Преминаване онлайн

За да се свържете към Wi‑Fi мрежа в Windows, изберете иконата Мрежа ( или ) в лентата на задачите.

Изберете Wi‑Fi мрежата, която искате > Свързване, след което въведете паролата и следвайте инструкциите. Това е – свързани сте! Тази икона ще се появи в лентата на задачите.

Икона „Wi-Fi мрежа“ в лентата на задачите

След като сте свързани, сте готови да настроите имейл, да сърфирате в интернет и да правите много повече онлайн.

Ако няма налична Wi‑Fi мрежа или просто искате сигурността на кабелна връзка, Ethernet кабелът е вашият приятел – просто свържете компютъра с маршрутизатор или модем, след което вършете работата си.

Ако срещате проблеми при свързването, прегледайте Защо не мога да премина онлайн?, за да се опитате да коригирате проблемите.

Свойства

ИД на статията: 17164 – Последен преглед: 2.08.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка