Създаване на инсталационен носител за Windows

Прилага се за: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Можете да използвате инсталационен носител (USB флаш устройство или DVD диск), за да инсталирате ново копие на Windows, да извършите инсталация на чисто или да преинсталирате Windows 10.

За да създадете инсталационен носител, отидете на уеб сайта за изтегляне на софтуер, където ще намерите инструкции „стъпка по стъпка“. На този уеб сайт можете да изберете версия на Windows и да създадете ваш собствен инсталационен носител, като използвате USB флаш устройство или DVD диск. За да отидете директно към някоя от версиите, изберете една от следните връзки:

Ето какво ви е необходимо, за да създадете инсталационния носител:

  • Компютър с надеждна интернет връзка. Времето за изтегляне ще варира в зависимост от вашата интернет връзка.
  • USB флаш устройство или DVD. Празно USB флаш устройство с най-малко 8 ГБ свободно място или празен DVD диск (и записващо DVD устройство). Препоръчваме да използвате празно USB устройство или празен DVD диск, тъй като всяко съдържание на него ще бъде изтрито. При запис на DVD диск от ISO файл, ако ви бъде казано, че файлът с образ на диск е твърде голям, ще трябва да използвате двуслоен (DL) DVD носител.
  • Продуктов ключ. Вашият 25-знаков продуктов ключ (не се изисква за цифрови лицензи). За помощ с намирането му отидете на Откриване на продуктовия ключ за Windows.

След като сте създали инсталационния носител, можете да нулирате или преинсталирате Windows. За да научите повече, отидете на Опции за възстановяване в Windows 10.