Как се обновява, нулира или възстановява компютърът

Прилага се за: Windows 8.1

 

Ако срещате проблеми с вашето PC, можете да:

  • Обновете компютъра, за да преинсталирате Windows и да запазите личните си файлове и настройки. При обновяването приложенията, с които е доставен вашият компютър, както и приложенията, които сте инсталирали от Microsoft Store, също се запазват. 
  • При нулирането на компютъра Windows се преинсталира, но се изтриват файловете, настройките и приложенията – с изключение на приложенията, предоставени с компютъра. 
  • Възстановяването на компютъра е начин за отмяна на наскоро извършени промени в системата.

Ако срещате проблеми при стартиране (зареждане) на вашето PC, вижте Настройки за стартиране на Windows (вкл. безопасен режим) и отидете в раздела "Достигане до настройките за стартиране на Windows в Windows среда за възстановяване". Можете да обновите, нулирате или възстановите компютъра от Windows средата за възстановяване.

Ако искате да архивирате и възстановите личните си файлове с помощта на файловата хронология, вж. Настройване на устройство за файлова хронология..

Преди да започнете обновяване или нулиране на компютъра

В повечето случаи, щом започнете обновяване или нулиране на компютъра, то ще завърши само. Въпреки това, ако Windows има нужда от липсващи файлове, ще бъдете подканени да поставите носител за възстановяване, който обикновено представлява DVD диск или флаш устройство. В такъв случай това, от което ще имате нужда, зависи от компютъра ви.
 
 
Ако компютърът е закупен с Windows 8.1 или Windows RT 8.1, ще имате нужда от дисковете или флаш устройството, предоставени с компютъра. Прегледайте информацията, предоставена с компютъра, за да проверите дали производителят на компютъра е предоставил тези дискове или носители. В някои случаи може да сте ги създали при първоначалната настройка на компютъра.
 
 
Ако сте надстроили компютъра до Windows 8.1 или Windows RT 8.1 чрез DVD диск, използвайте този диск. Ако не разполагате с носител с Windows 8.1 или Windows RT 8.1, свържете се с отдела за поддръжка на Microsoft.