Използване на изрязващия инструмент за заснемане на екранни снимки

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Понякога най-лесният начин да направите копие на нещо е да направите снимка на екрана – това прави изрязващият инструмент. Използвайте го за записване и споделяне на новинарски истории, филмови рецензии или рецепти.

Заснемете целия или част от екрана на компютъра, добавете бележки, запишете изрезката или я изпратите по имейл от прозореца на изрязващия инструмент. Можете да заснемете следните типове изрезки:

 • Изрезка с произволна форма. Начертайте произволна форма около даден обект.
 • Правоъгълна изрезка. Плъзнете курсора около обект, за да оформите правоъгълник.
 • Изрезка на прозорец. Изберете прозорец, като например прозорец на браузър или диалогов прозорец, който искате да заснемете.
 • Изрезка на цял екран. Направете снимка на целия екран.

След като снемете изрезка, тя се копира автоматично в прозореца на изрязващия инструмент. Оттам може да анотирате, запишете или споделите изрезката. Следните процедури показват как да използвате изрязващия инструмент.

Отваряне на изрязващия инструмент

За Windows 10Изберете бутона Старт , след което въведете изрязващ инструмент в полето за търсене в лентата на задачите и след това изберете Изрязващ инструмент от списъка с резултати.
За Windows 8.1/Windows RT 8.1Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Търсене), въведете изрязващ инструмент в полето за търсене, след което изберете Изрязващ инструмент от списъка с резултати.
За Windows 7Изберете бутона Старт  , след което въведете изрязващ инструмент в полето за търсене и след това изберете Изрязващ инструмент от списъка с резултати.

Заснемане на изрезка

В изрязващия инструмент изберете Режим (в по-стари версии изберете стрелката до бутона Създаване ), изберете желания тип изрезка, след което изберете областта на екрана, която искате да заснемете.

Опции на режим с изрязващия инструмент

Заснемане на изрезка на меню

 1. След като отворите изрязващия инструмент, отворете менюто, което искате да заснемете. (За Windows 7 натиснете клавиша Esc, преди да отворите менюто.)
 2. Натиснете клавишите Ctrl + PrtScn. Това заснема целия екран, включително отвореното меню.
 3. Изберете Режим (в по-стари версии изберете стрелката до бутона Създаване), изберете желания тип изрезка, след което изберете областта на екрана, която искате да заснемете.
 

Анотиране на изрезка

След като заснемете дадена изрезка, можете да пишете или да рисувате върху и около нея, като изберете бутоните Перо или Маркер . Изберете Гума, за да премахнете редовете, които сте нарисували.

Записване на изрезка

 1. След като заснемете дадена изрезка, изберете бутона Записване на изрезка.
 2. В полето на Записване като въведете име на файл, местоположение и тип, след което изберете Запиши.
 

Премахване на URL адреса

Когато заснемете дадена изрезка от прозорец на браузър и я запишете като HTML файл, URL адресът се показва под изрезката. За да предотвратите показването на URL адреса:

 1. В изрязващия инструмент изберете бутона Опции .
 2. В полето Опции за изрязващия инструмент премахнете отметката от квадратчето Включване на URL адрес под изрезката (само за HTML), след което изберете OK.
 

Споделяне на изрезка

След като заснемете дадена изрезка, изберете стрелката до бутона Изпращане на изрезка, след което изберете опция от списъка.

Клавишни комбинации за използване в изрязващия инструмент

 
 Натиснете тези клавиши За да направите това:
 Alt + M Избор на изрязващ режим
 Alt + N Създаване на нова изрезка в същия режим като последния
 Shift + клавиши със стрелки Преместване на курсора за избор на правоъгълна област за изрезка
 Alt + D Забавяне на заснемането с 1-5 секунди
 Ctrl + C Копиране на изрезката в клипборда
 Ctrl +  Записване на изрезката