Windows не може да намери или стартира камерата

Ако уеб камерата или приложението „Камера“ в Windows 10 не се отваря или се показва съобщение за грешка, гласящо „не можем да намерим или стартираме камерата“ (включително код на грешка 0xA00F4244 или 0x200F4244), причината може да е антивирусен софтуер, който блокира уеб камерата или камерата, или остарял драйвер за камерата. За допълнителна помощ вж. и Коригиране на проблем, при който липсва албум от камерата в Windows 10.

Проверка на антивирусния софтуер

В антивирусното приложение потърсете настройките за блокиране на достъпа до или разрешение за използване на уеб камерата. За помощ посетете уеб сайта на фирмата производител на антивирусния софтуер.

Проверка за остарял драйвер за уеб камерата

 1. Изберете бутона Старт , въведете Диспечер на устройствата, след което изберете Диспечер на устройствата от резултатите от търсенето.
 2. Намерете уеб камерата под Устройства за създаване на изображения или Контролери за звук, видео и игри.
 3. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) името на уеб камерата, след което изберете Свойства
 4. Изберете раздела Драйвер, изберете бутона Подробни данни за драйвера и потърсете име на файл, което съдържа stream.sys. Ако е там, уеб камерата е проектирана преди Windows 7 и ще трябва да я замените с по-нова уеб камера.
 5. Ако не намирате име на файл, който съдържа stream.sys, опитайте да възстановите предишната версия на драйвера за уеб камерата.

Възстановяване на предишната версия на драйвера за уеб камерата

 1. В Диспечер на устройствата натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) уеб камерата, след което изберете Свойства.
 2. Изберете раздела Драйвер, изберете Предишен драйвер, след което изберете Да. (Имайте предвид, че някои драйвери не предоставят опция за връщане в предишно стабилно състояние.)
 3. След като приключи връщането в предишно стабилно състояние, рестартирайте компютъра и след това опитайте да отворите приложението „Камера“ отново.
 4. Ако връщането в предишно стабилно състояние не даде резултат или не е налично, деинсталирайте драйвера за уеб камерата и сканирайте за хардуерни промени.

Деинсталиране на драйвера на уеб камерата и сканиране за хардуерни промени

 1. В Диспечер на устройствата натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон върху) уеб камерата, след което изберете Свойства.
 2. Изберете раздел Драйвер, изберете Деинсталиране > Изтриване на драйвера на това устройство, след което изберете ОК.
 3. В Диспечер на устройствата в менюто Действие изберете Сканиране за хардуерни промени. Изчакайте сканирането и преинсталирането на актуализираните драйвери да приключи, рестартирайте компютъра, след което опитайте да отворите приложението „Камера“ отново.
 4. Ако уеб камерата все още не работи, опитайте да потърсите помощ в уеб сайта на производителя на уеб камерата.

Намиране на отговори във форумите

Ако предишните решения не дадат резултат, опитайте да потърсите сходни проблеми във форума на общността на Microsoft за приложението „Камера на Windows“. Ако не намирате решение, споделете подробни данни за изживяването си там и проверете отново за отговори по-късно.

Свойства

ИД на статията: 13753 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка