Използване на изрязващия инструмент за заснемане на екранни снимки

Понякога най-лесният начин да направите копие на нещо е да направите снимка на екрана – това прави изрязващият инструмент. Използвайте го за записване и споделяне на новинарски истории, филмови рецензии или рецепти.

Заснемете част от или целия екран на компютъра, добавете бележки, запишете изрезката или я изпратите по имейл директно от прозореца на изрязващия инструмент. Можете да заснемете следните типове изрезки:

 • Изрезка с произволна форма. Начертайте произволна форма около даден обект.
 • Правоъгълна изрезка. Плъзнете курсора около обект, за да оформите правоъгълник.
 • Изрезка на прозорец. Изберете прозорец, като например прозорец или диалогов прозорец на браузър, който искате да заснемете.
 • Изрезка на цял екран. Направете снимка на целия екран.

След като снемете изрезка, тя се копира автоматично в прозореца на изрязващия инструмент. Оттам анотирайте, запишете или споделете изрезката. Следните процедури обясняват как да използвате изрязващия инструмент.

Отваряне на изрязващия инструмент

За Windows 10
Въведете Изрязващ инструмент в полето за търсене в лентата на задачите и след това изберете Изрязващ инструмент.
За Windows 8.1/Windows RT 8.1
Плъзнете бързо навътре от десния край на екрана, докоснете Търсене (или ако използвате мишка, посочете към долния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката нагоре, след което щракнете върху Търсене), въведете Изрязващ инструмент, след което докоснете или щракнете върху Изрязващ инструмент.
За Windows 7
Щракнете върху бутона Старт. В полето за търсене въведете Изрязващ инструмент, след което от списъка с резултати щракнете върху Изрязващ инструмент.‌

Снемане на изрезка

В изрязващия инструмент изберете стрелката до бутона Създаване, изберете желания тип изрезка, след което изберете областта на екрана, която искате да снемете.

Снемане на изрезка на меню

 1. След като отворите изрязващия инструмент, отворете менюто, което искате да заснемете. (За Windows 7 натиснете клавиша Esc, преди да отворите менюто.)
 2. Натиснете Ctrl + PrtScn.
 3. Изберете стрелката до бутона Създаване, изберете желания тип изрезка, след което изберете областта на екрана, която искате да снемете.

Анотиране на изрезка

След като снемете дадена изрезка, можете да пишете или да рисувате върху и около изрезката, като изберете бутона Перо.

Записване на изрезка

 1. След като снемете дадена изрезка, изберете бутона Записване на изрезка.
 2. В полето Записване като въведете име на файл, местоположение и тип, след което изберете Запиши.

Премахване на URL адреса

Когато снемете дадена изрезка от прозорец на браузъра и я запишете като HTML файл, URL адресът се показва под изрезката. За да предотвратите показването на URL адреса:

 1. В изрязващия инструмент изберете бутона Опции .
 2. В полето Опции за изрязващия инструмент премахнете отметката от квадратчето Включване на URL адрес под изрезката (само за HTML), след което изберете OK.

Споделяне на изрезка

След като снемете дадена изрезка, изберете стрелката до бутона Изпращане на изрезка, след което изберете опция от списъка.

Свойства

ИД на статията: 13776 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка