Използване на ПИН код за заключване на моята SIM карта

Може да използвате ПИН код за SIM картата на телефона с Windows Phone, за да предотвратите извършването на неупълномощени обаждания от телефона от други потребители. След като зададете ПИН код на SIM картата, ще получавате подкана да го въвеждате при всяко стартиране на телефона.

SIM card

Включване на защитата на SIM картата

 1. В Старт  докоснете Телефон 

  Phone Icon
   > Още 
  More Icon
   > Настройки.

 2. Включете Защита на SIM 

  Toggle On Icon
  .

 3. Когато получите подканата Въведете ПИН код на SIM, въведете ПИН кода за SIM картата, като извършите едно от следните действия:

  • Ако за първи път настройвате ПИН код за SIM картата на телефона, опитайте да въведете 1234, след което докоснете Enter. 1234 е често използван ПИН код по подразбиране за някои SIM карти. Ако този ПИН код не проработи, свържете се с вашия мобилен оператор, за да получите правилния ПИН код по подразбиране.
  • Ако вече сте настроили ПИН код за SIM картата (дори ако SIM картата е била в друг телефон, когато сте го направили), въведете вашия ПИН код, след което докоснете Enter. Ще се покаже съобщението ПИН кодът на SIM е разрешен.


Въвеждане на ПИН кода на SIM картата

 1. Когато защитата на SIM е включена, включете или рестартирайте телефона.

 2. Когато получите подканата Въведете ПИН код на SIM, въведете ПИН кода, след което докоснете Enter.

Предупреждение

Ако въведете твърде много пъти грешен ПИН код, SIM картата ще се блокира от мобилния оператор. Ако това се случи, ще трябва да се свържете с мобилния оператор за ключ за деблокиране на ПИН кода (PUK). При многократно въвеждане на неправилен PUK код SIM картата ще се блокира окончателно и ще трябва да получите нова SIM карта от вашия мобилен оператор.

Промяна на ПИН кода за SIM картата

 1. В Старт  докоснете Телефон 

  Phone Icon
   > Още 
  More Icon
   > Настройки.

 2. Когато функцията за защита на SIM картата е включена, докоснете Промяна на ПИН кода на SIM.

 3. Когато получите подканата Въведете текущия ПИН код, въведете текущия ПИН код, след което докоснете Enter.

 4. Когато получите подканата Въведете нов ПИН код в SIM, въведете новия ПИН код, след което докоснете Enter.

 5. Когато получите подканата Потвърдете новия ПИН код на SIM, въведете новия ПИН код отново, след което докоснете Enter.

  Ще се покаже съобщението ПИН кодът на SIM е променен.  

Свойства

ИД на статията: 11580 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка