нулиран или използван отново. Вижте Защита на телефона, за да научите повече.

Открий моето устройство

Подобно на „Открий моя телефон“, можете да използвате „Открий моето устройство“, за да намерите вашето устройство на карта. Тази безплатна услуга на account.microsoft.com/devices извлича периодично местоположението на вашето устройство, за да можете да го видите на карта.

Промяна на настройките за „Открий моето устройство“

Настройте „Открий моето устройство“ да записва вашето местоположение на всеки няколко часа, така че по-лесно да откриете своето устройство. За да промените тези настройки, се уверете, че сте включили основната настройка за местоположение на устройството и сте влезли в устройството с вашия акаунт в Microsoft.

 1. Влезте в устройството като администратор.
 2. На вашето устройство отидете в „Старт“, след което изберете Настройки > Актуализиране и защита > Открий моето устройство.
 3. Включете настройката за „Открий моето устройство“.

Откриване на устройството

 1. Отидете на адрес: account.microsoft.com/devices. Ако получите подкана да влезете, използвайте същия акаунт в Microsoft, който сте използвали за влизане в устройството.
 2. Изберете устройството, което искате да намерите, след което щракнете върху Открий моето устройство.
 3. Ще видите карта с местоположението на вашето устройство.
Свойства

ИД на статията: 11579 – Последен преглед: 22.08.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка