Отстраняване на грешки при син екран

Стоп грешка (наричана още грешка „при син екран“) може да възникне, ако даден проблем причини неочаквано изключване или рестартиране на компютъра. При този тип грешки няма да можете да виждате елементи, като например менюто „Старт“ или лентата на задачите на екрана, когато компютърът е включен. Вместо това може да виждате син екран със съобщение, че компютърът се е сблъскал с проблем и трябва да се рестартира.
Кога получихте грешката?
Кога получихте грешката?
Грешка след инсталиране на актуализация
Някои стоп грешки възникват след инсталиране на конкретна актуализации или драйвер на компютъра. Коригирането на грешката зависи от това дали можете да отворите работния плот.

 
Стоп грешки, при които имате достъп до работния плот
Стоп грешка, при която нямате достъп до работния плот

Грешка при използване на компютъра
Не винаги е ясно какво може да причини стоп грешка. На по-стари компютри причината може да е неизправност на хардуера. Ако случаят е такъв, опитайте да коригирате грешката, като следвате стъпките по-долу.

 
Проверка за актуализации
Премахване на хардуер
Премахване на софтуер

Грешка по време на надстройване до Windows 10
Ако виждате стоп грешка по време на надстройване до Windows 10, инсталиращата програма ще се върне автоматично към по-старата версия на Windows.

Ако грешката продължи, опитайте да я коригирате, като премахнете софтуер или хардуер.
 
Премахване на софтуер
Премахване на хардуер


Все още имате проблеми?
Свържете се с нас чрез виртуалния ни агент по поддръжката. Ако сте надстроили до Windows 10, за да се свържете с нас, можете да използвате и приложението „Връзка с отдела за поддръжка“. Изберете бутона Старт  и след това Връзка с отдела за поддръжка.
Свойства

ИД на статията: 14238 – Последен преглед: 4.01.2017 г. – Редакция: 5

Windows 10

Обратна връзка