Записване и извличане на CD диск

Прилага се за: Windows 8.1Windows 7Windows Media Player

Копирането на музика, изображения и видеоклипове от компютъра на празен CD или DVD се нарича „записване“. Копирането на музика, изображения и видеоклипове от CD или DVD на компютъра се нарича „извличане“. И за двете действия можете да използвате Windows Media Player.

Записване на CD диск (или DVD диск с данни)Извличане на CD диск

Да извлечете музика от CD диск, означава да копирате песните от аудио CD диск на компютъра. По време на процеса на извличане плейърът компресира всяка песен и я съхранявана в устройството ви като файл във формат Windows Media Audio (WMA), WAV или MP3.

Извлечените файлове автоматично се записват в папката „Музика“, но можете да промените местоположението от опциите в раздела „Настройки за извличане“.