Клавишни комбинации в Windows

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо, което обикновено бихте направили с мишка.

Допълнителни клавишни комбинации

Копиране, поставяне и други общи клавишни комбинации

Натиснете този клавиш За да направите това
Ctrl + X Изрязване на избрания обект
Ctrl + C (или Ctrl + Insert) Копиране на избрания обект
Ctrl + V (или Shift + Insert) Поставяне на избрания обект
Ctrl + Z Отмяна на действие
Alt + Tab Превключване между отворените приложения
Alt + F4 Затваряне на активния обект или изход от активното приложение
Клавиш с емблемата на Windows  + L Заключване на компютъра
Клавиш с емблемата на Windows  + D Показване или скриване на работния плот
F2 Преименуване на избрания обект
F3 Търсене на даден файл или папка във файловия мениджър
F4 Показване на списъка на адресната лента във файловия мениджър
F5 Обновяване на активния прозорец
F6 Превъртане през елементи на екрана в прозорец или на работния плот
F10 Активиране на лентата с менюта в активното приложение
Alt + F8 Показване на паролата на екрана за влизане
Alt + Esc Превъртане през обектите в реда, в който те са били отворени
Alt + подчертана буква Изпълнение на командата за тази буква
Alt + Enter Свойства на дисплея за избрания обект
Alt + интервал Отваряне на контекстното меню за активния прозорец
Alt + стрелка наляво Връщане назад
Alt + стрелка надясно Напред
Alt + Page Up Преминаване един екран нагоре
Alt + Page Down Преминаване един екран надолу
Ctrl + F4 Затваряне на активния документ (в приложения, които са на цял екран и ви позволяват да имате множество отворени едновременно документи).
Ctrl + A Избиране на всички обекти в документ или прозорец
Ctrl + D (или Delete) Изтриване на избрания обект и преместването му в кошчето
Ctrl + R (или F5) Обновяване на активния прозорец
Ctrl + Y Връщане на действие
Ctrl + стрелка надясно Преместване на курсора в началото на следващата дума
Ctrl + стрелка наляво Преместване на курсора в началото на предната дума
Ctrl + стрелка надолу Преместване на курсора в началото на следващия абзац
Ctrl + стрелка нагоре Преместване на курсора в началото на предишния абзац
Ctrl + Alt + Tab Използвайте клавишите със стрелки, за да превключвате между всички отворени приложения
Alt + Shift + клавиши със стрелки Когато група или плочка е на фокус в менюто „Старт“, преместете я в определената посока
Ctrl + Shift + клавиши със стрелки Когато дадена плочка е във фокус в менюто „Старт“, преместете го върху друга плочка, за да създадете папка
Ctrl + клавиши със стрелки Преоразмеряване на менюто „Старт“, когато е отворено
Ctrl + клавиш със стрелка (за преместване на обект) + интервал Избор на няколко отделни обекта в прозорец или на работния плот
Ctrl + Shift с клавиш със стрелка Избиране на блок текст
Ctrl + Esc Отваряне на „Старт“
Ctrl + Shift + Esc Отваряне на диспечера на задачите
Ctrl + Shift Превключване на клавиатурната подредба, когато няколко клавиатурни подредби са налични
Ctrl + интервал Включване или изключване на редактор за въвеждане на китайски език (IME)
Shift + F10 Показване на контекстното меню за избрания обект
Shift с клавиш със стрелка Избиране на повече от един обект в прозорец или на работния плот или избиране на текст в документ
Shift + Delete Изтриване на избрания обект, без първо да го преместите в кошчето
Стрелка надясно Отваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю
Стрелка наляво Отваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю
Esc Спиране или напускане на текущата задача

 

Клавишни комбинации с клавиша с емблемата на Windows

Натиснете този клавиш За да направите това
клавиш с емблемата на Windows  Отваряне или затваряне на „Старт“
Клавиш с емблемата на Windows  + A Отваряне на работния център
клавиш с емблемата наWindows   + B Задаване на фокус в областта за уведомяване
Клавиш с емблемата на Windows‌  + C
Отваряне на Cortana в режим на слушане

Забележки
  • Този пряк път е изключен по подразбиране. За да го включите, изберете Старт  > Настройки  > Cortana и включете превключвателя под Разрешаване на Cortana да слуша моите команди, когато натисна клавиша с емблемата на Windows + C.
  • Cortana е налична само в определени страни/региони, а някои функции на Cortana може да не са налични навсякъде. Ако приложението Cortana не е налично или е изключено, все още можете да използвате функцията за търсене.
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + C Отваряне на менюто с препратките
Клавиш с емблемата на Windows  + D Показване или скриване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + D Показване и скриване на датата и часа на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + E Отваряне на файловия мениджър
Клавиш с емблемата на Windows  + F Отваряне на центъра за обратна връзка и заснемане на екранна снимка
Клавиш с емблемата на Windows  + G Отваряне на лентата с игри при отворена игра
Клавиш с емблемата на Windows  + H Започване на диктовка
Клавиш с емблемата на Windows  + I Отваряне на настройките

Клавиш с емблемата на Windows  + J

 Задаване на фокус върху съвет на Windows, когато такъв е наличен.

Когато се появи съвет на Windows, да се фокусира върху него.  Натиснете клавишните комбинации отново, за да се поставите фокус върху елемента на екрана, към който е прикрепен съветът за Windows.
Клавиш с емблемата на Windows  + K Отваряне на бързото действие за свързване
Клавиш с емблемата на Windows  + L Заключване на компютъра или превключване на акаунти
Клавиш с емблемата на Windows  + M Намаляване на всички прозорци
Клавиш с емблемата на Windows  + O Заключване на ориентацията на устройството
Клавиш с емблемата на Windows  + P Избор на презентационен режим на дисплей
Клавиш с емблемата на Windows  + R Отваряне на диалоговия прозорец за изпълнение
Клавиш с емблемата на Windows  + S Отваряне на търсенето
Клавиш с емблемата на Windows  + T Превъртане през приложенията в лентата на задачите
Клавиш с емблемата на Windows  + U Отваряне на центъра за улеснен достъп
Клавиш с емблемата на Windows  + V Превъртане през известията
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + V Превъртане през известията в обратен ред
Клавиш с емблемата на Windows  + X Отваряне на менюто за бързи връзки
Клавиш с емблемата на Windows  + Y Превключване на въвеждането между Windows Mixed Reality и работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Z Показване на команди, налични в дадено приложение в режим на цял екран
Клавиш с емблемата на Windows  + точка (.) или точка и запетая (;) Отваряне на панела за емоджи
Клавиш с емблемата на Windows  + запетая (,) Временно надникване на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Pause Отваряне на диалоговия прозорец със свойства на системата
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + F Търсене за компютри (ако сте в мрежа)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + M Възстановяване на намалени прозорци на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + цифра Отваряне на работния плот и стартиране на приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата. Ако приложението вече работи, превключване към приложението.
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + цифра Отваряне на работния плот и стартиране на нов екземпляр на приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + цифра Отваряне на работния плот и превключване към последния активен прозорец на приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата
Клавиш с емблемата на Windows  + Alt + цифра Отваряне на работния плот и отваряне на изскачащ списък за приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата
Клавиш с емблемата на Windows‌  + Ctrl + Shift + цифра Отваряне на работния плот и отваряне на нов екземпляр на приложението, което се намира на дадената позиция в лентата на задачите, като администратор
Клавиш с емблемата на Windows  + Tab Отваряне на изгледа на задачи
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка нагоре Увеличаване на прозореца
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надолу Премахване на текущото приложение от екрана или намаляване на прозореца на работния плот
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка наляво Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в лявата част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + стрелка надясно Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в дясната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + Home Намаляване на всички с изключение на активния прозорец на работния плот (възстановява всички прозорци с повторно натискане)
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка нагоре Разтягане на прозореца на работния плот до горната и долната част на екрана
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + стрелка надолу Вертикално възстановяване/намаляване на прозорците на активния работен плот, като ширината се запазва
Клавиш с емблемата на Windows  + Shift + лява стрелка или дясна стрелка Преместване на приложение или прозорец на работния плот от един монитор в друг
Клавиш с емблемата на Windows  + интервал Превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + интервал Връщане към предходно избраното въвеждане
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + Enter Отваряне на „Разказвач“
Клавиш с емблемата на Windows  + плюс (+) Отваряне на „Лупа“
Клавиш с емблемата на Windows  + наклонена черта (/) Започване на конвертиране на IME
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + V Отваряне на потупвания по рамото

 

Клавишни комбинации за командния прозорец

Натиснете този клавиш За да направите това:
Ctrl + C (или Ctrl + Insert) Копиране на избрания текст
Ctrl + V (или Shift + Insert) Поставяне на избрания текст
Ctrl + M Влизане в режим на маркиране
Alt + клавиш за избор Начало на избиране на съдържание в режим на блокиране
Клавиши със стрелки Преместване на курсора в определената посока
Page up Преместване на курсора с една страница нагоре
Page down Преместване на курсора с една страница надолу
Ctrl + Home (режим на маркиране) Преместване на курсора в началото на буфера
Ctrl + End (режим на маркиране) Преместване на курсора в края на буфера
Ctrl + стрелка нагоре Преместване един ред нагоре в хронологията с резултати
Ctrl + стрелка надолу Преместване един ред надолу в хронологията с резултати
Ctrl + Home (навигация в хронологията) Ако командният ред е празен, премества изгледа в горната част на буфера. В противен случай изтрива всички знаци вляво от курсора в командния ред.
Ctrl + End (навигация в хронологията) Ако командният ред е празен, премества екрана за изглед на командния ред. В противен случай изтрива всички знаци вдясно от курсора в командния ред.

 

Клавишни комбинации за диалогови прозорци

Натиснете този клавиш За да направите това
F4 Показване на обектите в активния списък
Ctrl + Tab Придвижване напред през разделите
Ctrl + Shift + Tab Придвижване назад през разделите
Ctrl + цифра (цифра 1 – 9) Преминаване към раздела на позицията на цифрата
Tab Придвижване напред през опциите
Shift + Tab Придвижване назад през опциите
Alt + подчертана буква Изпълнение на командата (или избор на опцията), която се използва с тази буква
Интервал Поставяне или изчистване на отметка от квадратчето, ако активната опция е квадратче за отметка
Backspace Отваряне на папка едно ниво нагоре, ако папката е избрана в диалоговия прозорец „Записване като“ или „Отваряне“
Клавиши със стрелки Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони с опции

 

Клавишни комбинации за файловия мениджър

Натиснете този клавиш За да направите това
Alt + D Избор на адресната лента
Ctrl + E Избор на полето за търсене
Ctrl + F Избор на полето за търсене
Ctrl + N Отваряне на нов прозорец
Ctrl + W Затваряне на активния прозорец
Ctrl + превъртане на колелцето на мишката Промяна на размера и вида на иконите за файл и папка
Ctrl + Shift + E Показване на всички папки над избраната папка
Ctrl + Shift + N Създаване на нова папка
Num Lock + звездичка (*). Показване на всички подпапки под избраната папка
Num Lock + плюс (+) Показване на съдържанието на избраната папка
Num Lock + минус (-) Свиване на избраната папка
Alt + P Показване на прозореца за предварителен преглед
Alt + Enter Отваряне на диалоговия прозорец на свойствата за избрания обект
Alt + стрелка надясно Преглед на следващата папка
Alt + стрелка нагоре Преглед на папката, в която е била папката
Alt + стрелка наляво Преглед на предишната папка
Backspace Преглед на предишната папка
Стрелка надясно Показване на текущия избор (ако е свит) или избор на първата подпапка
Стрелка наляво Свиване на текущия избор (ако е разширен) или избор на папката, в която е била папката
End Показване на най-долната част на активния прозорец
Home Показване на най-горната част на активния прозорец
F11 Увеличаване или намаляване на активния прозорец

 

Клавишни комбинации за виртуалните работни плотове

Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + Tab Отваряне на изгледа на задачи
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + D Добавяне на виртуален работен плот
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + стрелка надясно Превключване между виртуалните работни плотове, които сте създали, надясно
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + стрелка наляво Превключване между виртуалните работни плотове, които сте създали, наляво
Клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + F4 Затваряне на виртуалния работен плот, който използвате

 

Клавишни комбинации за лентата на задачите

Натиснете този клавиш За да направите това
Shift + щракване върху бутон в лентата на задачите Отваряне на приложение или бързо отваряне на друг екземпляр на приложение
Ctrl + Shift + щракване върху бутон в лентата на задачите Отваряне на приложение като администратор
Shift + щракване с десния бутон върху бутон в лентата на задачите Показване на меню на прозореца за приложението
Shift + щракване с десния бутон върху групиран бутон в лентата на задачите Показване на менюто на прозореца за групата
Ctrl + щракване върху групиран бутон в лентата на задачите Превъртане през прозорците на групата

 

Клавишни комбинации за настройките

Натиснете този клавиш За да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + I Отваряне на настройките
Backspace Връщане към началната страница на настройките
Въвеждане на всяка страница с поле за търсене Настройки за търсене