Преминаване онлайн

Прилага се за: Windows 10

За да се свържете към Wi‑Fi мрежа в Windows, изберете иконата Мрежа ( или ) в лентата на задачите.

Изберете Wi‑Fi мрежата, която искате > Свързване, след което въведете паролата и следвайте инструкциите. Това е – свързани сте! Тази икона ще се появи в лентата на задачите.

Икона „Wi-Fi мрежа“ в лентата на задачите

След като сте свързани, сте готови да настроите имейл, да сърфирате в интернет и да правите много повече онлайн.

Ако няма налична Wi‑Fi мрежа или просто искате сигурността на кабелна връзка, Ethernet кабелът е вашият приятел – просто свържете компютъра с маршрутизатор или модем, след което вършете работата си.

Ако срещате проблеми при свързването, прегледайте Защо не мога да премина онлайн?, за да се опитате да коригирате проблемите.