Клавишни комбинации в Windows

Windows 10

Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо, което обикновено бихте направили с мишка.

Клавишни комбинации за копиране и поставяне и други общи клавишни комбинации

Натиснете този клавиш
За да направите това
Ctrl + XИзрязване на избрания обект
Ctrl + C (или Ctrl + Insert)
Копиране на избрания обект
Ctrl + V (или Shift + Insert)
Поставяне на избрания обект
Ctrl + ZОтмяна на действие
Alt + TabПревключване между отворените приложения
Alt + F4Затваряне на активния елемент или изход от активното приложение
Клавиш с емблемата на Windows  + LЗаключване на компютъра
Клавиш с емблемата на Windows  + DПоказване и скриване на работния плот
F2Преименуване на избрания елемент
F3Търсене на файл или папка във файловия мениджър
F4Показване на списъка на адресната лента във файловия мениджър
F5Обновяване на активния прозорец
F6Превъртане през елементите на екрана в прозорец или на работния плот
F10Активиране на лентата с менюта в активното приложение
ALT + F8Показване на паролата на екрана за влизане
ALT + EscПревъртане през елементите в реда, в който са отворени
ALT + подчертана букваИзвършване на командата за тази буква
Alt + EnterПоказване на свойствата на избрания елемент
Alt + интервалОтваряне на контекстното меню за активния прозорец
Alt + стрелка налявоВръщане назад
Alt + стрелка надясноНапред
Alt + Page UpПреминаване един екран нагоре
Alt + Page DownПреминаване един екран надолу
Ctrl + F4Затваряне на активния документ (в приложения, които са в режим на цял екран и позволяват работа с няколко едновременно отворени документа)
Ctrl + AИзбиране на всички елементи в документ или прозорец
Ctrl + D (или Delete)Изтриване и преместване на избрания елемент в кошчето
Ctrl + R (или F5)Обновяване на активния прозорец
Ctrl + YВръщане на действие
Ctrl + стрелка надясноПреместване на курсора в началото на следващата дума
Ctrl + стрелка налявоПреместване на курсора в началото на предишната дума
Ctrl + стрелка надолуПреместване на курсора в началото на следващия абзац
Ctrl + стрелка нагореПреместване на курсора в началото на предишния абзац
Ctrl + Alt + TabИзползване на клавишите със стрелки за превключване между всички отворени приложения
Ctrl + Alt + Shift + клавиши със стрелкиКогато група или плочка е на фокус в менюто „Старт“, премесване в указаната посока
CTRL + клавиш със стрелка (за придвижване към елемент) + интервалИзбиране на няколко отделни елемента в прозорец или на работния плот
Ctrl + Shift заедно с клавиш със стрелкаМаркиране на текстов блок
Ctrl + EscОтваряне на „Старт“
Ctrl + Shift + EscОтваряне на диспечера на задачите
Ctrl + ShiftПревключване на клавиатурната подредба при наличието на няколко разрешени клавиатурни подредби
Ctrl + интервалВключване и изключване на редактора на метод за въвеждане на китайски (IME)
Shift + F10Показване на контекстното меню за избрания елемент
Shift заедно с клавиш със стрелкаИзбор на повече от един елемент в даден прозорец или на работния плот или избор на текст в документ
Shift + DeleteИзтриване на избрания елемент, без преди това да се премести в кошчето
Стрелка надясноОтваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю
Стрелка налявоОтваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю
EscСпиране на или изход от текущата задача


Клавишни комбинации за клавиша с емблемата на Windows

Натиснете този клавишЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows Отваряне или затваряне на „Старт“
Клавиш с емблемата на Windows  + AОтваряне на работния център
Клавиш с емблемата на Windows  + B
Настройване на фокуса в областта за уведомяване
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + CОтваряне на Cortana в режим на слушане

Забележка: Cortana е налична само в определени страни/региони, а някои функции на Cortana може да не са налични навсякъде. Ако приложението Cortana не е налично или е изключено, все още можете да използвате функцията за търсене.
Клавиш с емблемата на Windows  + DПоказване и скриване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + DПоказване и скриване на датата и часа на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + EОтваряне на файловия мениджър
Клавиш с емблемата на Windows  + FОтваряне на „Център за обратна връзка“
Клавиш с емблемата на Windows  + GОтваряне на лентата с игри при отворена игра
Клавиш с емблемата на Windows  + HОтваряне на препратката за споделяне
Клавиш с емблемата на Windows  + IОтваряне на настройките
Клавиш с емблемата на Windows  + J Задаване на фокуса върху съвет за Windows, когато е наличен.

Задаване на фокус върху съвет за Windows при показването му.  Повторното натискане на клавишната комбинация задава фокус върху елемента на екрана, където се показва съветът за Windows.
Клавиш с емблемата на Windows  + KОтваряне на бързото действие за свързване
Клавиш с емблемата на Windows  + LЗаключване на компютъра или превключване на акаунти
Клавиш с емблемата на Windows  + MНамаляване на всички прозорци
Клавиш с емблемата на Windows  + OЗаключване на ориентацията на устройството
Клавиш с емблемата на Windows  + PИзбор на режим на дисплея за презентация
Клавиш с емблемата на Windows  + RОтваряне на диалоговия прозорец „Изпълнение“
Клавиш с емблемата на Windows  + SОтваряне на търсенето
Клавиш с емблемата на Windows  + TПревъртане през приложенията на лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows  + UОтваряне на центъра за улеснен достъп
Клавиш с емблемата на Windows  + VПревъртане през известията
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + VПревъртане през известията в обратен ред
Клавиш с емблемата на Windows  + XОтваряне на менюто „Бърза връзка“
Клавиш с емблемата на Windows  + ZПоказване на командите, налични в дадено приложение в режим на цял екран
Клавиш с емблемата на Windows  + запетая (,)Бързо надникване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + PauseПоказване на диалоговия прозорец „Свойства на системата“
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + FТърсене на компютри (ако сте в мрежа)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + MВъзстановяване на намалените прозорци на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + цифраОтваряне на работния плот и стартиране на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция. Превключване към това приложение, ако приложението вече е стартирано.
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + цифраОтваряне на работния плот и стартиране на нов екземпляр на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + цифраОтваряне на работния плот и превключване на последния активен прозорец на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + цифраОтваряне на работния плот и отваряне на изскачащия списък за закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + Shift + цифраОтваряне като администратор на работния плот и отваряне на нов екземпляр на приложението, разположено в дадената позиция в лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows  + TabОтваряне на изгледа на задачи
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка нагореУвеличаване на прозореца
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надолуПремахване на текущото приложение от екрана или намаляване на прозореца на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка налявоУвеличаване на приложението или прозореца на работния плот в лявата част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надясноУвеличаване на приложението или прозореца на работния плот в дясната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + HomeНамаляване на всичко с изключение на активния прозорец на работния плот (всички прозорци се възстановяват при второ натискане)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка нагореРазтягане на прозореца на работния плот до горната и долната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка надолуВъзстановяване/намаляване на активните прозорци на работния плот вертикално, запазвайки широчината
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка наляво или стрелка надясноПреместване на приложение или прозорец в работния плот от един монитор на друг
Клавиш с емблемата на Windows  + интервалПревключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + интервалПромяна към предишно избран метод на въвеждане
Клавиш с емблемата на Windows  + EnterОтваряне на „Разказвач“
Клавиш с емблемата на Windows  + наклонена черта (/)Стартиране на повторно конвертиране на IME
Клавиш с емблемата на Windows  + плюс (+) или минус (-)Увеличаване или намаляване с помощта на „Лупа“
Клавиш с емблемата на Windows  + EscИзход от „Лупа“


Клавишни комбинации за командния прозорец

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + C (или Ctrl + Insert)Копиране на избрания текст
Ctrl + V (или Shift + Insert)Поставяне на избрания текст
Ctrl + MПреминаване към режим на маркиране
Alt + клавиш за изборЗапочване на избор в режим на блок
Клавиши със стрелкиПреместване на курсора в указаната посока
Page upПреместване на курсора с една страница нагоре
Page downПреместване на курсора с една страница надолу
Ctrl + Home (режим на маркиране)Преместване на курсора в началото на буфера
Ctrl + End (режим на маркиране)Преместване на курсора в края на буфера
Ctrl + стрелка нагореПреместване един ред по-нагоре в изходящата хронология
Ctrl + стрелка надолуПреместване един ред по-надолу в изходящата хронология
Ctrl + Home (навигация в хронологията)Ако командният ред е празен, преместете прозоръчния изглед в горната част на буфера. В противен случай изтрийте всички знаци отляво на курсора в командния ред.
Ctrl + End (навигация в хронологията)Ако командният ред е празен, преместете прозоръчния изглед в командния ред. В противен случай изтрийте всички знаци отляво на курсора в командния ред.


Клавишни комбинации за диалогови прозорци

Натиснете този клавишЗа да направите това
F4Показване на елементите в активния списък
Ctrl + TabПреминаване напред през разделите
Ctrl + Shift + TabПреминаване назад през разделите
Ctrl + цифра (от 1 до 9)Преминаване към съответния раздел
TabПреминаване напред през опциите
Shift + TabПреминаване назад през опциите
ALT + подчертана букваИзпълняване на командата (или избор на опцията), която се използва с тази буква
ИнтервалПоставяне или премахване на отметка от квадратче, ако активната опция е квадратче за маркиране
BackspaceОтваряне на папка, намираща се едно ниво по-нагоре, в случай че в диалоговия прозорец „Запиши като“ или „Отваряне“ е избрана папка
Клавиши със стрелкиИзбор на бутон, ако активната опция е група от бутони за опции


Клавишни комбинации на файловия мениджър

Натиснете този клавишЗа да направите това
Alt + DИзбор на адресната лента
Ctrl + EИзбор на полето за търсене
Ctrl + FИзбор на полето за търсене
Ctrl + NОтваряне на нов прозорец
Ctrl + WЗатваряне на активния прозорец
Ctrl + колелцето за превъртане на мишкатаПромяна на размера и облика на иконите на файловете и папките
Ctrl + Shift + EПоказване на всички папки над избраната папка
Ctrl + Shift + NСъздаване на нова папка
Num Lock + звездичка (*)Показване на всички подпапки на избраната папка
Num Lock + плюс (+)Показване съдържанието на избраната папка
Num Lock + минус (-)Свиване на избраната папка
Alt + PПоказване на панела за визуализация
Alt + EnterОтваряне на диалоговия прозорец „Свойства“ за избрания елемент
Alt + стрелка надясноПоказване на следващата папка
Alt + стрелка нагореПреглед на папката, в която е била папката
Alt + стрелка налявоПоказване на предишната папка
BackspaceПоказване на предишната папка
Стрелка надясноПоказване на избраното в момента съдържание (ако е свито) или избор на първата подпапка
Стрелка налявоСвиване на избраното в момента съдържание (ако е разгънато) или избор на папката, в която е била папката
EndПоказване на долната част на активния прозорец
НачалоПоказване на горната част на активния прозорец
F11Увеличаване или намаляване на активния прозорец


Клавишни комбинации за виртуалните работни плотове

Натиснете този клавишЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + TabОтваряне на изгледа на задачи
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + DДобавяне на виртуален работен плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + стрелка надясно Превключване надясно между виртуалните работни плотове, които сте създали
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + стрелка наляво Превключване наляво между виртуалните работни плотове, които сте създали
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + F4Затваряне на виртуалния работен плот, който използвате


Клавишни комбинации за лентата на задачите

Натиснете този клавишЗа да направите това
Shift + щракване на бутон в лентата на задачитеОтваряне на приложение или бързо отваряне на друг екземпляр на дадено приложение
Ctrl + Shift + щракване на бутон в лентата на задачитеОтваряне на приложение като администратор
Shift + щракване с десния бутон върху бутон в лентата на задачитеПоказване на менюто с прозорци за приложението
Shift + щракване с десния бутон върху групиран бутон в лентата на задачитеПоказване на менюто с прозорци за групата
Ctrl + щракване върху групиран бутон в лентата на задачитеПревъртане през прозорците в групата


Клавишни комбинации в настройките

Натиснете този клавишЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + I Отваряне на настройките
BackspaceВръщане в началната страница на настройките
Въведете текст във всяка страница с поле за търсенеТърсене в настройките

Допълнителни клавишни комбинации


Windows 8.1 и Windows 8.1 RT

Топ клавишни комбинации

Таблицата по-долу съдържа често срещани клавишни комбинации за Windows 8.1 и Windows RT 8.1.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + C (или Ctrl + Insert)Копиране на избрания обект
Ctrl + XИзрязване на избрания обект
Ctrl + V (или Shift + Insert)Поставяне на избрания обект
Ctrl + ZОтмяна на действие
Alt + TabПревключване между отворените приложения
Alt + F4Затваряне на активния елемент или изход от активното приложение
Клавиш с емблемата на Windows  + L Заключване на компютъра или превключване на акаунти
Клавиш с емблемата на Windows  + D Показване и скриване на работния плот


Нови клавишни комбинации

В таблицата по-долу се съдържат нови клавишни комбинации, които може да използвате в Windows.

Натиснете този клавишЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + започване на въвеждане Търсене в компютъра
Ctrl + плюс (+) или Ctrl + минус (-)Увеличаване или намаляване на голям брой елементи, като например приложенията, закачени на стартовия екран
Ctrl + колелце за превъртанеУвеличаване или намаляване на голям брой елементи, като например приложенията, закачени на стартовия екран
Клавиш с емблемата на Windows‌ + C Отваряне на препратките

В дадено приложение – отваряне на командите за приложението
Клавиш с емблемата на Windows  + F Отваряне на препратката за търсене, за да търсите файлове
Клавиш с емблемата на Windows  + HОтваряне на препратката за споделяне
Клавиш с емблемата на Windows + I Отваряне на препратката към настройките
Клавиш с емблемата на Windows  + KОтваряне на препратката към устройствата
Клавиш с емблемата на Windows  + O
Заключване на ориентацията на екрана (портретна или пейзажна)
Клавиш с емблемата на Windows  + Q
Отваряне на препратката за търсене, за да търсите навсякъде или в дадено отворено приложение (ако приложението поддържа търсене в приложението)
Клавиш с емблемата на Windows + S
Отваряне на препратката за търсене, за да търсите в Windows и интернет
Клавиш с емблемата на Windows  + W
Отваряне на препратката за търсене, за да търсите настройки
Клавиш с емблемата на Windows  + Z
Показване на командите, налични в приложението


Клавиш с емблемата на Windows  + интервал
Превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + интервал
Промяна към предишно избран метод на въвеждане
Клавиш с емблемата на Windows  + Tab
Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + Tab
Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + Tab
Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп) в обратен ред
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + точка (.)
Прилепване на приложението вляво
Клавиш с емблемата на Windows  + точка (.)
Превъртане през отворените приложения
Esc
Спиране на или изход от текущата задача


Общи клавишни комбинации

В таблицата по-долу се съдържат общи клавишни комбинации в Windows.

Натиснете този клавиш
За да направите това:
F1
Показване на помощта
F2
Преименуване на избрания елемент
F3
Търсене на файл или папка
F4
Показване на списъка на адресната лента във файловия мениджър
F5
Обновяване на активния прозорец
F6
Превъртане през елементите на екрана в прозорец или на работния плот
F10
Активиране на лентата с менюта в активното приложение
Alt + F4
Затваряне на активния елемент или изход от активното приложение
ALT + Esc
Превъртане през елементите в реда, в който са отворени
ALT + подчертана буква
Извършване на командата за тази буква
Alt + Enter
Показване на свойствата на избрания елемент
Alt + интервал
Отваряне на контекстното меню за активния прозорец
Alt + стрелка наляво
Назад
Alt + стрелка надясно
Напред
Alt + Page Up
Преминаване един екран нагоре
Alt + Page Down
Преминаване един екран надолу
Alt + Tab
Превключване между отворените приложения (с изключение на приложенията за десктоп)
Ctrl + F4
Затваряне на активния документ (в приложения, които са в режим на цял екран и позволяват работа с няколко едновременно отворени документа)
Ctrl + A
Избиране на всички елементи в документ или прозорец
Ctrl + C (или Ctrl + Insert)
Копиране на избрания обект
Ctrl + D (или Delete)
Изтриване и преместване на избрания елемент в кошчето
Ctrl + R (или F5)
Обновяване на активния прозорец
Ctrl + V (или Shift + Insert)
Поставяне на избрания обект
Ctrl + X
Изрязване на избрания обект
Ctrl + Y
Връщане на действие
Ctrl + Z
Отмяна на действие
Ctrl + плюс (+) или Ctrl + минус (-)
Увеличаване или намаляване на голям брой елементи, като например приложенията, закачени на стартовия екран
Ctrl + колелцето за превъртане на мишката
Промяна на размера на иконите на работния плот или увеличаване и намаляване на голям брой елементи, като например приложения, закачени на стартовия екран
Ctrl + стрелка надясно
Преместване на курсора в началото на следващата дума
Ctrl + стрелка наляво
Преместване на курсора в началото на предишната дума
Ctrl + стрелка надолу
Преместване на курсора в началото на следващия абзац
Ctrl + стрелка нагоре
Преместване на курсора в началото на предишния абзац
Ctrl + Alt + Tab
Използване на клавишите със стрелки за превключване между всички отворени приложения
CTRL + клавиш със стрелка (за придвижване към елемент) + интервал
Избиране на няколко отделни елемента в прозорец или на работния плот
Ctrl + Shift заедно с клавиш със стрелка
Маркиране на текстов блок
Ctrl + Esc
Отваряне на „Старт“
Ctrl + Shift + Esc
Отваряне на диспечера на задачите
Ctrl + Shift
Превключване на клавиатурната подредба при наличието на няколко разрешени клавиатурни подредби
Ctrl + интервал
Включване и изключване на редактора на метод за въвеждане на китайски (IME)
Shift + F10
Показване на контекстното меню за избрания елемент
Shift заедно с клавиш със стрелка
Избор на повече от един елемент в даден прозорец или на работния плот или избор на текст в документ
Shift + Delete
Изтриване на избрания елемент, без преди това да се премести в кошчето
Стрелка надясно
Отваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю
Стрелка наляво
Отваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю
Esc
Спиране на или изход от текущата задача


Клавишни комбинации за клавиша с емблемата на Windows

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации, които включват клавиша с емблемата на Windows .

Натиснете този клавиш
За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows + F1
Отваряне на „Помощ и поддръжка на Windows“
Клавиш с емблемата на Windows
Показване или скриване на стартовия екран
Клавиш с емблемата на Windows  + B
Настройване на фокуса в областта за уведомяване
Клавиш с емблемата на Windows‌ + C
Отваряне на препратките

Клавиш с емблемата на Windows  + D
Показване и скриване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + E
Отваряне на файловия мениджър
Клавиш с емблемата на Windows  + F
Отваряне на препратката за търсене и търсенето на файлове
Клавиш с емблемата на Windows  + H
Отваряне на препратката за споделяне
Клавиш с емблемата на Windows  + I
Отваряне на препратката към настройките
Клавиш с емблемата на Windows + K
Отваряне на препратката към устройствата
Клавиш с емблемата на Windows  + L
Заключване на компютъра или превключване на потребители
Клавиш с емблемата на Windows  + M
Намаляване на всички прозорци
Клавиш с емблемата на Windows  + O
Заключване на ориентацията на устройството
Клавиш с емблемата на Windows  + P
Избор на режим на дисплея за презентация
Клавиш с емблемата на Windows  + Q
Отваряне на препратката за търсене, за да търсите навсякъде или в отвореното приложение (ако приложението поддържа търсене в приложението)
Клавиш с емблемата на Windows  + R
Отваряне на диалоговия прозорец Изпълнение
Клавиш с емблемата на Windows  + S
Отваряне на препратката за търсене, за да търсите в Windows и интернет
Клавиш с емблемата на Windows  + T
Превъртане през приложенията на лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows  + U
Отваряне на центъра за улеснен достъп
Клавиш с емблемата на Windows  + V
Превъртане през известията
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + V
Превъртане през известията в обратен ред
Клавиш с емблемата на Windows  + X
Отваряне на менюто Бърза връзка
Клавиш с емблемата на Windows  + Z
Показване на командите, налични в приложение

Клавиш с емблемата на Windows  + ,
Бързо надникване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Pause
Показване на диалоговия прозорец Свойства на системата
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + F
Търсене на компютри (ако сте в мрежа)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + M
Възстановяване на намалените прозорци на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + цифра Отваряне на работния плот и стартиране на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция. Превключване към това приложение, ако приложението вече е стартирано.
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + цифра
Отваряне на работния плот и стартиране на нов екземпляр на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + цифра
Отваряне на работния плот и превключване на последния активен прозорец на закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + цифра
Отваряне на работния плот и отваряне на изскачащия списък за закаченото към лентата на задачите приложение в указаната от цифрата позиция
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + Shift + цифра
Отваряне като администратор на работния плот и отваряне на нов екземпляр на приложението, разположено в дадената позиция в лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows  + Tab
Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + Tab
Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + Tab
Превъртане през последно използваните приложения (с изключение на приложенията за десктоп) в обратен ред
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + B
Превключване към приложението, което е показало съобщение в областта за уведомяване
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка нагоре
Увеличаване на прозореца
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надолу
Премахване на текущото приложение от екрана или намаляване на прозореца на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка наляво
Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в лявата част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надясно
Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в дясната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + Home
Намаляване на всичко с изключение на активния прозорец на работния плот (всички прозорци се възстановяват при второ натискане)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка нагоре
Разтягане на прозореца на работния плот до горната и долната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка надолу
Възстановяване/намаляване на активните прозорци на работния плот вертикално, запазвайки широчината
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка наляво или стрелка надясно
Преместване на приложение или прозорец в работния плот от един монитор на друг
Клавиш с емблемата на Windows  + интервал
Превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + интервал
Промяна към предишно избран метод на въвеждане
Клавиш с емблемата на Windows  + Enter
Отваряне на „Разказвач“
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + точка (.)
Превъртане през отворените приложения
Клавиш с емблемата на Windows  + точка (.)
Превъртане през отворените приложения
Клавиш с емблемата на Windows  + /
Инициализиране на повторно конвертиране на IME
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + Enter
Отваряне на Windows Media Center
Клавиш с емблемата на Windows  + плюс (+) или минус (-)
Увеличаване или намаляване с помощта на „Лупа“
 Клавиш с емблемата на Windows  + Esc Изход от „Лупа“


Клавишни комбинации за диалогови прозорци

В таблицата по-долу се съдържат клавишни комбинации, които може да използвате в диалогови прозорци.

Натиснете този клавиш
За да направите това:
F1
Показване на помощта
F4
Показване на елементите в активния списък
Ctrl + Tab
Преминаване напред през разделите
Ctrl + Shift + Tab
Преминаване назад през разделите
Ctrl + цифра (от 1 до 9)
Преминаване към n-тия по ред раздел
Tab
Преминаване напред през опциите
Shift + Tab
Преминаване назад през опциите
ALT + подчертана буква
Изпълняване на командата (или избор на опцията), отговаряща на тази буква
Интервал
Поставяне или премахване на отметка от квадратче, ако активната опция е квадратче за маркиране
Backspace
Отваряне на папка, намираща се едно ниво по-нагоре, в случай че в диалоговия прозорец Запиши като или Отваряне е избрана папка
Клавиши със стрелки
Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони за опции


Клавишни комбинации на файловия мениджър

Натиснете този клавиш
За да направите това
 Alt + DИзбор на адресната лента
Ctrl + E
Избор на полето за търсене
Ctrl + F
Избор на полето за търсене
Ctrl + N
Отваряне на нов прозорец
Ctrl + W
Затваряне на активния прозорец
Ctrl + колелцето за превъртане на мишката
Промяна на размера и облика на иконите на файловете и папките
Ctrl + Shift + E
Показване на всички папки над избраната папка
Ctrl + Shift + N
Създаване на нова папка
Num Lock + звездичка (*)
Показване на всички подпапки на избраната папка
Num Lock + плюс (+)
Показване съдържанието на избраната папка
Num Lock + минус (-)
Свиване на избраната папка
Alt + P
Показване на екрана за визуализация
Alt + Enter
Отваряне на диалоговия прозорец Свойства за избрания елемент
Alt + стрелка надясно
Показване на следващата папка
Alt + стрелка нагоре
Преглед на папката, в която е била папката
Alt + стрелка наляво
Показване на предишната папка
Backspace
Показване на предишната папка
Стрелка надясно
Показване на избраното в момента съдържание (ако е свито) или избор на първата подпапка
Стрелка наляво
Свиване на избраното в момента съдържание (ако е разгънато) или избор на папката, в която е била папката
End
Показване на долната част на активния прозорец
Начало
Показване на горната част на активния прозорец
F11
Увеличаване или намаляване на активния прозорец


Клавишни комбинации за лентата на задачите

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с елементи в лентата на задачите на работния плот.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Shift + щракване на бутон в лентата на задачите
Отваряне на приложение или бързо отваряне на друг екземпляр на дадено приложение
Ctrl + Shift + щракване на бутон в лентата на задачите
Отваряне на приложение като администратор
Shift + щракване с десния бутон върху бутон в лентата на задачите
Показване на менюто с прозорци за приложението
Shift + щракване с десния бутон върху групиран бутон в лентата на задачите
Показване на менюто с прозорци за групата
Ctrl + щракване върху групиран бутон в лентата на задачите
Превъртане през прозорците в групата


Клавишни комбинации при връзка с отдалечен работен плот на работния плот

Натиснете този клавиш
За да направите това
Alt + Page Up
Придвижване между приложения от ляво надясно
Alt + Page Down
Придвижване между приложения от дясно наляво
Alt + Insert
Превъртане през приложения в реда на стартирането им
Alt + Home
Показване на стартовия екран
Ctrl + Alt + Break
Превключване между прозорец и цял екран 
Ctrl + Alt + End
Показване на диалоговия прозорец Защита на Windows
Ctrl + Alt + Home
В режим на цял екран – активиране на лентата с връзките
Alt + Delete Показване на системното меню
Ctrl + Alt + минус (-) на цифровата клавиатура
Поставяне на копие на активния прозорец, в клиента, в клипборда на терминалния сървър (предоставя същата функция като при натискане на Alt + Print Screen на локален компютър)
Ctrl + Alt + плюс (+) на цифровата клавиатура
Поставяне на копие на целия клиентски прозорец в клипборда на терминалния сървър (предоставя същата функция като при натискане на бутона Print Screen на локален компютър)
Ctrl + Alt + стрелка надясно
Изход от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в приложението на хоста (например бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друго (хост) приложение.
Ctrl + Alt + стрелка наляво
Изход от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в приложението на хоста (например бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друго (хост) приложение.


Клавишни комбинации за програмата за разглеждане на „Помощ за Windows“

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с програмата за разглеждане на помощта.

Натиснете този клавиш
За да направите това
F3
Преместване на курсора в полето за търсене
F10
Показване на менюто „Опции“
Home
Придвижване до началото на тема
End
Придвижване до края на тема
Alt + стрелка наляво
Връщане към предишната прегледана тема
Alt + стрелка надясно
Преминаване към следващата тема (която е била показвана преди това)
Alt + Home
Показване на началната страница „Помощ и поддръжка“ 
Alt + A
Показване на страницата за поддръжка на клиентите
Alt + C
Показване на съдържанието 
Alt + N
Показване на менюто „Настройки на връзката“
Ctrl + F Търсене на текущата тема
Ctrl + P
Отпечатване на тема


Комбинации за пренареждане на приложенията

В следната таблица се съдържат клавишни комбинации за пренареждане на модерните приложения.


Натиснете този клавиш
За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + . (точка)
Преминаване в режим за пренареждане и избор на приложения или разделители на всички монитори
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка наляво
Преместване на разделителя за приложения наляво
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надясно
Преместване на разделителя за приложения надясно
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка нагоре
Увеличаване на приложение
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надолу
Затваряне на приложение
Клавиш с емблемата на Windows + Esc
Излизане от режим на пренареждане

Допълнителни клавишни комбинации


Windows 7

Общи клавишни комбинации

В таблицата по-долу се съдържат общи клавишни комбинации.

Натиснете този клавиш
 За да направите това:
F1
Показване на помощта
Ctrl + C (или Ctrl + Insert)
Копиране на избрания обект
Ctrl + X
Изрязване на избрания обект
Ctrl + V (или Shift + Insert)
Поставяне на избрания обект
Ctrl + Z
Отмяна на действие
Ctrl + Y
Връщане на действие
Delete (или Ctrl + D)
Изтриване и преместване на избрания елемент в кошчето
Shift + Delete
Изтриване на избрания елемент, без преди това да се премести в кошчето
F2
Преименуване на избрания елемент
Ctrl + стрелка надясно
Преместване на курсора в началото на следващата дума
Ctrl + стрелка наляво
Преместване на курсора в началото на предишната дума
Ctrl + стрелка надолу
Преместване на курсора в началото на следващия абзац
Ctrl + стрелка нагоре
Преместване на курсора в началото на предишния абзац
Ctrl + Shift заедно с клавиш със стрелка
Маркиране на текстов блок
Shift заедно с клавиш със стрелка
Избор на повече от един елемент в даден прозорец или на работния плот или избор на текст в документ
Ctrl заедно с клавиш със стрелка + интервал
Избиране на няколко отделни елемента в прозорец или на работния плот
Ctrl + A
Избиране на всички елементи в документ или прозорец
F3
Търсене на файл или папка
Alt + Enter
Показване на свойствата на избрания елемент
Alt + F4
Затваряне на активния елемент или изход от активната програма
Alt + интервал
Отваряне на контекстното меню за активния прозорец
Ctrl + F4
Затваряне на активния документ (в програми, които позволяват да работите с няколко едновременно отворени документа)
Alt + Tab
Превключване между отворените елементи
Ctrl + Alt + Tab
Използване на клавишите със стрелки за превключване между отворените елементи
Ctrl + колелце за превъртане на мишката
Промяна на размера на иконите на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Tab
Превъртане през програмите в лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D
Ctrl + клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Tab
Използване на клавишите със стрелки за превъртане през програмите в лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D
ALT + Esc
Превъртане през елементите в реда, в който са отворени
F6
Превъртане през елементите на екрана в прозорец или на работния плот
F4
Показване на списъка на адресната лента в Windows Explorer
Shift + F10
Показване на контекстното меню за избрания елемент
Ctrl + Esc
Отваряне на менюто „Старт“
ALT + подчертана буква
Показване на съответното меню
ALT + подчертана буква
Изпълняване на командата от менюто (или друга подчертана команда)
F10
Активиране на лентата с менюта в активната програма
Стрелка надясно
Отваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю
Стрелка наляво
Отваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю
F5 (или Ctrl + R)
Обновяване на активния прозорец
Alt + стрелка нагоре
Преглед на папката, намираща се едно ниво по-нагоре в Windows Explorer
Esc
Отмяна на текущата задача
Ctrl + Shift + Esc
Отваряне на диспечера на задачите
Shift, когато поставите CD диск
Спиране на автоматичното изпълнение на компактдиска
Ляв Alt + Shift
Превключване на езика на въвеждане, когато са разрешени няколко езика на въвеждане
Ctrl + Shift
Превключване на клавиатурната подредба, когато са разрешени няколко клавиатурни подредби
Десен или ляв Ctrl + Shift
Промяна на посоката на четене на текст при езици с четене от дясно наляво


Клавишни комбинации за диалогови прозорци

В таблицата по-долу се съдържат клавишни комбинации за използване в диалогови прозорци.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Ctrl + Tab
Преминаване напред през разделите
Ctrl + Shift + Tab
Преминаване назад през разделите
Tab
Преминаване напред през опциите
Shift + Tab
Преминаване назад през опциите
ALT + подчертана буква
Изпълняване на командата (или избор на опцията), отговаряща на тази буква
Enter
Замества щракването с мишка за много избрани команди
Интервал
Поставяне или премахване на отметка от квадратче, ако активната опция е квадратче за маркиране
Клавиши със стрелки
Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони за опции
F1
Показване на помощта
F4
Показване на елементите в активния списък
Backspace
Отваряне на папка, намираща се едно ниво по-нагоре, в случай че в диалоговия прозорец „Запиши като“ или „Отваряне“ е избрана папка


Клавишни комбинации за клавиша с емблемата на Windows

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации, които включват клавиша с емблемата на Windows

Изображение на клавиша със знака на Windows
.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows

Отваряне или затваряне на менюто „Старт“.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Pause

Показване на диалоговия прозорец „Свойства на системата“.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ D

Показване на работния плот.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ M

Намаляване на всички прозорци.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Shift + M

Възстановяване на намалените прозорци на работния плот.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ E

Отваряне на „Компютър“.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ F

Търсене на компютри (ако сте в мрежа).
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ L

Заключване на компютъра или превключване на потребители.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ R

Отваряне на диалоговия прозорец „Изпълнение“.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ T

Превъртане през програмите в лентата на задачите.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ цифра

Стартиране на програмата, закачена към лентата на задачите в позицията, указана от цифрата. Превключване към тази програма, ако програмата вече е стартирана.
Shift + клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ цифра

Стартиране на нов екземпляр на програмата, закачена към лентата на задачите в позицията, указана от цифрата.
Ctrl + клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ цифра

Превключване на последния активен прозорец на програмата, закачена към лентата на задачите в указаната от цифрата позиция.
Alt + клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ цифра

Отваряне на изскачащ списък за програмата, закачена към лентата на задачите в позицията, указана от цифрата
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Tab

Превъртане през програмите в лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D.
Ctrl + клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Tab

Използване на клавишите със стрелки за превъртане през програмите в лентата на задачите с помощта на Aero Flip 3-D.
Ctrl + клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ B

Превключване към програмата, която е показала съобщение в областта за уведомяване.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ интервал

Визуализиране на работния плот.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ стрелка нагоре

Увеличаване на прозореца.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ стрелка наляво

Увеличаване на прозореца в лявата част на екрана.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ стрелка надясно

Увеличаване на прозореца в дясната част на екрана.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ стрелка надолу

Намаляване на прозореца.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Home

Намаляване на всички прозорци с изключение на активния.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Shift + стрелка нагоре

Разтягане на прозореца до горната и долната част на екрана.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ Shift + стрелка наляво или стрелка надясно

Преместване на прозорец от един монитор на друг.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ P

Избор на режим на дисплея за презентация.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ G

Превъртане през притурките.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ U

Отваряне на центъра за улеснен достъп.
Клавиш с емблемата на Windows
Изображение на клавиша със знака на Windows
+ X

Отваряне на центъра за мобилност на Windows.


Клавишни комбинации в Windows Explorer

Натиснете този клавиш
За да направите това
Ctrl + N
Отваряне на нов прозорец
Ctrl + W
Затваряне на активния прозорец
Ctrl + Shift + N
Създаване на нова папка
End
Показване на долната част на активния прозорец
Начало
Показване на горната част на активния прозорец
F11
Увеличаване или намаляване на активния прозорец
Ctrl + точка (.)
Завъртане на изображение по часовниковата стрелка
Ctrl + запетая (,)
Завъртане на изображение обратно на часовниковата стрелка
Num Lock + звездичка (*) на цифровата клавиатура
Показване на всички подпапки на избраната папка
Num Lock + знак плюс (+) на цифровата клавиатура
Показване съдържанието на избраната папка
Num Lock + знак минус (-) на цифровата клавиатура
Свиване на избраната папка
Стрелка наляво
Свиване на избраното в момента съдържание (ако е разгънато) или избор на родителската папка
Alt + Enter
Отваряне на диалоговия прозорец „Свойства“ за избрания елемент
Alt + P
Показване на екрана за визуализация
Alt + стрелка наляво
Показване на предишната папка
Backspace
Показване на предишната папка
Стрелка надясно
Показване на избраното в момента съдържание (ако е свито) или избор на първата подпапка
Alt + стрелка надясно
Показване на следващата папка
Alt + стрелка нагоре
Показване на родителската папка
Ctrl + Shift + E
Показване на всички папки над избраната папка
Ctrl + колелце за превъртане на мишката
Промяна на размера и облика на иконите на файловете и папките
Alt + D
Избор на адресната лента
 Ctrl + E Избор на полето за търсене
 Ctrl + F Избор на полето за търсене


Клавишни комбинации за лентата на задачите

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с елементи в лентата на задачите на работния плот.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Shift + щракване на бутон в лентата на задачите
Отваряне на програма или бързо отваряне на друг екземпляр на дадена програма
Ctrl + Shift + щракване на бутон в лентата на задачите
Отваряне на програма като администратор
Shift + щракване с десния бутон върху бутон в лентата на задачите
Показване на менюто с прозорци за програмата
Shift + щракване с десния бутон върху групиран бутон в лентата на задачите
Показване на менюто с прозорци за групата
Ctrl + щракване върху групиран бутон в лентата на задачите
Превъртане през прозорците в групата


Клавишни комбинации при връзка с отдалечен работен плот на работния плот

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа при връзка с отдалечен работен плот.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Alt + Page Up
Придвижване между приложения от ляво надясно
Alt + Page Down
Придвижване между приложения от дясно наляво
Alt + Insert
Превъртане през програми в реда на стартирането им.
Alt + Home
Показване на менюто „Старт“.
Ctrl + Alt + Break
Превключване между прозорец и цял екран 
Ctrl + Alt + End
Показване на диалоговия прозорец Защита на Windows
Alt + Delete
Показване на системното меню.
Ctrl + Alt + знак минус (-) на цифровата клавиатура
Поставяне на копие на активния прозорец, в клиента, в клипборда на терминалния сървър (предоставя същата функция като при натискане на Alt + PrtScn на локален компютър).
Ctrl + Alt + знак плюс (+) на цифровата клавиатура
Поставяне на копие на целия клиентски прозорец в клипборда на терминалния сървър (предоставя същата функция като при натискане на бутона PrtScn на локален компютър).
Ctrl + Alt + стрелка надясно
Изход от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в програмата на хоста (например бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друга (хост) програма.
Ctrl + Alt + стрелка наляво
Изход от полето на контролите на отдалечения работен плот с помощта на бутона за табулация към дадена контрола в програмата на хоста (например бутон или текстово поле). Може да се използва, когато контролите на отдалечения работен плот са вградени в друга (хост) програма.Клавишни комбинации за Paint

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации за работа с програмата Paint.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Ctrl + N
Създаване на ново изображение
Ctrl + O
Отваряне на съществуващо изображение
Ctrl + S
Запис на промените в дадено изображение
F12
Запис на изображението като нов файл
Ctrl + P
Печат на изображение
Alt + F4
Затваряне на изображението и съответния прозорец на Paint
Ctrl + Z
Отмяна на промяна
Ctrl + Y
Връщане на промяна
Ctrl + A
Избор на цялото изображение
Ctrl + X
Изрязване на селекция
Ctrl + C
Копиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + V
Поставяне на избрано съдържание от клипборда
Стрелка надясно
Преместване на селекцията или активната фигура надясно с един пиксел
Стрелка наляво
Преместване на селекцията или активната фигура наляво с един пиксел
Стрелка надолу
Преместване на селекцията или активната фигура надолу с един пиксел
Стрелка нагоре
Преместване на селекцията или активната фигура нагоре с един пиксел
Esc
Отмяна на селекция
Delete
Изтриване на селекция
Ctrl + B
Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + +
Увеличаване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + -
Намаляване на ширината на контура на четката, линията или формата с един пиксел
Ctrl + U
Подчертаване на избрания текст
Ctrl + E
Отваряне на диалоговия прозорец „Свойства“
Ctrl + W
Отваряне на диалоговия прозорец „Преоразмеряване и накланяне“
Ctrl + Page Up
Увеличаване на мащаба
Ctrl + Page Down
Намаляване на мащаба
F11
Преглед на изображение в режим на цял екран
Ctrl + R
Показване или скриване на линийката
Ctrl + G
Показване или скриване на мрежата
 F10 или Alt Показване на клавишно подсказване
 Shift + F10 Показване на текущото контекстно меню
 F1 Отваряне на помощта на Paint


Клавишни комбинации за WordPad

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации за работа с програмата WordPad.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Ctrl + N
Създаване на нов документ
Ctrl + O
Отваряне на съществуващ документ
Ctrl + S
Записване на промените в документ
F12
Записване на документа като нов файл
Ctrl + P
Отпечатване на даден документ
Alt + F4
Затваряне на WordPad
Ctrl + Z
Отмяна на промяна
Ctrl + Y
Връщане на промяна
Ctrl + A
Избиране на целия документ
Ctrl + X
Изрязване на селекция
Ctrl + C
Копиране на избрано съдържание в клипборда
Ctrl + V
Поставяне на избрано съдържание от клипборда
Ctrl + B
Задаване на шрифта на избрания текст като получер
Ctrl + I
Задаване на шрифта на избрания текст като курсив
Ctrl + U
Подчертаване на избрания текст
Ctrl + =
Задаване на долен индекс на избрания текст
Ctrl + Shift + =
Задаване на горен индекс на избрания текст
Ctrl + L
Подравняване на текста отляво
Ctrl + E
Подравняване на текста спрямо центъра
Ctrl + R
Подравняване на текста отдясно
Ctrl + J
Двустранно подравняване на текста
Ctrl + 1
Задаване на една редова разредка
Ctrl + 2
Задаване на две редови разредки
Ctrl + 5
Задаване на редова разредка от 1,5
Ctrl + Shift + >
Увеличаване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + <
Намаляване на размера на шрифта
Ctrl + Shift + A
Промяна на знаците на изцяло главни
Ctrl + Shift + L
Промяна на стила на водещите символи
Ctrl + D
Вмъкване на рисунка от Microsoft Paint
Ctrl + F
Търсене на текст в документ
F3
Откриване на следващия екземпляр на текста в диалоговия прозорец „Търсене“
Ctrl + H
Заместване на текст в документ
 Ctrl + стрелка наляво Преместване на курсора една дума наляво
 Ctrl + стрелка надясно Преместване курсора една дума надясно
 Ctrl + стрелка нагоре Преместване на курсора на горния ред
 Ctrl + стрелка надолу Преместване на курсора на долния ред
 Ctrl + Home Преминаване в началото на документа
 Ctrl + End Преместване в края на документа
 Ctrl + Page Up Преминаване една страница нагоре
 Ctrl + Page Down Преминаване една страница надолу
 Ctrl + Delete Изтриване на следващата дума
 F10 Показване на клавишно подсказване
 Shift + F10 Показване на текущото контекстно меню
 F1 Отваряне на помощта на WordPad


Клавишни комбинации за калкулатора

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с приложението „Калкулатор“.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Alt + 1
Превключване в стандартен режим
Alt + 2
Превключване в научноизследователски режим
Alt + 3
Превключване в режим за програмисти
Alt + 4
Превключване в режим на статистика
Ctrl + E
Отваряне на изчисляване на дата
Ctrl + H
Включване или изключване на функцията за хронология на изчисляванията
Ctrl + U
Отваряне на функцията за преобразуване на мерни единици
Alt + C
Изчисляване или решаване на изчисления на дата и работни листове
F1
Отваряне на помощта на калкулатора
Ctrl + Q
Натискане на бутона M-
Ctrl + P
Натискане на бутона M+
Ctrl + M
Натискане на бутона MS
Ctrl + R
Натискане на бутона MR
Ctrl + L
Натискане на бутона MC
%
Натискане на бутона %
F9
Натискане на бутона +/–
/
Натискане на бутона /
*
Натискане на бутона *
+
Натискане на бутона +
-
Натискане на бутона
R
Натискане на бутона 1/×
@
Натискане на бутона за корен квадратен
0 – 9
Натискане на бутоните с цифри (0 – 9)
=
Натискане на бутона =
.
Натискане на бутона . (десетична точка)
Backspace
Натискане на бутона Backspace
Esc
Натискане на бутона C
Del
Натискане на бутона CE
Ctrl + Shift + D
Изчистване на хронологията на изчисляванията
F2
Редактиране на хронологията на изчисляванията
Клавиш със стрелка нагоре
Навигиране нагоре в хронологията на изчисляванията
Клавиш със стрелка надолу
Навигиране надолу в хронологията на изчисляванията
Esc
Отмяна на редактирането на хронологията на изчисляванията
Enter
Повторно изчисляване на хронологията на изчисляванията след редактиране
F3
Избор на Градуси в научноизследователски режим
F4
Избор на Радиани в научноизследователски режим
F5
Избор на Гради в научноизследователски режим
I
Натискане на бутона Inv в научноизследователски режим
D
Натискане на бутона Mod в научноизследователски режим
Ctrl + S
Натискане на бутона sinh в научноизследователски режим
Ctrl + O
Натискане на бутона cosh в научноизследователски режим
Ctrl + T
Натискане на бутона tanh в научноизследователски режим
(
Натискане на бутона ( в научноизследователски режим
)
Натискане на бутона ) в научноизследователски режим
 N Натискане на бутона ln в научноизследователски режим
 ; Натискане на бутона Int в научноизследователски режим
 S Натискане на бутона sin в научноизследователски режим
 O Натискане на бутона cos в научноизследователски режим
 T Натискане на бутона tan в научноизследователски режим
 M Натискане на бутона dms в научноизследователски режим
 P Натискане на бутона pi в научноизследователски режим
 V Натискане на бутона F-E в научноизследователски режим
 X Натискане на бутона Exp в научноизследователски режим
 Q Натискане на бутона x^2 в научноизследователски режим
 Y Натискане на бутона x^y в научноизследователски режим
 # Натискане на бутона x^3 в научноизследователски режим
 L Натискане на бутона log в научноизследователски режим
 ! Натискане на бутона n! в научноизследователски режим
 Ctrl + Y Натискане на бутона y√x в научноизследователски режим
 Ctrl + B Натискане на бутона 3√x в научноизследователски режим
 Ctrl + G Натискане на бутона 10x в научноизследователски режим
 F5 Избор на Hex в режим за програмисти
 F6 Избор на Dec в режим за програмисти
 F7 Избор на Oct в режим за програмисти
 F8 Избор на Bin в режим за програмисти
 F12 Избор на Qword в режим за програмисти
 F2Избор на Dword в режим за програмисти 
 F3 Избор на Word в режим за програмисти
 F4 Избор на Byte в режим за програмисти
 K Натискане на бутона RoR в режим за програмисти
 J Натискане на бутона RoL в режим за програмисти
 < Натискане на бутона Lsh в режим за програмисти
 > Натискане на бутона Rsh в режим за програмисти
 % Натискане на бутона Mod в режим за програмисти
 (Натискане на бутона ( в режим за програмисти
 Натискане на бутона ) в режим за програмисти
 | Натискане на бутона Or в режим за програмисти
 ^ Натискане на бутона Xor в режим за програмисти
 ~ Натискане на бутона Not в режим за програмисти
 & Натискане на бутона And в режим за програмисти
 A – FНатискане на бутоните AF в режим за програмисти
 Интервал Превключвате битовата стойност в режим „Програмист“
 A Натискане на бутона Average в режим на статистика
 Ctrl + A Натискане на бутона Average Sq в режим на статистика
 S  Натискане на бутона Sum в режим на статистика
Ctrl + S  Натискане на бутона Sum Sq в режим на статистика
 T  Натискане на бутона S.D. в режим на статистика
 Ctrl+T  Натискане на бутона Inv S.D. в режим на статистика
 D Натискане на бутона CAD в режим на статистика


Клавишни комбинации за „Windows дневник“

Таблицата по-долу съдържа клавишни комбинации за работа с „Windows дневник“.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Ctrl + N
Започване на нова бележка
Ctrl + O
Отваряне на наскоро използвана бележка
Ctrl + S
Записване на промените в бележка
Ctrl + Shift + V
Преместване на бележка в конкретна папка
Ctrl + P
Отпечатване на бележка
Alt + F4
Затваряне на бележка и съответния прозорец на дневника
Ctrl + Z
Отмяна на промяна
Ctrl + Y
Връщане на промяна
Ctrl + A
Избиране на всички елементи от страницата
Ctrl + X
Изрязване на селекция
Ctrl + C
Копиране на избрано съдържание в клипборда
 Ctrl + V Поставяне на избрано съдържание от клипборда
 Esc Отмяна на селекция
 Delete Изтриване на селекция
 Ctrl + F Стартиране на основно търсене
 Ctrl + G Преминаване на дадена страница
 F5 Обновяване на резултатите от търсенето
 F5 Обновяване на списъка с бележки
 F6 Превключване между списък на бележки и бележка
 Ctrl + Shift + C Показване на контекстно меню на заглавията на колоните в даден списък с бележки
F11  Преглед на бележка в режим на цял екран
 F1 Отваряне на помощта за дневника


Клавишни комбинации за програмата за разглеждане на „Помощ за Windows“

Таблицата по-долу съдържа клавишните комбинации, които може да се използват при работа с програмата за разглеждане на помощта.

Натиснете този клавиш
За да направите това
Alt + C
Показване на съдържанието
Alt + N
Показване на менюто „Настройки на връзката“
F10
Показване на менюто „Опции“
Alt + стрелка наляво
Връщане към предишната прегледана тема
Alt + стрелка надясно
Преминаване към следващата тема (която е била показвана преди това)
Alt + A
Показване на страницата за поддръжка на клиентите
Alt + Home
Показване на началната страница „Помощ и поддръжка“
Home
Придвижване до началото на тема
End
Придвижване до края на тема
Ctrl + F
Търсене на текущата тема
Ctrl + P
Отпечатване на тема
 F3 Преместване на курсора в полето за търсене

Допълнителни клавишни комбинации

Свойства

ИД на статията: 12445 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка