Показване на скрити файлове

Прилага се за: Windows 7Windows 10Windows 8.1

Ето как да се показват скрити файлове и папки.

Windows 10 

  1. В полето за търсене в лентата на задачите въведете папка и след това изберете Показвай скритите файлове и папки от резултатите от търсенето.
  2. Под Разширени настройки изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства и след това изберете OK.

Windows 8.1 

  1. Плъзнете бързо от десния край на екрана навътре, след което изберете Търсене(или ако използвате мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана, преместете показалеца на мишката надолу и след това изберете Търсене).
  2. Въведете папка в полето за търсене, след което изберете Опции за папки от резултатите от търсенето.
  3. Щракнете върху раздела Изглед.
  4. Под Разширени настройки изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства и след това изберете OK.

Windows 7 

  1. Изберете бутона „Старт“, след което изберете Контролен панел > Облик и персонализиране.
  2. Изберете Опции за папки, след което изберете раздела Изглед .
  3. Под Разширени настройки изберете Показвай скритите файлове, папки и устройства и след това изберете „ОК“.