Групиране на приложения в работни плотове

Групиране на приложения заедно за каквото пожелаете чрез създаване на виртуални работни плотове. Изберете Изглед на задачи в лентата на задачите, след което Нов работен плот и след това отворете необходимите приложения.

За преместване на приложения между виртуални работни плотове изберете Изглед на задачи, след което плъзнете нужното приложение от един работен плот на друг. Или създайте друг виртуален работен плот чрез плъзгане на приложение върху Нов работен плот.

Екранна снимка на виртуални работни плотове

Свойства

ИД на статията: 17172 – Последен преглед: 2.08.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка