Стартиране на компютъра в безопасен режим в Windows 10

Прилага се за: Windows 10

Безопасният режим стартира Windows в основно състояние с ограничен набор от файлове и драйвери. Ако даден проблем не се случва в безопасен режим, това означава, че настройките по подразбиране и основните драйвери на устройството не причиняват проблема. Наблюдаването на Windows в безопасен режим ви позволява да ограничите възможните източници на даден проблем и може да ви помогне да отстраните проблеми на вашия компютър.

Съществуват две версии на безопасен режим: „Безопасен режим“ и „Безопасен режим с работа в мрежа“. „Безопасен режим с работа в мрежа” добавя мрежови драйвери и услуги, които ще са ви необходими за осъществяване на достъп до интернет и други компютри във вашата мрежа. 
 
Изберете от разделите по-долу, за да разберете как да стартирате компютъра си в безопасен режим от „Настройки”, от екрана за влизане или от черен или празен екран.