Клавишни комбинации в Windows

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Клавишните комбинации са клавиши или комбинации от клавиши, които предоставят алтернативен начин да направите нещо, което обикновено бихте направили с мишка. Изберете опция по-долу и тя ще се отвори, за да се покаже таблица със свързани клавишни комбинации:

Допълнителни клавишни комбинации